ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, vnt. 2020 m. IV ketv.

2019 m.

Politikai

Meras 1 3220,80 3114,00
Mero pavaduotojas 1 2692,80 2595,00

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius 1 2816,00 2768,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2728,00 2681,50

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas 14 1890,74 1738,65
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas 1 0.00 0.00
Seniūnas 12 1719,67 1620,43
Seniūno pavaduotojas 11 1310,40 1287,41
Vyriausiasis specialistas 63 1439,74 1282,49
Vyresnysis specialistas 13 1202,22 987,58

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas 9 880,00 815,26
Vyresnysis specialistas 14 847,91 755,88
Soc. darbuotojai 19 1013,50 906,17
Specialistai 8.5 747,20 624,37
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai) 62 647,40

572,60

Scroll to Top Skip to content