ADministracija

Klausimai ir atsakymai

Atsakymai į klausimus

Laba diena,

Pilviškių mstl. Kosmonautų g. kapitalinio remonto projektas šiuo metu baigiamas rengti. Darbų pradžia priklausys nuo Savivaldybei 2021 m. skiriamų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų sumos, skirtos vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimui, taisymui (remontui), rekonstravimui, priežiūrai, saugaus eismo sąlygų užtikrinimui.

2021 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas pagal nustatytą tvarką bus tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai Savivaldybės tinklalapyje.

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

tel. (8 342) 60007

Laba diena,

Pilnamečiai asmenys iki 21 metų amžiaus, kurie dar mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, prašymą dėl išmokos vaikui teikia internetu www.spis.lt arba kreipiasi į seniūnijos soc. darbo organizatorę pagal gyvenamąją vietą.

R. Legotaitė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

iš gyventojos paklausimo, nėra aišku kurioje gatvėje reikalingas papildomas apšvietimas. Prašome kreiptis į Šeimenos seniūniją, kad galėtume tiksliai išsiaiškinti situaciją.

G. Bakūnas,

Šeimenos seniūnijos seniūnas

Tel. 8 342 66044

 

Laba diena,

medžių kirtimo darbai prie Jūsų minėto namo neplanuojami.

Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469

Laba diena,

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai ir vienkartinė išmoka vaikui išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo.

Regina Legotaitė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

pirmiausia reikalinga Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti turtą, įskaitant gautas pajamas. Po to šiuo klausimu kreiptis į Seniūnijos, kurios teritorijoje gyvenate, seniūno pavaduotoją, kuris padės užpildyti nustatytos formos prašymą ir jį, su kitais reikalingais dokumentais perduos Savivaldybės administracijai. Nustačius Jūsų teisę į socialinio būsto nuomą, būsite įrašytas į Asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. Socialinis būstas Jums ateityje bus išnuomotas eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į minėtame sąraše buvimo laikotarpį.

Algimantas Simanynas,

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Laba diena,
Išmoka vaikui (vaiko pinigai) mokami tik kol vaikas įgyja vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai.

R. Legotaitė,
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos sausio 13-14 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Karantino metu vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas nevedantys tėvai gali gauti nedarbingumo išmoką. O jei šeimoje yra du ikimokyklinio amžiaus vaikai – dėl nedarbingumo išmokos gali kreiptis abu tėvai. Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.

Iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.

Vaiką prižiūrintiems tėvams, globėjams ar seneliams mokama 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje.

Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to reikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia, tuomet tėvai, globėjai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką.

Tokiu atveju nedarbo pažymėjimas gali galioti iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti pratęsiama po 14 kalendorinių dienų. Ligos išmoka siekia 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje.

Kai vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, taikoma privaloma izoliacija, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą. Ligos išmoka siekia 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Elena Šventoraitienė

Laba diena,

vienkartinė išmoka vaikui, skirta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, išmokama tą patį mėnesį, kurį vaikui (asmeniui) mokama išmoka vaikui, bet ne vėliau kaip iki 2022-02-25. Tikslesnės informacijos teiraukitės pas socialinio darbo organizatorę seniūnijoje.


Regina Legotaitė,
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Taip, ši šaligatvio atkarpa numatoma suremontuoti šiais metais.

V. Didžbalis, Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Laba diena,

Centralizuotas nuotėkų tinklų įrengimas Klausučių seniūnijos Slabadų ir Norvaišų k. nenumatomas. Pagal ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą Vilkaviškio rajone“ Slabadų ir Norvaišų kaimuose yra numatytas individualus nuotekų tvarkymas. Nuotekos turi būti tvarkomos, įrengiant nuotekų surinkimo rezervuarus arba individualius nuotekų valymo įrenginius.

L. Bakienė, Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Jeigu 60 Eur, apie kuriuos Jūs kalbate, yra išmoka vaikui, tai juos gaunančiam asmeniui priklausys ir 120 Eur. Dėl tikslesnės informacijos rekomenduojame kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

A. Kurauskienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Paraiškų rinkimas 2020 metams jau yra baigtas. Paraiškas renka NMA prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės skyrius (mūsų rajono gyventojų) .Taip pat jie konsultuoja minėtu klausimu.  Bendrai pakonsultuoti apie šią paramą  gali ir Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė.

Karantino laikotarpiu Žemės ūkio skyriaus specialistai padėjo užpildyti paraiškas, ne karantino laikotarpiu buvome žmonių patogumui per savaitę 1 d. pasikvietę NMA darbuotojus, kurie rinkdavo paraiškas.

Lina Grygelaitienė,

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Tel. (8 342) 66 066

Laba diena,

Išmokos vaikams bus mokamos liepos 13 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokos vaikams bus mokamos birželio 11-12 dienomis.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Šiuo metu Savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas “Vietinės reikšmės kelio VK2017 Keturvalakiai–Bardauskai ruožo ir vietinės reikšmės privažiuojamųjų kelių VK2019, VK2020 ruožų, esančių Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto projektas”. Projekto rengimui yra skirtos lėšos iš LAKD 2020 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos.

Rangos darbų pradžia priklausys nuo 2021 m. Savivaldybei skiriamo LAKD  KPP programos finansavimo sumos.

Vitas Didžbalis, Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

Laba diena,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV-326 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ triukšmo šaltinių valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse (gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose), privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu arba el. paštu pateikti savivaldybės administracijai (statybos darbų triukšmo kontrolieriui) pranešimą (PRANEŠIMO FORMA), kuriame turi būti nurodoma:

– informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

– planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

– triukšmo mažinimo priemonės;

– galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.

Užpildytą pranešimo formą galite atnešti ir įmesti į paliktą pranešimų dėžutę Savivaldybės pastate (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba, jei turite galimybę, atsiųsti skenuotą dokumentą el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Jei turėsite daugiau klausimų, galite kreiptis į Rasą Širvienę, l. e. Savivaldybės gydytojos pareigas, el. p. rasa.sirviene@vilkaviskis.lt, tel. 8 342 60 059.

 

Laba diena,

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nuo gegužės 18 d. pradeda veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose vaikučiai bus prižiūrimi laikantis visų saugumo reikalavimų ir tėveliai drąsiai gali juos vesti. Nedarbingumo pažymas išduodamas tik išskirtinais atvejais.

A. Finagėjevienė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Laba diena,

Išmokos mokamos nuo gegužės 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokos vaikams mokamos nuo gegužės 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokos vaikams mokamos nuo gegužės 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Konkursai į laisvas švietimo įstaigų vadovų pareigas bus skelbiami pasibaigus karantino laikotarpiui.

Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė

Laba diena,

Išmokas vaikams mokėsime, kai gausime lėšas iš ministerijos. Kadangi 12 d. šį mėnesį – šventinė, gali būti, kad išmokos vaikams bus pervedamos 14 d. Jei gausime lėšas šioms išmokoms mokėti anksčiau nei įprastai, mokėsime balandžio 10 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Socialines pašalpos bus mokamos balandžio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Laba diena,

Mokiniai turėtų gauti sveikus ir visaverčius maisto davinius, todėl Savivaldybės administracija, padedant Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro dietistei Aušrai Kasulaitienei,  pasirūpino parengti rekomendacinį sauso maisto davinio sąrašą, kuriuo turi vadovautis maitinimo paslaugą teikiančios įstaigos. Dabar dalinami paketai turėtų būti gausesni ir sotesni.

Alma Finagėjevienė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Laba diena,

Kol kas Savivaldybė savo lėšomis vykdo daugiabučių laiptinių dezinfekavimo darbus, iš gyventojų mokestis nėra imamas. Ar taip bus visada, sunku atsakyti, nes dar neaišku, kiek užtruks karantinas, kokia bus viruso plitimo situacija ir ar Savivaldybė bus pajėgi ir toliau apmokėti už daugiabučių laiptinių dezinfekavimo darbus.

Vietinio skyriaus vedėjas Simas Šlekys

Laba diena,

Išmokas vaikams mokėsime, kai gausime lėšas iš ministerijos. Kadangi 12 d. šį mėnesį – šventinė, gali būti, kad išmokos vaikams bus pervedamos 14 d. Jei gausime lėšas šioms išmokoms mokėti anksčiau nei įprastai, mokėsime balandžio 10 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Kadangi pateikėte labai mažai informacijos, todėl negalima spręsti apie paramos teikimą. Dėl tikslesnės informacijos prašome skambinti į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

S. Bikaitė,

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Laba diena,

Išmokas vaikams mokėsime, kai gausime lėšas iš ministerijos. Kadangi 12 d. šį mėnesį – šventinė, gali būti, kad išmokos vaikams bus pervedamos 14 d. Jei gausime lėšas šioms išmokoms mokėti anksčiau nei įprastai, mokėsime balandžio 10 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Už visuomenei naudingos veiklos organizavimą yra atsakingi seniūnijų seniūnai. Karantino metu visuomenei naudingoje veikloje dalyvauti nerekomenduojama. Tai galima atlikti karantinui pasibaigus.

I. Radavičienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Laba diena,

Deja, bet pagal Vyriausybės nutarimą, parduotuvių, išskyrus maisto prekių; prekybos ir pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuves juose; turgaviečių, išskyrus maisto, veikla draudžiama, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams.

Ekstremalių situacijų operacijų centras

Laba diena,

kaimo gyventojas,  norintis  gauti patvirtintą dokumentą, kuriame pagrindžiamas gyvenamo namo stogo su asbestine danga plotas, privalo kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Seniūnas ar seniūno pavaduotojas Jums pateiks Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos kopiją, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.

L. Grygelaitienė,

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Laba diena,

informuojame, kad apšvietimo sutrikimo problema Vysk. A. Karoso gatvėje Vilkaviškyje yra tvarkoma UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ darbuotojų. Netrukus gatvės apšvietimas bus atstatytas.

Jūsų minimą valstybinės reikšmės kelią patikėjimo teise valdo ir disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (LAKD).  LAKD iki 2020 metų rugsėjo mėn. numato ištirti esamą šalies pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros būklę. Po ištyrimo bus sudaryta pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymo prioritetinė eilė, pagal šią eilę bus tvarkomi visi LAKD valdomi pėsčiųjų ir dviračių takai. Informacija bus skelbiama LAKD tinklalapyje http://lakd.lrv.lt/

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Laba diena,

Socialinės pašalpos bus mokamos vasario 17 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokas vaikui planuojama mokėti vasario 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Visiems trims vaikams išmokos dydžiai nuo š. m. sausio 1 d. yra vienodi: universali išmoka vaikui 60,06 Eur ir papildoma išmoka – 40,17 Eur. Tik jei šeimoje auga 1 arba 2 vaikai, papildoma išmoka neįgaliam vaikui skiriama ir mokam nevertinant pajamų.

Pagarbiai

R. Legotaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Jei privačioje žemėje, tai išvežimą turi organizuoti žemės sklypo savininkas, jei valstybinėje žemėje – seniūnija.

Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Teikti prašymus paramai gauti galite visada. Socialinio darbo organizatoriai seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą suteiks visą išsamią informaciją pagal Jūsų šeimos situaciją ir pajamas.

A. Kurauskienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Rajono vietinės reikšmės gatvių (tame tarpe ir Kybartų m.) dangos keitimo darbus organizuoja  Vilkaviškio r. sav. Vietinio ūkio skyrius pagal seniūnijų pateiktus planus. Užsakomi projektai, pagal juos darbus atlieka kvalifikuoti rangovai, kurie laimi konkursą šiems darbams atlikti .

Dariaus ir Girėno skg. dangos keitimo projektas ir darbai atlikti atsižvelgiant į šios gatvės specifiką (labai siaura), pagal projektuotojų sprendinius. Pagal reikalavimus atestuota įmonė atliko bendrąją ekspertizę ir pateikė išvadą, kad projektas atitinka reikalavimus. Gaila, bet šios gatvės nuovažų dangos konstrukcija:

  •  Žvyro dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinės medžiagos mišinio fr. 0/45 20 cm;
  • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥ 80 MPa. 45 cm;
  • Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa.

Su projektu, esant norui, galite susipažinti atvykus pas mane į seniūniją.

P. S. Dėkoju už Jūsų išsakytą rūpestį ir pasvarstymus…

Pagarbiai,

Romas Šunokas,

Kybartų seniūnijos seniūnas

Stebint orų prognozes – numatomas atšilimas. Atvėsus orams ir esant vidutinei paros temperatūrai mažiau nei 10 laipsnių šilumos tris paras iš eilės, bus pradėtas šildymo sezonas daugiabučiuose gyvenamuose namuose.

Jūsų rašte nurodyti keliai: Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas yra valstybinės reikšmės rajoniniai keliai.

Kelių įstatymo 6 str. apibrėžia, kad „Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija.“ 2017 m. kovo 29 d. LRV nutarimu Nr. 238 Susisiekimo ministerija perdavė valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet sudaro asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą ir tvirtina žvyrkelių asfaltavimo programą.

Informuojame Jus, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija siūlys Lietuvos automobilių kelių direkcijai Jūsų rašte nurodytų kelių Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas ruožus prioriteto tvarka įtraukti į artimiausio laikotarpio asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą.

Jūsų rašte nurodyti keliai: Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas yra valstybinės reikšmės rajoniniai keliai.

Kelių įstatymo 6 str. apibrėžia, kad „Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija.“ 2017 m. kovo 29 d. LRV nutarimu Nr. 238 Susisiekimo ministerija perdavė valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet sudaro asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą ir tvirtina žvyrkelių asfaltavimo programą.

Informuojame Jus, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija siūlys Lietuvos automobilių kelių direkcijai Jūsų rašte nurodytų kelių Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas ruožus prioriteto tvarka įtraukti į artimiausio laikotarpio asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą.

Užduokite klausimą

Scroll to Top Skip to content