ADministracija

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Tel.: (8 342) 60 070, (8 342) 60 092
El. p.: valdimaras.bakutis@vilkaviskis.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba

Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 219 7001
El. p.: info@vpt.lt

Scroll to Top