ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, vnt.2019 m. IV ketv.

2018 m.

Politikai

Meras13114.003074.27
Mero pavaduotojas12595.002057.00

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius12768.001485.89
Administracijos direktoriaus pavaduotojas12681.501332.18

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas141734.941177.16
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas10.000.00
Seniūnas121620.431067.45
Seniūno pavaduotojas121287.41785.65
Vyriausiasis specialistas611287.91864.47
Vyresnysis specialistas14987.58731.71

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas8815.26804.86
Vyresnysis specialistas14767.38681.27
Soc. darbuotojai19906.17745.51
Specialistai8.5624.37592.65
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai)62571.89

534.64

Scroll to Top Skip to content