ADministracija

Asmenų aptarnavimas

Asmenų aptarnavimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Piliečių priėmimo savivaldybėje laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais: nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais: nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda.
Tel. pasiteirauti (8 342) 60 062

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka gyventojus asmeniniais klausimais priima:
Pirmadieniais nuo 9.00 val. iki 10.30 val.

Scroll to Top