Taryba

Tarybos veiklos reglamentas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba), Savivaldybės vadovo – mero (toliau – Meras), Savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – Mero pavaduotojas), Savivaldybės tarybos komitetų (toliau – Komitetai), Savivaldybės komisijų (toliau – Komisijos) ir atskirų Savivaldybės tarybos narių (toliau − Tarybos nariai) veiklos tvarką ir formas. Taip pat nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius), Savivaldybės kontrolieriaus atsiskaitymo Savivaldybės tarybai ir gyventojams bei Savivaldybės tarybos ir atskirų Tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarką ir numato pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus.

Tarybos veiklos reglamentas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Scroll to Top