Taryba

Komitetai

Savivaldybės tarybos komitetai

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šie komitetai.

BIUDŽETO, FINANSŲ, EKONOMIKOS IR VERSLO KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Ramanauskienė, tel. (8 342) 60 080

Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  Administracijos pateikto Tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projekto;
 •  Tarybai teikiamos Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, Savivaldybės kontrolieriui pateikus išvadas;
 •  specializuotų (tikslinių, nebiudžetinių) fondų ir lėšų sudarymo bei naudojimo tvarkos, panaudojimo ataskaitų;
 •  papildomų biudžeto lėšų skirstymo;
 •  kainų ir tarifų už Savivaldybės įmonių ir bendrovių teikiamas gyventojams paslaugas tvirtinimo;
 •  vietos rinkliavų, verslo liudijimų įmokų nustatymo;
 •  sprendimų steigti, reorganizuoti ar panaikinti Savivaldybės kontroliuojamas įmones ir ūkines organizacijas;
 •  banko kreditų panaudojimo, paskolų paėmimo ir teikimo;
 • – Tarybos sprendimų, turinčių įtakos Savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms projektų;
 •  kontroliuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų ūkio subjektų ekonominę, finansinę veiklą bei Savivaldybės biudžeto vykdymą.
 •  turi teisę svarstyti ir kitus Tarybai pateiktus sprendimų projektus klausimais, nepriskirtais komiteto kompetencijai.

2023-02-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 6

2023-01-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 5

2023-01-12 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 4

2023-01-09 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 3

2023-01-06 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2

2023-01-04 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 1

2022-12-20 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 15

2022-11-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 14

2022-10-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 13

2022-09-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 12

2022-08-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 11

2022-06-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 10

2022-05-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 9

2022-04-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 8

2022-03-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 7

2022-02-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 6

2022-02-01 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 5

2022-01-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 4

2022-01-20 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 3

2022-01-11 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2

2022-01-04 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 1

2021-12-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 14

2021-11-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 13

2021-10-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 12

2021-09-28 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 11

2021-08-24 Biudžeto. finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 10

2021-06-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 9

2021-05-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 8

2021-04-27 Biudžeto, finansų,ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 7

2021-03-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 6

2021-02-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 5

2021-02-02 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 4

2021-01-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 3

2021-01-19 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2

2021-01-13 Biudžeto, finansų,ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 1

2020-12-17 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 15

2020-11-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 14

2020-10-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 13

2020-09-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr.  12

2020-08-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 11

2020-06-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 10

2020-06-02 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 9

2020-05-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 8

2020-04-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 7

2020-03-04 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 6

2020-02-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 5

2020-02-11 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 4

2020-02-04 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 3 

2020-01-28 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2

2020-01-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 1

2019-12-17 Biudžeto, finansų,ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr.13

2019-11-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 12

2019-10-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 11

2019-09-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 10

2019-08-20 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 9

2019-06-26 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 8

2019-05-28 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 7

2019-05-14 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 6

2019-05-02 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdžio protokolas Nr. 5

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jašinskienė, tel. (8 342) 60 004

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimo iš Savivaldybės biudžeto;
 •  Savivaldybės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo;
 •  pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros;
 •  bendrųjų ilgalaikių sveikatos, socialinių, demografinių ir kitų programų, projektų rengimo;
 •  sveikatos ir socialinės apsaugos institucijų darbo;
 •  svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus

2019-01-11 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-01- 21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-02- 18 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019- 03-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-02 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019- 05-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-06-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-08-19 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-09-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-10-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-11-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-01-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-01-30 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-02-05 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ir Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetų bendro posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-02-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-04-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-05-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-06-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-08-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-09-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-10-26 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-11-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-01-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-01-26 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-02-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-03-29 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados.

2021-04-26 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-05-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-06-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-07-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-08-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-09-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-10-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-11-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2021-12-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-01-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-02-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-03-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-04-25 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-05-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-06-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-08-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-09-26 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-10-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-11-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2022-12-16 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

2023-01-23 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio protokolas, sprendimai ir išvados

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė, tel. (8 342) 60 063

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;
 •  švietimo įstaigų tinklo optimizavimo;
 •  švietimo įstaigų biudžeto formavimo, finansavimo, materialinio aprūpinimo;
 •  švietimo reformos įgyvendinimo eigos bei planų;
 •  kūno kultūros ir sporto plėtojimo;
 •  kultūros institucijų iniciatyvos skatinimo, programų finansavimo;
 •  svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus.

2019-01-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-02-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-03-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-02 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-06-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

  2019-08-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-09-12 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-09-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

 2019-10-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-11-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-12-16 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-01-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-05 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-04-16 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-15 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-18 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-06-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-08-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-10-14 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-10-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-12-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-01-12 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-01-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-02-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-02-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-03-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-04-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-05-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

Priedas prie 2021-05-24 protokolo

2021-06-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-08-16 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

Priedas prie 2021-08-16 protokolo

2021-08-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-08-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-09-20 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-09-28 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-10-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-11-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-12-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-01-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-01-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-02-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-03-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2022-04-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2022-05-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-06-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-08-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-09-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-10-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-11-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-12-19 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2023-01-09 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2023-01-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2023-02-20 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

PLĖTROS IR ŪKIO VYSTYMO KOMITETAS

Komiteto nariai:

Atsakingoji sekretorė –

Statybos, architektūros, teritorijų planavimo ir vietinio ūkio komitetas preliminariai nagrinėja Tarybai teikiamus klausimus, teikia išvadas, pasiūlymus šiais klausimais:

 •  dėl rengimo ir teikimo tvirtinti Savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, specialiuosius ir detaliuosius planus, jų tvirtinimo ir koregavimo;
 •  dėl Savivaldybės ūkio vystymo ir jos infrastruktūros objektų steigimo, plėtimo ir atnaujinimo;
 •  dėl Savivaldybės visuomeninio transporto organizavimo ir tvarkymo perspektyvos;
 •  dėl sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;
 •  dėl socialinio būsto fondo formavimo (nauja statyba, pirkimas, nuoma ir t. t.);
 •  dėl esamo gyvenamo fondo renovavimo darbų;
 •  dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, remonto ir plėtros;
 •  dėl inžinerinių tinklų sistemų plėtros ir renovacijos;
 •  dėl Savivaldybės kompetencijai priklausančių pastatų priežiūros kontrolės.
 •  turi teisę svarstyti ir kitus Tarybai pateiktus sprendimų projektus klausimais, nepriskirtais komiteto kompetencijai.

2019-01-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-02-21 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-03-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-02 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-05-29 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-06-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-08-21 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-09-25 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-10-21 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-11-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2019-12-18 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-01-29 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-02-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-04-22 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-05-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-06-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-08-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-09-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2020-10-28 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2020-11-25 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2020-12-18 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-01-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-02-24 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-03-24 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-04-28 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-05-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-06-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

KAIMO REIKALŲ IR APLINKOS KOMITETAS

Komiteto nariai:
Atsakingoji sekretorė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Bindokaitė, tel. (8 342) 60 006

Žemės ūkio ir aplinkos komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 •  rajono žemės ūkio politikos formavimo;
 •  įstatymų, nutarimų, Žemės ūkio ministerijos įsakymų projektų, jų galimos įtakos rajono žemės ūkiui;
 •  žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų;
 •  biudžeto ir fondų naudojimo kaimo žmonių, žemdirbių ir jų organizacijų rėmimo;
 •  kaimo gyvenviečių infrastruktūros plėtojimo bei kaimo žmonių darbo ir užimtumo gerinimo programų;
 •  žemės naudojimo kaimo teritorijose;
 •  aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;
 •  svarsto kitus komiteto įgaliojimų neviršijančius klausimus.

2019-05-02 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-05-07 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-05-16 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-05-30 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-11-26 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2019-12-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-04-21 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados.

2020-08-24 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados. 

2020-09-23 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados. 

2020-10-27 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados. 

2020-11-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados. 

2020-12-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-01-28 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados. 

2021-02-23 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-03-03 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-03-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-03-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-04-27 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2021-05-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2021-10-27 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

2022-02-18 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados 

2022-07-20 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto protokolas, sprendimai ir išvados

KONTROLĖS KOMITETAS

Komiteto nariai:

Atsakingoji sekretorė – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Bakšienė, tel. (8 342) 60 099

Kontrolės komitetas:

 1. teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;
 2. siūlo Savivaldybės tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
 3. svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, bei iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
 4. įvertina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Savivaldybės tarybai;
 5. svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;
 6. siūlo Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
 7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į Administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
 8. dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kovo 1 d.; Savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;
 9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.
Scroll to Top