ADministracija

Administracijos skyriai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Apskaitos skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Bendrasis skyrius

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius

Finansų ir biudžeto skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

Juridinis skyrius

Personalo skyrius

Socialinės paramos skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Vietinio ūkio skyrius

Žemės ūkio skyrius

Scroll to Top