Verslininkams

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija verslininkams

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla apima įstatymų ir norminių teisės aktų įgyvendinimą, vietos savivaldos institucijų sprendimų priėmimą, įstatymų numatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų poreikio užtikrinimą ir administracijos vidaus valdymą. Pateikiama aktuali informacija verslininkams pagal veiklos sritis.

Verslas ir žemės ūkis

Informacija verslui

Informacija verslui

Visa informacija verslui Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Atmintinės verslui

Atmintinės verslui

Atmintinės gyventojams verslo klausimais Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Parama verslui

Parama verslui

Visa informacija paramą verslui Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Leidimai ir licencijos

Leidimai ir licencijos

Visa informacija leidimus ir licencijas Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Viešieji aukcionai

Viešieji aukcionai

Visa informacija apie viešuosius aukcionius Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Užimtumo didinimas

Užimtumo didinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa
Sužinoti daugiau

Vartotojų teisių apsauga

Vartotojų teisių apsauga

Visa informacija apie vartotojų teisių apsaugą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Žemės ūkis

Žemės ūkis

Visa informacija apie žemės ūkį Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Miesto plėtra ir aplinkosauga

Adresai

Adresai

Visa informacija apie adresų suteikimą, pakeitimą ar panaikinimą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas

Visa informacija apie teritorijų planavimą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Renovacija

Renovacija

Visa informacija apie renovaciją Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Viešasis transportas

Viešasis transportas

Visa informacija apie viešąjį transportą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Eismo saugumas

Eismo saugumas

Visa informacija apie eismo saugumą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Energetika

Energetika

Visa informacija apie energetiką Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Triukšmo valdymas

Triukšmo valdymas

Visa informacija apie triukšmo valdymą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Keliai (gatvės)

Keliai (gatvės)

Visa informacija apie kelius (gatves) Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Aplinkos apsauga

Aplinkos apsauga

Visa informacija apie aplinkos apsaugą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Civilinė sauga

Civilinė sauga

Visa informacija apie civilinę saugą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Regia

Regia

Vilkaviškio rajonas Regia žemėlapyje
Sužinoti daugiau

Kultūros paveldas

Kultūros paveldas

Visa informacija apie kultūros paveldą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Administracijos informacija

Investicijos

Investicijos

Visa informacija apie investavimą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

NVO ir bendruomenės

NVO ir bendruomenės

Visa informacija Nevyriausybines organizacijas ir bendruomenėms
Sužinoti daugiau

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Visa informacija apie viešuosius pirkimus Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovų darbotvarkės
Sužinoti daugiau

Prašymai ir blankai

Prašymai ir blankai

Blankai gyventojams, ūkio subjektams, užpildyti ir nunešti į savivaldybę
Sužinoti daugiau

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Savivaldybės administracijos sektorinė antikorupcinė programa
Sužinoti daugiau

Atviri duomenys

Atviri duomenys

Visa informacija apie atvirus duomenis Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Administracinės naštos mažinimas

Administracinės naštos mažinimas

Visa informacija apie administracinės naštos mažinimą
Sužinoti daugiau

Vieši ir privatūs interesai

Vieši ir privatūs interesai

Visa informacija apie viešus ir privačius interesus Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

Lygių galimybių užtikrinimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Visa informacija apie lygių galimybių užtikrinimą Vilkaviškio rajone
Sužinoti daugiau

LR Seimo narys

LR Seimo narys

LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
Sužinoti daugiau

Administracijos darbo taryba

Administracijos darbo taryba

Visa informacija Savivaldybės administracijos darbo tarybq
Sužinoti daugiau

Klausimai ir atsakymai

Klausimai ir atsakymai

Galite užduoti klausimą Savivaldybės administracijai
Sužinoti daugiau
Scroll to Top