ADministracija

Konkursai į valstybės tarnybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės skelbiami konkursai į valstybės tarnybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Skelbiami konkursai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio valstybės tarnautojo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 10,5 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
  4. Diplomo kopiją;
  5. Darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.

Nuoroda į atrankos aprašymą:

https://portalas.vtd.lt/lt/savivaldybes-gydytojas-vyriausiasis-specialistas-322;10974.html

Atrankoje bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 ir 46 punktais.

Dokumentai pildomi ir teikiami iki 2022 m. liepos 1 d. tik per Sistemą!

Išsamesnė informacija apie atranką: Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja konkursą Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 9,0 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus iki 2022-06-21 teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Nuoroda į konkurso aprašymą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vietinio-ukio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;49703.html

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja konkursą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 9,0 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus iki 2022-06-17 teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Nuoroda į konkurso aprašymą:

https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-kulturos-ir-sporto-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;49658.html

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Scroll to Top