Taryba

Tarybos narių darbo užmokestis

Išmokos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariams

Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama reglamente nustatyta tvarka. Atlyginimo už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas dydį nustato savivaldybės taryba. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, reglamento nustatyta tvarka pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šioje dalyje nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

2019 m.

                                                                       VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS
                                                                           2019 M. LIEPOS-RUGSĖJO MĖN. IŠMOKĖTOS IŠMOKOS
Eur
Eil. Nr. Tarybos narys Išmokos rūšis
Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas Su Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms pagal pateiktus dokumentus
1 Saulenas Aželskas 47,49 174,46
2 Mantas Balčiūnas 60,72 264,65
3 Daiva Černiuvienė 77,48 588,47
4 Jūratė Drunienė 31,26 449,26
5 Edita Gaubienė 48,69
6 Žilvinas Gelgota 131,71 264,16
7 Vytautas Geležiūnas
8 Gedeminas Gudaitis 36,02 235,96
9 Vilija Jakubauskė
10 Marius Jasaitis
11 Valdas Kamaitis 55,80
12 Nijolė Liaudinskienė 80,37
13 Kęstas Kružinauskas 394,24
14 Saulytis Kurtinaitis 387,74
15 Stanislovas Lopeta 123,12 205,03
16 Gytis Lukoševičius 23,10
17 Bernardas Marčiukonis
18 Mavliuda Štrupkienė 43,80 499,68
19 Algirdas Neiberka
20 Rimvydas Palubinskas 42,99 486,64
21 Ramūnas Puodžiūnas 674,8
22 Renolda Stepanauskaitė – Kubilienė 259,65
23 Arvydas Šlivinskas 69,44 297,60
24 Saulius Vabalas 67,14 304,55
25 Antanas Žilinskas 220,55
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS
2019 M. BALANDŽIO-BIRŽELIO MĖN. IŠMOKĖTOS IŠMOKOS
Eil. Nr.Tarybos narysIšmokos rūšis (Eur)
Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigasSu Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms pagal pateiktus dokumentus
1Saulenas Aželskas72,86 
2Mantas Balčiūnas94,83128,9
3Daiva Černiuvienė53,86199,81
4Jūratė Drunienė102,82143,68
5Edita Gaubienė127,86 
6Vitas Gavėnas20,52 
7Žilvinas Gelgota121,59189,64
8Vytautas Geležiūnas  
9Gedeminas Gudaitis99,6442,01
10Vilija Jakubauskė  
11Marius Jasaitis  
12Valdas Kamaitis108,52 
13Kazys Kiaulakis87,94 
14Kęstas Kružinauskas 398,32
15Saulytis Kurtinaitis 199,93
16Stanislovas Lopeta85,92252,14
17Gytis Lukoševičius61,07 
18Bernardas Marčiukonis 103,10
19Mavliuda Štrupkienė117,83547,10
20Algirdas Neiberka  
21Rimvydas Palubinskas86,51252,93
22Ramūnas Puodžiūnas  
23Renolda Stepanauskaitė – Kubilienė 62,70
24Arvydas Šlivinskas109,13388,92
25Saulius Vabalas76,69377,63
26Antanas Žilinskas  
27Algirdas Pilipavičius 214,18
28Edmundas Žalys 200,00
29Petras Volungevičius 56,84
30Rimvydas Žiemys 109,44
31Renatas Gudaitis 198,66
32Nijolė Liaudinskienė 38,05
33Danutė Grabauskienė 175,51
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS
2019 M. SAUSIO-KOVO MĖN. IŠMOKĖTOS IŠMOKOS
Eil. Nr.Tarybos narysIšmokos rūšis (Eur)
Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigasSu Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms pagal pateiktus dokumentus
1Daiva Černiuvienė90,42548,41
2Vytautas Geležiūnas  
3Danutė Grabauskienė79,06545,13
4Renatas Gudaitis69,50581,26
5Evaldas Janulionis 597,16
6Valdas Kamaitis25,77 
7Kazys Kiaulakis  
8Kęstas Kružinauskas 757,52
9Nijolė Liaudinskienė78,3273,68
10Stanislovas Lopeta78,32321,15
11Gytis Lukoševičius58,80 
12Bernardas Marčiukonis71,96445,34
13Mavliuda Štrupkienė83,26589,76
14Algirdas Neiberka  
15Dalius Nešukaitis52,71 
16Algirdas Pilipavičius29,34526,32
17Gintautas Plečkaitis  
18Ramūnas Puodžiūnas 364,76
19Dovilė Rapulskienė  
20Vilmantas Šlekys44,26 
21Arvydas Šlivinskas58,65852,77
22Petras Volungevičius 122,23
23Edmundas Žalys 599,64
24Rimvydas Žiemys 302,82
25Antanas Žilinskas 129,68

2018 m.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS
2018 M. SPALIO-GRUODŽIO MĖN. IŠMOKĖTOS IŠMOKOS
Eil. Nr. Tarybos narys Išmokos rūšis (Eur)
Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas Su Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms pagal pateiktus dokumentus
1 Daiva Černiuvienė 51,84 765,36
2 Vytautas Geležiūnas    
3 Danutė Grabauskienė 39,76 543,86
4 Renatas Gudaitis 20,37 123,50
5 Evaldas Janulionis   593,27
6 Valdas Kamaitis 21,75  
7 Kazys Kiaulakis    
8 Kęstas Kružinauskas   578,45
9 Nijolė Liaudinskienė 53,98 167,66
10 Stanislovas Lopeta 60,58 591,39
11 Gytis Lukoševičius 24,52  
12 Bernardas Marčiukonis 36,08 673,46
13 Mavliuda Melibajeva 42,98 699,79
14 Algirdas Neiberka    
15 Dalius Nešukaitis 20,74  
16 Algirdas Pilipavičius 32,87 710,02
17 Gintautas Plečkaitis    
18 Ramūnas Puodžiūnas   752,80
19 Dovilė Rapulskienė    
20 Vilmantas Šlekys 31,43  
21 Arvydas Šlivinskas 21,75 239,52
22 Petras Volungevičius   255,86
23 Edmundas Žalys   597,40
24 Rimvydas Žiemys   357,76
25 Antanas Žilinskas   271,36
   
 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS
2018 M. LIEPOS-RUGSĖJO MĖN. IŠMOKĖTOS IŠMOKOS
Eil. Nr. Tarybos narys Išmokos rūšis (Eur)
Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas Su Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms pagal pateiktus dokumentus
1 Daiva Černiuvienė 33,52 374,10
2 Vytautas Geležiūnas    
3 Danutė Grabauskienė 24,22 391,81
4 Renatas Gudaitis 11,06  
5 Evaldas Janulionis 34,16 523,19
6 Valdas Kamaitis 8,01  
7 Kazys Kiaulakis    
8 Kęstas Kružinauskas   368,90
9 Nijolė Liaudinskienė 40,81 124,62
10 Stanislovas Lopeta 40,81 394,46
11 Gytis Lukoševičius 13,54  
12 Bernardas Marčiukonis 22,65 387,78
13 Mavliuda Melibajeva 18,69 662,71
14 Algirdas Neiberka    
15 Dalius Nešukaitis 9,35  
16 Algirdas Pilipavičius 18,88 386,08
17 Gintautas Plečkaitis    
18 Ramūnas Puodžiūnas    
19 Dovilė Rapulskienė    
20 Vilmantas Šlekys 29,94  
21 Arvydas Šlivinskas 13,54 477,72
22 Petras Volungevičius   158,95
23 Edmundas Žalys   593,12
24 Rimvydas Žiemys   167,82
25 Antanas Žilinskas   491,76
 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAMS
2018 M. BALANDŽIO-BIRŽELIO MĖN. IŠMOKĖTOS IŠMOKOS
Eil. Nr.Tarybos narysIšmokos rūšis (Eur)
Už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigasSu Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms pagal pateiktus dokumentus
1Daiva Černiuvienė57,88569,61
2Vytautas Geležiūnas  
3Danutė Grabauskienė68,03541,73
4Renatas Gudaitis14,52552,16
5Evaldas Janulionis 457,64
6Valdas Kamaitis23,85 
7Kazys Kiaulakis  
8Kęstas Kružinauskas 508,89
9Nijolė Liaudinskienė52,1987,21
10Stanislovas Lopeta57,47218,45
11Gytis Lukoševičius20,36 
12Bernardas Marčiukonis40,16511,61
13Mavliuda Melibajeva53,45141,93
14Algirdas Neiberka  
15Dalius Nešukaitis44,35 
16Algirdas Pilipavičius48,99566,76
17Gintautas Plečkaitis  
18Ramūnas Puodžiūnas 304,05
19Dovilė Rapulskienė  
20Vilmantas Šlekys23,85 
21Arvydas Šlivinskas15,84665,61
22Petras Volungevičius 217,95
23Edmundas Žalys 585,45
24Rimvydas Žiemys 342,22
25Antanas Žilinskas 164,29

 

Scroll to Top Skip to content