ADministracija

Darbo grupės ir komisijos

Savivaldybės administracijos darbo grupės ir komisijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Lina Stepšienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja;

Renata Baltūsytė, Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo Vilkaviškio skyriaus vyriausioji  specialistė;

Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Inesa Ližaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Darbo grupės vadovė;

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Darbo grupės vadovės pavaduotoja;

Vita Valaitienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė;

Ramūnas Žemaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotojas;

Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narys;

Vytautas Geležiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras, Komisijos pirmininkas;

prel. Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio rajono garbės pilietis;

Jūratė Drunienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;

Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;

Linas Dubickas, verslo atstovas, UAB „Vilkauja“ direktorius;

Ramūnas Žemaitis, Gudkaimio seniūnaitijos seniūnaitis.

 

Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Tarybos pirmininkas;

Ramūnas Žemaitis, Vilkaviškio rajono Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas, Tarybos pirmininko pavaduotojas;

Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto pirmininkas;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos biuro direktorė;

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Gintas Bakūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos seniūnas;

Vytautas Brovka, Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų bendruomenės tarybos narys;

Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Virginija Svirupskienė, Vilkaviškio rajono Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė;

Neringa Budrevičienė, Vilkaviškio rajono Ramoniškių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Ramutė Miliauskienė, Vilkaviškio miesto bendruomenės narė, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininko pavaduotoja.

Vytautas Geležiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto pirmininkas (komisijos pirmininkas);

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja;

Vilija Vyšniauskienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja;

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Aušra Kurauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

Daiva Riklienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Investicijų ir strateginio planavimo vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja;

Paula Aidukonienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Rita Košubienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Milda Žemavičienė, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vyr.  slaugytoja–slaugos administratorė;

Eimantas Botyrius, asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas;

Rasa Laukaitienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darius Bunikis, Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas);

Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Rasutė Kryževičienė, klubo „Vilkaviškio dvižiedė lelija“ narė;

Janina Žekienė, Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

Laura Nešukaitienė, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

Protokolas Nr. 2

Protokolas Nr. 1

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Paula Aidukonienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Daiva Gvazdaitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Asta Gudaitienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Raimonda Skripkiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Rita Košubienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.

Daiva Riklienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

Asta Gudaitienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Saulius Vabalas, Savivaldybės tarybos narys;

Kęstas Kružinauskas, Savivaldybės tarybos narys.

Daiva Riklienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Elena Šventoraitienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Valdas Kamaitis – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Algidas Karalius – Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius;

Artūras Žemaitaitis – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Gintautas Urbšys – Keturvalakių seniūnijos seniūnas.

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų sporto srityje vertinimo komisijos darbo organizavimo aprašas

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Antanas Žilinskas, Savivaldybės tarybos narys;

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;

Ilona Vitkauskaitė, Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos specialistė;

Atitinkamos vietovės seniūnijos seniūnas, seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas.

Jūratė Drunienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narė (komisijos pirmininkė);

Gediminas Rašimas, VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilkaviškio rajono filialo pirmininkas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Anelė Dulinskienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrijos „Suartėkim“ pirmininkė;

Raimonda Skripkiūnienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Elena Šventoraitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Gražina Barkauskienė, Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė;

Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė;

Laura Nešukaitienė, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);

Janina Žekienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto narys.

Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Komisijos pirmininkas;

Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Edgaras Balšaitis, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Valentinas Gražulis, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Vilija Tautvydienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Darius Bunikis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas);

Lina Bakienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

Valdimaras Bakutis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas.

Algirdas Neiberka – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;

Bernardas Marčiukonis –  Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininko pavaduotojas;

Mantas Balčiūnas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Saulius Vabalas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Vitas Gavėnas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;

Daiva Riklienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov –  Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Lina Bakienė, Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Ingrida Meseckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Mileta Inkratienė, Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Rita Košubienė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;

Grita Launikonė, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktorė.

Daiva Riklienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);

Vitas Didžbalis – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Arvydas Šlivinskas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Kęstas Kružinauskas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Romualdas Bagdonas – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas (jam nesant darbe – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės specialistė Raimonda Vizgirdienė);

Remigijus Kurauskas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas;

Romas Šunokas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnijos seniūnas;

Arnoldas Sinkevičius – Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininko pavaduotojas;

Rimas Kijauskas – asociacijos „Startas Vilkaviškio kraštui“ atstovas.

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, Vertinimo komisijos pirmininkas;

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;

Aušra Sinkevičienė, Personalo skyriaus vedėja;

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas,

Danutė Draugelienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Lina Grygelaitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja,

Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys,

Agnė Kieliūtė, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

PRIDEDAMA:

Komisijos darbo reglamentas

Komisijos darbo reglamento pakeitimas

Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo juridiniams ir fiziniams asmenims pagrįstumui įvertinti komisijos sudarymo

Juozas Vaičiulis, Marijampolės savivaldybės kontrolierius, komisijos pirmininkas;

Asta Domeikienė, Šakių rajono savivaldybės kontrolierė;

Inga Kaminskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierė;

Tomas Lužanskis, Kalvarijos savivaldybės kontrolierius;

Arūnas Markūnas, Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius.

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Artūras Žemaitaitis, Vilkaviškio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Inga Ševerenkienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė;

Žydrė Žilinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Jūratė Drunienė, Savivaldybės tarybos narė;

Danutė Rauzienė, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto tarybos narė;

Eimantas Botyrius, asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas;

Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė;

Rasa Blažaitienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities  vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Vilkaviškio rajone;

Audrius Mozūraitis, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas psichiatras;

Jolanta Įkasalienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinė darbuotoja;

Vilija Grybauskienė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Daiva Černiuvienė, Savivaldybės tarybos narė;

Justė Bačinskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Raimonda Skripkiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Laura Nešukaitienė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Aušra Kurauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Justė Bačinskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Jolanta Dapkienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vilija Vyšniauskienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja (stebėtojo teisėmis);

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;

atitinkamos seniūnijos seniūnas (jam nesant, seniūno pavaduotojas);

atitinkamos seniūnijos socialinio darbo organizatorius.

Rita Viktoravičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Ingrida Meseckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, komisijos narė;

Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), komisijos narė;

Gintarė Meškauskienė, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė, komisijos narė;

Sonata Damidavičienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus Vilkaviškyje specialistė, komisijos narė;

Saulius Jurkšas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

Arūnas Kinderis, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė, komisijos narė;

Simona Marcinkaitė, Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos psichologė, komisijos narė;

Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro narė, komisijos narė;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, komisijos narė;

Gina Statkevičienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja, komisijos narė;

Daiva Karčiauskienė, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Vilkaviškio rajono savivaldybėje arba ją pavaduojantis asmuo (Marius Dūdonis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyriausiasis specialistas), komisijos narė.

Simona Bikaitė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);

Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Audrius Mozūraitis, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas psichiatras;

Rita Mickuvienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorė;

Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė.

Kazys Kiaulakis – Savivaldybės mero patarėjas, Priežiūros komiteto pirmininkas;

Kęstas Kružinauskas – Savivaldybės tarybos narys;

Edgaras Balšaitis – UAB ,,Vilkaviškio šilumos tinklai” direktorius;

Remigijus Kurauskas – Vilkaviškio miesto seniūnas;

Aušra Kurauskienė – Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Romas Šunokas – Kybartų seniūnas;

Valentinas Gražulis – UAB ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto narys;

Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narys;

Renatas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narys;

Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono Neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė;

Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys;

Nerijus Demenius, Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ prezidentas;

Saulė Rūtelionytė, Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;

Dalytė Šileikienė, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universiteto pirmininkė;

Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys.

Daiva Riklienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, grupės pirmininkė;

Darius Bunikis, ekologas (vyriausiasis specialistas);

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Lina Grygelaitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Investicijų ir  strateginio planavimo skyriaus vedėja;

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja;

Edmundas Rumbinas, l. e. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas;

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

Vitas Gavėnas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Komisijos pirmininkas);

Erlandas Armanavičius – Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;

Vitas Bakas – Kalvarijos  aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;

Daiva Miknevičienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus vedėja;

Kastytis Stankus – Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos gydytojas-inspektorius;

Danguolė Almonaitienė – Viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė;

Linas Blažaitis – Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės direktorius;

Agnė Petraitienė – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja;

Linardas Balandis – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Sienos kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas;

Remigijus Kurauskas – Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas;

Raimondas Klevinskis – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106 lengvųjų pėstininkų kuopos vadas;

Robertas Fišeris – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas;

Darius Bunikis – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis  specialistas);

Lina Grygelaitienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Deimantė Jočytė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė (posėdžių sekretorė).

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė,

Danutė Draugelienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Birutė Kazlauskienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja,

Dalytė Štrimaitienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė.

Daiva Riklienė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Komisijos pirmininkė;

Simas Šlekys – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, Komisijos pirmininko pavaduotojas;

Lina Stepšienė – Apskaitos skyriaus vedėja;

Algimantas Simanynas – Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rita Košubienė – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;

Vidmantas Lenčiauskas – Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, Komisijos sekretorius.

Vitas Gavėnas, Administracijos direktorius, komisijos pirmininkas,

Danutė Draugelienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja,

Remigijus Kurauskas, Vilkaviškio miesto seniūnas,

Edmundas Rumbinas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

Saulytis Kurtinaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys,

Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys,

Dalytė Štrimaitienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnioji specialistė,

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas,

Vilma Girdauskienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos sekretorė,

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja,

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja,

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė),

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja),

Raimonda Skripkiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,

Inga Kušlytė, Gudkaimio globos namų socialinio darbo padalinio vadovė,

Janina Sabaliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė,

Gina Statkevičienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui,

Virginija Vilbikaitienė, VšĮ Vilkaviškio ligoninės socialinė darbuotoja.

Daiva Riklienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;

Daiva Ambrasaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos sekretorė;

Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vita Valaitienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė atliekanti skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas;

Atitinkamos vietovės seniūnijos seniūnas, seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas.

Darius Bunikis, Savivaldybės ekologas (vyriausiasis specialistas) (komisijos pirmininkas);

Jūratė Bindokaitė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;

Lina Inkratienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

Michailas Počepovičius, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nijolė Karnickienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Jūratė Misevičienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Aušra Šukaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Robertas Mickevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovas;

Tomas Kudelis, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Vilija Ramanauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Rita Košubienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Eglė Kazakevičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Rima Simanavičienė, „LIONS“ klubo narė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Romualdas Katilius, viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Regina Dženkauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Algirdas Pilipavičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilkaviškio rajono skyriaus narys, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovas;

Laimutė Mockeliūnaitė, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vyresnioji slaugos administratorė, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Komisijos pirmininkė;

Simona Bikaitė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Laura Nešukaitienė, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);

Darius Bunikis, Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas);

Vidmantas Lenčiauskas, Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Atitinkamos seniūnijos seniūnas.

Vita Valaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Edgaras Balšaitis, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Daiva Miknevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Rita Dėnienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;

Audrius Kalesnikas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Valentinas Gražulis, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Ričardas Gudėnas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Linas Zinevičius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Lina Inkratienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė);

Violeta Kasperavičiutė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vedėja (jai nesant, pavaduoja Nijolė Kryžanauskienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Kupstas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ technikos direktorius (jam nesant, pavaduoja Darius Markauskas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavimo technikas-projektų vadovas);

Valerijus Makarovas, AB „Litgrid“ projektų vadovas (jam nesant, pavaduoja Eglė Sakolnikaitė, AB „Litgrid“ projektų vadovė);

Antanas Margelis, UAB „Kybartų Darna“ statinių priežiūros inžinierius (jam nesant, pavaduoja Mindaugas Viltrakis, UAB „Kybartų Darna“ pastatų konstrukcijų inžinierius);

Vytautas Naginė, AB „Amber Grid“ Teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus technikos priežiūros inžinierius;

Irmantas Ralys, AB „Amber Grid“ Dujotiekių skyriaus eksploatavimo inžinierius;

Giedrius Mickevičius, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas (jam nesant, pavaduoja Alvydas Gražys, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas);

Donatas Munščinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas (jam nesant, pavaduoja Povilas Ališauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierius);

Nerijus Paškauskas, Vištyčio regioninio parko direkcijos direktorius (jam nesant, pavaduoja Vaida Šimanauskienė, Vištyčio regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė-kraštotvarkininkė);

Vytautas Razutis, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos vadovas;

Justinas Tamašauskas, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos inžinierius;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (jam nesant, pavaduoja Vitas Didžbalis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas);

Asta Vizbarienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Laimutė Atkočiūnienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Žarskis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius (jam nesant, pavaduoja Darius Urbonas);

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento atstovas.

Darius Bunikis – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas), komisijos pirmininkas;

Jolanta Juchnevičienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, Komisijos pirmininko pavaduotoja;

Linas Šapalas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas);

Renaldas Žilinskas arboristas;

Jolita Tekorienė – Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos deleguota atstovė;

Vytautas Lekešius – Vilkaviškio rajono gyventojas;

Aušra Sabataitė – Vilkaviškio rajono gyventoja;

Seniūnijos, kurios teritorijoje svarstomi želdynų ir želdinių pertvarkymo klausimai, seniūnas, jam nesant seniūno įgaliotas asmuo;

Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė.

PRIDEDAMA:

  1. Komisijos nuostatai

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danutė Pogelienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Indrė Zavedzkienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio vadovė.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininkė);

Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos sekretorė);

Žilvinas Gelgota, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys, komisijos narys;

Lijana Jančauskienė , Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotoja, komisijos narė;

Robertas Mickevičius, Vilkaviškio „Lions“ klubo narys, komisijos narys.

Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Komisijos pirmininkė;

Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Vilija Tautvydienė, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

Lina Bakienė, Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė;

Edgaras Balšaitis, uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius.

Daiva Riklienė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Komisijos pirmininkė;

Simas Šlekys – Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, Komisijos pirmininko pavaduotojas;

Rita Košubienė – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;

Vilija Ramanauskienė – Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė;

Gintas Bakūnas – Šeimenos seniūnijos seniūnas;

Remigijus Kurauskas – Vilkaviškio miesto seniūnas;

Vidmantas Lenčiauskas – Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, Komisijos sekretorius.

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas,

Danutė Draugelienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Vytautas Geležiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys,

Vilija Ramanauskienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė,

Regina Dženkauskienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė,

Dalytė Štrimaitienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnioji specialistė.

Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė – darbo grupės vadovė;

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Elena Rupeikienė, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus vyr. fondų saugotoja;

Antanas Žilinskas, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus gidas;

Vilija Gilienė, Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė;

Vitas Girdauskas, Vilkaviškio Turizmo ir verslo informacijos centro direktorius;

Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius;

Vita Valaitienė, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas;

Edmundas Rumbinas, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas;

Valdimaras Bakutis, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas;

Darius Bunikis, Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas);

Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Lina Stepšienė, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Darbo grupės vadovė;

Vilija Tautvydienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, Darbo grupės vadovės pavaduotoja;

Danutė Draugelienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, Darbo grupės sekretorė;

Dalytė Štrimaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus, vyresnioji specialistė;

Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Mantas Balčiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Daiva Riklienė,  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,  – darbo grupės vadovė; 

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Elena Rupeikienė, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus vyr. fondų saugotoja;

Antanas Žilinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Šlapkauskas, Mykolo Romerio universiteto profesorius ir Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas;

Renata Medelienė, Vilkaviškio kultūros centro direktorė;

Vilija Gilienė, Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė;

Daiva Ambrasaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė;

Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Daiva Riklienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo grupės pirmininkė;

Gediminas Gudaitis – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Mantas Balčiūnas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Daiva Černiuvienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;

Algirdas Pilipavičius – VšĮ Vilkaviškio ligoninės Stebėtojų tarybos pirmininkas;

Vilija Ramanauskienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė;

Laura Nešukaitienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

Darbo grupės posėdžių protokolai:

Protokolas Nr. 1

Protokolas Nr. 2

Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, darbo grupės pirmininkas;

Daiva Riklienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja;

Gediminas Gudaitis – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Geležiūnas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;

Linas Blažaitis – VšĮ Vilkaviškio ligoninės vadovas;

Danguolė Almonaitienė – VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė;

Danguolė Sutkaitienė – l. e. VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas;

Vita Zmitrevičienė – Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė; 

Laura Sadauskienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė;

Laura Nešukaitienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

Darbo grupės posėdžių protokolai:

Protokolas Nr. 1

Protokolas Nr. 2

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,  Darbo grupės vadovė;    

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

Joris Juškauskas, Savivaldybės mero patarėjas;

Remigijus Kurauskas, Vilkaviškio miesto seniūnas;

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Laura Nešukaitienė, Savivaldybės gydytoja;

Šarūnė Kamaitytė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Daiva Riklienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Darbo grupės vadovė;

Šarūnė Kamaitytė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, atsakinga už apgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje privačių asmenų teikiamose gyvenamosiose vietose;

Robertas Fišeris, vyriausiasis civilinės saugos specialistas, atsakingas už apgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose;

Simona Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, atsakinga už materialinės paramos suteikimą ir už vaikų globos klausimus;

Ingrida Meseckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už vaikų įtraukimą į ugdymą;

Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už socializaciją ir kultūros paslaugas;

Laura Nešukaitienė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), atsakinga už asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

Laura Sadauskienė, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, atsakinga už emocinės paramos bei psichologinės pagalbos teikimą;

Rasa Širvienė, bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už pavėžėjimą.

Scroll to Top