Vadovų darbotvarkės

Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovų darbotvarkės

Savivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos: 1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras. Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus; 2) savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka

Mero pavaduotojas

Bernardas Marčiukonis

Vitas Gavėnas

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Daiva Riklienė

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Daiva Riklienė

Scroll to Top