ADministracija

Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

Į struktūrinius padalinius neįeinantys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Robertas Fišeris

Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Laura Nešukaitienė

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Rita Viktoravičienė

Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausioji specialistė)

Danguolė Gudeliauskienė

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (vyriausioji specialistė)

Rasa Blažaitienė

Scroll to Top