ADministracija

Darbo grupės ir komisijos

Savivaldybės administracijos darbo grupės ir komisijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti.

Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Lina Stepšienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja;

Renata Baltūsytė, Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo Vilkaviškio skyriaus vyriausioji  specialistė;

Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Remigija Augustaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė;

Emilija Kriaučeliūnaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė;

Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos biuro direktorė;

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Gintas Bakūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos seniūnas;

Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Jolita Tekorienė, Vilkaviškio rajono Karklinių bendruomenės pirmininkė;

Virginija Svirupskienė, Vilkaviškio rajono Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė;

Ramūnas Žemaitis, Vilkaviškio rajono Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas;

Rita Brazaitienė, Vilkaviškio rajono Sūdavos bendruomenės pirmininkė;

Neringa Budrevičienė, Vilkaviškio rajono Ramoniškių kaimo bendruomenės pirmininkė.

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Rita Košubienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Vitas Girdauskas, VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorius;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Asta Gudaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Emilija Kriaučeliūnaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

Informacija ruošiama…

Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Komisijos pirmininkas);

Vitas Didžbalis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Jūratė Drunienė, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkė;

Romualdas Bagdonas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas;

Remigijus Kurauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio miesto seniūnijos seniūnas;

Romas Šunokas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnijos seniūnas;

Indrė Brazaitienė, AB „Kelių priežiūra“ Vilkaviškio kelių tarnybos Vilkaviškio miesto vyriausioji inžinierė;

Linas Šapalas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas).

Mileta Inkratienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė).

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, Vertinimo komisijos pirmininkas;

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja;

Aušra Sinkevičienė, Personalo skyriaus vedėja;

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

Juozas Vaičiulis, Marijampolės savivaldybės kontrolierius, komisijos pirmininkas;

Asta Domeikienė, Šakių rajono savivaldybės kontrolierė;

Inga Kaminskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierė;

Tomas Lužanskis, Kalvarijos savivaldybės kontrolierius;

Arūnas Markūnas, Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Renata Nausėdienė,  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Lina Stepšienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja;

Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė (komisijos pirmininkė);

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

Asta Gudaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Rita Košubienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Raimonda Kurauskienė, Vilkaviškio muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė;

Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro vadovas.

Rita Viktoravičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);

Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Simona Bikaitė, Socialinės pramos skyriaus vedėja (komisijos sekretorė / komisijos narė);

Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), komisijos narė;

Ramutis Mickus, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras komisijos narys;

Sonata Damidavičienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus Vilkaviškyje specialistė, komisijos narė;

Saulius Jurkšas, Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

Arūnas Kinderis, Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis asmuo, komisijos narys;

Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė, komisijos narė;

Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro narė, komisijos narė;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, komisijos narė;

Gina Statkevičienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja, komisijos narė;

Daiva Karčiauskienė, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Vilkaviškio rajono savivaldybėje arba ją pavaduojantis asmuo (Marius Dūdonis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyriausiasis specialistas), komisijos narė.

Simona Bikaitė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);

Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;

Audrius Mozūraitis, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas psichiatras;

Rita Mickuvienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorė;

Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė.

Informacija ruošiama…

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė,

Danutė Draugelienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,

Birutė Kazlauskienė, Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja,

Dalytė Štrimaitienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė.

Vitas Gavėnas, Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas,

Vilma Girdauskienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnioji specialistė, komisijos sekretorė,

Vilija Tautvydienė, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja,

Lina Stepšienė, Apskaitos skyriaus vedėja,

Vilma Kolpakovienė, Juridinio skyriaus vedėja.

Informacija ruošiama…

Nijolė Karnickienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Jūratė Misevičienė, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Aušra Šukaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Robertas Mickevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovas;

Tomas Kudelis, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Regina Dženkauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Vilma Kolpakovienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovė;

Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovė;

Algirdas Pilipavičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilkaviškio rajono skyriaus narys, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovas;

Laimutė Mockeliūnaitė, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vyresnioji slaugos administratorė, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.

Vita Valaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Edgaras Balšaitis, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Daiva Miknevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Rita Dėnienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;

Audrius Kalesnikas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Valentinas Gražulis, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Ričardas Gudėnas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Linas Zinevičius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Lina Inkratienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė);

Violeta Kasperavičiutė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vedėja (jai nesant, pavaduoja Nijolė Kryžanauskienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Kupstas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ technikos direktorius (jam nesant, pavaduoja Darius Markauskas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavimo technikas-projektų vadovas);

Valerijus Makarovas, AB „Litgrid“ projektų vadovas (jam nesant, pavaduoja Eglė Sakolnikaitė, AB „Litgrid“ projektų vadovė);

Antanas Margelis, UAB „Kybartų Darna“ statinių priežiūros inžinierius (jam nesant, pavaduoja Mindaugas Viltrakis, UAB „Kybartų Darna“ pastatų konstrukcijų inžinierius);

Vytautas Naginė, AB „Amber Grid“ Teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus technikos priežiūros inžinierius;

Irmantas Ralys, AB „Amber Grid“ Dujotiekių skyriaus eksploatavimo inžinierius;

Giedrius Mickevičius, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas (jam nesant, pavaduoja Alvydas Gražys, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas);

Donatas Munščinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas (jam nesant, pavaduoja Povilas Ališauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierius);

Nerijus Paškauskas, Vištyčio regioninio parko direkcijos direktorius (jam nesant, pavaduoja Vaida Šimanauskienė, Vištyčio regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė-kraštotvarkininkė);

Vytautas Razutis, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos vadovas;

Justinas Tamašauskas, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos inžinierius;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (jam nesant, pavaduoja Vitas Didžbalis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas);

Asta Vizbarienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Laimutė Atkočiūnienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Žarskis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius (jam nesant, pavaduoja Darius Urbonas);

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento atstovas.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė (Komisijos pirmininkė);

Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro pirmininkas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (Komisijos sekretorė);

Mindaugas Bučinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Lijana Jančauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė;

Saulenas Aželskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Skirma Švarcienė, Vilkaviškio „Lions“ klubo narė.

Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, darbo grupės vadovas;

Vilija Tautvydienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, darbo grupės vadovo pavaduotoja;

Danutė Draugelienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, darbo grupės sekretorė;

Dalytė Štrimaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyresnioji specialistė;

Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Geležiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Stanislovas Lopeta, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė, komisijos pirmininkė;

Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė), komisijos sekretorė;

Kristina Bakšienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;

Asta Gudaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gabija Skystimaitė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro jaunimo atstovė.

Valdas Kamaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė;

Raimonda Skripkiūnienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys;

Kristina Auksoraitienė,  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė.

Scroll to Top