Taryba

Komitetai

Savivaldybės tarybos komitetai

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šie komitetai.

BIUDŽETO, FINANSŲ, EKONOMIKOS IR VERSLO KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Ramanauskienė, tel. (8 342) 60 080

Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  Administracijos pateikto Tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projekto;
 •  Tarybai teikiamos Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, Savivaldybės kontrolieriui pateikus išvadas;
 •  specializuotų (tikslinių, nebiudžetinių) fondų ir lėšų sudarymo bei naudojimo tvarkos, panaudojimo ataskaitų;
 •  papildomų biudžeto lėšų skirstymo;
 •  kainų ir tarifų už Savivaldybės įmonių ir bendrovių teikiamas gyventojams paslaugas tvirtinimo;
 •  vietos rinkliavų, verslo liudijimų įmokų nustatymo;
 •  sprendimų steigti, reorganizuoti ar panaikinti Savivaldybės kontroliuojamas įmones ir ūkines organizacijas;
 •  banko kreditų panaudojimo, paskolų paėmimo ir teikimo;
 • – Tarybos sprendimų, turinčių įtakos Savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms projektų;
 •  kontroliuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų ūkio subjektų ekonominę, finansinę veiklą bei Savivaldybės biudžeto vykdymą.
 •  turi teisę svarstyti ir kitus Tarybai pateiktus sprendimų projektus klausimais, nepriskirtais komiteto kompetencijai.

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jašinskienė, tel. (8 342) 60 004

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimo iš Savivaldybės biudžeto;
 •  Savivaldybės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo;
 •  pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros;
 •  bendrųjų ilgalaikių sveikatos, socialinių, demografinių ir kitų programų, projektų rengimo;
 •  sveikatos ir socialinės apsaugos institucijų darbo;
 •  svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus

2019-01-11 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-01- 21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-02- 18 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019- 03-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-02 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

201- 05-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-06-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-08-19 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-09-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-10-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-11-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-01-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-01-30 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-02-05 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetų bendro posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-02-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-04-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-05-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-06-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-08-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-09-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė, tel. (8 342) 60 063

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;
 •  švietimo įstaigų tinklo optimizavimo;
 •  švietimo įstaigų biudžeto formavimo, finansavimo, materialinio aprūpinimo;
 •  švietimo reformos įgyvendinimo eigos bei planų;
 •  kūno kultūros ir sporto plėtojimo;
 •  kultūros institucijų iniciatyvos skatinimo, programų finansavimo;
 •  svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus.

2019-01-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-02-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-03-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-02 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-06-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

  2019-08-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-09-12 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-09-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-10-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-11-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-12-16 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-01-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-05 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-04-16 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-15 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-06-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-08-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-10-14 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

PLĖTROS IR ŪKIO VYSTYMO KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Bačinskienė, tel. (8 342) 60 076

Statybos, architektūros, teritorijų planavimo ir vietinio ūkio komitetas preliminariai nagrinėja Tarybai teikiamus klausimus, teikia išvadas, pasiūlymus šiais klausimais:

 •  dėl rengimo ir teikimo tvirtinti Savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, specialiuosius ir detaliuosius planus, jų tvirtinimo ir koregavimo;
 •  dėl Savivaldybės ūkio vystymo ir jos infrastruktūros objektų steigimo, plėtimo ir atnaujinimo;
 •  dėl Savivaldybės visuomeninio transporto organizavimo ir tvarkymo perspektyvos;
 •  dėl sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;
 •  dėl socialinio būsto fondo formavimo (nauja statyba, pirkimas, nuoma ir t. t.);
 •  dėl esamo gyvenamo fondo renovavimo darbų;
 •  dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, remonto ir plėtros;
 •  dėl inžinerinių tinklų sistemų plėtros ir renovacijos;
 •  dėl Savivaldybės kompetencijai priklausančių pastatų priežiūros kontrolės.
 •  turi teisę svarstyti ir kitus Tarybai pateiktus sprendimų projektus klausimais, nepriskirtais komiteto kompetencijai.

KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė, tel. (8 342) 60 006

Žemės ūkio ir aplinkos komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  rajono žemės ūkio politikos formavimo;
 •  įstatymų, nutarimų, Žemės ūkio ministerijos įsakymų projektų, jų galimos įtakos rajono žemės ūkiui;
 •  žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų;
 •  biudžeto ir fondų naudojimo kaimo žmonių, žemdirbių ir jų organizacijų rėmimo;
 •  kaimo gyvenviečių infrastruktūros plėtojimo bei kaimo žmonių darbo ir užimtumo gerinimo programų;
 •  žemės naudojimo kaimo teritorijose;
 •  aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;
 •  svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus.

Informacija ruošiama.

KONTROLĖS KOMITETAS

Komiteto nariai:

Atsakingoji sekretorė – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Mureikaitė, tel. (8 342) 60 054