ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, vnt.2020 m. III ketv.

2019 m.

Politikai

Meras13220,803114,00
Mero pavaduotojas12692,802595,00

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius12816,002768,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas12728,002681,50

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas141884,461738,65
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas10.000.00
Seniūnas121719,671620,43
Seniūno pavaduotojas121310,401287,41
Vyriausiasis specialistas611426,351282,49
Vyresnysis specialistas141202,22987,58

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas8880,00815,26
Vyresnysis specialistas14847,91755,88
Soc. darbuotojai191013,50906,17
Specialistai8.5747,20624,37
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai)62647,40

572,60