ADministracija

NVO ir bendruomenės

Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į NVO Tarybos sekretorę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę  Justę Bačinskienę , el. p.: nvotaryba@vilkaviskis.lt arba juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt

Aktuali informacija

Svarbi informacija

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir bendruomenių sąrašas

Eilės Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Alksnėnų kaimo bendruomenė 74 Daiva Kulikauskienė 8 695 35702 alksnenukmbendruomene@gmail.com Alksnėnų k., Vilkaviškio r. sav. Pilviškių 285670890
2 Alvito kaimo bendruomenė 117 Rimvydas Palubinskas 8 699 75240 alvitobendruomene@gmail.com Alvito g. 7, Alvitas Šeimenos 185669620
3 Antupių bendruomenė 52 Regina Dženkauskienė 8 682 42618 regina.dzenkauskiene@vilkaviskis.lt reginadzenkauskiene@gmail.com Jaunimo g. 5, Bačkiškių k., Vilkaviškio r. sav. Keturvalakių 300040211
4 Bajorų Kaimo bendruomenė 20 Aldona Gencevičienė 8 699 96773 genceviciene@gmail.com J. Basanavičiaus g. 54A,Kybartų m. Vilkaviškio r. sav. Kybartų 185673661
5 Bartninkų bendruomenė „Aista“ 73 Valdas Šuliauskas 8 610 42071 bendruomeneaista@gmail.com Žalumynų g. 2, Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav. Bartninkų 301682603
6 Bebrininkų kaimo bendruomenė 39 Roma Čižauskienė 8 611 51380 roma.cizauskiene@gmail.com Bebrininkų k., Vilkaviškio r. sav. Pilviškių 185664655
7 Čyčkų kaimo bendruomenė 89 Vaida Ližaitienė 8 618 32561 vaidalizaitiene@gmail.com Gluosnių 6, Čyčkų k., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 185670170
8 Daržininkų kaimo bendruomenė 47 Rita Foršterienė 8 682 22196 forsteriene@gmail.com Daržininkų k., Vilkaviškio r. sav. Klausučių 185672189
9 Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė 52 Lina Bakaitienė 8 612 11987 didiejiselviai@gmail.com Saulės g. 8, Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 300633788
10 Geisteriškių kaimo bendruomenė 59 Vilma Čėsnienė 8 615 84184 geisteriskiai@gmail.com Vilkaviškio g.30, Geisteriškių k., Vilkaviškio r. sav. Bartninkų 301150187
11 Kaimo Bendruomenė “Giedruva” Adas Penkaitis 8 687 56086 giedriai2015@gmail.com Mokyklos g. 3, Giedrių k., Vilkaviškio raj. sav. Šeimenos 302485726
12 Gižų kaimo bendruomenė 78 Virginija Svirupskienė 8 656 40445 gizubendruomene@gmail.com Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav. Gižų 185674425
13 Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė 94 Sigutė Žemaitienė 8 637 80607 bagurskaite@gmail.com Sūduvos g. 11, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav. Gražiškių 185608165
14 Gudelių bendruomenė 68 Daiva Bliūdžiuvienė 8 616 19270 daivabliudziuviene1@gmail.com Alyvų g. 8, Gudelių k., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 302928723
15 Gudkaimio kaimo bendruomenė 115 Ramūnas Žemaitis 8 687 40375 gudkaimiobendruomene@gmail.com Dvaro g. 5, Gudkaimo k., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 185673323
16 Bendruomenė “Dailučių švyturiai” 52 Irena Balanevičienė 8 685 10563 balaneviciene10@gmail.com Bokšto g. 9, Dailučių k., Vilkaviškio r. sav. Virbalio 300587593
17 Bendruomenė “Virbalio Vartai” 92 Stanislovas Lopeta 8 611 49622 slopeta@gmail.com Vilniaus g. 13, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav. Virbalio 300036526
18 Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ 13 Irma Žvingilienė 8 615 72297 ljggasociacija@gmail.com Paupio g. 13-2, Antupių k., Vilkaviškio r. sav. Gižų 302474548
19 Kaimo bendruomenė „Zanyla“ 71 Nijolė Mikuckienė 8 652 43450 nijolemikuckiene11@gmail.com Paupio g.5, Būdviečių k., Vilkaviškio r. sav. Pajevonio 300107514
20 Karalių kaimo bendruomenė 58 Laima Gustainienė 8 658 14470 gustainiene.laima@gmail.com Karalių k., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 185672755
21 Karalkrėslio bendruomenė 32 Rasa Bulvičienė 8 616 14058 karalkreslis@gmail.com Užbalų g. 4, Užbalių k., Vilkaviškio r. sav. Pajevonio 301649560
22 Karklinių kaimo bendruomenė 83 Jolita Tekorienė 8 610 45318 jolitaj4@gmail.com Karklinių k., Vilkaviškio r. sav. Keturvalakių 185610383
23 Kataučiznos kaimo bendruomenė 23 Kristina Tučinskaitė-Vaitiekūnienė 8 646 08184 tucinskaitekristina319@gmail.com Kataučiznos k., Vilkaviškio raj. sav. Klausučių 185669816
24 Keturkaimio bendruomenė 61 Asta Šarkauskienė 8 629 49600 asta.sarkauskien@gmail.com Ateities g. 32, Lauckaimio k., Vilkaviškio raj. sav. Kybartų 301928581
25 Keturvalakių bendruomenė 92 Arvydas Kuršvietis 8 612 50081 arvydaskur@gmail.com Rausvės g. 33-3, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav. Keturvalakių 300054346
26 Kybeikių kaimo bendruomenė 54 Ričardas Mikulis 8 618 70466 riiicardas@gmail.com Lieponos g. 9, Kybeikių k., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 300041854
27 Kisiniškių kaimo bendruomenė 46 Rita Daukienė 8 699 73034 r.daukiene@gmail.com Kisiniškių k., Vilkaviškio raj. sav. Šeimenos 302497194
28 Klampučių kaimo bendruomenė 89 Laima Ivanauskaitė 8 612 70941 klampbend@gmail.com Klampučių k., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 185670747
29 Klausučių kaimo bendruomenė 121 Ramūnas Puodžiūnas 8 631 41129 ramunass2@gmail.com Liepų g.13, Klausučių k., Vilkaviškio raj. sav. Klausučių 185672374
30 Lakštučių kaimo bendruomenė 44 Asta Ivanauskienė 8 685 83119 asta.astiva@gmail.com Mokyklos g. 3, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav. Bartninkų 185609648
31 Matlaukio kaimo bendruomenė 100 Daiva Dubauskienė 8 620 40930 daivadu@gmail.com Matlaukio g. 4, Matlaukio k., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 185665588
32 Mažųjų Būdežerių bendruomenė 39 Jolita Smelstorienė 8 656 61914 jolituxa@gmail.com M. Būdežerių k., Vilkaviškio raj. sav. Šeimenos 300656744
33 Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ 63 Laura Kupčinskienė 8 655 56963 auksoragas@gmail.com Dvaro g. 11-10, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 301695629
34 Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“ 65 Danutė Želvienė 8 610 27382 zelvienedanute@gmail.com Vytauto Didžiojo 16, Pajevonio k., Vilkaviškio raj. sav. Pajevonio 185609790
35 Pašeimenių kaimo bendruomenė 97 Alius Saukaitis 8 699 88995 alius@kaeser.lt Pašeimenių k., Vilkaviškio raj. sav. Bartninkų 185673280
36 Paežerių kaimo bendruomenė 39 Vida Kilnienė 8 699 34213 wwidaa@gmail.com Paežerių k., Vilkavikio raj. sav. Pilviškių 185672417
37 Patilčių kaimo bendruomenė 42 Jolita Špakauskienė 8 671 13519 patilciubendruomene@gmail.com Patilčių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav. Keturvalakių 302504386
38 Patunkiškių Kaimo Bendruomenė 40 Rasa Roveršteinienė 8 615 75907 (8 611 57029) r.roversteiniene@gmail.com J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis Šeimenos 285669240
39 Piliakalnių kaimo bendruomenė 38 Aušra Kalasauskienė 8 651 62604 piliakalniai.bendruomene@gmail.com Kuosėnų k., Vilkaviškio raj. sav. Bartninkų 185672036
40 Pilviškių Miestelio Bendruomenė 114 Loreta Bieliukienė 8 610 46301 loretabie@gmail.com Vasario 16-osios 67 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav. Pilviškių 185615010
41 Pūstapėdžių kaimo bendruomenė 52 Arvydas Šlivinskas 8 682 11489 pustapedziai@gmail.com Aguonų g. A1, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen, Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 185669392
42 Ramoniškių kaimo bendruomenė 75 Neringa Budrevičienė 8 652 73696 neringa.budreviciene@gmail.com Rausvės g. 4-1, Ramoniškių k., Vilkaviškio r. sav. Pilviškių 185669969
43 Serdokų kaimo bendruomenė 44 Dalytė Marčinskienė 8 611 37841 dalytemarcinskiene@hotmail.com Saulės g. 5, Serdokų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 185671849
44 Slabadų bendruomenė 65 Virginija Kerutienė 8 616 19265 kerutiene.virginija@gmail.com Slabadų k., Vilkaviškio raj. sav. Klausučių 185672221
45 Stirniškių kaimo bendruomenė 65 Rima Valaitienė 8 613 01879 stirniskiai@gmail.com Stirniškių g. 4, Stirniškių k., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 302481585
46 Sūdavos kaimo bendruomenė 58 Rita Brazaitienė 8 616 75763 brazaitiene.rita@gmail.com Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. Klausučių 185614061
47 Šiaudiniškių kaimo bendruomenė 80 Irena Senkuvienė 8 658 51895 siaudiniskiubendruomene@gmail.com Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 185670028
48 Šūklių kaimo bendruomenė 35 Vytautas Lekešius 8 682 15851 vytautas.lekesius@gmail.com Šūklių k. 15, Vilkaviškio r. sav. Kybartų 285607630
49 Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė 60 Rasa Brazaitienė 8 615 75740 rasabrazaitiene1969@gmail.com Teiberių k., Vilkaviškio r. sav. Klausučių 185669435
50 Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė 54 Lolita Stankienė 8 659 24556 lolitas86@gmail.com Sodų g.2, Degučių k., Vilkaviškio raj. sav. Keturvalakių 302516495
51 Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė 50 Zigmas Parulis 8 614 58267 zigmasparulis@gmail.com Beržų 23, Vartų k., Vilkaviškio raj. sav. Bartninkų 302350333
52 Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė 116 Vilma Menčinskienė 8 615 84567 mencinskiene.centras@gmail.com Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. Vištyčio 285611290
53 Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto kaimo bendruomenė 21 Vytas Klimauskas 8 679 58497 n.klimauskiene@gmail.com Pasienio g. 16, Kaupiškių k., Vilkaviškio r. Vištyčio 301790664
54 Žaliosios Kaimo Bendruomenė 31 Janina Nikliauzienė 8 616 57766 zalioji2002@gmail.com Žaliosios g. 8, Žaliosios k., Vilkaviškio r. sav. Klausučių 185612815
55 Kybartų Bendruomenė 93 Vitas Katkevičius 8 612 85242 kybartubendruomene@gmail.com J. Basanavičiaus g. 82, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. Kybartų 300038235
56 Vilkaviškio Miesto Bendruomenė 24 Dalius Nešukaitis 8 655 03232 dalius.n@gmail.com Žilvičių g. 10, LT-70150, Vilkaviškis Vilkaviškio 300117227
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Senų Vežimų Klubas 34 Petras Žilionis 8 616 43801 senasvezimas@gmail.com Uosių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 300080914
2 Vilkaviškio rankdarbių klubas “Lelija” 9 Lilija Navikienė 8 618 20393 lilijalb@gmail.com Nepriklausomybės g. 80-18, Vilkaviškis Vilkaviškio
3 Vilkaviškio Keliautojų Klubas “Aista” 25 Daiva Naujokaitytė Alfredas Žiliukas 8 656 74027 8 687 29896 daivsimi@gmail.com Nepriklausomybės g. 82-7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 185602098
4 Vilkaviškio Rajono Narų Klubas 5 Vytautas Janulevičius 8 687 46686 v.janulevicius@vilkaviskis.lt Kęstučio g. 7-1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 285671120
5 Vilkaviškio R. Slidininkų Klubas 35 Linas Dubickas 8 686 02829 linas@vilkauja.lt Vienybės g. 63, LT-70158 Vilkaviškis Vilkaviškio 185603766
6 Vilkelis, turistų klubas 42 Živilė Povilaitienė, prezidentė 8 650 23216 vilkelis001@gmail.com Vienybės g. 63, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 185599830
7 Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas 14 Irma Maurienė 8 687 20599 irmauriene@gmail.com Kapų g. 110A, LT-70121 Vilkaviškis Vilkaviškio 302978879
8 Vilkaviškio sportinės žūklės klubas 10 Viktoras Rybakas 8 645 11072 viktoras.rybakas@gmail.com Birutės g. 2-1, Vilkaviškis Vilkaviškio 185488463
9 Klubas „Vilkaviškio Dvižiedė Lelija“ 60 Vilma Kolpakovienė 8 342 60099 8 687 78330 vilma.kolpakoviene@vilkaviskis.lt kolpakoviene@gmail.com. S. Neries g. 1, Vilkaviškis Vilkaviškio 302333782
10 Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Volungė“ 22 Valentinas Krunglevičius 8 610 83451 vk194505@gmail.com Vilniaus g. 8-17, Vilkaviškis Vilkaviškio 302678091
11 Sūdaviečių etnokultūros asociacija 60 Virginija Denutienė 8 620 73112 v.denutiene@gmail.com Rementiškių g. 13, Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav. Klausučių 300108089
12 Vilkaviškio rajono literatų klubas „Seklyčia“ 20 Janina Kurtinaitienė Jovita Grakavinienė 8 657 78660 gluosnyte@yahoo.com Vytauto g. 28, Vilkaviškis Vilkaviškio 193014963
13 Vilkaviškio Miesto Etninės Veiklos Klubas 15 Daiva Ambrasaitė 8 611 43678 daiva.ambrasaite@vilkaviskis.lt J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis Vilkaviškio 300690223
14 Sodriečių susivienijimas 48 Jonas Zinkevičius 8 686 61432 jonaszink@gmail.com Maironio g. 6, Vilkaviškis Vilkaviškio 302475867
15 Rudenėlis, Vilkaviškio r. Pagyvenusių Žmonių Klubas 66 Dana Akucevičienė 8 610 45523 danuteakuceviciene@gmail.com Vienybės g. 52, LT-70161 Vilkaviškis Vilkaviškio 185604487
16 Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilkaviškio bendrija 35 Aldona Pečelienė 8 641 39412 keivalerija@gmail.com Maironio g. 6, Vilkaviškis Vilkaviškio 185482243
17 Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (Marijampolės skyrius) 23 Algis Gaižutis (Vidmantas Jusas) 8 5 276 7590 (8 687 15351) vidmantas@miskodarbai.lt info@forest.lt A. Juozapavičiaus g. 9 (303 kab.), Vilnius, LT-09311 191598124
18 Keisk požiūrį, Asociacija 12 Eimantas Botyrius 8 682 41407 emoteksa@gmail.com Pasagos 3-oji g. 6, Mažieji Būdežeriai, LT-70202 Vilkaviškio r. Šeimenos 304220623
19 Visuomeninis judėjimas “Už vieningą Vilkaviškio kraštą” 15 Robertas Deltuvas 8 8781491 zilvinas.gelgota@gmail.com Karalkrėslio g. 9, Užbaliai, LT-70361 Vilkaviškio r. Gražiškių 304447432
20 Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilkaviškio filialas 36 Juozas Grybauskas 8 656 58065 juozasgrybauskas7@gmail.com Vytauto g. 6-211, Vilkaviškis Vilkaviškio 302508484
21 Startas Vilkaviškio kraštui, asociacija 35 Rimvydas Palubinskas 8 699 75240 startasvilkaviskiokrastui@gmail.com S. Nėries g. 31C-12, LT-70163 Vilkaviškis Vilkaviškio 305125530
22 Vilkaviškio medžiotojų ir žvejų draugija 540 Algis Kubilius Dalė Venskūnienė 8 342 53380, 8 656 58074, 8 615 44942 algis.kubilius@gmail.com dale.venskuniene@googlemail.com Algirdo g. 7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 185607259
23 Medžiotojų klubas „Gižai“ 45 Aurimas Kučiauskas 8 656 93359 kuciauskasaurimas@gmail.com Būdviečių g. 13, Rimavičių k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav. Gižų 293306160
24 Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Alvitas“ 15 Algis Kubilius 8 656 58074 algis.kubilius@gmail.com Lauko g. 2, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Šeimenos 191527846
25 Kybartai, Vilkaviškio r. Kybartų Medžiotojų Klubas 30 Kęstutis Ramanauskas 8 342 58378 r.balanevicius@yahoo.com Darvino g. 46-29, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 291527270
26 Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Paežeriai“ 51 Vytautas Kazlauskas 8 616 34862 vytautas.kazlauskas@pkpd.lt Opšrūtų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. Pilviškių 191528186
27 Svirkalnis, Vilkaviškio r. Medžiotojų Klubas Jonas Jurgelaitis 8 342 57138 albbindokiene@gmail.com Vysk. A. Karoso g. 13, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 191527650
28 Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Šūkliai“ 55 Rytis Legota 8 688 95557 legrytis@gmail.com Keturkaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 191528033
29 Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Tauras“ 34 Kęstutis Navickas 8 689 57724 neturi Bačkiškių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav Keturvalakių 191527999
30 Uosija, Vilkaviškio r. medžiotojų klubas 56 Jonas Krušinskas 8 612 66418 zilgruva@gmail.com S. Nėries g. 1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 191528229
31 Vilkaviškio Rajono Medžiotojų Klubas „Vištytis“ 59 Aretas Panitauskas 8 682 46292 epanitauskaite@gmail.com Mokyklos g. 1-8, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. Vištyčio 191528371
32 Vilkaviškio Rajono Pilviškių Medžiotojų Klubas 20 Irmantas Beržinskas 8 654 56530 berzinskas83@gmail.com Vilniaus g. 19A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. Pilviškių 191527465
 
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovė, asociacija 4 Draugovės vadė Eglė Budrytė-Vilbikė 8 600 34498 vilkaviskioskautai@gmail.combudryte_egle@yahoo.com Maironio g. 30 – 42, Vilkaviškis, Vilkaviškio miesto sen. Vilkaviškio 304809867
2 Lietuvos skautijos Vilkaviškio Gražinos draugovė, pareigos draugininkė 28 Draugovės vadė Eglė Budrytė-Vilbikė 8 600 34498 vilkaviskioskautai@gmail.combudryte_egle@yahoo.com Maironio g. 30 – 42, Vilkaviškis, Vilkaviškio miesto sen. Vilkaviškio 191907421
3 Jaunimo ambasadoriai, VšĮ 30 Direktorė Greta Gelgotaitė 8 607 21043 jaunimoambasadoriai@gmail.com Karalkrėslio g. 9-2, Užbaliai, LT-70361 Vilkaviškio r. Pajevonio sen. Pajevonio 304095970
4 Keliauk, kad keistum, asociacija 3 Prezidentė Jolita Murauskaitė 8 624 86343 info@keliaukkadkeistum.org jolita.murauskaite@keliaukkadkeistum.org Darvino g. 32-2, Kybartai, Kybartų sen. Kybartų 304654858
5 Šokio studija ,,Šokantys bateliai” 3 Pirmininkė Vilija Jakubauskė 8 610 46017 vilijajakubauske@gmail.com sokantysbateliai@gmail.com Nepriklausomybės g. 70-17, LT-70185 Vilkaviškis. Vilkaviškio 304404235
6 Vilkaviškio Vyskupijos Vilkaviškio Dekanato Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos 25 Vadovė Dalia Lepinaitė 8 618 04770 dalelytee@gmail.com Vytauto g. 83, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen. Vilkaviškio 193281845
7 Asociacija “Aušriečiai” 16 Neringa Bartelienė 8 687 23365 neringabarteliene@gmail.com Vienybės g. 52, Vilkaviškis Vilkaviškio 300015731
8 Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas Paulius Jablonskis 8 627 41755 jablonskisp@gmail.com J. Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis Vilkaviškio 300135200
9 VšĮ ,,Integracijos centras“ Justinas Liaudinskas 8 662 25531 j.liaudinskas@gmail.com Stoties g. 40, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r., Pilviškių 304097722
10 Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“, asociacija 16 Klubo vadovas Remigijus Klimavičius 8 657 75439 visaziniukas@gmail.com S. Nėries g. 33c-25, Vilkaviškis Vilkaviškio 302762956
11 ,,Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras“, tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija Vadovas kun. Vytautas Mazirskas 8 343 92891 8 671 88763 jaunimo.vvjc@gmail.com J. Bendoriaus g. 3., Marijampolė Marijampolės m. 304064220
 
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Vilkaviškio Rajono Neįgaliųjų Draugija 810 Janina Žėkienė 8 342 51888 vilkaviskiond@gmail.com Vytauto g. 95-1A, Vilkaviškis Vilkaviškio 185603570
2 Vilkaviškio Rajono Neįgaliųjų Žmonių Sąjunga 207 Vita Zmitrevičienė 8 342 20482 8 652 18033 vilkaviskisneigalieji@gmail.com Maironio g. 25, Vilkaviškis Vilkaviškio 30083337
3 Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 62 Bronė Vaišnienė 8 616 07619 vilk.spzgb@gmail.com Maironio g. 25, Vilkaviškis Vilkaviškio 185332592
4 Vilkaviškio Rajono Nefrologinių Ligonių Draugija 50 Vitas Jablonskis 8 682 24153 vitas.jablonskis@gmail.com Maironio g.11, Vilkaviškis Vilkaviškio 300089991
5 Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija 143 Valė Masiliūnienė 8 613 97521 lid20vilkaviskis@gmail.com J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis Vilkaviškio 304407473
6 Vilkaviškio Rajono Diabetikų Bendrija „Insula“ 196 Kazimieras Kukis 8 610 46053 vilkaviskis.insula@gmail.com Jašinsko g. 2, Vilkaviškis Vilkaviškio 193109564
7 Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas Vilkaviškio aklųjų ir silpnaregių dienos centras, VšĮ 101 Gediminas Rašimas 8 650 64653 vilkaviskis@lass.lt J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis Vilkaviškio 134984856
8 Vilkaviškio Rajono Neįgaliųjų Piligrimų Bendrija „Suartėkim“ 72 Anelė Dulinskienė 8 613 71171 aneledulinskiene@gmail.com Vytauto g. 83, Vilkaviškis Vilkaviškio 301537426
9 Onkologinių ligonių asociacija “Viltis” 100 Kazys Bagušis 8 672 28343 statybininku4@gmail.com Statybininkų g. 4-41, LT-70189 Vilkaviškis Vilkaviškio 304959297
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Aira, Vilkaviškio r. dviračių sporto klubas 40 Artūras Žemaitaitis 8 687 48640 arturasdskaira@gmail.com Valančiaus g. 22, Vilkaviškis Vilkaviškio 193309999
2 Ritinio Sporto Klubas “Alvito Širvinta” 15 Martynas Kasperaitis 8 687 44944 8 626 06276 kasparas76@gmail.com    Kiršų g. 11, Alvitas, Vilkaviškio r. Šeimenos 302244312
3 Vilkaviškio krepšinio klubas “Perlas” Rokas Šlivinskas 8 618 34789  vilkaviskioperlas@gmail.com Pūstapėdžių g. 18, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Šeimenos 304578047
4 Sporto Klubas “Kybartų Jaunystė” 50 Mindaugas Radzevičius 8 678 84688 kyb.jaunyste@gmail.com J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, LT-70424 Vilkaviškio r. Kybartų 300073492
5 Vilkaviškio Lengvosios Atletikos Sporto Klubas 18 Modestas Saldukaitis 8 616 36987 saldukaitis830424@gmail.com J. Basanavičiaus a. 3A, Vilkaviškis Vilkaviškio 193127434
6 Vilkaviškio miesto dvikovinių sporto šakų klubas “Ravyras” Jonas Jurkynas 8 686 99740  jurkynas@gmail.com J. Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis Vilkaviškio 193114554
7 Vilkaviškio Miesto Futbolo ir Stalo Teniso Klubas “Sūdavija” 27 Viktoras Rybakas 8 645 11072  viktoras.rybakas@gmail.com S.Nėries g. 1, Vilkaviškis Vilkaviškio 193175258
8 Kybartų Miesto Sporto Klubas “Sveikata” 120 Nerijus Demenius 8 686 19239  nerijus.demenius@gmail.com V. Kudirkos skg. 8, Kybartai, Vilkaviškio r Kybartų 293119520
9 Vilkaviškio Futbolo Klubas “Šešupė” 30 Vytautas Paunksnis 8 600 18313  vytautas.paunksnis@fksesupe.lt fksesupe@gmail.com Gluosnių g. 16, Čyčkų k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Šeimenos 185492547
10 Vilkaviškio šachmatų klubas “Širvinta” 14 Dalia Jaškūnienė 8 682 14722 daliajaskuniene@yahoo.com dielitajas@gmail.com Rožių g. 45, Vilkaviškis Vilkaviškio 193023250
11 Vilkaviškio Miesto Tinklinio Klubas Vytautas Strakalaitis 8 650 27916  vytautas.strakalaitis@litesko.lt Birutės g. 8A, Vilkaviškis Vilkaviškio 285593230
12 Vilkaviškio Miesto Ritinio Sporto Klubas “Žiedas”      Rimantas Diržius 8 615 12707  rimdirzius@gmail.com Žalgirio g. 15, Vilkaviškis Vilkaviškio 191894276
13 Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“ 40 Šarūnas Litvinas 8 686 00988  saraslitvinas@gmail.com S. Nėries g. 73-10 Vilnius Vilniaus 302634967
14 Vilkaviškio Buriuotojų Klubas “Škvalas” Eimutis Inkrata 8 650 61113  skvalas.lt@gmail.com J. Basanavičiaus g.9, Vilkaviškis Vilkaviškio 185342743
15 Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubas   10 Tomas Kairys 8 613 89683  kairystomas39@gmail.com Maironio g. 1, Virbalis, Vilkaviškio r. Virbalio 303113593
16 Impulsus, VšĮ 100 Rimvydas Brazauskas 8 662 66100 brazauskasr@yahoo.com J. Basanavičiaus g. 14-3, Kybartai, Vilkaviškio r Kybartų 303167192
17 Kybartų Miesto Vaikų sporto Klubas “Sveikata-2” 70 Liutauras Savickas 8 656 35138 savickas8@inbox.lt V. Kudirkos skg. 8, Kybartai, Vilkaviškio r. Kybartų 300621056
18 Pilviškių miestelio stipruolių klubas 35 Petras Bakūnas 8 698 41439 petrasbakun@gmail.com Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r.  Pilviškių 185334981
19 Klubas ,,MCC Damselfly“ 15 Ramūnas Kašinskas 8 656 58202 ramscius@gmail.com Vienybės g. 70-15, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 302481667
20 Kybartų Miesto Sporto Klubas “Sparnai” 13 Juozas Snabaitis 8 699 53951 j.snabaitis@gmail.com J. Basanavičiaus g. 40, Kybartų m., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 185608927
21 Sporto Klubas „Suvalkas” 17 Virginijus Ševčenka 8 612 09123 v.savcenka@gmail.com Kęstučio g. 11-20, Vilkaviškio m., Vilakviškio r. sav. Vilkaviškio 301620548
22 Poseidonas, Vilkaviškio r. Atletinės Gimnastikos Klubas 50 Ramūnas Montvila 8 694 86069 klubas.poseidonas@gmail.com S. Nėries g. 33C – 24, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 285324340
23 Vilkaviškio sporto klubas „Gervė“ 15 Algirdas Ramanauskas 8 687 04765 algisfu@gmail.com Žemdirbių g. 3 Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 185674610
 
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Vilkaviškio Lions Klubas 25 Raimonda Kurauskienė 8 652 50502 vilkaviskislions@gmail.com Vienybės g. 63, Vilkaviškis Vilkaviškio 300100676
2 Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio P. Karužos šaulių 406-oji kuopa 90 Romualdas Ramanauskas 8 682 44021 ramanauskas.r@gmail.com J.Basanavičiaus g.3, Vilkaviškis Vilkaviškio
3 Tarptautinės Policijos Asociacijos Lietuvos Skyriaus Vilkaviškio Poskyris 47 Živilė Prasauskienė 8 656 58198 zivka.darka@gmail.com Vytauto g. 6, Vilkaviškis Vilkaviškio 185664993
4 Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Vilkaviškio rajono skyrius 115 Virgilijus Matulevičius 8 610 45190 virgiszioma@gmai.com Jovarų g. 1-8, Pilviškiai Pilviškių 185674763
5 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio filialas 114 Skyriaus pirmininkas Algimantas Šeronas, koordinatorė Birutė Kažemėkaitė 8 620 21021 8 686 35398 kabirute09@gmail.com Gedimino g. 19, Vilkaviškis Vilkaviškio
6 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyrius 29 Lina Kružinauskienė 8 615 75907 vilkaviskis@redcross.lt J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis Vilkaviškio 185674382
7 Vilkaviškio Rotary Klubas 28 Marius Jasaitis 8 663 72721 Jasaitis@kautra.lt J. Basanavičiaus a. 5a, Vilkaviškis Vilkaviškio 285469720
8 Vilkaviškio Bitininkų Draugija 70 Sigitas Jašinskas 8 672 00580 sjasinskui@gmail.com Vytauto g. 2 B, Vilkaviškis Vilkaviškio 193214330
9 Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas 302 Dalytė Šileikienė 8 600 28842 sileikiene.dalyte@gmail.com Vilniaus 4-4, Vilkaviškis Vilkaviškio 303184359 
10 VšĮ Meno ir edukacijos centras, VšĮ Virginija Armanavičienė 8 671 26355  menoedukacija@gmail.com Birutės g. 4-6, Gižai, LT-70315 Vilkaviškio r. Gižų 303159612
11 Vilkaviškio dekanato šeimos centras Evaldas Plečkaitis 8635 36773 vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com Vytauto g. 14, LT-70140 Vilkaviškis Vilkaviškio 185337753
 

Tarybos

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA:
Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjungos pirmininkė;
Marius Jasaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto narys;
Jūratė Drunienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narė;
Saulius Vabalas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narys;
Vilija Gilienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
Dalius Nešukaitis, Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas;
Žilvinas Gelgota, Visuomeninio judėjimo „Už vieningą Vilkaviškio kraštą“ narys;
Neringa Bartelienė, Asociacijos „Aušriečiai“ vadovė;
Dana Akucevičienė, Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ pirmininkė;
Rimvydas Palubinskas, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys.

NVO Tarybos sekretorė – Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Bačinskienė.

2020 metai

2019 metai

 

NVO Tarybos naujienlaiškis Nr. 1

NVO Tarybos naujienlaiškis Nr. 2

NVO Tarybos naujienlaiškis Nr. 3

NVO Tarybos naujienlaiškis Nr. 4

VILKAVIŠKIO RAJONO ŠEIMŲ TARYBA:
Eimantas Botyrius, asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas (Tarybos pirmininkas);
Aurelija Anisimavičienė, asociacijos „Vilkaviškio pradinukas“ pirmininkė;
Dangira Armanavičienė, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos atestuota socialinė darbuotoja;
Rasa Blažaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
Dainius Gražulis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto pirmininko pavaduotojas;
Mavliuda Melibajeva, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;
Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato Šeimos centro valdybos narys;
Dženita Sabašinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos l. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas;
Rima Simanavičienė, Vilkaviškio LIONS klubo narė;
Danutė Želvienė, Pajevonio kaimo bendruomenės „Jevonio versmė“ pirmininkė.
– Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-553 „Dėl Vilkaviškio rajono šeimų tarybos sudėties patvirtinimo“

Visus rajono gyventojus, turinčius idėjų, pasiūlymų, pastabų Tarybos veiklos klausimais ar susiduriančius su problemomis šeimoje, kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais:
Mob. tel. 8 682 41 407
El. paštas emoteksa@gmail.com

Ką veikia šeimų taryba?

Į šį klausimą ir patys bandėme atsakyti per paskutinius tris susirinkimus. Dalinamės savo atradimais ir su jumis.

Šeimų taryba, visų pirma, yra patariamasis organas prie Savivaldybės tarybos, kuris turi teisę siūlyti su šeima susijusius Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimus arba dalyvauti posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeima susiję klausimai. Viena iš šeimų tarybos funkcijų – tarpininkauti tarp paprastų žmonių, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės tarybos.

Į šeimų tarybą esame deleguoti arba iš nevyriausybinių organizacijų, arba iš Savivaldybės, tačiau mūsų tikslas vienas – padėti rajono šeimoms ir atstovauti jų interesams. Štai mūsų komanda: asociacijos „Vilkaviškio pradinukas“ pirmininkė Aurelija Anisimavičienė, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos atestuota socialinė darbuotoja Dangira Armanavičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rasa Blažaitienė, asociacijos „Keisk požiūrį“ pirmininkas Eimantas Botyrius, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gražulis, Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Mavliuda Melibajeva, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys Evaldas Plečkaitis, l. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas Dženita Sabašinskienė, Vilkaviškio LIONS klubo narė Rima Simanavičienė ir Pajevonio kaimo bendruomenės „Jevonio versmė“ pirmininkė Danutė Želvienė.

Nors realių veiklų dar nematyti, jau spėjome pateikti pasiūlymų ar aktualijų sąrašą Savivaldybės valdininkams: šeimų santykių stiprinimo švenčių, programų ar tiesiog informacinių renginių poreikį, pašalpų, paramos ar pagalbos teikimo klausimus įvairiems šeimų koncentrams (ne tik vargingiausiai ar nepalankiausiomis sąlygomis gyvenančioms šeimoms), tėvadienių, mamadienių skyrimo tvarkos rajone, informacinių  – poreikį, jaunų šeimų skatinimo įsikurti rajone klausimo aktualumą, centralizuotos informacinės sistemos apie neformalųjį ugdymą Vilkaviškio rajone kūrimo galimybes, sportinės šeimų kultūros skatinimą, blaivinimo klausimų ir buvusių kalinių reintegravimo į visuomenę aktualumą, krizių centro kūrimo idėją.

Paskutiniame posėdyje dalyvavęs anksčiau ir pats Šeimų tarybos nariu buvęs Meras  Algirdas Neiberka paprašė teikti iškilusius klausimus, pasiūlymus ar tiesiog pastebėjimus tiesiogiai jam, kad būtų kuo mažiau popierizmo ir gaišaties, sprendžiant aktualias problemas čia ir dabar. Būtų gerai surasti keletą svarbiausių problemų ir jas nuodugniai išanalizuoti ir teikti konkrečius pasiūlymus. Reikėtų išsiaiškinti, kokie šiandieniniai poreikiai šeimai ir pagal tai turime numatyti Savivaldybės prioritetus, stebėti, kad jie sutaptų su rajono gyventojų mąstymu. Galbūt mūsų prioritetas įrengti ar sutvarkyti takus, o rajono gyventojai prioritetus mato visai kitur. Organizuoti naujas šventes kainuoja nemažai įvairių išteklių, o ir žmonės neturi tradicijos jose dalyvauti, geriau pabandyti praplėsti ar pakreipti kita linkme tas šventes, kurios numatytos ar ir taip jau vyksta.

Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas pastebėjo, kad jeigu Šeimų taryba kaip dauguma organizacijų tik prašys pinigų, o ne patys ieškos būdų įgyvendinti numatytas veiklas ne Savivaldybės lėšomis, tai atsidursime tame taške, iš kurio atrodys, kad nieko negalime padaryti. Ir dabar Savivaldybė turi atsakyti daugybei pasiūlymų ar prašymų dėl to, kad biudžetas daug mažesnis, nei buvo numatyta. Turime bandyti patys ieškoti sprendimų, kurie neturėtų didelių finansinių poreikių. Galbūt Savivaldybė galėtų leisti naudotis tam tikromis patalpomis su mažesniais įkainiais.

Padėkoję Savivaldybės atstovams už dalyvavimą posėdyje ir išsakytas mintis, dar grįžome prie numatytos darbotvarkės. Nutarėme, kad prisidėsime prie Paežeriuose vyksiančios Šeimų šventės liepos mėnesį, vykdysime diskusijas, teiksime pasiūlymus ir nusiskundimus. Taip pat nutarimus ir toliau teiksime Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, ieškosime būdų sukurti viešai prieinamam kino teatrui. Kitas susirinkimas numatytas balandžio mėnesį, todėl turime laiko paklausti gyventojų nuomonės ir išgirsti aktualiausias problemas.

Vietos veiklos grupės

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PIRMININKAS
 Daiva Riklienė

Tel. 861851718

El. paštas d.rikliene@gmail.com

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2014 m. rugsėjo mėn. 5 d steigiamojo susirinkimo protokolas
VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA
1.Algirdas NeiberkaVietos valdžios atstovasVilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103
2.

Vitas Gavėnas

(Valdybos pirmininkas)

Vietos valdžios atstovasVilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103
3.Danguolė GudeliauskienėVietos valdžios atstovasVilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103
4.Gintaras BrokevičiusVerslo atstovasUAB „Gintrėja“, 185264515
5.Aloyzas BeržanskisVerslo atstovasUAB „Vilkasta“, 185203779
6.Teisutė ČiapienėVerslo atstovasUAB „Teivida“, 300593315
7.Elena SavickienėBendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijųVilkaviškio LIONS klubas, 300100676
8.Reda BesasparienėBendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijųVilkaviškio rajono ROTARY klubas, 285469720, 2015-09-18 prašymas
9.Gintautas GirniukaitisBendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, jaunimo atstovasVilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“, 185342743
VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTO ADMINISTRACIJOS VADOVAS
 Jurga Grigaliūnaitė

Tel. 8 689 11 022

El. paštas info@vilkaviskiomiestovvg.lt

Terminuota darbo sutartis
 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto VVG  pirmininkė Lina Kružinauskienė Tel:. 867991049 El. paštas:. l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt Bendras el. paštas: vilkaviskiovvg@gmail.com Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės narių sąrašas

Eil. Nr.

Narys

Atstovaujantis asmuo, pareigos

BARTNINKŲ SENIŪNIJA

1. Bartninkų bendruomenė „Aista“ Pirmininkas Valdas Šuliauskas
2. Geisteriškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Vilma Čėsnienė
3. Lakštučių kaimo bendruomenė Pirmininkė Elena Zorubienė
4. Pašeimenių kaimo bendruomenė Pirmininkas Alius Saukaitis
5. Piliakalnių kaimo bendruomenė Pirmininkė Almina Jankauskienė
6. Vilkaviškio rajono vartų kaimo bendruomenė Pirmininkė Aušra Maižvilienė
7. UAB „Astiva“ Direktorė Asta Ivanauskienė

GIŽŲ SENIŪNIJA

8. Gižų kaimo bendruomenė Pirmininkas Algirdas Bagušinskas
9. Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ Pirmininkė Irma Žvingilienė
10. UAB „Hidrotechnika“ Direktorius Darius Gudeliauskas

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA

11. Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė Pirmininkė Irma Kalvaitytė-Lisauskienė
12. Ūkininkė Reda Stanevičienė

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA

13. Antupių bendruomenė Pirmininkė Regina Dženkauskienė
14. Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė Pirmininkė Jolanta Žiurinskienė
15. Karklinių kaimo bendruomenė Pirmininkė Jolita Tekorienė
16. Keturvalakių bendruomenė Pirmininkė Jolita Puskunigienė
17. Patilčių kaimo bendruomenė Pirmininkė Jolita Špakauskienė
18. UAB „Sūduvos kalva“ Direktorė Asta Venskaitytė

KYBARTŲ SENIŪNIJA

19. Bajorų kaimo bendruomenė Pirmininkė Aldona Gencevičienė
20. Gudkaimio kaimo bendruomenė Pirmininkas Ramūnas Žemaitis
21. Keturkaimio kaimo bendruomenė Pirmininkė Irena Apanavičienė
22. Kybeikių kaimo bendruomenė Pirmininkas Darius Račkauskas
23. Matlaukio kaimo bendruomenė Pirmininkė Ramutė Raulušonienė
24. Šiaudiniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Irena Senkuvienė
25. Šūklių kaimo bendruomenė Pirmininkas Vytautas Lekešius
26. Vilkupių kaimo bendruomenė Pirmininkas Linas Aidukonis
27. UAB „Damsa“ Direktorė Auksė Vaičaitienė

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA

28. Daržininkų kaimo bendruomenė Pirmininkė Roma Kružikienė
29. Giedrių kaimo bendruomenė Pirmininkė Irena Naujokienė
30. Kataučiznos kaimo bendruomenė Pirmininkė Roma Kriaučeliūnienė
31. Klausučių kaimo bendruomenė Pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas
32. Slabadų bendruomenė Pirmininkė Virginija Kerutienė
33. Sūdavos kaimo bendruomenė Pirmininkė Rita Brazaitienė
34. Sūdaviečių etnokultūros asociacija Pirmininkė Virginija Denutienė
35. Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė Pirmininkė Rasa Brazaitienė
36. Žaliosios kaimo bendruomenė Pirmininkė Janina Nikliauzienė
37. UAB „Gintvila“ Direktorė Giedrė Kriščiūnienė
38. Kaimo bendruomenė „Zanyla“ Pirmininkas Albinas Savickas
39. Karalkrėslio kaimo bendruomenė Pirmininkė Rasa Bulvičienė
40. Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“ Pirmininkė Danutė Želvienė
41. Laimos Lukoševičienės IĮ „Krupas“ Savininkė Laima Lukoševičienė

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA

42. Alksnėnų kaimo bendruomenė Pirmininkė Regina Petkevičienė
43. Bebrininkų kaimo bendruomenė Pirmininkė Roma Čižauskienė
44. Paežerių kaimo bendruomenė Pirmininkė Rasutė Mockeliūnienė
45. Paežerių kaimo bendruomenė „Gulbinėlis“ Pirmininkė Justina Kiverienė
46. Pilviškių miestelio bendruomenė Pirmininkė Loreta Bieliukienė
47. Ramoniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Neringa Budrevičienė
48. Ūkininkė Neringa Budrevičienė

ŠEIMENOS SENIŪNIJA

49. Alvito kaimo bendruomenė Pirmininkė Angelė Blažaitienė
50. Čyčkų kaimo bendruomenė Pirmininkė Vaida Ližaitienė
51. Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė Pirmininkė Lina Bakaitienė
52. Kaimo bendruomenė „Giedruva“ Pirmininkas Adas Penkaitis
53. Gudelių kaimo bendruomenė Pirmininkė Daiva Bliūdžiuvienė
54. Karalių kaimo bendruomenė Pirmininkas Žydrūnas Vasiliauskas
55. Kisiniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Birutė Kerevičienė
56. Klampučių kaimo bendruomenė Pirmininkė Laimutė Ivanauskienė
57. Mažųjų Būdežerių bendruomenė Pirmininkė Zita Astrauskienė
58. Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ Pirmininkas Algirdas Araminas
59. Patunkiškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Lina Kružinauskienė
60. Pūstapėdžių kaimo bendruomenė Pirmininkas Arvydas Šlivinskas
61. Serdokų kaimo bendruomenė Pirmininkė Jurgita Brokienė
62. Stirniškių kaimo bendruomenė Pirmininkė Vida Valaitienė
63. Kooperatyvas „Margės ūkis“ Pirmininkas Rimvydas Palubinskas
64. Arvydo Šlivinsko veterinarinė įmonė Savininkas Arvydas Šlivinskas

VIRBALIO SENIŪNIJA

65. Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ Pirmininkė Irena Balanevičienė
66. Bendruomenė „Virbalio vartai“ Pirmininkas Stanislovas Lopeta
67. Irenos Balanevičienės IĮ Savininkė Irena Balanevičienė

VIŠTYČIO SENIŪNIJA

68. Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė Pirmininkė Vilma Menčinskienė
69. Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto bendruomenė Pirmininkas Vytas Klimauskas
70. Vilmos Menčinskienė IĮ Savininkė Vilma Menčinskienė

VILKAVIŠKIO SENIŪNIJA

71. Vilkaviškio rajono savivaldybė Meras Algirdas Neiberka
72. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga Pirmininkė Lina Kružinauskienė
73. „Aušriečių“ asociacija Valdybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė
74. Asociacija „Flora Vitalis“ Vidmanta Kynienė

Vilkaviškio vietos bendruomenių veikla

2019 m.

Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41-0001).

Projekto metu buvo kapitališkai suremontuotas daugiabutis gyvenamasis namas Prapuolenių kaime, Kybartų seniūnijoje, Vilkaviškio rajone ir čia įkurti savarankiško gyvenimo namai, kurie oficialiai atidaryti 2019-07-02.

Savarankiško gyvenimo namai skirti gyventi senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams. Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bei atstovavimo, apgyvendinimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, perkant būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint vaikus (savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenus socialinės rizikos asmenims su nepilnamečiu šeimos nariu), bendraujant, padedant atlikti asmeninės higienos procedūras ir kitos paslaugos, susijusios su asmens socialinių įgūdžių ugdymu, palaikymu bei pavėžėjimu.

Apgyvendinimo paslaugos savarankiško gyvenimo namuose teikiamos 10-yje butų, pritaikytų gyventi 1 asmeniui ir 5-uose butuose, pritaikytuose gyventi 1-2 asmenims. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai iš savo lėšų susimoka už paslaugas – vandenį, šildymą, elektrą, patys gaminasi maistą. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai patys gražina savo aplinką, prižiūri gėles, sodina daržoves. Čia visada yra kas padeda, pataria, konsultuoja. Čia gyventi ramu, saugu ir gera.

Vilkaviškio miesto bendruomenė kartu su partneriais (Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilkaviškio filialu ir Vilkaviškio buriuotojų klubu „Škvalas“) įgyvendino projektą “Bendruomeniškumo stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”, finansuotą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

 

2019 m. spalio 29 d. Vilkaviškio senųjų kapinių tvarkymo talka

Spalio 29 d. buvo suorganizuota senųjų kapinių tvarkymo talka, dalyvavo 24 žmonės. Talkoje dalyvavo daug jaunimo: jaunieji šauliai, skautai ir grupė S.Nėries pagrindinės mokyklos lyderių klubo narių. Bendruomenė siekia, kad senųjų kapinių tvarkymo talka taptų tradiciniu vilkaviškiečių pagarbos ženklu žymiems savo krašto žmonėms.

2019 m. lapkričio 1 d. vėlinių žvakučių uždegimo akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse

Lapkričio 1 d. Vilkaviškio miesto bendruomenė pakvietė visus uždegti po žvakelę senosiose Vilkaviškio kapinėse ir taip pagerbti čia palaidotus žymius mūsų krašto žmones.

Tai jau trečias toks bendruomenės organizuojamas renginys. Dalyvavo 15 žmonių, aktyviai dalyvavo ir socialinės globos grupinio gyvenimo namų gyventojai.

Vėlinių žvakučių akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse, 2019-11-01

 

2019 m. gruodžio 17 d. Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimo renginys

Gruodžio 17 d. Vilkaviškio miesto bendruomenės nariai Kalėdų proga pasveikino Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientus ir darbuotojus. Šiemet jau ketvirti metai kai bendruomenė organizuoja tokį pasveikinimą, aplanko kiekvieną skyriaus ligonį ir įteikia po simbolinę dovanėlę. Šį kartą tai buvo indelis medaus.

Nuotraukoje: Atvykusius bendruomenės atstovus pasitiko Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus darbuotojai

 

Vilkaviškio miesto Žalumynų kvartalo skvero J. Biliūno gatvėje erdvės atnaujinimas įrengiant poilsio zoną

Organizuojant Vilkaviškio miesto Žalumynų kvartalo skvero (J.Biliūno g. skvero) erdvės atnaujinimą, buvo siekiama į šį darbą įtraukti ir Žalumynų kvartalo gyventojus. Buvo suorganizuoti du Žalumynų kvartalo gyventojų susirinkimai pasitarti kaip turėtų būti tvarkomas Žalumynų kv. skveras.

Bendruomenė savo jėgomis tobulino UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ parengtą viso skvero sutvarkymo planą siekdama, kad numatyta vaikų žaidimų aikštelė ir suoliukai derėtų prie būsimo kompleksinio šio skvero sutvarkymo. Tuo tikslu buvo suorganizuoti du susitikimai su savivaldybės administracijos vadovu.

Žalumynų kvartalo skvero erdvės atnaujinimui buvo nupirktos vaikų žaidimų aikštelei reikalingos medžiagos, sūpynių sėdynės, čiuožimo kalnelis ir keturi lauko suoliukai. Vaikų žaidimų aikštelės sūpynių-laipynės konstrukcija buvo gaminama bendruomenės narių ir pagalbininkų talkos būdu. Smėlio pagrindo aikštelės įrengimui, sūpynių-laipynės ir suoliukų montavimui buvo pasitelkti rangovai.

 

Žalumynų kvartalo skvero suoliukų 4 vnt. ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimo darbai pilnai buvo užbaigti 2020 m. birželio 18 d.

Nuotraukoje: Vaikų žaidimų aikštelė sūpynės-laipynė; Žalumynų skvere įrengti lauko suoliukai.

 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Bendra projekto paramos suma – 3.000,00 Eur.

 

Eil. Nr.

Veiklos išlaidų pavadinimas

Kiekis

Kaina, Eur

Kaina, Eur

2019 m. lapkričio 1 d. vėlinių žvakučių uždegimo akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse

1.

Vėlinių žvakės ir žvakių dėklai, vnt.

180

 

       65,02

 

2019 12 17 d. ligoninės palaikomojo gydymo sk. pacientų ir darbuotojų pasveikinimo renginys

1.

Natūralus medus (indelis), vnt.

80

3,00   

      240,00   

2.

Lipdukai ir maketavimas (dovanėlių paruošimui)

kompl.

22,48

22,48   

 

 VISO:

262,48

 

Žalumynų kvartalo skvero J. Biliūno gatvėje erdvės atnaujinimas įrengiant poilsio zoną

1.

Lauko suoliukai 02003 bst

4 vnt.

245,63

982,52

2.

Vaikų žaidimo aikštelės konstrukcija (sūpynės-laipynė)

1 vnt.

 

726,54

2.1

Medžiagos vaikų žaidimų aikštelės konstrukcijos gamybai (vamzdžiai, skarda, tvirtinimo elementai, kt.)

kompl.

 

480,54

2.2

Guminės sūpynės su apsauga, sėdynė sūpynėms

2 vnt.

 

176.93

2.3

Čiuožimo kalnelis KBT rex 2,3m

1 vnt.

 

69,07

3.

Vaikų žaidimo aikštelės pagrindo įrengimas, konstrukcijos sumontavimas, suoliukų sumontavimas

1 vnt.

 

1 045,39

3.1

Borteliai (Bortelis 6×20 –18 vnt., lenktas bortelis – 8 vnt.), betonas

kompl.

 

225,39

3.2

Smėlis, skalda su pristatymu

kompl.

 

300,00

3.3

Suoliukų ir aikštelės konstrukcijos pagrindo elementai

kompl.

 

288,00

3.4

Įrengimų nuoma (žemės kasimo, gręžimo)

kompl.

 

232,00

 

VISO:

2.754,45

  

 

 

IŠ VISO (visų veiklų išlaidos):

3.081,95

  

 

 

Sumokėta iš Projekto paramos lėšų

3.000,00

 

Sumokėta iš bendruomenės lėšų

81,95

 

Sumokėta iš bendruomenės lėšų (skvero teritorijos topografinė nuotrauka)

100,00

Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas

Dalius Nešukaitis

  Prieš du metus Virbalio pagrindinėje mokykloje vykęs projektas „Sužinok, kad gali!“ sulaukė labai gerų rezultatų. Projekto metu devintokai globojo penktokus ir padėjo jiems adaptuotis mokykloje.

O geras patirtis reikia tęsti ir jomis dalintis. Todėl šiais mokslo metais penktokėlius globoti ėmėsi aštuntokai, kurie vykdo projektą „Sužinok, kad gali!2“.

Padėti priprasti „didelėje“ mokykloje, pakalbėti, pabendrauti, kartu pavažinėti dviračiu po pamokų, o gal net kartu paruošti namų darbus…Tiek svarbių užduočių laukė aštuntokų. Susitikimai, organizuotos penktokų krikštynos ir kitos veiklos, o projekto vinis – kelionė į Vilnių „Gyvenimo tikslų beieškant“.

Visi mes gyvename taip, kaip mums atrodo teisinga. Patys renkamės gyvenimo kelią. Tai mokiniams parodė mokyklos socialinė pedagogė Giedrė Ožalienė, psichologė Anželika Bučinskienė ir 8 klasės vadovė Gailutė Ivaškevičiūtė.

Galime rinktis patį „dugną“ – kad tuo įsitikintume, lankėmės bendruomenės namuose „Sugrįžimas“, kuriuose gydosi priklausomybių turintys žmonės. Bendravome su vadovu Valdu, kuris mums papasakojo, kaip greitai žmogus gali tapti priklausomas ir kaip vienas blogas sprendimas, „pasižaidimas“ vakarėlio metu su netinkamais draugais gali lemti sunkius gyvenimo išbandymus ateityje.

Taip pat vykome į Technologijų ir inovacijų centrą (Fizinių ir technologijos mokslų centrą) pas jaunus mokslininkus, kurie papasakojo, kaip įdomu yra siekti mokslinių išradimų, kaip jie gali pakeisti pasaulį ir padėti žmonėms. Pavyzdžiui, kad atliekant bandymus nebūtų kankinami gyvūnai – išrasta dirbtinė oda, o dirbtinė ragena padeda žmonėms su akių pažeidimais. Mokiniai suprato, kad norint daryti gerus darbus reikia stengtis mokytis. Kelionės desertas – apsilankymas prie Vilniaus eglutės ir pramogos „Vichy“ vandens parke. Tikimės, kad po projekto penktokai mokykloje jausis saugiai, o aštuntokai supras, kad yra pavyzdys mažiesiems ir tas supratimas privers pasitempti, pasistengti tapti geresniais.

Socialinė pedagogė Giedrė Ožalienė, psichologė Anželika Bučinskienė

Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius įgyvendino projektą „Šilti apsilankymai“,  finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties Nr. J2-346.
Projekto veikla – Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyriaus veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, poilsio, švietimo, socialinių paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus.

Vykdydami projektą 30 savanorių lankė pirmosios pagalbos kursus, gegužės mėnesį priėmėme Vokietijos Ahaus Raudonojo kryžiaus delegaciją ir jų atvežtą labdarą Vilkaviškio rajone, organizavome organizacijų užsiimančių pagalba vienišiems asmenims Vilkaviškio rajone diskusijų klubą (apskritą stalą). Rugsėjo mėnesį devyni savanoriai vyko į dalykinę pažintinę kelionę aplankant Vokietijos Ahaus Raudonojo kryžiaus organizaciją pasisemti patirties ir kartu paminėti jų jubiliejinę šventę.

Projekto paramos suma – 664,00 Eur.

 

                                                          

Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kurkime jaukią aplinką visiems“,  finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties  Nr. J2-305.
Projekto veikla – kraštovaizdžio tvarkymas. Projekto tikslas – vienyti kaimo gyventojus bendroms veikloms dėl  kaimo kraštovaizdžio gerinimo.

Projekto metu organizavome aplinkos tvarkymo talkas, rinkomės aptarti, kaip pagerinti poilsio zonos infrastruktūrą. Suplanavome ir prie ežero pastatėme apžvalgos bokštą su suoliukais ir sūpynėmis, parkelyje prie treniruoklių pagaminome lauko suoliukus su stalu.

Paramos suma – 664,00 Eur.

                                                                                         

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė teikė paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkursui pagal projektą „Prikelkime senuosius daržovių rauginimo receptus Didžiųjų Šelvių kaime“.

Projekto tikslas – atgaivinti ir populiarinti kaimo kulinarinio paveldo senovines receptūras ir tradicijas,  natūraliai rauginti daržoves.

Buvo gauti 385 Eurai, už kuriuos buvo suorganizuota edukacinė ir kulinarinė išvyka į Vilnijos kraštą. Pirmiausiai buvo aplankyti Kauno rajono, Pagynės kaime gyvenantys ūkininkai Dalia ir Edvardas Abukauskai. Jie jau beveik dešimtmetį ekologiškai augina ir natūraliai raugina įvairias daržoves. Ūkininkai draugiškai mus pasitiko ir noriai pasidalijo savo veiklos  patirtimi.

Nuvykę pas  Nemėžio totorius susipažinome su jų bendruomenės veikla, tradicijomis, papročiais, teikiamomis paslaugomis. Taip pat turėjome galimybę aplankyti jų bendruomenės mečetę, kapines ir pasivaišinti totoriškais koldūnais.

Be edukacinės, kulinarinės išvykos turėjome dar ir kitų projekto veiklų. Tai  dvi praktinės, edukacinės daržovių rauginimo ir  patirties sklaidos veiklos, taip pat viena sveikatingumo diena, kurią suorganizavome per kaimo tradicinę Žolinės šventę.

Tikime, kad projektas padėjo prikelti kaimo kulinarinį paveldą, atgaivinti senąsias daržovių rauginimo tradicijas, sveikiau maitintis.

Džiaugiamės, kad projektas skatino kartų bendravimą, bendradarbiavimą. Vyresnės moterys padėjo jaunesnėms šeimininkėms gamintis savo šeimose ekologiškas, sveikesnes raugintas daržoves žiemai,  o kaimo bendruomenė, surinkusi unikalius daržovių rauginimo receptus, susikūrė naujas edukacines programas „Vasara stiklainyje“, kurias sezono metu pasiūlys išbandyti atvykusiems svečiams.

 

                                                             Lina Bakaitienė, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės pirmininkė

 

2019 m. vykdydamas projektą „Vyriško tautinio kostiumo įsigijimas“, skirtą etninei sklaidai, Vilkaviškio miesto etninės veiklos klubas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos skirtų lėšų įsigijo atskiras pagrindines vyriško tautinio kostiumo dalis – sermėgą ir liemenę. Likusias trūkstamas vyriško tautinio kostiumo dalis – vyriško tautinio kostiumo marškinius ir kelnes, kaip ir buvo planuota,  klubo nariai siūdinosi už asmenines lėšas.

Etninės veiklos klubo nariai privalo vilkėti autentiškus tautinius kostiumus, kaip pavyzdį visiems, norintiems įsigyti ir dėvėti tautinį kostiumą. Tautinius kostiumus klubo nariai dėvi įvairių klubo rengiamų etninės veiklos renginių, švenčių metu.

Vykdytas projektas yra tęstinis. Šio ir ankščiau vykdytų projektų dėka Vilkaviškio miesto etninės veiklos klubas turi galimybę įsigyti brangiai kainuojančius autentiškus tautinius rūbus.

                                    

Labai glaustai aprašant „Šešupės“ klubo veiklą šią vasarą, reikėtų paminėti, kad visas jaunimo poilsis buvo aktyvus ir su kamuoliu. Laimėję nemažai Vilkaviškio savivaldybės projektų, mes turėjome galimybę sportuoti ir poilsiauti Palangoje, rengti vasaros sporto ir poilsio stovyklą Veisiejuose, už skirtas savivaldybės lėšas atnaujinti ir įsigyti sportinio inventoriaus.

Mūsų klubo komanda dalyvavo ne tik Palangoje paplūdimio futbolo turnyre Palangoje, bet ir Latvijoje, Jūrmalos kurorte. Mūsų klubo renginiuose dalyvavo nuo darželinukų iki suaugusiųjų, kadangi vyko kartų futbolo turnyras.

Mūsų klubo įvairaus amžiaus komandos – tiek merginų, tiek vaikinų – dalyvavo daugelyje futbolo turnyrų Lietuvoje (Druskininkai, Kriūkai, Prienai, Seredžius, Bubiai (Kauno r.), Pilviškiai, Kaunas, Vilnius, Leipalingis, Tauragė ir kiti miestai-miesteliai).

Merginų futbolo komanda dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos I lygos moterų futbolo čempionate.

Karštu oru futbolo treniruotes pakeisdavome tinklinio turnyrais paplūdimiuose – jaunimas ne tik sportuodavo, bet ir poilsiaudavo.

Esame surengę ne vieną ekskursiją stebėti Lietuvos rinktinės futbolo rungtynių, kur rungtyniavo mūsų klubo žaidėja.

Veisiejuose teko dalyvauti edukaciniuose renginiuose, kur jaunimui labai patiko. Turėjome garbės mūsų klubo žaidėjus supažindinti su Lietuvos rinktinės žaidėjais, kurie papasakojo savo kelią į sportą.

Vasara praėjo nuostabiai, metai puikūs ir labai dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybei, kad labai prisidėjo prie visos šios sporto ir poilsio šventės.

Skirta 385,00 eurų Savivaldybės parama.

                                                         Vytautas Paunksnis – Vilkaviškio futbolo klubo „Šešupė“ prezidentas

Ramoniškių kaimo bendruomenė 2019 m. III ketvirtį įgyvendino projektą „Dvasios penas“, finansuotą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą. Skirta 257,00 Eur parama.

Patyrusi natūralios kosmetikos gamintoja, edukacinių programų vedėja Aistra Papaitė-Kazlauskienė vedė kremų gamybos teorinę–praktinę pamoką. Jos metu dalyviai susipažino su kremų sudėtyje naudojamų medžiagų savybėmis, kremų gaminimo būdais, kremų naudojimu.

Po teorinės dalies edukacijos dalyvės gaminosi rankų kremą, plaukų balzamą.

 

Nupirkta: smėlio dėžė, čiuožykla, suolai, žaidimų aikštelė. Projekto pradžia – 2019-05-01, projekto pabaiga – 2019-11-30.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas padėjo sukurti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką, pagerino tiek vaikų, tiek suaugusiųjų užimtumą, sustiprino sveikos gyvensenos įpročius. Aikštynas

pritraukė daug norinčių sportuoti Šiaudiniškių kaimo bendruomenės žmonių, pagerėjo  sąlygos treniruotis, rengti varžybas bei kitus renginius, padidėjo Šiaudiniškių gyvenvietės patrauklumas. Tai sudarė saugias ir atitinkančias higieninius reikalavimus sąlygas atsiskleisti mokinių, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir visų Šiaudiniškių bendruomenės narių sportiniams gebėjimams. Pastatyti nauji įrengimai pritraukė daugiau žmonių, norinčių aktyviai, sveikai ir turiningai naudoti savo laiką, padės spręsti jaunimo užimtumo, nusikalstamumo, prevencijos problemas.

Skirta 684,00 eurų Savivaldybės parama.

Projekto vertė – 303,00 eurai. Už šias lėšas buvo įsigytos renginio įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos minint  paminėta Keturvalakių bendruomenės penkiolikos metų sukaktį. Kiekvienas bendruomenės narys  geranoriškai prisidėjo. Buvo sukurta ir parodyta spektaklio „Pelenė“ improvizacija. Kokybiškai organizuotas renginys aktyvina ir stiprina bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Kiekviena bendra veikla priartina žmogų prie žmogaus, skatina bendruomeniškumą.

 

Klausučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Klausučiai – sportui, laisvalaikiui ir užimtumui“, finansuojamą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti 2 lauko treniruokliai ir organizuojamos lauko treniruotės senjorams.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą vykdė projektą „Tradicijų išsaugojimas atnaujinant „Šyvio“ šokdintojų rūbus“.

Projekto tikslas – atnaujinant „Šyvio“ šokdintojų aprangą, išsaugoti šimtametę gražiškiečių tradiciją.

Iš projekto lėšų buvo pasiūti 5 „Šyvio“ šokdintųjų paltai ir 1 puspaltis (4 – kareivių, 1- vado ir 1 pagrindinio personažo „Šyvio“).

Projekto metu Gražiškių bendruomenės namuose surengta „Šyvio“ šokdintojų rūbų paroda. Priešadventiniame  vakare pristatyti naujai įsigyti paltai, nuo senų laikų turimi „Šyvio“ persirengėlių rūbai ir kaukės.

Projektą 700,00 Eur  parėmė Savivaldybė.

Per S. Nėries gimtadienį, lapkričio 17 d., Vilkaviškio parapijos salėje vyko poezijos ir kitų metų mėgėjų asociacijos „Volungė“ teminis vakaras-koncertas, skirtas poetės 115 gimimo metinėms paminėti.

Renginio vedėja Birutė Vaišnienė ir poetė Ona Gabartienė apžvelgė S. Nėries kūrybinį kelią. Pagal S. Nėries eiles sukurtas dainas atliko Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos ansamblis „Radastėlė“, Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis „Vakarė“. Nuotaikingais šokiais žiūrovus pasveikino šokių studijos „Šokantys bateliai“ šokėjos.

Vakaro koncertas buvo paįvairintas S. Nėries sukurtais eilėraščiais, nuotraukų iš jos gyvenimo ekspozicija ir Birutės Duobienės sukurtais grafikos darbais pagal S. Nėries kūrybą.

Koncertas baigėsi kartu su žiūrovais atliekant dainą „Mūsų dienos kaip šventė“ pagal S. Nėries žodžius.

Projektą 330,00 Eur  parėmė Savivaldybė.

Jau nuo 2002 metų kasmet  Lakštučių kaimo bendruomenė turi gražią tradiciją surengti vietos sporto šventę, skirtą futbolo žaidimui ir kitiems užsiėmimams – krepšiniui, tinkliniui. Renginiui pasiruošti ir įgyvendinti susitelkia Lakštučių kaimo aktyvistai: Egidijus Čivinskas (jis yra projekto vadovas, treneris), bendruomenės pirmininkė Asta Ivanauskienė ir kiti Lakštučių kaimo bendruomenės savanoriai.

Projektui „Lakštučių futbolas 2019“ finansuoti buvo prašoma parama pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Skirta paramos suma – 410,00 eurų.

Už juos buvo supirktas sporto inventorius, aprangos sportininkams, apdovanojimams skirta atributika.

2019 metų rugsėjo mėnesio 7 dieną įvyko rajono futbolo mėgėjų šventė. Dalyvauti renginyje kasmet užsiregistruoja 6–7 futbolo komandos, nors norinčių atsiranda vis daugiau, tačiau priimti daugiau dalyvių negalima dėl laiko stokos. Šiais metais šventėje taip pat dalyvavo „Prisijungusi Lietuva“ komanda, kuri pristatė įvairių naujovių, susijusių su išmanių įrenginių naudojimo galimybėmis.

Tiek šventės dalyviai, tiek organizatoriai labai džiaugiasi, kad bendri renginiai tarp skirtingų bendruomenių stiprina draugiškumą, atsakomybę ir plečia draugų ratą.

Liepos 12 d. Matlaukyje šurmuliavo šeimų sporto ir kultūros šventė „Vasaros žaidynės 2019“. Šventė prasidėjo žygiu į Galkiemį su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Žygio organizatoriai –  Matlaukio kaimo bendruomenės taryba ir Vilkaviškio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras –  džiaugėsi aktyviu žmonių dalyvavimu, prie keliautojų prisijungė ir vaikų dienos centro „Atžalynas“ lankytojai. Atvykus į vietą, mus pasitiko šeimininkai, pagrindinis visų mūsų švenčių rėmėjas, kaimo seniūnaitis Robertas Mickevičius su šeima. Pasigrožėję nuostabia Galkiemio gamta, pasivaišinę šeimininkų surengtomis vaišėmis, įgavę naujų jėgų patraukėme atgal į Matlaukio kaimo bendruomenės namus. Džiaugėmės, kad žygio metu (ėjome 10 kilometrų), nepritrūko jėgų įveikti distanciją nei jauniausiai (9 m.), nei vyriausiai (87 m.) žygio dalyvėms.

14.30 val. plevėsuojant Matlaukio kaimo bendruomenės vėliavai, pagiedojus bendruomenės himną, vyko šventės atidarymas. Bendruomenės pirmininkė Daiva Dubauskienė pasveikino susirinkusius, padėkojo už aktyvų dalyvavimą, pristatė šventės rėmėjus: Vilkaviškio rajono savivaldybę, pagal projektą šiai šventei paskyrusią 560 eurų, ir UAB „Art Glacio“, parėmusius savo pagaminta produkcija. Šventės dalyvius pasveikino ir sėkmės varžybose linkėjo mūsų svečias 0 Kybartų seniūnas Romas Šunokas.

Šventės programoje dalyvavo visi –  dideli ir maži. Vyko smiginio, šaškių ir šachmatų, tinklinio ir krepšinio varžybos, futbolo baudinių rungtys, įvairias estafetes mažiesiems vedė vaikų dienos centro darbuotojos Renata Liepuonienė ir Ingrida Brazauskienė. Šventės dalyviai buvo vaišinami ant laužo virta sriuba, įvairiais užkandžiais ir ledais. Mažieji džiaugėsi muilo burbulų ir lauko batutų pramogomis. Varžybas organizavo: neoficiali jaunimo grupė „Aktyvus Matlaukio kaimo jaunimas“, vadovė Viktorija Savickytė ir krepšinio komandos „Matlaukys“ vadovas Vytautas Reinikevičius. 

Tinklinio varžybose dalyvavo 4 komandos, t. y. „Tūzas“, „Eucharistinio kongreso tiltas“, „Tikslas“ bei vietinė jaunimo komanda „Šilupė“. Pirmąją vietą šiose varžybose iškovojo iš Gudkaimio atvykusi „Tikslo“ komanda, sidabro medaliais pasipuošė „Eucharistinio kongreso tiltu“ pasivadinusi komanda, trečiąją garbingą vietą bei bronzos medalius ryžtingoje kovoje iškovojo „Tūzo“ komanda. Futbolo baudinių žaidime pirmoji vieta atiteko „Jaunių“ komandai iš Matlaukio. Šventės pagrindiniu akcentu buvusiame naktiniame krepšinyje sudalyvavo net 9 komandos iš visos apskrities. Pirmąją vietą ir auksą iškovojo komanda „Kvietiškis“, atvykusi iš Kazlų Rūdos, antrąją vietą aktyvioje kovoje iškovojo „Tikslo“ komanda ir trečiąją vietą iškovojo „Trimis stogais“ pasivadinusi komanda, kuri grūmėsi su „Neperskaitau“ komanda, atvykusia iš pačios Marijampolės. Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir medaliais.

Vasaros sporto šventės Matlaukio kaimo bendruomenėje organizuojamos jau trečius metus. Mes džiaugiamės kasmet didėjančiu dalyvių skaičiumi, atvykstančių komandų gausumu. Didžiuojamės turėdami savo krepšinio komandą „Matlaukys“, kuri garsina mūsų kaimą. Stengsimės ir ateityje organizuoti šias jau tradicija tapusias sporto šventes, kad mūsų kaimo žmonės ir svečiai galėtų  kultūringai, turiningai ir sveikai praleisti laisvalaikį.

                                                                 Matlaukio kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Dubauskienė

2019 m.  rugsėjo mėn. 13 d. Kybartų gimnazijos sporto salėje  vyko 3×3 gatvės krepšinio turnyras „Sportuok ir būk sveikas“  Kybartų bendruomenės prizams laimėti. Projektas vykdomas penkti metai ir jį iš dalies finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė. Renginio organizatoriai turnyrą šiemet skyrė Kybartų miesto  šimtmečiui paminėti.

Oras pasitaikė  ne itin palankus krepšinio žaidimui lauke, todėl  ir žaidžiama buvo sporto salėje. Tarp komandų vyko atkakli kova, geros emocijos liejosi per kraštus, o dalyviai žiūrovams (pastarieji krepšinio kovas stebėjo iš balkono) demonstravo akiai patrauklų žaidimą, kadangi prizai – išties įspūdingi.

Tris pirmas vietas iškovojusios komandos buvo apdovanotos specialiai turnyrui pagamintais aukso, sidabro ir bronzos medaliais ir nemokama kelione į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos varžybas, kai žais „Žalgirio“ ir Atėnų „Panatinaikos“  krepšinio komandos.

Turnyre žaidė žaidėjai, ne vyresni 19 metų,  iš Kybartų seniūnijos bendruomenių.  Turnyrui meistriškai vadovavo Kybartų bendruomenės tarybos narys, atsakingas už sporto renginius bendruomenėje,  Juozas Murinas. Varžyboms teisėjavo Kybartų gimnazijos kūno kultūros  mokytojai Aurelijus Viliušis ir Gintaras Gražulis. Komandos žaidė po du turus. Po atkaklių kovų paaiškėjo, kad pirmąją vietą ir aukso medalius laimėjo komandos žaidėjai, kurie pasivadino  komanda „Tūzas“. Antrąją vietą iškovojo ir sidabro medaliais pasipuošė komanda „Stopkė“. Trečią vietą  laimėjo  komanda „Virbalis “. Žaidė komandos iš Matlaukio, Kybartų ir Virbalio.  Turnyro svečius sveikino Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius. Jis žaidėjams ir įteikė aukso, sidabro bei bronzos medalius.

2019 m. lapkričio mėnesio 19 dieną  krepšinio turnyro „Sportuok ir būk sveikas“ Kybartų bendruomenės prizams laimėti nugalėtojai vyks į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos  rungtynes, kuriose žais Kauno „Žalgirio“ ir Atėnų „Panatinaikos“ krepšinio komandos.

Žaidėjus ir svečius linksmino šokėjos, kurias ruošia gimnazijos mokytoja, Kybartų bendruomenės tarybos narė Žavinta Galinaitienė.

Turnyras vyko labai sklandžiai, vyravo šilta ir draugiška atmosfera.

 

                                                                                                                         Pirmininkas Vitas Katkevičius

 

Projekto tikslas – pasisemti patirties, kaip organizuoti prasmingą Antupių neformalios jaunimo organizacijos veiklą ir saugų laisvalaikį jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams iš socialinės rizikos šeimų ir jų artimiesiems bei vaikams, kuriems skiriama minimalios priežiūros priemonė, ir geriau pažinti Lietuvos istoriją.

Iš projekto lėšų buvo surengti seminarai susitikimai su Luokės ir Naisių kaimo  bendruomenių jaunimo klubo nariais, aplankytos Jurbarko, Telšių, Šiaulių rajonų įžymios lankytinos istorinės vietovės.

Projekto vertė – 490,0 eurai. Projektą finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė ir Antupių bendruomenė.

Jau tradiciniu tapęs „Visažiniuko“ klubo renginys „Ruduo 2019“ šiais metais įtraukė ir Kauno stalo žaidimų klubą „Hexagonas“. Pernai renginys buvo organizuojamas kartu su Druskininkų stalo žaidimų klubu „Board punks“. Akivaizdu, kad nuolat populiarėjantys stalo žaidimai mėgstami įvairiuose Lietuvos miestuose.  

2019 m. renginiui buvo pasirinktas stalo žaidimas „Doppelt so clever“, nors vieno žaidėjo versiją galima žaisti ir kompiuteriu arba telefonu. Šis žaidimas – kiek tobulesnė žaidimo „Ganz schön clever“ versija. Tai – dar viena „risk ir rašyk“ žaidimų tipo versija. Čia naudojami 6 skirtingų spalvų kauliukai. Penki iš jų – turi savo vietas, kur galima įrašyti reikšmes, o vienas – baltas, jį galima rašyti į bet kurią spalvą pasirinktai, o mėlynajame laukelyje jo reikšmė sumuojasi su mėlynu kauliuku. Skamba kiek painiai, bet tai žaidimas, reikalaujantis pasirinkti tam tikrą žaidimo kryptį, nes kitaip bus sudėtinga surinkti didelį taškų skaičių. O šiame žaidime taškų galima surinkti labai įvairiai – nuo 100 iki 400 taškų.

Renginys susidėjo iš 3 dalių. Pirmosios dvi – pusfinaliai Kauno ir Vilkaviškio klubuose. Trečioji – finalas Vilkaviškyje, kuriame galėjo dalyvauti visi pusfinaliuose pasirodę žaidėjai. Pusfinalis Kaune įvyko rugsėjo 11 d. Nugalėtojais tapo Remigijus Klimavičius, Armantas Skemundris ir Andrius Taujanskas. Pusfinalis  Vilkaviškyje įvyko rugsėjo 22 d. Nugalėtojais tapo Andrius Lapaitis, Gerta Lekešytė-Klimavičienė ir Audrius Butkus.

Finalas įvyko spalio 13 d. Vilkaviškio kultūros centre. Iš Kauno stalo žaidimų klubo „Hexagonas“ atvyko du atkaklūs dalyviai. Finale iš viso dalyvavo 9 žaidėjai, iš sužaistų 5 partijų net 3 žaidėjai turėjo po 4 pergales. Pirmųjų trijų vietų pasiskirstymą lėmė surinktų taškų skirtumo tarp priešininkų procentas. Pirmoji vieta atiteko klubo vadovui – Remigijui Klimavičiui, antroji svečiui iš Kauno – Andriui Taujanskui ir trečioji – 2017 metų geriausiam klubo žaidėjui – Andriui Lapaičiui.

Renginys „Ruduo“ klube buvo organizuojamas jau penktus metus iš eilės. Mums, kaip organizatoriams, malonu nuolat tobulinti savo planavimo patirtį, pritraukti vis daugiau žaidėjų iš įvairių Lietuvos miestų, o kaip dalyviams – patirti gerų akimirkų.

Popietė „šoku, judu – sveikai gyvenu“

Šokis – vienas smagiausių judėjimo formų. Tokiu tikslu buvo sukviesti kaimo vaikai, jaunimas sužinoti šokio meno, pasišokti, pajudėti, bendrauti. Šokių vadovė Greta Meseckaitė mažesniuosius pamokė nesudėtingų žingsnelių, vyresniuosius mokė stipriau judėti. Popietės dalyviai gavo informacijos, kodėl žmogui šokis yra svarbus, kad tai geros sveikatos, gražios laikysenos šaltinis, kad šokti galima vos pradėjus vaikščioti ir iki senatvės.  Popietės dalyviai  išgirdo apie šokio kilmę, rūšis. Visi smagiai  dalyvavo vadovės pateiktose kūrybinėse užduotyse. Apibendrinant popietę, visi susirinkusieji sukosi bendram šokyje.

 

Šeimų diena

Gražią liepos 20-osios dieną vietos gyventojai  gausiai rinkosi į Šeimų šventę. Susirinkę visi kartu  virė bendrą sriubos katilą, žaidė netradicinį futbolą, norintys savo jėgas išbandė žaisdami  lauko šaškėmis. Vaikams buvo suorganizuotas piešinių konkursas „Mano šeima“. Pačių mažiausiųjų laukė plastilino, modulino darbelių užsiėmimai. Papietavę, pasportavę, išbandę save įvairiose užduotyse, atrakcijose, su šypsenom keliavo namo. Svarbiausia, kad visi vieni kitiems turėjo galimybę dovanoti tai, kas svarbiausia, kas brangiausia – savo laiką ir dėmesį.

Viktorina „Lietuvai“

Rudenėjantis, vis šaltesnis oras suburia bendruomenės narius būrin. Taip nutiko vieną vėsią spalio dieną. Gausiai susirinkę, nutarė pėsčiomis nukeliauti į Paežerių dvaro rūmus. Visi vieningai patraukė Paežerių link. Ten pasižvalgę, pasivaikščioję, pasuko namų link.  Grįžę į bendruomenės namus, renginio dalyviai atsigėrė karštos arbatos ir susiskirstę į penkias komandas, kurios buvo mišrios, susidarė iš vaikų, jaunimo ir vyresnės kartos atstovų, sėdosi prie stalų viktorinai apie Lietuvą.  Klausimai buvo iš įvairių sričių: istorijos, geografijos, literatūros, muzikos, sporto, gamtos. Renginio vedėja buvo nustebinta ir patenkinta, nes dalyviai beveik į visus klausimus atsakė teisingai. Visi pasitikrino savo žinias apie  Lietuvą, jos kultūrą, žmones. Viktorina „Lietuvai“ – puiki proga praplėsti žinias apie gimtą šalį, išgirsti, kuo ji ypatinga, kuo mes visi galime didžiuotis. Pabaigoje paskelbti rezultatai ir įteikti diplomai.

Vasaros šventė

Vasaros šventė – tai tradicinis Čyčkų kaimo bendruomenės renginys, buriantis čyčkiečius bei kaimyninių bendruomenių narius. Laiką smagiai leido visi susirinkusieji. Mažiausiems pats smagiausias užsiėmimas buvo batutas, vyko spalvinimo konkursas, piešimas ant asfalto kreidelėmis. Jaunuoliai žaidė šaškėmis, tinklinį, vyresniosios kartos atstovės išvirė didžiausią puodą „šiupinienės“.  Buvo suorganizuota įvairiausių  komandinių žaidimų, varžybų ir kitų užsiėmimų. Šventėje skambėjo muzika. Vyko diskoteka po atviru dangumi. Nebuvo apsieita ir be padėkos žodžių. Pagerbti ir paskatinti aktyvūs bendruomenės nariai.  Padėkota ir Vilkaviškio rajono savivaldybei, kad iš NVO rėmimo programos skyrė 560,00 Eur finansavimą. Už šias lėšas įsigytas projektorius ir garso kolonėlės.

2019 metais rugpjūčio 9–11 dienomis Lankeliškių kaime vyko kasmetinė vaikų vasaros stovykla. Stovyklos pavadinimas „NeUžklimpę“ kvietė nuo karščio aptingusius vasarotojus neužklimpti savo namuose ir patirti trijų dienų įspūdžius.

Šių metų stovykloje netrūko sportinio judesio. Mokytojas iš Prancūzijos Damien buvo pasirengęs išjudinti vaikus su ypatingai aktyviomis rytinėmis mankštomis. Be šių mankštų, kartu Karoliu jis lydėjo vaikų komandas suformuotu estafečių taku – vaikai turėjo galimybę pajusti savo fizinės ištvermės ribas ir jas gerokai praplėsti.  Dienos užsiėmimais rūpinosi įvairūs mokytojai. Miglė su vaikais išbandė įvairias piešimo technikas. Taip pat su vaikais tapė ant medinių kaladėlių, iš kurių vėliau formavo bendrą skulptūrą. Valdonė supažindino stovyklautojus su spalvoto smėlio piešimo galimybėmis. Kartu su vaikais kūrė pasakas ir įvairius darbelius. Tradiciškai veikiančiose foto dirbtuvėse mokytoja Laima šįkart pasiūlė ne tik fotografuoti ir pasidaryti nuotrauką, bet ir ją užsilipdyti ant savo mėgstamų marškinėlių. Žydrūnė  kartu su vaikų grupe kūrė didelius bendrus piešinius ir įkvėpė vaikus sukurti stovyklos vėliavą, kuri plevėsavo stovyklos teritorijoje visas tris dienas. Kaip ir pernai, taip ir šiemet stovykloje vyko cheminių eksperimentų pasirodymas, kurį labai įspūdingai atliko vienuoliktokės iš Vilkaviškio Simona ir Mantė. Įdomu buvo stebėti, kaip dideli putplasčio gabalai (žinios) tirpsta mažame skysčio indelyje (smegenyse).

Trečią dieną sodybos šeimininkai vaikus sutiko su žinia, kad jų sodyboje apsigyveno raganius. Iki pietų dirbę dirbtuvėlėse vaikai nekantriai laukė susitikimo su juo. Smagiai pasimaudę, pasimėgavę čiuožyne į vandenį ir skaniai pasistiprinę vaikai išsiruošė į raganiaus paieškas. Užšifruoti rašteliai slėpėsi įvairioje sodybos vietose. Tik suradę visus, juos iššifravę, vaikai surado raganų ir netgi su juo susidraugavo. Nors mažiesiems ir buvo baisu, tačiau didžiųjų stovyklautojų akyse spinduliavo begalinis azartas ir džiaugsmas suradus.

Visą būrį stovyklautojų tris dienas maitino Klampučių kaimo šeimininkės – Daiva Rudzevičienė, Zita Birštonienė ir vilkaviškietė Marija Geibaitienė. Netikėtais pyragais, užkandžiais, ledais lepino vaikų tėveliai ir stovyklos rėmėjai. 

Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių  organizacijų  rėmimo programos lėšomis.                                                       

Projekto partneris  – Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią bendruomenės namų aplinką, pritaikant ją gyventojų poreikiams tenkinti, vykdyti veiklas visais metų laikais, ugdyti bendruomeniškumą, įtraukti įvairaus amžiaus grupių bei socialinę atskirtį patiriančius gyventojus.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta: 2 vnt. kondicionierių (įskaitant montavimo darbus); projektorius, mobilus stovas projektoriui, ekranas projektoriui; belaidė mobili kolonėlė; daugiafunkcis spausdintuvas; kavos perkolatorius; spinta ir lentyna; bendruomenės vėliava, informacinė lenta; 3 tautinių drabužių komplektai.

Įgyvendinus projektą bendruomenės namai tapo jaukesni, funkcionalesni. Jie yra traukos centras įvairaus amžiaus gyventojų grupėms, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Jaukiuose ir patogiai sutvarkytuose bendruomenės namuose galima turiningai, švietėjiškai, kultūringai leisti laisvalaikį, patogu vykdyti įvairias veiklas, stiprinamas bendruomeniškumas, kartų bendravimas. Spintoje sudėti įvairūs daiktai, sukabinti tautiniai rūbai, lentynoje patogu susidėti naudojamus indus. Informacinė lenta papuošė bendruomenės namų išorę, atvykusiems svečiams lengviau rasti mūsų namus, vėliava naudojama reprezentaciniams tikslams. Jau vyko keletas renginių, kurių metu buvo naudojami įsigyti daiktai – naudojant spausdintuvą ruošiami kvietimai ir afišos skelbiamiems renginiams, naudojant multimediją pristatoma edukacinė programa, kolonėle įgarsinamas renginys, kavos perkoliatorius naudojamas renginių metu. Oro kondicionieriais šildėme patalpą renginio metu. Projektas turės išliekamąją vertę ir naudą visai bendruomenei, nes įsigyti daiktai bus tausojami ir tarnaus ne vienerius metus. Namuose bus galima organizuoti ne tik bendruomenės, bet ir seniūnijos renginius. Tikime, kad gražėjantys bendruomenės namai, aktyvi bendruomenės narių veikla reprezentuos ne tik bendruomenę, Gižų seniūniją, bet garsins ir Vilkaviškio rajoną.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 06 01–2019 10 01.

 

 

 

  Projekto veikla – kraštovaizdžio tvarkymas ir krašto etnokultūros išsaugojimas. Projekto tikslas: puoselėti krašto etnokultūrą, tvarkyti kraštovaizdį, didinti Gižų krašto informatyvumą, žinomumą, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų įsitraukimą į bendras veiklas, savanorystę, bendruomeniškumą. Uždaviniai: paruošti ir sutvarkyti numatytas įrengti erdves; Gižų centre įrengti informacinį stendą su  Gižų seniūnijos žemėlapiu, vietovardžiais ir lankytinų objektų aprašais; prie lankomų objektų įrengti informacines lenteles su parengta informacija apie objektą; įsigyti lauko vazonų, pastatyti juos prie bendruomenės namų.

2019 metai paskelbti Lietuvos vietovardžių metais, todėl projekto lėšomis atnaujinome miestelio centre esantį informacinį stendą, kuriame yra įvardyti seniūnijoje esančių kaimų pavadinimai, pažymėtos istorinės, žymios ir lankytinos vietos. Lankytinose vietose įrengėme informacines lenteles, pateikdami informatyvias žinias apie objektą. Atlikę šiuos darbus užtikrinome, kad gyventojai, turistai bei lankytojai galės savarankiškai pažinti Gižų kraštą.  Gižų miestelis šiemet mini 406 metų sukaktį, K. Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras mini 150 metų jubiliejų, Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – 169 metų sukaktį, Gižų kaimo bendruomenė jau treji metai vykdo edukacinę programą „Gižai – liepų kaimas“, organizuoja pėsčiųjų žygius po Gižų apylinkes, todėl sulaukiame vis didesnio lankytojų susidomėjimo iš visos Lietuvos. Atvykusius svečius supažindiname su miesteliu, pasakojame savo krašto istoriją, aprodome lankytinas vietas. Tai didina žmonių susidomėjimą mūsų miesteliu. Lauko vazonai papuošė puoselėjamą bendruomenės namų fasadą, aplinką. Gražėjanti Gižų seniūnija, aktyvi Gižų kaimo bendruomenės narių veikla reprezentuoja ne tik bendruomenę, seniūniją, bet garsina ir Vilkaviškio rajono savivaldybę.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė: 

Pasinaudoję Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos parama, bendrijos „Bočiai“ nariai vyko į ekskursiją po Žemaitiją.

Ekskursijos maršrutas Tauragė–Telšiai–Plungė. Pirmiausiai sustota Tauragėje. Ekskusrijos dalyviai apžiūrėjo Tauragės miesto simbolį – Tauragės pilį ir joje įsteigtą muziejų.

Vėliau sustota prie Lietuvos Šiaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio paminklo – trumpai pagerbta ši unikali asmenybė.

Kelias atvedė į Žemaitijos sostinę, kuri lyg Roma, įsikūrusi ant septynių kalvų. Aplankyta  ŠV. Mergelės Marijos ėjimo į dangų bažnyčia, ŠV. Antano Paduviečio katedra, Žemaitijos tvirtybės simbolis – meškos.

Ekskursijos pabaigoje bendrijos nariai apžiūrėjo amfiteatrą bei Mykolo Oginskio rūmus Plungėje.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos projektui – 594 Eur.

Kiekvieną vasarą per Lietuvos miestus, miestelius nuvilnija vasaros švenčių šurmulys. Paskutinį  birželio sekmadienį bartninkiečius ir svečius sukvietėme į Tradicinę Petrinių šventę. O šiemet proga išties ypatinga – Bartninkams – 370. Bartninkų kaimas minimas dar 1649 m. Rašytiniai šaltiniai sako, kad pirmieji kaimo gyventojai vertėsi drevine bitininkyste – kopinėjo medų iš miško medžių drevių, o žmonės, užsiiminėję šiuo verslu, – „drevininkai“.

Šventinio renginio programa buvo išties įvairi ir šventiška. Koncertinę programą parengė gausus būrys bartninkiečių: Bartninkų moterų vokalinis ansamblis ,,Aista“, Bartninkų vokalinė studija ,,Svajonė“, merginų šokių grupė ,,Non-Stop“, Rimos ir Vaido duetas, solistė Gustė Adomavičiūtė. Žiūrovus  sužavėjo ,,Naisių vasaros“ teatro trupės ir dueto ,,Mes“ muzikiniai pasirodymai. Didelį žiūrovų būrį sukvietė Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Kybartai“ koncertas prie Bartninkų senosios bažnyčios griuvėsių, po kurio miestelio gatvėmis nusidriekė eisena link bendruomenės namų. Vakare grupės ,,Bernužėliai“ ir ,,Žygis ir Gabija“ kvietė į diskoteką po atviru dangumi. Šventę vainikavo Ugnies šou.

Išbandėme ir žurnalistinius sugebėjimus – kalbinome  aktyvius bartninkiečius, kurie savo veikla, kūrybiniais gebėjimais prisidėjo prie  miestelio gerovės.

Jaunimas dalyvavo sportinėse varžybose: varžėsi 6 tinklinio komandos ir net 12 krepšinio komandų, kurioms teisėjavo treneris Egidijus Čivinskas.

Šventėje viešėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106-osios (Vilkaviškio) lengvosios pėstininkų kuopos kariai, kurie kvietė vaikus ir jaunimą išbandyti akies taiklumą, organizavo rungtis, supažindino su kario daiktais. Vaikai galėjo pasivėžinti mažais mielais poniukais, užeiti į virtualios realybės kambarį.

Esame dėkingi šventės partneriams ir rėmėjams: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, Vilkaviškio kultūros centrui, Bartninkų seniūnijai, Bartninkų bendruomenei „Aista“, Bartninkų seniūnijos verslininkams ir ūkininkams, visiems, kurie savo darbštumu ir geranoriškumu prisidėjo prie šventės organizavimo. Ačiū Jums visiems.

Norime pasidžiaugti, kad šventėje dalyvavo išties labai didelis žiūrovų skaičius, nepabūgęs kaitros. Veiklomis ir renginio formatu stengėmės atskleisti gebėjimą džiaugtis ir didžiuotis savo miesteliu, o bendraudami ir bendradarbiaudami  sukurtume šventę.

 

Gegužės 26 d. pagal Vilkaviškio  NVO remiamą projektą Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubas ,,Rudenėlis“ Klausučių kultūros namuose surengė šventę ,,Geras kaimynas – geriau už giminę“. Šventė buvo skirta Europos kaimynų dienos dvidešimtmečiui pažymėti. Šventėje dalyvavo trijų savivaldybių muzikantai ir dainininkai – Šakių savivaldybės pagyvenusių žmonių asociacijos nariai ir ansamblis ,,Sidabrai“ ir neįgaliųjų draugijos ansamblis „Siesartis“, Kalvarijos savivaldybės Akmenynų liaudiškos muzikos kapela, Rementiškių dvaro kaimo kapela ir Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ vokalinis ansamblis ir klubo šokėjos.

Bebrininkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą  „Etnografinių valgių degustacija“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties Nr. – J2-326

Projekto veikla – Pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimas.

Projekto tikslai – spręsti gyventojų kultūros, poilsio, švietimo ir sveikatos klausimus. Stiprinti bendruomeniškumą, abipusį supratimą, tarnystę. Atgaivinti etnografinių patiekalų receptus.

Projekto uždaviniai – suorganizuoti kelionę į Zyplių ir Gelgaudiškio dvarus ir juose paragauti nacionalinių patiekalų. Suorganizuoti etnografinių patiekalų degustacijos renginį vietiniams kaimo gyventojams.

Paramos suma – 330 Eur.

Lėšas, projektui įgyvendinti, skyrė: Vilkaviškio rajono savivaldybė

Projekto tikslas – skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą, stiprinti bendruomenės narių sveikatą, skatinti bendruomeniškumą tarp Senųjų Antupių bendruomenės ir kaimyninių bendruomenių narių, gerosios patirties sklaida fizinio aktyvumo srityje.

Kryptis:
NVO veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, poilsio, švietimo, socialinių paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus.

Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ neformali jaunimo grupė šiais metais teikė paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkursui pagal projektą „Sportuokime visi, sportas – sveikata“. Buvo gauti 367 Eurai už kuriuos įsigyta 4 tinklinio ir 3 krepšinio kamuoliai, bei krepšinio lankas su metaliniu sieteliu ir 2 mediniai lauko suolai, kuriuos pagamino pagal verslo liudijimą dirbantis Eimutis Parulis.

Antupių sporto ir laisvalaikio aikštelėje rugpjūčio 17 d. vyko jaunimo tinklinio varžybos. Žaidė trys komandos: Gižų, Antupių ir Senųjų Antupių. Žinoma nugalėjo draugiškumas.

Antupių kaime prie krepšinio aikštelės pernai pastatyta graži pavėsinė, prie kurios pastatyti ir naujai įsigyti lauko suolai. Bendruomeniškumo dėka Antupių, Bačkiškių ir Bardauskų kaimų jaunimas turi kur susieiti pabendrauti, pažaisti krepšinį bei tinklinį. Kasdieną aikštelėse pažaisti ir pabendrauti susirenka apie 10 jaunuolių ir dar panašiai tiek mažųjų Antupiečių.

Projekto vertė – 369 Eurai. Projektą finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė ir kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“.

Sutarties numeris – J2-301.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią erdvę jaunimui ir vaikams.

Paramos suma – 384 Eur.

Projektas “Jauki erdvė jaunimui II” yra 2018 metais įgyvendinto projekto pratęsimas. Pirmajame projekto etape buvo įsigytas oro ritulio stalas. Šiemet jaunimo erdvė pasipildė naujais baldais – nupirktas stalas, lentyna, 6 vnt. sėdmaišių.

Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projekto pavadinimas „Sūdavos kaimo bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas“.

Sutarties numeris – J2-321.

Projekto tikslas – skatinti Sūdavos kaimo bendruomenės narių fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą, sveiką gyvenseną, sudarant tam palankias sąlygas.

Paramos suma – 385,00 Eur.

Projekto lėšomis įsigytas hantelių ir gimnastikos rinkinys.

Projekto dėka sudarytos sąlygos Sūdavos kaimo gyventojams, Sūdavos mokyklos bendruomenei užsiimti sportine veikla, rengti grupines mankštas.

Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą.

Projekto vertė – 700,00 Eur – (Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos)

Projekto tikslas – teikiant kokybiškas socialines paslaugas įsteigtuose savarankiško gyvenimo namuose, užtikrinti vientisą estetinį pastato vaizdą bei gyventojų komfortišką aplinką.

Projekto lėšomis savarankiško gyvenimo namuose, Prapuolenių g. 1., Prapuolenių k., Vilkaviškio r. sav. sumontuota 20 vnt. (40 kv. m.) vertikalių žaliuzių.

Projektas skirtas Senyvo amžiaus, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams, įvairios socialinės padėties, lyties ir rasės Vilkaviškio r. gyventojams gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose.

Projektą remia: Vilkaviškio rajono savivaldybė

Naujienos

Scroll to Top Skip to content