Apie Vilkaviškį | Aministracija

Seniūnijos

Vilkaviškio rajono seniūnijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Bartninkų seniūnija

Bartninkų seniūnija

Gižų seniūnija

Gižų
seniūnija

GražIškių seniūnija

Gražiškių seniūnija

Keturvalakių seniūnija

Keturvalakių seniūnija

Kybartų seniūnija

KlausučIų seniūnija

Klausučių seniūnija

Pajevonio seniūnija

Pilviškių seniūnija

Šeimenos seniūnija

Šeimenos seniūnija

Vilkaviškio miesto seniūnija

Virbalio seniūnija

Virbalio seniūnija

Vištyčio seniūnija

Vištyčio seniūnija

Scroll to Top