ADministracija

Paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Administracines paslaugas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka asmenims teikia meras, savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas (jeigu jis sudaromas), savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės administracija, kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai.

Administracinės paslaugos

Administracinės paslaugos

Visa informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos teikiamas administracines paslaugas
Sužinoti daugiau

Elektroninės paslaugos

Elektroninės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai
Sužinoti daugiau

Atmintinės

Atmintinės

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atmintinės gyventojams
Sužinoti daugiau

Prašymai ir blankai

Prašymai ir blankai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos prašymai ir blankai
Sužinoti daugiau
Scroll to Top