ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Užimtų etatų skaičius, vnt.

2023 m. I ketv.

2022 m.

Politikai

Meras

1

3403,80

3312,30

Mero pavaduotojas

1

2845,80

2769,30

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

1

3255,00

3167,50

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3162,00

3077,00

Mero patarėjas

2

2139,00

2081,50

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

14

2338,29

2139,68

Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas

1

1506,60

1466,10

Seniūnas

12

2290,13

2073,96

Seniūno pavaduotojas

11

1671,46

1522,05

Vyriausiasis specialistas

67

1856,42

1690,71

Vyresnysis specialistas

14

1493,31

1439,65

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

5

1403,56

1253,43

Vyresnysis specialistas

11

1218,93

1028,41

Soc. darbuotojai

17

1418,30

1275,84

Specialistai

8,0

1091,82

962,92

Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai)

70

909,34

797,91

 

Scroll to Top