ADministracija

Planavimo dokumentai

Administracijos veiklą reglamentuojantys planavimo dokumentai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Strateginiai veiklos planai

Seniūnijų metiniai veiklos planai

Veiklos ataskaitos

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginis plėtros planas

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019-2027 metų strateginio plėtros plano rengimas

Scroll to Top