Taryba

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba

Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.

Sudėtis ir kontaktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių sudėtis ir kontaktai

Tarybos komitetai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių komitetai

Tarybos komisijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių komisijos

Tarybos sprendimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai

Tarybos sprendimų projektai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektai

Tarybos veiklos reglamentas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Tarybos posėdžių protokolai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių protokolai

Tarybos narių darbo užmokestis

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis

Tarybos narių nusišalinimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių nusišalinimų informacija

Tarybos posėdžių transliacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacija

Tarybos istorija

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių kadencijos ir jų sudėtys

Kontrolės ir audito tarnyba

Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Scroll to Top