ADministracija

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos politikų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius, vnt.2020 m. II ketv.

2019 m.

Politikai

Meras13220,803114,00
Mero pavaduotojas12692,802595,00

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius12816,002768,00
Administracijos direktoriaus pavaduotojas12728,002681,50

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas141884,461738,65
Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas10.000.00
Seniūnas121747,531620,43
Seniūno pavaduotojas121309,731287,41
Vyriausiasis specialistas611423,751282,49
Vyresnysis specialistas141202,22987,58

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas8875,60815,26
Vyresnysis specialistas14847,91755,88
Soc. darbuotojai191013,50906,17
Specialistai8.5747,20624,37
Darbininkai (valytojos, sargai, kapinių prižiūrėtojai, vairuotojai)62646,35

572,60

Scroll to Top Skip to content