ADministracija

Klausimai ir atsakymai

Atsakymai į klausimus

Laba diena,

Už visuomenei naudingos veiklos organizavimą yra atsakingi seniūnijų seniūnai. Karantino metu visuomenei naudingoje veikloje dalyvauti nerekomenduojama. Tai galima atlikti karantinui pasibaigus.

I. Radavičienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Laba diena,

Deja, bet pagal Vyriausybės nutarimą, parduotuvių, išskyrus maisto prekių; prekybos ir pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuves juose; turgaviečių, išskyrus maisto, veikla draudžiama, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams.

Ekstremalių situacijų operacijų centras

Laba diena,

kaimo gyventojas,  norintis  gauti patvirtintą dokumentą, kuriame pagrindžiamas gyvenamo namo stogo su asbestine danga plotas, privalo kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Seniūnas ar seniūno pavaduotojas Jums pateiks Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos kopiją, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.

L. Grygelaitienė,

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Laba diena,

informuojame, kad apšvietimo sutrikimo problema Vysk. A. Karoso gatvėje Vilkaviškyje yra tvarkoma UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ darbuotojų. Netrukus gatvės apšvietimas bus atstatytas.

Jūsų minimą valstybinės reikšmės kelią patikėjimo teise valdo ir disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (LAKD).  LAKD iki 2020 metų rugsėjo mėn. numato ištirti esamą šalies pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros būklę. Po ištyrimo bus sudaryta pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymo prioritetinė eilė, pagal šią eilę bus tvarkomi visi LAKD valdomi pėsčiųjų ir dviračių takai. Informacija bus skelbiama LAKD tinklalapyje http://lakd.lrv.lt/

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Laba diena,

Socialinės pašalpos bus mokamos vasario 17 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokas vaikui planuojama mokėti vasario 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Visiems trims vaikams išmokos dydžiai nuo š. m. sausio 1 d. yra vienodi: universali išmoka vaikui 60,06 Eur ir papildoma išmoka – 40,17 Eur. Tik jei šeimoje auga 1 arba 2 vaikai, papildoma išmoka neįgaliam vaikui skiriama ir mokam nevertinant pajamų.

Pagarbiai

R. Legotaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Jei privačioje žemėje, tai išvežimą turi organizuoti žemės sklypo savininkas, jei valstybinėje žemėje – seniūnija.

Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Teikti prašymus paramai gauti galite visada. Socialinio darbo organizatoriai seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą suteiks visą išsamią informaciją pagal Jūsų šeimos situaciją ir pajamas.

A. Kurauskienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Rajono vietinės reikšmės gatvių (tame tarpe ir Kybartų m.) dangos keitimo darbus organizuoja  Vilkaviškio r. sav. Vietinio ūkio skyrius pagal seniūnijų pateiktus planus. Užsakomi projektai, pagal juos darbus atlieka kvalifikuoti rangovai, kurie laimi konkursą šiems darbams atlikti .

Dariaus ir Girėno skg. dangos keitimo projektas ir darbai atlikti atsižvelgiant į šios gatvės specifiką (labai siaura), pagal projektuotojų sprendinius. Pagal reikalavimus atestuota įmonė atliko bendrąją ekspertizę ir pateikė išvadą, kad projektas atitinka reikalavimus. Gaila, bet šios gatvės nuovažų dangos konstrukcija:

  •  Žvyro dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinės medžiagos mišinio fr. 0/45 20 cm;
  • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥ 80 MPa. 45 cm;
  • Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa.

Su projektu, esant norui, galite susipažinti atvykus pas mane į seniūniją.

P. S. Dėkoju už Jūsų išsakytą rūpestį ir pasvarstymus…

Pagarbiai,

Romas Šunokas,

Kybartų seniūnijos seniūnas

Stebint orų prognozes – numatomas atšilimas. Atvėsus orams ir esant vidutinei paros temperatūrai mažiau nei 10 laipsnių šilumos tris paras iš eilės, bus pradėtas šildymo sezonas daugiabučiuose gyvenamuose namuose.

Jūsų rašte nurodyti keliai: Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas yra valstybinės reikšmės rajoniniai keliai.

Kelių įstatymo 6 str. apibrėžia, kad „Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija.“ 2017 m. kovo 29 d. LRV nutarimu Nr. 238 Susisiekimo ministerija perdavė valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet sudaro asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą ir tvirtina žvyrkelių asfaltavimo programą.

Informuojame Jus, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija siūlys Lietuvos automobilių kelių direkcijai Jūsų rašte nurodytų kelių Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas ruožus prioriteto tvarka įtraukti į artimiausio laikotarpio asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą.

Jūsų rašte nurodyti keliai: Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas yra valstybinės reikšmės rajoniniai keliai.

Kelių įstatymo 6 str. apibrėžia, kad „Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija.“ 2017 m. kovo 29 d. LRV nutarimu Nr. 238 Susisiekimo ministerija perdavė valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet sudaro asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą ir tvirtina žvyrkelių asfaltavimo programą.

Informuojame Jus, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija siūlys Lietuvos automobilių kelių direkcijai Jūsų rašte nurodytų kelių Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas ruožus prioriteto tvarka įtraukti į artimiausio laikotarpio asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą.

Užduokite klausimą

Scroll to Top Skip to content