ADministracija

Klausimai ir atsakymai

Atsakymai į klausimus

Laba diena,

Paramą asbestinių stogų keitimui skirstydavo Nacionalinė mokėjimo agentūra, tačiau mūsų žiniomis nuo pernai metų parama neskiriama.

Pagarbiai
Darius Bunikis
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Ekologas (vyriausiasis specialistas)
tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469, el. p.: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Jūsų laiške minimas kelias Nr. 5156 Keturvalakiai–Patilčiai yra valstybinės reikšmės rajoninis kelias. Jis išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Jį patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Kelių direkcija yra parengusi ir patvirtinusi „Planuojamų asfaltuoti žvyrkelių sąrašą (2018–2024 m.)“,  (nuoroda https://lakd.lt/wp-content/uploads/2021/08/zebrai-1.pdf ). Ši eilė parengta pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus patvirtintą „Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodiką“, (nuoroda https://lakd.lt/wp-content/uploads/2021/08/gyvenvietes_2017-09-15-1.pdf ) ir pagal „Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką“, (nuoroda https://lakd.lt/wp-content/uploads/2021/08/zebrai_2017-09-15-1.pdf ). Kelio Nr. 5156 Keturvalakiai–Patilčiai ruožas 0,000 – 6,010 km šiame sąraše šiuo metu yra 34 vietoje. Jo asfaltavimo terminai priklausys nuo šiems projektams įgyvendinti skiriamo finansavimo.

Pagarbiai
Vitas Didžbalis
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8 342) 60007, (8 687) 56109, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Dėl prie Jūsų minėto namo augančių medžių prašymų nesame gavę. Jei medžiai gadina pastatą, turite kreiptis į namą administruojančią įmonę, kad inicijuotų medžių genėjimo ar kitus darbus, aišku jei to reikia.

Pagarbiai
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis
Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469
El. p.: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad pinigų išmokėjimus už vaikus sausio mėnesį vėluos. Tikimasi, jog išmokos turėtų žmones pasiekti nuo sausio vidurio, tačiau ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos.

Vilkaviškio raj. savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyr. specialistė
Viktorija Vilkaitytė
Tel. 8 342 60082
El. p. viktorija.vilkaityte@vilkaviskis.lt

Informuojame, kad socialiniai būstai asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą išnuomojami laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo sąraše laikotarpį ir atsižvelgiant į naudingojo ploto normatyvas bei pareiškėjų pageidavimus dėl socialinio būsto vietovės, komunalinių patogumų ir kt.

Agnė Kieliūtė
Vilkaviškio rajono savivaldybės
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 342 60 192, el. p. agne.kieliute@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Išmoka vaikui mokama iki kol įgyja vidurinį išsilavinimą.

Pagarbiai
Regina Legotaitė
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 342) 60 096, mob. (8 682)25079, el. p. regina.legotaite@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Besimokantis asmuo iki 24 metų amžiaus yra įskaitomas į savo tėvų šeimos sudėtį ir paramą gali gauti tik kartu su tėvais.

Regina Legotaitė
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 342) 60 096, mob. (8 682) 25079, el. p. regina.legotaite@vilkaviskis.lt

Sveiki,

Leidimus kasinėjimo darbams išduoda Savivaldybės vyriausiasis inžinierius Linas Šapalas. Kontrolę vykdo atitinkamos seniūnijos seniūnai.

Vita Valaitienė
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja-vyriausioji architektė
Tel. (8 342) 60 197
El. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt

Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, nepriklausomai nuo energijos rūšies, kuri naudojama karštam vandeniui ruošti, kompensuojama karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus šeimos (asmens) pajamų už Įstatyme numatytus normatyvinius dydžius. Karšto vandens normatyvas: 1,5 m3 pirmam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 m3 antram šeimos nariui per mėnesį, 0,5 m3 trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui per mėnesį.

Prašymą dėl karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo reikia teikti seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

 

Aušra Kurauskienė

Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė

ausra.kurauskiene@vilkaviskis.lt

8 342 60026

Laba diena.

Už viešosios rimties trikdymą yra atsakinga Lietuvos policija. Kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu 112.

Vilkaviškio rajono savivaldybės
Viešųjų ryšių specialistė
Deimantė Bendžiūnienė
Tel. (8 342) 60 052
Mob. +370 611 40782
El. p. deimante.bendziuniene@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Išmokos už vaikus, kaip ir kiekvieną mėnesį turėtų būti išmokamos įprastine tvarka, liepos mėn. 12 d.

Vilkaviškio raj. savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyr. specialistė
Viktorija Vilkaitytė
Tel. 8 342 60082
El. p. viktorija.vilkaityte@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Už želdinių, augančių valstybinėje žemėje, priežiūrą atsakingos seniūnijos, privačioje žemėje – žemės sklypų savininkai ar valdytojai.

Pagarbiai,
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis
A. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469
El. p.: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

Kartą per metus nuotekos iš jų turi būti išvežamos ir priduodamos nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei, taip pat lauko tualetai turi būti reguliariai dezinfekuojami. Ačiū už informaciją, patikrinsime.

Pagarbiai,
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis
A. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469
El. p.: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

Želdiniai, kaip suprantu, galimai yra už sklypo ribų, todėl juos prižiūrėti turi seniūnija. Todėl kreipkitės į savo seniūniją.

 

Pagarbiai,
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis
A. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469
El. p.: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

Sveiki,

Turėtumėte kreiptis į Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinę mokyklą.

Adresas: Arminų g. 1,  Sūdavos k. , Klausučių sen. Vilkaviškio r. sav.

 

Pagarbiai

Alma Finagėjevienė,

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja,

Tel. 8 342 60 087

mob. 8 686 81035

el. p. alma.finagejeviene@vilkaviskis.lt

Laba diena,

išmokos vaikams bus rytoj, tai yra birželio 10 dieną. 

Pagarbiai

Vilkaviškio raj. savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyr. specialistė

Viktorija Vilkaitytė

Tel. 8 342 60082

El. p. viktorija.vilkaityte@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Šiuo metu komposto dėžių nedaliname, o dėl tikslesnės informacijos reikėtų kreiptis į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą.

Pagarbiai,
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469
El. p.: darius.bunikis@vilkaviskis.lt

Laba diena,

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas informavo, kad lėšos tikslinėms kompensacijoms ir išmokos vaikams mokėti 2022 m. planuojamos pervesti Administracijai sausio 13 dieną. Šias lėšas Administracija išmokų gavėjams ves sausio 14-17 dienomis.
Socialinės pašalpos bus mokamos sausio 13-14 dienomis.

Pagarbiai,

Vilkaviškio raj. savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vedėja
Lina Stepšienė

Laba diena,

                      Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 6,43 bazinės socialinės išmokos dydžio (257,20 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

                      Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

Dar galima pridėti mūsų tinklalapio nuorodą https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/socialine-apsauga/socialines-ismokos/

R. Legotaitė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

 

Laba diena,

Išmokos vaikams bus mokamos gavus lėšas iš ministerijos. Planuojama mokėti balandžio 12 d.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. +370 342 60 081

Laba diena,

informuojame, kad abiturientų poreikį skiepijimui vakcina nuo COVID- 19 ligos renka pačios švietimo įstaigos, sudarytus norinčiųjų skiepytis abiturientų sąrašus mokyklos pateikia Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistams.

R. Širvienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. +370 342 60 093

Laba diena,

Taip, M. Valančiaus g. kapitalinį remontą numatoma atlikti šiais metais.

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

tel. (8 342) 60007

Laba diena, atsakydami Jūsų paklausimą siunčiame žiniai Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-26 sprendimu Nr. B-TS-691 patvirtintą Buitinių nuotekų įrenginių įsirengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą.

Esminiai dalykai, kuriuos jums reikia žinoti.

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

  1. Paraiškas įrengtų Įrenginių daliniam kompensavimui gauti gali teikti Vilkaviškio rajono seniūnijų individualių ir daugiabučių namų gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
  2. Tinkamomis kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų Pareiškėjų, kurie:

6.1. neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių tinklų neplanuojama įrengti artimiausius 3 metus (turi ar neturi bus aišku iš UAB “Vilkaviškio vandenys” pažymos kurią pareiškėjui privaloma pateikti)

6.2. įrenginius įsirengė ne anksčiau kaip nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

  1. Paraiškas Pareiškėjai gali teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Administracijai tiesiogiai arba paštu.  (bus priimamos nuo 2021 m. balandžio mėn. iki lapkričio 1 d. Sekite informaciją savivaldybės tinklalapyje, vietinėje spaudoje ar kreipkitės į vietos seniūną)
  2. Su Paraiška pateikiami šie dokumentai:

9.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopiją ir statinių statybą leidžiančio dokumento kopiją;

9.2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams;

9.3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);

9.4. Pareiškėjų gyvenamosios vietos deklaracija;

9.5. Įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, Atliktų darbų aktas, Įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.);

9.6. Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;

9.7. UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus);

9.8. dalinio kompensavimo prioritetus, nurodytus šio Aprašo 12 punkte, įrodantys dokumentai.

  1. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Savivaldybės administracijoje gautas ir užregistruotas Paraiškas su pateiktais dokumentais nagrinėja ir vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija). Apie komisijos sprendimus kiekvienas pareiškėjas bus informuotas raštiškai.

Detalesnę informaciją pasiteiravus suteiks Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Lina Bakienė, tel. 8-686-31709.

Pagarbiai

Simas Šlekys,

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

tel. 8-342-60059

Laba diena,

jeigu nuomojamo socialinio būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m (jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, tai naudingas plotas mažesnis kaip  14 kv. m), turite teisę teikti prašymą dėl įrašymo į eilę socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimui. Tuo atveju didesnės kvadratūros socialinis būstas Jums bus išnuomotas eiliškumo tvarka.

A. Simanynas,

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Laba diena,

Pūstapėdžių k. ir Mockabūdžių k. jungia valstybinis rajoninis kelias Nr.5107 Vilkaviškis–Kalvarija. Per 2021 m. numatoma išasfaltuoti šio kelio ruožą nuo 4,934 km. Iki 9,449 km (viso 4,515 km).

Pagarbiai,

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

tel. (8 342) 60007

 

Laba diena,

Dėl visų išmokų, tarp jų ir dėl išmokų vaikams (šiuo atveju dėl papildomos išmokos vaikui), reikia kreiptis į socialinio darbo organizatorę seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą. Karantino laikotarpiu skambinti telefonais, kurie yra skelbiami savivaldybės svetainėje.

R. Legotaitė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Informuojame Jus, kad nei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, nei rajono seniūnijos tokių leidimų neišdavinėja. Jeigu tėvų būklė ir sveikata sunki, tokią pažymą apie tėvų sveikatą galėtų išduoti šeimos gydytojas. Šeimenos seniūnija tėvams galėtų išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jei tai būtų reikalinga. 

Laba diena,

Pilviškių mstl. Kosmonautų g. kapitalinio remonto projektas šiuo metu baigiamas rengti. Darbų pradžia priklausys nuo Savivaldybei 2021 m. skiriamų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų sumos, skirtos vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimui, taisymui (remontui), rekonstravimui, priežiūrai, saugaus eismo sąlygų užtikrinimui.

2021 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas pagal nustatytą tvarką bus tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai Savivaldybės tinklalapyje.

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

tel. (8 342) 60007

Laba diena,

Pilnamečiai asmenys iki 21 metų amžiaus, kurie dar mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, prašymą dėl išmokos vaikui teikia internetu www.spis.lt arba kreipiasi į seniūnijos soc. darbo organizatorę pagal gyvenamąją vietą.

R. Legotaitė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

iš gyventojos paklausimo, nėra aišku kurioje gatvėje reikalingas papildomas apšvietimas. Prašome kreiptis į Šeimenos seniūniją, kad galėtume tiksliai išsiaiškinti situaciją.

G. Bakūnas,

Šeimenos seniūnijos seniūnas

Tel. 8 342 66044

 

Laba diena,

medžių kirtimo darbai prie Jūsų minėto namo neplanuojami.

Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

Tel.: (8 342) 60 073, (8 612) 71 469

Laba diena,

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai ir vienkartinė išmoka vaikui išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo.

Regina Legotaitė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

pirmiausia reikalinga Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti turtą, įskaitant gautas pajamas. Po to šiuo klausimu kreiptis į Seniūnijos, kurios teritorijoje gyvenate, seniūno pavaduotoją, kuris padės užpildyti nustatytos formos prašymą ir jį, su kitais reikalingais dokumentais perduos Savivaldybės administracijai. Nustačius Jūsų teisę į socialinio būsto nuomą, būsite įrašytas į Asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. Socialinis būstas Jums ateityje bus išnuomotas eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į minėtame sąraše buvimo laikotarpį.

Algimantas Simanynas,

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Laba diena,
Išmoka vaikui (vaiko pinigai) mokami tik kol vaikas įgyja vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai.

R. Legotaitė,
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos sausio 13-14 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Laba diena,

Išmokas vaikams planuojama mokėti sausio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Tel. 8 342 60 081

Karantino metu vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas nevedantys tėvai gali gauti nedarbingumo išmoką. O jei šeimoje yra du ikimokyklinio amžiaus vaikai – dėl nedarbingumo išmokos gali kreiptis abu tėvai. Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.

Iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.

Vaiką prižiūrintiems tėvams, globėjams ar seneliams mokama 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje.

Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to reikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia, tuomet tėvai, globėjai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką.

Tokiu atveju nedarbo pažymėjimas gali galioti iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti pratęsiama po 14 kalendorinių dienų. Ligos išmoka siekia 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje.

Kai vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, taikoma privaloma izoliacija, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą. Ligos išmoka siekia 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio popieriuje. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Elena Šventoraitienė

Laba diena,

vienkartinė išmoka vaikui, skirta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti, išmokama tą patį mėnesį, kurį vaikui (asmeniui) mokama išmoka vaikui, bet ne vėliau kaip iki 2022-02-25. Tikslesnės informacijos teiraukitės pas socialinio darbo organizatorę seniūnijoje.


Regina Legotaitė,
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Taip, ši šaligatvio atkarpa numatoma suremontuoti šiais metais.

V. Didžbalis, Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Laba diena,

Centralizuotas nuotėkų tinklų įrengimas Klausučių seniūnijos Slabadų ir Norvaišų k. nenumatomas. Pagal ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą Vilkaviškio rajone“ Slabadų ir Norvaišų kaimuose yra numatytas individualus nuotekų tvarkymas. Nuotekos turi būti tvarkomos, įrengiant nuotekų surinkimo rezervuarus arba individualius nuotekų valymo įrenginius.

L. Bakienė, Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Laba diena,

šiuo metu yra derinami dokumentai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lėšas, skirtas vienkartinėms vaiko išmokoms, planuojama gauti paskutinę liepos savaitę. Kai tik bus gautos lėšos iš ministerijos, iš karto vykdysime mokėjimus.

Apskaitos skyrius

Jeigu 60 Eur, apie kuriuos Jūs kalbate, yra išmoka vaikui, tai juos gaunančiam asmeniui priklausys ir 120 Eur. Dėl tikslesnės informacijos rekomenduojame kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

A. Kurauskienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Paraiškų rinkimas 2020 metams jau yra baigtas. Paraiškas renka NMA prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės skyrius (mūsų rajono gyventojų) .Taip pat jie konsultuoja minėtu klausimu.  Bendrai pakonsultuoti apie šią paramą  gali ir Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė.

Karantino laikotarpiu Žemės ūkio skyriaus specialistai padėjo užpildyti paraiškas, ne karantino laikotarpiu buvome žmonių patogumui per savaitę 1 d. pasikvietę NMA darbuotojus, kurie rinkdavo paraiškas.

Lina Grygelaitienė,

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Tel. (8 342) 66 066

Laba diena,

Išmokos vaikams bus mokamos liepos 13 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokos vaikams bus mokamos birželio 11-12 dienomis.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Šiuo metu Savivaldybės administracijos užsakymu yra rengiamas „Vietinės reikšmės kelio VK2017 Keturvalakiai–Bardauskai ruožo ir vietinės reikšmės privažiuojamųjų kelių VK2019, VK2020 ruožų, esančių Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto projektas”. Projekto rengimui yra skirtos lėšos iš LAKD 2020 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos.

Rangos darbų pradžia priklausys nuo 2021 m. Savivaldybei skiriamo LAKD  KPP programos finansavimo sumos.

Vitas Didžbalis, Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

Laba diena,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV-326 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ triukšmo šaltinių valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse (gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose), privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu arba el. paštu pateikti savivaldybės administracijai (statybos darbų triukšmo kontrolieriui) pranešimą (PRANEŠIMO FORMA), kuriame turi būti nurodoma:

– informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

– planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

– triukšmo mažinimo priemonės;

– galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.

Užpildytą pranešimo formą galite atnešti ir įmesti į paliktą pranešimų dėžutę Savivaldybės pastate (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba, jei turite galimybę, atsiųsti skenuotą dokumentą el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Jei turėsite daugiau klausimų, galite kreiptis į Rasą Širvienę, l. e. Savivaldybės gydytojos pareigas, el. p. rasa.sirviene@vilkaviskis.lt, tel. 8 342 60 059.

 

Laba diena,

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nuo gegužės 18 d. pradeda veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose vaikučiai bus prižiūrimi laikantis visų saugumo reikalavimų ir tėveliai drąsiai gali juos vesti. Nedarbingumo pažymas išduodamas tik išskirtinais atvejais.

A. Finagėjevienė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Laba diena,

Išmokos mokamos nuo gegužės 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokos vaikams mokamos nuo gegužės 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokos vaikams mokamos nuo gegužės 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Konkursai į laisvas švietimo įstaigų vadovų pareigas bus skelbiami pasibaigus karantino laikotarpiui.

Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė

Laba diena,

Išmokas vaikams mokėsime, kai gausime lėšas iš ministerijos. Kadangi 12 d. šį mėnesį – šventinė, gali būti, kad išmokos vaikams bus pervedamos 14 d. Jei gausime lėšas šioms išmokoms mokėti anksčiau nei įprastai, mokėsime balandžio 10 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Socialines pašalpos bus mokamos balandžio 14-15 dienomis.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Laba diena,

Mokiniai turėtų gauti sveikus ir visaverčius maisto davinius, todėl Savivaldybės administracija, padedant Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro dietistei Aušrai Kasulaitienei,  pasirūpino parengti rekomendacinį sauso maisto davinio sąrašą, kuriuo turi vadovautis maitinimo paslaugą teikiančios įstaigos. Dabar dalinami paketai turėtų būti gausesni ir sotesni.

Alma Finagėjevienė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Laba diena,

Kol kas Savivaldybė savo lėšomis vykdo daugiabučių laiptinių dezinfekavimo darbus, iš gyventojų mokestis nėra imamas. Ar taip bus visada, sunku atsakyti, nes dar neaišku, kiek užtruks karantinas, kokia bus viruso plitimo situacija ir ar Savivaldybė bus pajėgi ir toliau apmokėti už daugiabučių laiptinių dezinfekavimo darbus.

Vietinio skyriaus vedėjas Simas Šlekys

Laba diena,

Išmokas vaikams mokėsime, kai gausime lėšas iš ministerijos. Kadangi 12 d. šį mėnesį – šventinė, gali būti, kad išmokos vaikams bus pervedamos 14 d. Jei gausime lėšas šioms išmokoms mokėti anksčiau nei įprastai, mokėsime balandžio 10 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Kadangi pateikėte labai mažai informacijos, todėl negalima spręsti apie paramos teikimą. Dėl tikslesnės informacijos prašome skambinti į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

S. Bikaitė,

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Laba diena,

Išmokas vaikams mokėsime, kai gausime lėšas iš ministerijos. Kadangi 12 d. šį mėnesį – šventinė, gali būti, kad išmokos vaikams bus pervedamos 14 d. Jei gausime lėšas šioms išmokoms mokėti anksčiau nei įprastai, mokėsime balandžio 10 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Už visuomenei naudingos veiklos organizavimą yra atsakingi seniūnijų seniūnai. Karantino metu visuomenei naudingoje veikloje dalyvauti nerekomenduojama. Tai galima atlikti karantinui pasibaigus.

I. Radavičienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Laba diena,

Deja, bet pagal Vyriausybės nutarimą, parduotuvių, išskyrus maisto prekių; prekybos ir pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuves juose; turgaviečių, išskyrus maisto, veikla draudžiama, išskyrus internetinę prekybą ir kai prekės pristatomos gyventojams.

Ekstremalių situacijų operacijų centras

Laba diena,

kaimo gyventojas,  norintis  gauti patvirtintą dokumentą, kuriame pagrindžiamas gyvenamo namo stogo su asbestine danga plotas, privalo kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Seniūnas ar seniūno pavaduotojas Jums pateiks Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos kopiją, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.

L. Grygelaitienė,

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Laba diena,

informuojame, kad apšvietimo sutrikimo problema Vysk. A. Karoso gatvėje Vilkaviškyje yra tvarkoma UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ darbuotojų. Netrukus gatvės apšvietimas bus atstatytas.

Jūsų minimą valstybinės reikšmės kelią patikėjimo teise valdo ir disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (LAKD).  LAKD iki 2020 metų rugsėjo mėn. numato ištirti esamą šalies pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros būklę. Po ištyrimo bus sudaryta pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymo prioritetinė eilė, pagal šią eilę bus tvarkomi visi LAKD valdomi pėsčiųjų ir dviračių takai. Informacija bus skelbiama LAKD tinklalapyje http://lakd.lrv.lt/

V. Didžbalis,

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Laba diena,

Socialinės pašalpos bus mokamos vasario 17 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Išmokas vaikui planuojama mokėti vasario 12 d.

Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė

Laba diena,

Visiems trims vaikams išmokos dydžiai nuo š. m. sausio 1 d. yra vienodi: universali išmoka vaikui 60,06 Eur ir papildoma išmoka – 40,17 Eur. Tik jei šeimoje auga 1 arba 2 vaikai, papildoma išmoka neįgaliam vaikui skiriama ir mokam nevertinant pajamų.

Pagarbiai

R. Legotaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 342) 60 095

Laba diena,

Jei privačioje žemėje, tai išvežimą turi organizuoti žemės sklypo savininkas, jei valstybinėje žemėje – seniūnija.

Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokos vaikams mokamos šiandien, sausio 13 d. po pietų. Gavėjų banko sąskaitose bus vakare arba rytoj ryte.

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Išmokas vaikams mokėsime, kai tik bus gauti pinigai iš Ministerijos (planuojame sausio 13 d.).

L. Stepšienė,

Apskaitos skyriaus vedėja

Teikti prašymus paramai gauti galite visada. Socialinio darbo organizatoriai seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą suteiks visą išsamią informaciją pagal Jūsų šeimos situaciją ir pajamas.

A. Kurauskienė,

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Rajono vietinės reikšmės gatvių (tame tarpe ir Kybartų m.) dangos keitimo darbus organizuoja  Vilkaviškio r. sav. Vietinio ūkio skyrius pagal seniūnijų pateiktus planus. Užsakomi projektai, pagal juos darbus atlieka kvalifikuoti rangovai, kurie laimi konkursą šiems darbams atlikti .

Dariaus ir Girėno skg. dangos keitimo projektas ir darbai atlikti atsižvelgiant į šios gatvės specifiką (labai siaura), pagal projektuotojų sprendinius. Pagal reikalavimus atestuota įmonė atliko bendrąją ekspertizę ir pateikė išvadą, kad projektas atitinka reikalavimus. Gaila, bet šios gatvės nuovažų dangos konstrukcija:

  •  Žvyro dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinės medžiagos mišinio fr. 0/45 20 cm;
  • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥ 80 MPa. 45 cm;
  • Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa.

Su projektu, esant norui, galite susipažinti atvykus pas mane į seniūniją.

P. S. Dėkoju už Jūsų išsakytą rūpestį ir pasvarstymus…

Pagarbiai,

Romas Šunokas,

Kybartų seniūnijos seniūnas

Stebint orų prognozes – numatomas atšilimas. Atvėsus orams ir esant vidutinei paros temperatūrai mažiau nei 10 laipsnių šilumos tris paras iš eilės, bus pradėtas šildymo sezonas daugiabučiuose gyvenamuose namuose.

Jūsų rašte nurodyti keliai: Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas yra valstybinės reikšmės rajoniniai keliai.

Kelių įstatymo 6 str. apibrėžia, kad „Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija.“ 2017 m. kovo 29 d. LRV nutarimu Nr. 238 Susisiekimo ministerija perdavė valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet sudaro asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą ir tvirtina žvyrkelių asfaltavimo programą.

Informuojame Jus, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija siūlys Lietuvos automobilių kelių direkcijai Jūsų rašte nurodytų kelių Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas ruožus prioriteto tvarka įtraukti į artimiausio laikotarpio asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą.

Jūsų rašte nurodyti keliai: Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas yra valstybinės reikšmės rajoniniai keliai.

Kelių įstatymo 6 str. apibrėžia, kad „Valstybės ir vietinių kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas atlieka Susisiekimo ministerija.“ 2017 m. kovo 29 d. LRV nutarimu Nr. 238 Susisiekimo ministerija perdavė valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos.

Lietuvos automobilių kelių direkcija kasmet sudaro asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą ir tvirtina žvyrkelių asfaltavimo programą.

Informuojame Jus, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija siūlys Lietuvos automobilių kelių direkcijai Jūsų rašte nurodytų kelių Nr. 5109 Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai ir Nr. 5121 Ramoniškiai – Antanavas ruožus prioriteto tvarka įtraukti į artimiausio laikotarpio asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių sąrašą.

Užduokite klausimą

Scroll to Top