Taryba

Tarybos sprendimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos teisės aktai.
Scroll to Top