ADministracija

Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai

Į struktūrinius padalinius neįeinantys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai (Administracijos skyriai), Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Robertas Fišeris

Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Laura Nešukaitienė

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausioji specialistė)

Danguolė Gudeliauskienė

Scroll to Top