Meras

Vicemerai

Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerai

Savivaldybės vicemerė

Daiva Riklienė

Daiva Riklienė gimė 1968 m. kovo 25 d. Vilkaviškyje.

Pareigos
Nuo 2023 m. balandžio 18 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Vicemerė.

Išsilavinimas
1992 m. Kauno technologijos universitete suteiktas Inžinieriaus magistro laipsnis.
1991 m. Kauno technologijos universitete Suteikta inžinieriaus technologo kvalifikacija.

Darbo patirtis

 • Nuo 2023 m. balandžio 18 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Vicemerė.
 • Nuo 2019 balandžio 26 d. iki 2023 balandžio 14 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja.
 • Nuo 2016 gruodžio 28 d. iki 2019 balandžio 12 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja.
 • Nuo 2015 m. rugsėjo 8 d. iki 2016 m. gruodžio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėja.
 • Nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. vasario 27 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projektų vertintoja.
 • Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Projekto administratorė.
 • Nuo 2008 m. balandžio 17 d. iki 2015 m. rugsėjo 7 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Direktorė.
 • Nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. balandžio 16 d. UAB „Konsultus“ Projektų vadovė.
 • Nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. sausio 30 d. Verslo centrų asociacijos Administratorė.

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos

 • Nuo 2023 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 2023-2027 m. rengimo grupės narė.
 • Nuo 2020 m. Nacionalinės šeimos tarybos narė
 • Nuo 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja
 • Nuo 2018 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos pirmininkė.
 • Nuo 2016 m. Lietuvos miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos narė.
 • Nuo 2015 m. Vilkaviškio rajono Rotary klubo tarybos narė.
 • Nuo 2014 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė
 • Nuo 2014 m. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų programavimą ir administravimą, Lietuvos 2007–2014 m. Bendrojo programavimo dokumento ir jo priedo, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinės politikos formavimą, viešąjį administravimą, valstybės biudžeto, valstybės institucijų ir ūkio plėtros planavimą, išmanymas.
Konsultavimo patirtis konsultacinės veiklos ir profesinio mokymo klausimais, teikiant viešąsias paslaugas bei įgyvendinant įvairius projektus (projektų valdymo, klientų aptarnavimo, finansavimo šaltinių paieška, kaimo turizmo steigimo bei plėtros klausimai ir kt.).
Akredituota Žemės ūkio ministerijos teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas pagal 4.5 kryptį „Konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais“, bei konsultacijas „Leader“ metodo įgyvendinimo klausimais.

Papildoma informacija
2022 m. rugsėjo mėn. Vilkaviškio miesto VVG strategija apdovanota VRM ministrės Agnės Bilotaitės padėka už bendruomenių socialinės integracijos stiprinimą, savanorystės ir verslumo skatinimą Marijampolės regione.
2021 m. lapkričio 9 d. pažymėjimas PV Nr. 10072 UAB „Pokyčių valdymas“ organizuotuose mokymuose „Viešieji pirkimai: paprastai“.
2021 m. rugsėjo 15–16 d. pažymėjimas Nr. 896 už dalyvavimą Druskininkų švietimo centro mokymuose „Mokinių mokymosi gerinimas: asmeninės kiekvieno pažangos link“.
2021 m. rugpjūčio 26 d. dalyvavimas VšĮ „Northtown Vilnius“ konferencijoje „Žaliosios idėjos darbovietėje“.
2021 m. birželio 9 d. pažymėjimas Nr. ACCESS 322 už dalyvavimą pagal projektą „Paramos verslui sistemos akceleravimas‘‘ organizuotuose reklamos komunikacijos mokymuose „Organiška rinkodara“‘.
2021 m. gegužės 25 d. pažymėjimas Nr. EPSM21/05/25-03 už dalyvavimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuotuose mokymuose „Savanorystės kultūros diegimas viešajame sektoriuje įgūdžiams formuoti“.

Šeima
Sūnus Tomas 1992 m., dukra Dovilė 1994 m.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės mero
2023 m. balandžio 17 d.
potvarkiu Nr. B-MP-31

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VICEMERO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

2. Koordinuoja bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis socialinių reikalų politikos srityje. Koordinuoja ir prižiūri socialinių paslaugų įstaigų veiklą.

3. Teikia Savivaldybės merui pasiūlymus verslo plėtros srities klausimais.

4. Formuoja švietimo politiką, koordinuoja ir prižiūri švietimo įstaigų veiklą.

5. Koordinuoja, formuoja turizmo politiką, prižiūri Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklą.

6. Formuoja sveikatos apsaugos politiką, koordinuoja ir prižiūri Savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.

7. Organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą.

8. Dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, pateikia visuomenės informavimo priemonių atstovams Savivaldybės mero poziciją svarstytais investicinės ir verslo aplinkos gerinimo klausimais.

9. Mero pavedimu nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymus į paklausimus, pareiškimus, skundus, organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtas funkcijas.

10. Dalyvauja Savivaldybės tarybos kolegijos, komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus koordinuojamų sričių reglamentavimo klausimais.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

______________________

Savivaldybės vicemeras

Joris Juškauskas

Joris Juškauskas gimė 1998 m. rugpjūčio 18 d. Vilkaviškyje.

J. Juškauskas 2021-aisiais baigė Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį.

Nuo 2019 m. iki 2023 m. – Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas.

Nuo 2020 m. iki 2021 m. – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero visuomeninis konsultantas.

Nuo 2021 m. iki 2023 m. – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas.

Nuo 2023 m. gegužės 26 d. – Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės mero
2023 m. gegužės 26 d.
potvarkiu Nr. B-MP-120

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VICEMERO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

2. Koordinuoja bendradarbiavimą su įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis kultūros politikos srityje. Koordinuoja ir prižiūri kultūros įstaigų veiklą.

3. Teikia Savivaldybės merui pasiūlymus Savivaldybės viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.

4. Formuoja sporto politiką, koordinuoja ir prižiūri sporto įstaigų veiklą.

5. Koordinuoja, formuoja jaunimo politiką.

6. Teikia Savivaldybės merui pasiūlymus bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo klausimais.

7. Organizuoja piliečių dalyvavimo ir įgalinimo viešajame Savivaldybės valdyme procesą.

8. Dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių ir įstaigų atstovais, pateikia visuomenės informavimo priemonių atstovams Savivaldybės mero poziciją svarstytais kultūros, sporto ir jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais.

9. Mero pavedimu nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymus į paklausimus, pareiškimus, skundus, organizuoja klausimų sprendimą pagal priskirtas funkcijas.

10. Dalyvauja Savivaldybės tarybos kolegijos, komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus koordinuojamų sričių reglamentavimo klausimais.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

______________________

 

 

Scroll to Top