ADministracija

Atviri duomenys

Vilkaviškio rajono savivaldybės atviri duomenys

Čia skelbiami Vilkaviškio  rajono savivaldybės administracijos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais savivaldybės disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Duomenų pavadinimas

Atnaujinimo periodiškumas

Duomenų formatas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

kas ketvirtį

html, pdf

Savivaldybės projektai

įvykus pasikeitimui

html

Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas

įvykus pasikeitimui

html

Savivaldybės įstaigų, įmonių sąrašas

įvykus pasikeitimui

html

Finansinių ataskaitų rinkiniai

kas ketvirtį

html, pdf

Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio informacija

įvykus kas ketvirtį

html

Savivaldybės teritorijoje esančios kapinės

įvykus pasikeitimui

html

Išduoti leidimai, licencijos

įvykus pasikeitimui

html

Scroll to Top