ADministracija

Konkursai į valstybės tarnybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės skelbiami konkursai į valstybės tarnybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Skelbiami konkursai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 10,5 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. Prašymą;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;
  4. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
  5. Diplomo kopiją;
  6. Darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.

Nuoroda į atrankos aprašymą:

https://portalas.vtd.lt/lt/savivaldybes-gydytojas-vyriausiasis-specialistas-322;11435.html 

Atrankoje bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 ir 46 punktais.

Dokumentai pildomi ir teikiami iki 2023 m. vasario 2 d. tik per Sistemą!

Išsamesnė informacija apie atranką: Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt

Scroll to Top