ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, vnt. 2020 m. I ketv.

2019 m.

Politikai

Meras 1 3220,80 3114,00
Mero pavaduotojas 1 2692,80 2595,00

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius 1 2816,00 2768,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2728,00 2681,50

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas 14 1884,46 1738,65
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas 1 0.00 0.00
Seniūnas 12 1747,53 1620,43
Seniūno pavaduotojas 12 1309,73 1287,41
Vyriausiasis specialistas 61 1400,90 1282,49
Vyresnysis specialistas 14 1182,97 987,58

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas 8 875,60 815,26
Vyresnysis specialistas 14 847,91
755,88
Soc. darbuotojai 19 1013,50 906,17
Specialistai 8.5 747,20 624,37
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai) 62 646,35

572,60

Scroll to Top Skip to content