ADministracija

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga (informacija)

Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytoja – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774441, buveinės adresas S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis. Asmens duomenys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Vilkaviškio rajono savivaldybėje:
Vyriausioji specialistė Rita Košubienė
Tel.: +370 342 60 099
El. p.: duomenuapsauga@vilkaviskis.lt
Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto nr. 221

Scroll to Top