ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, vnt.2021 m. I ketv.

2020 m.

Politikai

Meras13239,103220,80
Mero pavaduotojas12708,102692,80

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius12832,002816,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas12743,502728,00

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas142010,211890,74
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas10.000.00
Seniūnas121836,381719,67
Seniūno pavaduotojas121405,681310,40
Vyriausiasis specialistas621558,461439,74
Vyresnysis specialistas141318,651202,22

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas91040,96880,00
Vyresnysis specialistas13914,95847,91
Soc. darbuotojai191100,061013,50
Specialistai8.5854,91747,20
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai)58689,02

647,40

Scroll to Top