ADministracija

Konkursai į valstybės tarnybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės skelbiami konkursai į valstybės tarnybą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Skelbiami konkursai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja konkursą Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 9,0 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus iki 2023-06-09 teikia Viešojo valdymo agentūrai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

Nuoroda į konkurso aprašymą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vietinio-ukio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;53939.html

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Scroll to Top