ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius, vnt.2019 m. III ketv.2018 m.
Politikai
Meras13114,003074,27
Mero pavaduotojas12595,002057,00
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius12768,001485,89
Administracijos direktoriaus pavaduotojas12681,501332,18
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas141734,941177,16
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas10,000,00
Seniūnas121624,041067,45
Seniūno pavaduotojas121287,41785,65
Vyriausiasis specialistas601288,33864,47
Vyresnysis specialistas14987,58731,71
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas8815,26804,86
Vyresnysis specialistas13755,88681,27
Soc. darbuotojai19755,15745,51
Specialistai8,5624,37592,65
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai)62571,89534,64
Scroll to Top Skip to content