ADministracija

NVO ir bendruomenės

Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms aktualiais klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. 

Norint sužinoti daugiau informacijos ar įsikūrus naujai NVO prašome kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jurgą Grigaliūnaitę-Milovanov, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt arba į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Audronę Ražinskienę, el. paštas: audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt.

Aktuali informacija

Svarbi informacija

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir bendruomenių sąrašas

Eilės Nr.

TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys

Narių skaičius

Vadovas

Kontaktinis telefono Nr.

El. Paštas

ADRESAS

SENIŪNIJA

KODAS

1

Alksnėnų kaimo bendruomenė

74

Ramutis Skrinskas

8 603 20118

alksnenukmbendruomene@gmail.com

Alksnėnų k., Vilkaviškio r. sav.

Pilviškių

285670890

2

Alvito kaimo bendruomenė

117

Rimvydas Palubinskas

8 699 75240

alvitobendruomene@gmail.com;

rimvydaspalubinskas@gmail.com

Alvito g. 7, Alvitas

Šeimenos

185669620

3

Antupių bendruomenė

52

Rasa Augulevičienė

8 676 05871

augelevicienerasa35@gmail.com​

Jaunimo g. 5, Bačkiškių k., Vilkaviškio r. sav.

Keturvalakių

300040211

4

Bajorų Kaimo bendruomenė

20

 

 

 

J. Basanavičiaus g. 54A,Kybartų m. Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

185673661

5

Bartninkų bendruomenė „Aista“

73

Valdas Šuliauskas

8 610 42071

bendruomeneaista@gmail.com

Žalumynų g. 2, Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų

301682603

6

Bebrininkų kaimo bendruomenė

39

Roma Čižauskienė

8 611 51380

romacizauskiene@gmail.com

Bebrininkų k., Vilkaviškio r. sav.

Pilviškių

185664655

7

Čyčkų kaimo bendruomenė

89

Vaida Ližaitienė

8 618 32561

vaidalizaitiene@gmail.com

Gluosnių 6, Čyčkų k., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

185670170

8

Daržininkų kaimo bendruomenė

47

Gita Piliutienė

8 604 63225

gita.piliutiene@gmail.com

Daržininkų k., Vilkaviškio r. sav.

Klausučių

185672189

9

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

52

Lina Bakaitienė

8 612 11987

didiejiselviai@gmail.com

Saulės g. 8, Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

300633788

10

Geisteriškių kaimo bendruomenė

59

Vilma Čėsnienė

8 615 84184

geisteriskiai@gmail.com

Vilkaviškio g.30, Geisteriškių k., Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų

301150187

11

Kaimo Bendruomenė „Giedruva”

 

Adas Penkaitis

8 687 56086

giedriai2015@gmail.com

Mokyklos g. 3, Giedrių k., Vilkaviškio raj. sav.

Šeimenos

302485726

12

Gižų kaimo bendruomenė

78

Virginija Svirupskienė

8 656 40446

gizubendruomene@gmail.com

Liepų g. 1, Gižų k., Vilkaviškio r. sav.

Gižų

185674425

13

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

94

Sigutė Žemaitienė

8 637 80607

bagurskaite@gmail.com

Sūduvos g. 11, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

Gražiškių

185608165

14

Gudelių bendruomenė

68

Daiva Bliūdžiuvienė

8 616 19270

daivabliudziuviene1@gmail.com

Alyvų g. 8, Gudelių k., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

302928723

15

Gudkaimio kaimo bendruomenė

115

Ramūnas Žemaitis

8 687 40375

gudkaimiobendruomene@gmail.com

Dvaro g. 5, Gudkaimo k., Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

185673323

16

Bendruomenė „Dailučių švyturiai”

52

Irena Balanevičienė

8 685 10563

balaneviciene10@gmail.com

Bokšto g. 9, Dailučių k., Vilkaviškio r. sav.

Virbalio

300587593

17

Bendruomenė „Virbalio Vartai”

92

Stanislovas Lopeta

8 611 49622

slopeta@gmail.com

Vilniaus g. 13, Virbalio m., Vilkaviškio r. sav.

Virbalio

300036526

18

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

13

Jūratė Konopacka

8 658 25414

kono.jurat8@gmail.com

Paupio g. 13-2, Antupių k., Vilkaviškio r. sav.

Gižų

302474548

19

Kaimo bendruomenė „Zanyla“

71

Nijolė Mikuckienė

8 652 43450

nijolemikuckiene11@gmail.com

Paupio g.5, Būdviečių k., Vilkaviškio r. sav.

Pajevonio

300107514

20

Karalių kaimo bendruomenė

58

Laima Gustainienė

8 658 14470

gustainiene.laima@gmail.com

Karalių k., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

185672755

21

Karalkrėslio bendruomenė

32

Rasa Bulvičienė

8 616 14058

karalkreslis@gmail.com

Užbalų g. 4, Užbalių k., Vilkaviškio r. sav.

Pajevonio

301649560

22

Karklinių kaimo bendruomenė

83

Jolita Tekorienė

8 610 45318

jolitaj4@gmail.com

Karklinių k., Vilkaviškio r. sav.

Keturvalakių

185610383

23

Kataučiznos kaimo bendruomenė

23

Kristina Tučinskaitė-Vaitiekūnienė

8 671 40887

tucinskaitekristina319@gmail.com

Kataučiznos k., Vilkaviškio raj. sav.

Klausučių

185669816

24

Keturkaimio bendruomenė

61

Asta Šarkauskienė

8 629 49600

asta.sarkauskien@gmail.com

Ateities g. 32, Lauckaimio k., Vilkaviškio raj. sav.

Kybartų

301928581

25

Keturvalakių bendruomenė

92

Arvydas Kuršvietis

8 612 50081

arvydaskur@gmail.com

Rausvės g. 33-3, Keturvalakių mstl., Vilkaviškio r. sav.

Keturvalakių

300054346

26

Kybeikių kaimo bendruomenė

54

Darius Račkauskas

8 687 75441

kybeikei@gmail.com

Lieponos g. 9, Kybeikių k., Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

300041854

27

Kisiniškių kaimo bendruomenė

46

Rita Daukienė

8 699 73034

r.daukiene@gmail.com

Kisiniškių k., Vilkaviškio raj. sav.

Šeimenos

302497194

28

Klampučių kaimo bendruomenė

89

Karolis Bereika

8 659 45493

klampbend@gmail.com

Klampučių k., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

185670747

29

Klausučių kaimo bendruomenė

121

Ramūnas Puodžiūnas

8 631 41129

ramunass2@gmail.com

Liepų g.13, Klausučių k., Vilkaviškio raj. sav.

Klausučių

185672374

30

Lakštučių kaimo bendruomenė

44

Asta Ivanauskienė

8 685 83119

asta.astiva@gmail.com

Mokyklos g. 3, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų

185609648

31

Matlaukio kaimo bendruomenė

100

Daiva Dubauskienė

8 620 40930

daivadu@gmail.com

Matlaukio g. 4, Matlaukio k., Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

185665588

32

Mažųjų Būdežerių bendruomenė

39

Lina Verbylienė

8 634 80120

lverbyliene@gmail.com

M. Būdežerių k., Vilkaviškio raj. sav.

Šeimenos

300656744

33

Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“

63

Laura Kupčinskienė

8 655 56963

auksoragas@gmail.com

Dvaro g. 11-10, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

301695629

34

Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“

65

Danutė Želvienė

8 610 27382

zelvienedanute@gmail.com

Vytauto Didžiojo 16, Pajevonio k., Vilkaviškio raj. sav.

Pajevonio

185609790

35

Pašeimenių kaimo bendruomenė

97

Alius Saukaitis

8 699 88995

alius@kaeser.lt

Pašeimenių k., Vilkaviškio raj. sav.

Bartninkų

185673280

36

Paežerių kaimo bendruomenė

39

Vida Kilnienė

8 699 34213

wwidaa@gmail.com

Paežerių k., Vilkavikio raj. sav.

Pilviškių

185672417

37

Patilčių kaimo bendruomenė

42

Jolita Špakauskienė

8 670 02257

e.silaikiene@gmail.com

Patilčių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav.

Keturvalakių

302504386

38

Patunkiškių Kaimo Bendruomenė

40

Rasa Roveršteinienė

8 611 57029

r.roversteiniene@gmail.com

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Šeimenos

285669240

39

Piliakalnių kaimo bendruomenė

38

Aušra Kalasauskienė

 8 699 88995

piliakalniai.bendruomene@gmail.com

Kuosėnų k., Vilkaviškio raj. sav.

Bartninkų

185672036

40

Pilviškių Miestelio Bendruomenė

114

Loreta Bieliukienė

8 610 46301

loretabie@gmail.com

Vasario 16-osios 67 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav.

Pilviškių

185615010

41

Pūstapėdžių kaimo bendruomenė

52

Lijana Jančauskienė

8 656 51602

pustapedziubendruomene@gmail.com

Aguonų g. A1, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen, Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

185669392

42

Ramoniškių kaimo bendruomenė

75

Neringa Budrevičienė

8 652 73696

neringa.budreviciene@gmail.com

Rausvės g. 4-1, Ramoniškių k., Vilkaviškio r. sav.

Pilviškių

185669969

43

Opšrūtų kaimo bendruomenė

 

Jolanta Šneiderienė

8 673 35986

jolantasneideriene@gmail.com

Liepų g. 16, Opšrūtai,Vilkaviškio r.

Pilviškių

305703062

44

Serdokų kaimo bendruomenė

44

Dalytė Marčinskienė

8 611 37841

dalytemarcinskiene@hotmail.com

Saulės g. 5, Serdokų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

185671849

45

Slabadų bendruomenė

65

Virginija Kerutienė

8 616 19265

kerutiene.virginija@gmail.com

Slabadų k., Vilkaviškio raj. sav.

Klausučių

185672221

46

Stirniškių kaimo bendruomenė

65

Rima Valaitienė

8 613 01879

stirniskiai@gmail.com

Stirniškių g. 4, Stirniškių k., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

302481585

47

Sūdavos etno kultūros asociacija

 

Liuda Mikelaitienė

8 600 98070

l.mikelaitiene@gmail.com

Rementiškių g.13. Sūdavos  k.,  Vilkaviškio r.

Klausučių

300108089

48

Sūdavos kaimo bendruomenė

58

Rita Brazaitienė

8 616 75763

brazaitiene.rita@gmail.com

Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav.

Klausučių

185614061

49

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

80

Irena Senkuvienė

8 658 51895

siaudiniskiubendruomene@gmail.com

Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

185670028

50

Šūklių kaimo bendruomenė

35

Vytautas Lekešius

8 682 15851

vytautas.lekesius@gmail.com

Šūklių k. 15, Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

285607630

51

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

60

Jolita Vainauskienė

8 638 17932

teiberiubendruomene@gmail.com

Teiberių k., Vilkaviškio r. sav.

Klausučių

185669435

52

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė

54

Lolita Stankienė

8 659 24556

lolitas86@gmail.com

Sodų g.2, Degučių k., Vilkaviškio raj. sav.

Keturvalakių

302516495

53

Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė

50

Zigmas Parulis

8 614 58267

zigmasparulis@gmail.com

Beržų 23, Vartų k., Vilkaviškio raj. sav.

Bartninkų

302350333

54

Vilkupių kaimo bendruomenė

 

Linas Aidukonis

8 616 40847

linasaidukonis@inbox.lt

Kaštonų g.3, Vilkupių k., Vilkaviškio

Kybartų

300501516

55

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

116

Vilma Menčinskienė

8 615 84567

mencinskiene.centras@gmail.com

Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio

285611290

56

Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto kaimo bendruomenė

21

Vytas Klimauskas

8 679 58497

n.klimauskiene@gmail.com

Pasienio g. 16, Kaupiškių k., Vilkaviškio r.

Vištyčio

301790664

57

Žaliosios Kaimo Bendruomenė

31

Janina Nikliauzienė

8 616 57766

zalioji2002@gmail.com

Žaliosios g. 8, Žaliosios k., Vilkaviškio r. sav.

Klausučių

185612815

58

Kybartų Bendruomenė

93

Vitas Katkevičius

8 612 85242

kybartubendruomene@gmail.com

J. Basanavičiaus g. 82, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

300038235

59

Vilkaviškio Miesto Bendruomenė

24

Dalius Nešukaitis

8 655 03232

dalius.n@gmail.com

Žilvičių g. 10, LT-70150, Vilkaviškis

Vilkaviškio

300117227

Eil. Nr.

TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys

Narių skaičius

Vadovas

Kontaktinis telefono Nr.

El. Paštas

ADRESAS

SENIŪNIJA

KODAS

1

Senų Vežimų Klubas

34

Petras Žilionis

8 616 43801

senasvezimas@gmail.com

Uosių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

300080914

2

Vilkaviškio rankdarbių klubas „Lelija“

9

Lilija Navikienė

8 618 20393

lilijalb@gmail.com

Nepriklausomybės g. 80-18, Vilkaviškis

Vilkaviškio

 

3

Vilkaviškio Keliautojų Klubas „Aista“

25

Daiva Naujokaitytė Alfredas Žiliukas

8 656 74027 8 687 29896

daivsimi@gmail.com

Nepriklausomybės g. 82-7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

185602098

4

Vilkaviškio Rajono Narų Klubas

5

Vytautas Janulevičius

8 687 46686

v.janulevicius@vilkaviskis.lt

Kęstučio g. 7-1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

285671120

5

Vilkaviškio R. Slidininkų Klubas

35

Linas Dubickas

8 686 02829

linas@vilkauja.lt

Vienybės g. 63, LT-70158 Vilkaviškis

Vilkaviškio

185603766

6

Vilkelis, turistų klubas

42

Živilė Povilaitienė, prezidentė

8 650 23216

vilkelis001@gmail.com

Vienybės g. 63, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

185599830

7

Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas

14

Irma Maurienė

8 687 20599

irmauriene@gmail.com

Kapų g. 110A, LT-70121 Vilkaviškis

Vilkaviškio

302978879

8

Vilkaviškio sportinės žūklės klubas

10

Viktoras Rybakas

8 645 11072

viktoras.rybakas@gmail.com

Birutės g. 2-1, Vilkaviškis

Vilkaviškio

185488463

9

Klubas „Vilkaviškio Dvižiedė Lelija“

60

Vilma Kolpakovienė

8 342 60099 8 687 78330

vilma.kolpakoviene@vilkaviskis.lt kolpakoviene@gmail.com.

S. Neries g. 1, Vilkaviškis

Vilkaviškio

302333782

10

Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Volungė“

22

Valentinas Krunglevičius

8 610 83451

vk194505@gmail.com

Vilniaus g. 8-17, Vilkaviškis

Vilkaviškio

302678091

11

Sūdaviečių etnokultūros asociacija

60

Virginija Denutienė

8 620 73112

v.denutiene@gmail.com

Rementiškių g. 13, Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.

Klausučių

300108089

12

Vilkaviškio rajono literatų klubas „Seklyčia“

20

Janina Kurtinaitienė Jovita Grakavinienė

8 657 78660

gluosnyte@yahoo.com

Vytauto g. 28, Vilkaviškis

Vilkaviškio

193014963

13

Vilkaviškio Miesto Etninės Veiklos Klubas

15

Daiva Ambrasaitė

8 611 43678

daiva.ambrasaite@vilkaviskis.lt

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Vilkaviškio

300690223

14

Sodriečių susivienijimas

48

Jonas Zinkevičius

8 686 61432

jonaszink@gmail.com

Maironio g. 6, Vilkaviškis

Vilkaviškio

302475867

15

Rudenėlis, Vilkaviškio r. Pagyvenusių Žmonių Klubas

66

Dana Akucevičienė

8 610 45523

danuteakuceviciene@gmail.com

Vienybės g. 52, LT-70161 Vilkaviškis

Vilkaviškio

185604487

16

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija

35

Aldona Pečelienė

8 641 39412

keivalerija@gmail.com

Maironio g. 6, Vilkaviškis

Vilkaviškio

185482243

17

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (Marijampolės skyrius)

23

Algis Gaižutis (Vidmantas Jusas)

8 5 276 7590 (8 687 15351)

vidmantas@miskodarbai.lt info@forest.lt

A. Juozapavičiaus g. 9 (303 kab.), Vilnius, LT-09311

 

191598124

18

Keisk požiūrį, Asociacija

12

Eimantas Botyrius

8 682 41407

emoteksa@gmail.com

Pasagos 3-oji g. 6, Mažieji Būdežeriai, LT-70202 Vilkaviškio r.

Šeimenos

304220623

19

Visuomeninis judėjimas „Už vieningą Vilkaviškio kraštą“

15

Robertas Deltuvas

8 8781491

zilvinas.gelgota@gmail.com

Karalkrėslio g. 9, Užbaliai, LT-70361 Vilkaviškio r.

Gražiškių

304447432

20

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilkaviškio filialas

36

Juozas Grybauskas

8 656 58065

juozasgrybauskas7@gmail.com

Vytauto g. 6-211, Vilkaviškis

Vilkaviškio

302508484

21

Startas Vilkaviškio kraštui, asociacija

35

Rimvydas Palubinskas

8 699 75240

startasvilkaviskiokrastui@gmail.com

S. Nėries g. 31C-12, LT-70163 Vilkaviškis

Vilkaviškio

305125530

22

Vilkaviškio medžiotojų ir žvejų draugija

540

Algis Kubilius Dalė Venskūnienė

8 342 53380, 8 656 58074, 8 615 44942

algis.kubilius@gmail.com dale.venskuniene@googlemail.com

Algirdo g. 7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

185607259

23

Medžiotojų klubas „Gižai“

45

Aurimas Kučiauskas

8 656 93359

kuciauskasaurimas@gmail.com

Būdviečių g. 13, Rimavičių k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav.

Gižų

293306160

24

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Alvitas“

15

Algis Kubilius

8 656 58074

algis.kubilius@gmail.com

Lauko g. 2, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Šeimenos

191527846

25

Kybartai, Vilkaviškio r. Kybartų Medžiotojų Klubas

30

Kęstutis Ramanauskas

8 342 58378

r.balanevicius@yahoo.com

Darvino g. 46-29, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

291527270

26

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Paežeriai“

51

Vytautas Kazlauskas

8 616 34862

vytautas.kazlauskas@pkpd.lt

Opšrūtų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

Pilviškių

191528186

27

Svirkalnis, Vilkaviškio r. Medžiotojų Klubas

 

Jonas Jurgelaitis

8 342 57138

albbindokiene@gmail.com

Vysk. A. Karoso g. 13, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

191527650

28

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Šūkliai“

55

Rytis Legota

8 688 95557

legrytis@gmail.com

Keturkaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.

Kybartų

191528033

29

Vilkaviškio rajono medžiotojų klubas „Tauras“

34

Kęstutis Navickas

8 689 57724

neturi

Bačkiškių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav

Keturvalakių

191527999

30

Uosija, Vilkaviškio r. medžiotojų klubas

56

Jonas Krušinskas

8 612 66418

zilgruva@gmail.com

S. Nėries g. 1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio

191528229

31

Vilkaviškio Rajono Medžiotojų Klubas „Vištytis“

59

Aretas Panitauskas

8 682 46292

epanitauskaite@gmail.com

Mokyklos g. 1-8, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio

191528371

32

Vilkaviškio Rajono Pilviškių Medžiotojų Klubas

20

Irmantas Beržinskas

8 654 56530

berzinskas83@gmail.com

Vilniaus g. 19A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

Pilviškių

191527465

33

Asociacija „Asterhouse“

3

Asta Ruskytė

8 625 47404

aruskyte@outlook.com

A. Juozapavičiaus g. 27, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio

305731236

         
Eil. Nr.TIKSLUS PAVADINIMAS
registracijos duomenys
Narių skaičiusVadovasKontaktinis telefono Nr.El. PaštasADRESASSENIŪNIJAKODAS
1.Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centras14Pirmininkas Titas Šūmakaris865099693vilkaviskis@moksleiviai.lt arba titas.sumakaris@moksleiviai.ltUkmergės g. 25, Vilnius 191972732
2.Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovė, asociacija 8Draugovės vadė Eglė Budrytė-Vilbikė8 600 34498vilkaviskioskautai@gmail.com; budryte_egle@yahoo.comGudelių g. 55, Gudeliai, Vilkaviškio r.Šeimenos304809867
3.Šokio studija ,,Šokantys bateliai”, asociacija200Pirmininkė Danutė Merčaitienė8 610 46017vilijajakubauske@gmail.com sokantysbateliai@gmail.comNepriklausomybės g. 70-17, LT-70185 Vilkaviškis.Vilkaviškio304404235
4.„Keliauk, kad keistum“, asociacija1Prezidentė Jolita Murauskaitė – Fabian8 624 86343jolita@keliaukkadkeistum.orgDarvino g. 32-2, Kybartai, LT-70435 Vilkaviškio r. Kybartų 304654858
5.„Aušriečiai”, asociacija13Neringa Bartelienė8 687 23365neringabarteliene@gmail.com Vienybės g. 52, VilkaviškisVilkaviškio300015731
6.Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“, asociacija16Klubo vadovas Remigijus Klimavičius8 657 75439visaziniukas@gmail.comS. Nėries g. 33c-25, VilkaviškisVilkaviškio302762956
7.„Jaunimo ambasadoriai“, VšĮ30Direktorė Mingailė Kotryna Ružytė8 607 21043jaunimoambasadoriai@gmail.comKaralkrėslio g. 9-2, Užbaliai, LT-70361 Vilkaviškio r. Pajevonio sen. Pajevonio304095970
8.„Kybartų jaunimas“, VšĮ2Vadovas Audrius Paškevičius865 543 817atostogos.kybartuose@gmail.comSuvalkijos g. 17, Kybartai, LT-70427 Vilkaviškio r.Kybartų 304183534
9.,,Integracijos centras“, VšĮ1Justinas Liaudinskas8 662 25531j.liaudinskas@gmail.comStoties g. 40, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r., Pilviškių 304097722
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Vilkaviškio Rajono Neįgaliųjų Draugija 810 Janina Žėkienė 8 342 51888 vilkaviskiond@gmail.com Vytauto g. 95-1A, Vilkaviškis Vilkaviškio 185603570
2 Vilkaviškio Rajono Neįgaliųjų Žmonių Sąjunga 207 Vita Zmitrevičienė 8 342 20482 8 652 18033 vilkaviskisneigalieji@gmail.com Maironio g. 25, Vilkaviškis Vilkaviškio 30083337
3 Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 62 Bronė Vaišnienė 8 616 07619 vilk.spzgb@gmail.com Maironio g. 25, Vilkaviškis Vilkaviškio 185332592
4 Vilkaviškio Rajono Nefrologinių Ligonių Draugija 50 Vitas Jablonskis 8 682 24153 vitas.jablonskis@gmail.com Maironio g.11, Vilkaviškis Vilkaviškio 300089991
5 Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija 143 Valė Masiliūnienė 8 613 97521 lid20vilkaviskis@gmail.com J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis Vilkaviškio 304407473
6 Vilkaviškio Rajono Diabetikų Bendrija „Insula“ 196 Kazimieras Kukis 8 610 46053 vilkaviskis.insula@gmail.com Jašinsko g. 2, Vilkaviškis Vilkaviškio 193109564
7 Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas Vilkaviškio aklųjų ir silpnaregių dienos centras, VšĮ 101 Gediminas Rašimas 8 650 64653 vilkaviskis@lass.lt J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis Vilkaviškio 134984856
8 Vilkaviškio Rajono Neįgaliųjų Piligrimų Bendrija „Suartėkim“ 72 Anelė Dulinskienė 8 613 71171 aneledulinskiene@gmail.com Vytauto g. 83, Vilkaviškis Vilkaviškio 301537426
9 Onkologinių ligonių asociacija „Viltis” 100 Kazys Bagušis 8 672 28343 statybininku4@gmail.com Statybininkų g. 4-41, LT-70189 Vilkaviškis Vilkaviškio 304959297
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Aira, Vilkaviškio r. dviračių sporto klubas 40 Artūras Žemaitaitis 8 687 48640 arturasdskaira@gmail.com Valančiaus g. 22, Vilkaviškis Vilkaviškio 193309999
2 Ritinio Sporto Klubas „Alvito Širvinta” 15 Martynas Kasperaitis 8 687 44944 8 626 06276 kasparas76@gmail.com    Kiršų g. 11, Alvitas, Vilkaviškio r. Šeimenos 302244312
3 Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas” Rokas Šlivinskas 8 618 34789  vilkaviskioperlas@gmail.com Pūstapėdžių g. 18, Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Šeimenos 304578047
4 Sporto Klubas „Kybartų Jaunystė” 50 Mindaugas Radzevičius 8 678 84688 kyb.jaunyste@gmail.com J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, LT-70424 Vilkaviškio r. Kybartų 300073492
5 Vilkaviškio Lengvosios Atletikos Sporto Klubas 18 Modestas Saldukaitis 8 616 36987 saldukaitis830424@gmail.com J. Basanavičiaus a. 3A, Vilkaviškis Vilkaviškio 193127434
6 Vilkaviškio miesto dvikovinių sporto šakų klubas „Ravyras” Jonas Jurkynas 8 686 99740  jurkynas@gmail.com J. Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis Vilkaviškio 193114554
7 Vilkaviškio Miesto Futbolo ir Stalo Teniso Klubas „Sūdavija” 27 Viktoras Rybakas 8 645 11072  viktoras.rybakas@gmail.com S.Nėries g. 1, Vilkaviškis Vilkaviškio 193175258
8 Kybartų Miesto Sporto Klubas „Sveikata” 120 Nerijus Demenius 8 686 19239  nerijus.demenius@gmail.com V. Kudirkos skg. 8, Kybartai, Vilkaviškio r Kybartų 293119520
9 Vilkaviškio Futbolo Klubas „Šešupė” 30 Vytautas Paunksnis 8 600 18313  vytautas.paunksnis@fksesupe.lt fksesupe@gmail.com Gluosnių g. 16, Čyčkų k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r. Šeimenos 185492547
10 Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta” 14 Dalia Jaškūnienė 8 682 14722 daliajaskuniene@yahoo.com dielitajas@gmail.com Rožių g. 45, Vilkaviškis Vilkaviškio 193023250
11 Vilkaviškio Miesto Tinklinio Klubas Vytautas Strakalaitis 8 650 27916  vytautas.strakalaitis@litesko.lt Birutės g. 8A, Vilkaviškis Vilkaviškio 285593230
12 Vilkaviškio Miesto Ritinio Sporto Klubas „Žiedas”      Rimantas Diržius 8 615 12707  rimdirzius@gmail.com Žalgirio g. 15, Vilkaviškis Vilkaviškio 191894276
13 Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“ 40 Šarūnas Litvinas 8 686 00988  saraslitvinas@gmail.com S. Nėries g. 73-10 Vilnius Vilniaus 302634967
14 Vilkaviškio Buriuotojų Klubas „Škvalas” Eimutis Inkrata 8 650 61113  skvalas.lt@gmail.com J. Basanavičiaus g.9, Vilkaviškis Vilkaviškio 185342743
15 Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubas   10 Tomas Kairys 8 613 89683  kairystomas39@gmail.com Maironio g. 1, Virbalis, Vilkaviškio r. Virbalio 303113593
16 Impulsus, VšĮ 100 Rimvydas Brazauskas 8 662 66100 brazauskasr@yahoo.com J. Basanavičiaus g. 14-3, Kybartai, Vilkaviškio r Kybartų 303167192
17 Kybartų Miesto Vaikų sporto Klubas „Sveikata-2” 70 Liutauras Savickas 8 656 35138 savickas8@inbox.lt V. Kudirkos skg. 8, Kybartai, Vilkaviškio r. Kybartų 300621056
18 Pilviškių miestelio stipruolių klubas 35 Petras Bakūnas 8 698 41439 petrasbakun@gmail.com Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r.  Pilviškių 185334981
19 Klubas ,,MCC Damselfly“ 15 Ramūnas Kašinskas 8 656 58202 ramscius@gmail.com Vienybės g. 70-15, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 302481667
20 Kybartų Miesto Sporto Klubas „Sparnai” 13 Juozas Snabaitis 8 699 53951 j.snabaitis@gmail.com J. Basanavičiaus g. 40, Kybartų m., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. Kybartų 185608927
21 Sporto Klubas „Suvalkas” 17 Virginijus Ševčenka 8 612 09123 v.savcenka@gmail.com Kęstučio g. 11-20, Vilkaviškio m., Vilakviškio r. sav. Vilkaviškio 301620548
22 Poseidonas, Vilkaviškio r. Atletinės Gimnastikos Klubas 50 Ramūnas Montvila 8 694 86069 klubas.poseidonas@gmail.com S. Nėries g. 33C – 24, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 285324340
23 Vilkaviškio sporto klubas „Gervė“ 15 Algirdas Ramanauskas 8 687 04765 algisfu@gmail.com Žemdirbių g. 3 Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio 185674610
 
Eil. Nr. TIKSLUS PAVADINIMAS registracijos duomenys Narių skaičius Vadovas Kontaktinis telefono Nr. El. Paštas ADRESAS SENIŪNIJA KODAS
1 Vilkaviškio Lions Klubas 25 Raimonda Kurauskienė 8 652 50502 vilkaviskislions@gmail.com Vienybės g. 63, Vilkaviškis Vilkaviškio 300100676
2 Lietuvos šaulių sąjungos Vilkaviškio P. Karužos šaulių 406-oji kuopa 90 Romualdas Ramanauskas 8 682 44021 ramanauskas.r@gmail.com J.Basanavičiaus g.3, Vilkaviškis Vilkaviškio
3 Tarptautinės Policijos Asociacijos Lietuvos Skyriaus Vilkaviškio Poskyris 47 Živilė Prasauskienė 8 656 58198 zivka.darka@gmail.com Vytauto g. 6, Vilkaviškis Vilkaviškio 185664993
4 Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Vilkaviškio rajono skyrius 115 Virgilijus Matulevičius 8 610 45190 virgiszioma@gmai.com Jovarų g. 1-8, Pilviškiai Pilviškių 185674763
5 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio filialas 114 Skyriaus pirmininkas Algimantas Šeronas, koordinatorė Birutė Kažemėkaitė 8 620 21021 8 686 35398 kabirute09@gmail.com Gedimino g. 19, Vilkaviškis Vilkaviškio
6 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyrius 29 Lina Kružinauskienė 8 615 75907 vilkaviskis@redcross.lt J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis Vilkaviškio 185674382
7 Vilkaviškio Rotary Klubas 28 Marius Jasaitis 8 663 72721 Jasaitis@kautra.lt J. Basanavičiaus a. 5a, Vilkaviškis Vilkaviškio 285469720
8 Vilkaviškio Bitininkų Draugija 70 Sigitas Jašinskas 8 672 00580 sjasinskui@gmail.com Vytauto g. 2 B, Vilkaviškis Vilkaviškio 193214330
9 Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas 302 Dalytė Šileikienė 8 600 28842 sileikiene.dalyte@gmail.com Vilniaus 4-4, Vilkaviškis Vilkaviškio 303184359 
10 VšĮ Meno ir edukacijos centras, VšĮ Virginija Armanavičienė 8 671 26355  menoedukacija@gmail.com Birutės g. 4-6, Gižai, LT-70315 Vilkaviškio r. Gižų 303159612
11 Vilkaviškio dekanato šeimos centras Evaldas Plečkaitis 8635 36773 vilkaviskio.seimos.centras@gmail.com Vytauto g. 14, LT-70140 Vilkaviškis Vilkaviškio 185337753
 

Tarybos

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA:

 • Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė;
 • Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos biuro direktorė;
 • Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Gintas Bakūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos seniūnas;
 • Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja;
 • Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;
 • Jolita Tekorienė, Vilkaviškio rajono Karklinių bendruomenės pirmininkė;
 • Virginija Svirupskienė, Vilkaviškio rajono Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Ramūnas Žemaitis, Vilkaviškio rajono Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas;
 • Rita Brazaitienė, Vilkaviškio rajono Sūdavos bendruomenės pirmininkė;
 • Neringa Budrevičienė, Vilkaviškio rajono Ramoniškių kaimo bendruomenės pirmininkė.

2023 metai

Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos planas 2023 m.

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

Vietos veiklos grupės

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PIRMININKAS
 Daiva Riklienė

Tel. 861851718

El. paštas d.rikliene@gmail.com

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2014 m. rugsėjo mėn. 5 d steigiamojo susirinkimo protokolas
VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA
1.Algirdas NeiberkaVietos valdžios atstovasVilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103
2.

Vitas Gavėnas

(Valdybos pirmininkas)

Vietos valdžios atstovasVilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103
3.Danguolė GudeliauskienėVietos valdžios atstovasVilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103
4.Gintaras BrokevičiusVerslo atstovasUAB „Gintrėja“, 185264515
5.Aloyzas BeržanskisVerslo atstovasUAB „Vilkasta“, 185203779
6.Teisutė ČiapienėVerslo atstovasUAB „Teivida“, 300593315
7.Elena SavickienėBendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijųVilkaviškio LIONS klubas, 300100676
8.Reda BesasparienėBendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijųVilkaviškio rajono ROTARY klubas, 285469720, 2015-09-18 prašymas
9.Gintautas GirniukaitisBendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, jaunimo atstovasVilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“, 185342743
VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTO ADMINISTRACIJOS VADOVAS
 Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov

Tel. 8 689 11 022

El. paštas info@vilkaviskiomiestovvg.lt

Terminuota darbo sutartis

Informacija apie Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2023 m. pakeitimus:

Informacija apie Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos 2016–2023 m. įgyvendinamus projektus:

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto VVG  pirmininkė
Lina Kružinauskienė
Tel:. 867991049
El. paštas:. l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt
Bendras el. paštas: vilkaviskiovvg@gmail.com

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės  narių sąrašas:

Eil. Nr.

Narys

Atstovaujantis asmuo, pareigos

BARTNINKŲ SENIŪNIJA

1.Bartninkų bendruomenė „Aista“Pirmininkas Valdas Šuliauskas
2.Geisteriškių kaimo bendruomenėPirmininkė Vilma Čėsnienė
3.Lakštučių kaimo bendruomenėPirmininkė Elena Zorubienė
4.Pašeimenių kaimo bendruomenėPirmininkas Alius Saukaitis
5.Piliakalnių kaimo bendruomenėPirmininkė Almina Jankauskienė
6.Vilkaviškio rajono vartų kaimo bendruomenėPirmininkė Aušra Maižvilienė
7.UAB „Astiva“Direktorė Asta Ivanauskienė

GIŽŲ SENIŪNIJA

8.Gižų kaimo bendruomenėPirmininkas Algirdas Bagušinskas
9.Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“Pirmininkė Irma Žvingilienė
10.UAB „Hidrotechnika“Direktorius Darius Gudeliauskas

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA

11.Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenėPirmininkė Irma Kalvaitytė-Lisauskienė
12.ŪkininkėReda Stanevičienė

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA

13.Antupių bendruomenėPirmininkė Regina Dženkauskienė
14.Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenėPirmininkė Jolanta Žiurinskienė
15.Karklinių kaimo bendruomenėPirmininkė Jolita Tekorienė
16.Keturvalakių bendruomenėPirmininkė Jolita Puskunigienė
17.Patilčių kaimo bendruomenėPirmininkė Jolita Špakauskienė
18.UAB „Sūduvos kalva“Direktorė Asta Venskaitytė

KYBARTŲ SENIŪNIJA

19.Bajorų kaimo bendruomenėPirmininkė Aldona Gencevičienė
20.Gudkaimio kaimo bendruomenėPirmininkas Ramūnas Žemaitis
21.Keturkaimio kaimo bendruomenėPirmininkė Irena Apanavičienė
22.Kybeikių kaimo bendruomenėPirmininkas Darius Račkauskas
23.Matlaukio kaimo bendruomenėPirmininkė Ramutė Raulušonienė
24.Šiaudiniškių kaimo bendruomenėPirmininkė Irena Senkuvienė
25.Šūklių kaimo bendruomenėPirmininkas Vytautas Lekešius
26.Vilkupių kaimo bendruomenėPirmininkas Linas Aidukonis
27.UAB „Damsa“Direktorė Auksė Vaičaitienė

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA

28.Daržininkų kaimo bendruomenėPirmininkė Roma Kružikienė
29.Giedrių kaimo bendruomenėPirmininkė Irena Naujokienė
30.Kataučiznos kaimo bendruomenėPirmininkė Roma Kriaučeliūnienė
31.Klausučių kaimo bendruomenėPirmininkas Ramūnas Puodžiūnas
32.Slabadų bendruomenėPirmininkė Virginija Kerutienė
33.Sūdavos kaimo bendruomenėPirmininkė Rita Brazaitienė
34.Sūdaviečių etnokultūros asociacijaPirmininkė Virginija Denutienė
35.Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenėPirmininkė Rasa Brazaitienė
36.Žaliosios kaimo bendruomenėPirmininkė Janina Nikliauzienė
37.UAB „Gintvila“Direktorė Giedrė Kriščiūnienė
38.Kaimo bendruomenė „Zanyla“Pirmininkas Albinas Savickas
39.Karalkrėslio kaimo bendruomenėPirmininkė Rasa Bulvičienė
40.Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“Pirmininkė Danutė Želvienė
41.Laimos Lukoševičienės IĮ „Krupas“Savininkė Laima Lukoševičienė

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA

42.Alksnėnų kaimo bendruomenėPirmininkė Regina Petkevičienė
43.Bebrininkų kaimo bendruomenėPirmininkė Roma Čižauskienė
44.Paežerių kaimo bendruomenėPirmininkė Rasutė Mockeliūnienė
45.Paežerių kaimo bendruomenė „Gulbinėlis“Pirmininkė Justina Kiverienė
46.Pilviškių miestelio bendruomenėPirmininkė Loreta Bieliukienė
47.Ramoniškių kaimo bendruomenėPirmininkė Neringa Budrevičienė
48.ŪkininkėNeringa Budrevičienė

ŠEIMENOS SENIŪNIJA

49.Alvito kaimo bendruomenėPirmininkė Angelė Blažaitienė
50.Čyčkų kaimo bendruomenėPirmininkė Vaida Ližaitienė
51.Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėPirmininkė Lina Bakaitienė
52.Kaimo bendruomenė „Giedruva“Pirmininkas Adas Penkaitis
53.Gudelių kaimo bendruomenėPirmininkė Daiva Bliūdžiuvienė
54.Karalių kaimo bendruomenėPirmininkas Žydrūnas Vasiliauskas
55.Kisiniškių kaimo bendruomenėPirmininkė Birutė Kerevičienė
56.Klampučių kaimo bendruomenėPirmininkė Laimutė Ivanauskienė
57.Mažųjų Būdežerių bendruomenėPirmininkė Zita Astrauskienė
58.Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“Pirmininkas Algirdas Araminas
59.Patunkiškių kaimo bendruomenėPirmininkė Lina Kružinauskienė
60.Pūstapėdžių kaimo bendruomenėPirmininkas Arvydas Šlivinskas
61.Serdokų kaimo bendruomenėPirmininkė Jurgita Brokienė
62.Stirniškių kaimo bendruomenėPirmininkė Vida Valaitienė
63.Kooperatyvas „Margės ūkis“Pirmininkas Rimvydas Palubinskas
64.Arvydo Šlivinsko veterinarinė įmonėSavininkas Arvydas Šlivinskas

VIRBALIO SENIŪNIJA

65.Bendruomenė „Dailučių švyturiai“Pirmininkė Irena Balanevičienė
66.Bendruomenė „Virbalio vartai“Pirmininkas Stanislovas Lopeta
67.Irenos Balanevičienės IĮSavininkė Irena Balanevičienė

VIŠTYČIO SENIŪNIJA

68.Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenėPirmininkė Vilma Menčinskienė
69.Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto bendruomenėPirmininkas Vytas Klimauskas
70.Vilmos Menčinskienė IĮSavininkė Vilma Menčinskienė

VILKAVIŠKIO SENIŪNIJA

71.Vilkaviškio rajono savivaldybėMeras Algirdas Neiberka
72.Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungaPirmininkė Lina Kružinauskienė
73.„Aušriečių“ asociacijaValdybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė
74.Asociacija „Flora Vitalis“Vidmanta Kynienė

Vilkaviškio vietos bendruomenių veikla

2019 m.

Bartninkų bendruomenė ,,Aista“ pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“ įgyvendino projektą ‚, Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas Bartninkų seniūnijoje“. 

Projekto tikslas- skatinti bendruomeniškumą ir pilietiškumą, išsaugojant ir puoselėjant jau sukurtas tradicijas.

Paramos suma – 7272,00 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas – 383,00 Eur. Bendra projekto vertė – 7655,00 Eur.Projekto lėšomis surengti 5 renginiai penkiose Bartninkų seniūnijos bendruomenėse:

2020-02-25 Tradicinis Užgavėnių renginys „Keptuvėj čirška – burnoj tirpsta“ Geisteriškių bendruomenės namų teritorijoje;

2020-06-21 Šeimų popietė Vartų bendruomenės namų erdvėje;

2020-06-28 Tradicinė Petrinių šventė Bartninkų miestelyje;

2020-07-06 Pilietiškumo skatinimo akcija „Lietuvių balsas ant Piliakalnių piliakalnio“;

2020-10-09 Tradicinė derliaus šventė „Rudens dūzgės Pašeimeniuose“.

 Projekto įgyvendinimui buvo perkama renginio organizavimo paslauga: maitinimo paslauga muzikantams ir atlikėjams, lauko scenos 7,5 x 6 m. nuoma Tradicinei Petrinių šventei, garso sistema KV2 penkiems renginiams, apšvietimo įranga, taip pat renginiuose koncertavusių atlikėjų koncertai. Įsigijome 95 vnt. suvenyrus – reklaminius puodelius ir 15 vnt. metalinių žibintų.

Surengti kokybiški, įdomūs renginiai pritraukė nemažą skaičių žiūrovų, kurie galėjo pasirinkti veiklas ir turiningai praleisti laiką bendraujant, o gyventojų susitelkimas bendrai kultūrinei, pažintinei veiklai paskatino veikti iniciatyviai, ugdė bendruomeniškumą ir pilietiškumą.

Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-41-0001).

Projekto metu buvo kapitališkai suremontuotas daugiabutis gyvenamasis namas Prapuolenių kaime, Kybartų seniūnijoje, Vilkaviškio rajone ir čia įkurti savarankiško gyvenimo namai, kurie oficialiai atidaryti 2019-07-02.

Savarankiško gyvenimo namai skirti gyventi senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams. Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bei atstovavimo, apgyvendinimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, perkant būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint vaikus (savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenus socialinės rizikos asmenims su nepilnamečiu šeimos nariu), bendraujant, padedant atlikti asmeninės higienos procedūras ir kitos paslaugos, susijusios su asmens socialinių įgūdžių ugdymu, palaikymu bei pavėžėjimu.

Apgyvendinimo paslaugos savarankiško gyvenimo namuose teikiamos 10-yje butų, pritaikytų gyventi 1 asmeniui ir 5-uose butuose, pritaikytuose gyventi 1-2 asmenims. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai iš savo lėšų susimoka už paslaugas – vandenį, šildymą, elektrą, patys gaminasi maistą. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai patys gražina savo aplinką, prižiūri gėles, sodina daržoves. Čia visada yra kas padeda, pataria, konsultuoja. Čia gyventi ramu, saugu ir gera.

Vilkaviškio miesto bendruomenė kartu su partneriais (Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilkaviškio filialu ir Vilkaviškio buriuotojų klubu „Škvalas“) įgyvendino projektą “Bendruomeniškumo stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje”, finansuotą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis. Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:

 

2019 m. spalio 29 d. Vilkaviškio senųjų kapinių tvarkymo talka

Spalio 29 d. buvo suorganizuota senųjų kapinių tvarkymo talka, dalyvavo 24 žmonės. Talkoje dalyvavo daug jaunimo: jaunieji šauliai, skautai ir grupė S.Nėries pagrindinės mokyklos lyderių klubo narių. Bendruomenė siekia, kad senųjų kapinių tvarkymo talka taptų tradiciniu vilkaviškiečių pagarbos ženklu žymiems savo krašto žmonėms.

2019 m. lapkričio 1 d. vėlinių žvakučių uždegimo akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse

Lapkričio 1 d. Vilkaviškio miesto bendruomenė pakvietė visus uždegti po žvakelę senosiose Vilkaviškio kapinėse ir taip pagerbti čia palaidotus žymius mūsų krašto žmones.

Tai jau trečias toks bendruomenės organizuojamas renginys. Dalyvavo 15 žmonių, aktyviai dalyvavo ir socialinės globos grupinio gyvenimo namų gyventojai.

Vėlinių žvakučių akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse, 2019-11-01

 

2019 m. gruodžio 17 d. Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientų ir darbuotojų pasveikinimo renginys

Gruodžio 17 d. Vilkaviškio miesto bendruomenės nariai Kalėdų proga pasveikino Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus pacientus ir darbuotojus. Šiemet jau ketvirti metai kai bendruomenė organizuoja tokį pasveikinimą, aplanko kiekvieną skyriaus ligonį ir įteikia po simbolinę dovanėlę. Šį kartą tai buvo indelis medaus.

Nuotraukoje: Atvykusius bendruomenės atstovus pasitiko Vilkaviškio ligoninės palaikomojo gydymo skyriaus darbuotojai

 

Vilkaviškio miesto Žalumynų kvartalo skvero J. Biliūno gatvėje erdvės atnaujinimas įrengiant poilsio zoną

Organizuojant Vilkaviškio miesto Žalumynų kvartalo skvero (J.Biliūno g. skvero) erdvės atnaujinimą, buvo siekiama į šį darbą įtraukti ir Žalumynų kvartalo gyventojus. Buvo suorganizuoti du Žalumynų kvartalo gyventojų susirinkimai pasitarti kaip turėtų būti tvarkomas Žalumynų kv. skveras.

Bendruomenė savo jėgomis tobulino UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ parengtą viso skvero sutvarkymo planą siekdama, kad numatyta vaikų žaidimų aikštelė ir suoliukai derėtų prie būsimo kompleksinio šio skvero sutvarkymo. Tuo tikslu buvo suorganizuoti du susitikimai su savivaldybės administracijos vadovu.

Žalumynų kvartalo skvero erdvės atnaujinimui buvo nupirktos vaikų žaidimų aikštelei reikalingos medžiagos, sūpynių sėdynės, čiuožimo kalnelis ir keturi lauko suoliukai. Vaikų žaidimų aikštelės sūpynių-laipynės konstrukcija buvo gaminama bendruomenės narių ir pagalbininkų talkos būdu. Smėlio pagrindo aikštelės įrengimui, sūpynių-laipynės ir suoliukų montavimui buvo pasitelkti rangovai.

 

Žalumynų kvartalo skvero suoliukų 4 vnt. ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimo darbai pilnai buvo užbaigti 2020 m. birželio 18 d.

Nuotraukoje: Vaikų žaidimų aikštelė sūpynės-laipynė; Žalumynų skvere įrengti lauko suoliukai.

 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Bendra projekto paramos suma – 3.000,00 Eur.

 

Eil. Nr.

Veiklos išlaidų pavadinimas

Kiekis

Kaina, Eur

Kaina, Eur

2019 m. lapkričio 1 d. vėlinių žvakučių uždegimo akcija Vilkaviškio senosiose kapinėse

1.

Vėlinių žvakės ir žvakių dėklai, vnt.

180

 

       65,02

 

2019 12 17 d. ligoninės palaikomojo gydymo sk. pacientų ir darbuotojų pasveikinimo renginys

1.

Natūralus medus (indelis), vnt.

80

3,00   

      240,00   

2.

Lipdukai ir maketavimas (dovanėlių paruošimui)

kompl.

22,48

22,48   

 

 VISO:

262,48

 

Žalumynų kvartalo skvero J. Biliūno gatvėje erdvės atnaujinimas įrengiant poilsio zoną

1.

Lauko suoliukai 02003 bst

4 vnt.

245,63

982,52

2.

Vaikų žaidimo aikštelės konstrukcija (sūpynės-laipynė)

1 vnt.

 

726,54

2.1

Medžiagos vaikų žaidimų aikštelės konstrukcijos gamybai (vamzdžiai, skarda, tvirtinimo elementai, kt.)

kompl.

 

480,54

2.2

Guminės sūpynės su apsauga, sėdynė sūpynėms

2 vnt.

 

176.93

2.3

Čiuožimo kalnelis KBT rex 2,3m

1 vnt.

 

69,07

3.

Vaikų žaidimo aikštelės pagrindo įrengimas, konstrukcijos sumontavimas, suoliukų sumontavimas

1 vnt.

 

1 045,39

3.1

Borteliai (Bortelis 6×20 –18 vnt., lenktas bortelis – 8 vnt.), betonas

kompl.

 

225,39

3.2

Smėlis, skalda su pristatymu

kompl.

 

300,00

3.3

Suoliukų ir aikštelės konstrukcijos pagrindo elementai

kompl.

 

288,00

3.4

Įrengimų nuoma (žemės kasimo, gręžimo)

kompl.

 

232,00

 

VISO:

2.754,45

  

 

 

IŠ VISO (visų veiklų išlaidos):

3.081,95

  

 

 

Sumokėta iš Projekto paramos lėšų

3.000,00

 

Sumokėta iš bendruomenės lėšų

81,95

 

Sumokėta iš bendruomenės lėšų (skvero teritorijos topografinė nuotrauka)

100,00

Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas

Dalius Nešukaitis

  Prieš du metus Virbalio pagrindinėje mokykloje vykęs projektas „Sužinok, kad gali!“ sulaukė labai gerų rezultatų. Projekto metu devintokai globojo penktokus ir padėjo jiems adaptuotis mokykloje.

O geras patirtis reikia tęsti ir jomis dalintis. Todėl šiais mokslo metais penktokėlius globoti ėmėsi aštuntokai, kurie vykdo projektą „Sužinok, kad gali!2“.

Padėti priprasti „didelėje“ mokykloje, pakalbėti, pabendrauti, kartu pavažinėti dviračiu po pamokų, o gal net kartu paruošti namų darbus…Tiek svarbių užduočių laukė aštuntokų. Susitikimai, organizuotos penktokų krikštynos ir kitos veiklos, o projekto vinis – kelionė į Vilnių „Gyvenimo tikslų beieškant“.

Visi mes gyvename taip, kaip mums atrodo teisinga. Patys renkamės gyvenimo kelią. Tai mokiniams parodė mokyklos socialinė pedagogė Giedrė Ožalienė, psichologė Anželika Bučinskienė ir 8 klasės vadovė Gailutė Ivaškevičiūtė.

Galime rinktis patį „dugną“ – kad tuo įsitikintume, lankėmės bendruomenės namuose „Sugrįžimas“, kuriuose gydosi priklausomybių turintys žmonės. Bendravome su vadovu Valdu, kuris mums papasakojo, kaip greitai žmogus gali tapti priklausomas ir kaip vienas blogas sprendimas, „pasižaidimas“ vakarėlio metu su netinkamais draugais gali lemti sunkius gyvenimo išbandymus ateityje.

Taip pat vykome į Technologijų ir inovacijų centrą (Fizinių ir technologijos mokslų centrą) pas jaunus mokslininkus, kurie papasakojo, kaip įdomu yra siekti mokslinių išradimų, kaip jie gali pakeisti pasaulį ir padėti žmonėms. Pavyzdžiui, kad atliekant bandymus nebūtų kankinami gyvūnai – išrasta dirbtinė oda, o dirbtinė ragena padeda žmonėms su akių pažeidimais. Mokiniai suprato, kad norint daryti gerus darbus reikia stengtis mokytis. Kelionės desertas – apsilankymas prie Vilniaus eglutės ir pramogos „Vichy“ vandens parke. Tikimės, kad po projekto penktokai mokykloje jausis saugiai, o aštuntokai supras, kad yra pavyzdys mažiesiems ir tas supratimas privers pasitempti, pasistengti tapti geresniais.

Socialinė pedagogė Giedrė Ožalienė, psichologė Anželika Bučinskienė

Lietuvos raudonojo kryžiaus Vilkaviškio skyrius įgyvendino projektą „Šilti apsilankymai“,  finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties Nr. J2-346.
Projekto veikla – Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Vilkaviškio skyriaus veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, poilsio, švietimo, socialinių paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus.

Vykdydami projektą 30 savanorių lankė pirmosios pagalbos kursus, gegužės mėnesį priėmėme Vokietijos Ahaus Raudonojo kryžiaus delegaciją ir jų atvežtą labdarą Vilkaviškio rajone, organizavome organizacijų užsiimančių pagalba vienišiems asmenims Vilkaviškio rajone diskusijų klubą (apskritą stalą). Rugsėjo mėnesį devyni savanoriai vyko į dalykinę pažintinę kelionę aplankant Vokietijos Ahaus Raudonojo kryžiaus organizaciją pasisemti patirties ir kartu paminėti jų jubiliejinę šventę.

Projekto paramos suma – 664,00 Eur.

 

                                                          

Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kurkime jaukią aplinką visiems“,  finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties  Nr. J2-305.
Projekto veikla – kraštovaizdžio tvarkymas. Projekto tikslas – vienyti kaimo gyventojus bendroms veikloms dėl  kaimo kraštovaizdžio gerinimo.

Projekto metu organizavome aplinkos tvarkymo talkas, rinkomės aptarti, kaip pagerinti poilsio zonos infrastruktūrą. Suplanavome ir prie ežero pastatėme apžvalgos bokštą su suoliukais ir sūpynėmis, parkelyje prie treniruoklių pagaminome lauko suoliukus su stalu.

Paramos suma – 664,00 Eur.

                                                                                         

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė teikė paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkursui pagal projektą „Prikelkime senuosius daržovių rauginimo receptus Didžiųjų Šelvių kaime“.

Projekto tikslas – atgaivinti ir populiarinti kaimo kulinarinio paveldo senovines receptūras ir tradicijas,  natūraliai rauginti daržoves.

Buvo gauti 385 Eurai, už kuriuos buvo suorganizuota edukacinė ir kulinarinė išvyka į Vilnijos kraštą. Pirmiausiai buvo aplankyti Kauno rajono, Pagynės kaime gyvenantys ūkininkai Dalia ir Edvardas Abukauskai. Jie jau beveik dešimtmetį ekologiškai augina ir natūraliai raugina įvairias daržoves. Ūkininkai draugiškai mus pasitiko ir noriai pasidalijo savo veiklos  patirtimi.

Nuvykę pas  Nemėžio totorius susipažinome su jų bendruomenės veikla, tradicijomis, papročiais, teikiamomis paslaugomis. Taip pat turėjome galimybę aplankyti jų bendruomenės mečetę, kapines ir pasivaišinti totoriškais koldūnais.

Be edukacinės, kulinarinės išvykos turėjome dar ir kitų projekto veiklų. Tai  dvi praktinės, edukacinės daržovių rauginimo ir  patirties sklaidos veiklos, taip pat viena sveikatingumo diena, kurią suorganizavome per kaimo tradicinę Žolinės šventę.

Tikime, kad projektas padėjo prikelti kaimo kulinarinį paveldą, atgaivinti senąsias daržovių rauginimo tradicijas, sveikiau maitintis.

Džiaugiamės, kad projektas skatino kartų bendravimą, bendradarbiavimą. Vyresnės moterys padėjo jaunesnėms šeimininkėms gamintis savo šeimose ekologiškas, sveikesnes raugintas daržoves žiemai,  o kaimo bendruomenė, surinkusi unikalius daržovių rauginimo receptus, susikūrė naujas edukacines programas „Vasara stiklainyje“, kurias sezono metu pasiūlys išbandyti atvykusiems svečiams.

 

                                                             Lina Bakaitienė, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės pirmininkė

 

2019 m. vykdydamas projektą „Vyriško tautinio kostiumo įsigijimas“, skirtą etninei sklaidai, Vilkaviškio miesto etninės veiklos klubas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos skirtų lėšų įsigijo atskiras pagrindines vyriško tautinio kostiumo dalis – sermėgą ir liemenę. Likusias trūkstamas vyriško tautinio kostiumo dalis – vyriško tautinio kostiumo marškinius ir kelnes, kaip ir buvo planuota,  klubo nariai siūdinosi už asmenines lėšas.

Etninės veiklos klubo nariai privalo vilkėti autentiškus tautinius kostiumus, kaip pavyzdį visiems, norintiems įsigyti ir dėvėti tautinį kostiumą. Tautinius kostiumus klubo nariai dėvi įvairių klubo rengiamų etninės veiklos renginių, švenčių metu.

Vykdytas projektas yra tęstinis. Šio ir ankščiau vykdytų projektų dėka Vilkaviškio miesto etninės veiklos klubas turi galimybę įsigyti brangiai kainuojančius autentiškus tautinius rūbus.

                                    

Labai glaustai aprašant „Šešupės“ klubo veiklą šią vasarą, reikėtų paminėti, kad visas jaunimo poilsis buvo aktyvus ir su kamuoliu. Laimėję nemažai Vilkaviškio savivaldybės projektų, mes turėjome galimybę sportuoti ir poilsiauti Palangoje, rengti vasaros sporto ir poilsio stovyklą Veisiejuose, už skirtas savivaldybės lėšas atnaujinti ir įsigyti sportinio inventoriaus.

Mūsų klubo komanda dalyvavo ne tik Palangoje paplūdimio futbolo turnyre Palangoje, bet ir Latvijoje, Jūrmalos kurorte. Mūsų klubo renginiuose dalyvavo nuo darželinukų iki suaugusiųjų, kadangi vyko kartų futbolo turnyras.

Mūsų klubo įvairaus amžiaus komandos – tiek merginų, tiek vaikinų – dalyvavo daugelyje futbolo turnyrų Lietuvoje (Druskininkai, Kriūkai, Prienai, Seredžius, Bubiai (Kauno r.), Pilviškiai, Kaunas, Vilnius, Leipalingis, Tauragė ir kiti miestai-miesteliai).

Merginų futbolo komanda dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos I lygos moterų futbolo čempionate.

Karštu oru futbolo treniruotes pakeisdavome tinklinio turnyrais paplūdimiuose – jaunimas ne tik sportuodavo, bet ir poilsiaudavo.

Esame surengę ne vieną ekskursiją stebėti Lietuvos rinktinės futbolo rungtynių, kur rungtyniavo mūsų klubo žaidėja.

Veisiejuose teko dalyvauti edukaciniuose renginiuose, kur jaunimui labai patiko. Turėjome garbės mūsų klubo žaidėjus supažindinti su Lietuvos rinktinės žaidėjais, kurie papasakojo savo kelią į sportą.

Vasara praėjo nuostabiai, metai puikūs ir labai dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybei, kad labai prisidėjo prie visos šios sporto ir poilsio šventės.

Skirta 385,00 eurų Savivaldybės parama.

                                                         Vytautas Paunksnis – Vilkaviškio futbolo klubo „Šešupė“ prezidentas

Ramoniškių kaimo bendruomenė 2019 m. III ketvirtį įgyvendino projektą „Dvasios penas“, finansuotą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą. Skirta 257,00 Eur parama.

Patyrusi natūralios kosmetikos gamintoja, edukacinių programų vedėja Aistra Papaitė-Kazlauskienė vedė kremų gamybos teorinę–praktinę pamoką. Jos metu dalyviai susipažino su kremų sudėtyje naudojamų medžiagų savybėmis, kremų gaminimo būdais, kremų naudojimu.

Po teorinės dalies edukacijos dalyvės gaminosi rankų kremą, plaukų balzamą.

 

Nupirkta: smėlio dėžė, čiuožykla, suolai, žaidimų aikštelė. Projekto pradžia – 2019-05-01, projekto pabaiga – 2019-11-30.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas padėjo sukurti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką, pagerino tiek vaikų, tiek suaugusiųjų užimtumą, sustiprino sveikos gyvensenos įpročius. Aikštynas

pritraukė daug norinčių sportuoti Šiaudiniškių kaimo bendruomenės žmonių, pagerėjo  sąlygos treniruotis, rengti varžybas bei kitus renginius, padidėjo Šiaudiniškių gyvenvietės patrauklumas. Tai sudarė saugias ir atitinkančias higieninius reikalavimus sąlygas atsiskleisti mokinių, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir visų Šiaudiniškių bendruomenės narių sportiniams gebėjimams. Pastatyti nauji įrengimai pritraukė daugiau žmonių, norinčių aktyviai, sveikai ir turiningai naudoti savo laiką, padės spręsti jaunimo užimtumo, nusikalstamumo, prevencijos problemas.

Skirta 684,00 eurų Savivaldybės parama.

Projekto vertė – 303,00 eurai. Už šias lėšas buvo įsigytos renginio įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos minint  paminėta Keturvalakių bendruomenės penkiolikos metų sukaktį. Kiekvienas bendruomenės narys  geranoriškai prisidėjo. Buvo sukurta ir parodyta spektaklio „Pelenė“ improvizacija. Kokybiškai organizuotas renginys aktyvina ir stiprina bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Kiekviena bendra veikla priartina žmogų prie žmogaus, skatina bendruomeniškumą.

 

Klausučių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Klausučiai – sportui, laisvalaikiui ir užimtumui“, finansuojamą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti 2 lauko treniruokliai ir organizuojamos lauko treniruotės senjorams.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą vykdė projektą „Tradicijų išsaugojimas atnaujinant „Šyvio“ šokdintojų rūbus“.

Projekto tikslas – atnaujinant „Šyvio“ šokdintojų aprangą, išsaugoti šimtametę gražiškiečių tradiciją.

Iš projekto lėšų buvo pasiūti 5 „Šyvio“ šokdintųjų paltai ir 1 puspaltis (4 – kareivių, 1- vado ir 1 pagrindinio personažo „Šyvio“).

Projekto metu Gražiškių bendruomenės namuose surengta „Šyvio“ šokdintojų rūbų paroda. Priešadventiniame  vakare pristatyti naujai įsigyti paltai, nuo senų laikų turimi „Šyvio“ persirengėlių rūbai ir kaukės.

Projektą 700,00 Eur  parėmė Savivaldybė.

Per S. Nėries gimtadienį, lapkričio 17 d., Vilkaviškio parapijos salėje vyko poezijos ir kitų metų mėgėjų asociacijos „Volungė“ teminis vakaras-koncertas, skirtas poetės 115 gimimo metinėms paminėti.

Renginio vedėja Birutė Vaišnienė ir poetė Ona Gabartienė apžvelgė S. Nėries kūrybinį kelią. Pagal S. Nėries eiles sukurtas dainas atliko Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos ansamblis „Radastėlė“, Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis „Vakarė“. Nuotaikingais šokiais žiūrovus pasveikino šokių studijos „Šokantys bateliai“ šokėjos.

Vakaro koncertas buvo paįvairintas S. Nėries sukurtais eilėraščiais, nuotraukų iš jos gyvenimo ekspozicija ir Birutės Duobienės sukurtais grafikos darbais pagal S. Nėries kūrybą.

Koncertas baigėsi kartu su žiūrovais atliekant dainą „Mūsų dienos kaip šventė“ pagal S. Nėries žodžius.

Projektą 330,00 Eur  parėmė Savivaldybė.

Jau nuo 2002 metų kasmet  Lakštučių kaimo bendruomenė turi gražią tradiciją surengti vietos sporto šventę, skirtą futbolo žaidimui ir kitiems užsiėmimams – krepšiniui, tinkliniui. Renginiui pasiruošti ir įgyvendinti susitelkia Lakštučių kaimo aktyvistai: Egidijus Čivinskas (jis yra projekto vadovas, treneris), bendruomenės pirmininkė Asta Ivanauskienė ir kiti Lakštučių kaimo bendruomenės savanoriai.

Projektui „Lakštučių futbolas 2019“ finansuoti buvo prašoma parama pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą. Skirta paramos suma – 410,00 eurų.

Už juos buvo supirktas sporto inventorius, aprangos sportininkams, apdovanojimams skirta atributika.

2019 metų rugsėjo mėnesio 7 dieną įvyko rajono futbolo mėgėjų šventė. Dalyvauti renginyje kasmet užsiregistruoja 6–7 futbolo komandos, nors norinčių atsiranda vis daugiau, tačiau priimti daugiau dalyvių negalima dėl laiko stokos. Šiais metais šventėje taip pat dalyvavo „Prisijungusi Lietuva“ komanda, kuri pristatė įvairių naujovių, susijusių su išmanių įrenginių naudojimo galimybėmis.

Tiek šventės dalyviai, tiek organizatoriai labai džiaugiasi, kad bendri renginiai tarp skirtingų bendruomenių stiprina draugiškumą, atsakomybę ir plečia draugų ratą.

Liepos 12 d. Matlaukyje šurmuliavo šeimų sporto ir kultūros šventė „Vasaros žaidynės 2019“. Šventė prasidėjo žygiu į Galkiemį su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Žygio organizatoriai –  Matlaukio kaimo bendruomenės taryba ir Vilkaviškio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras –  džiaugėsi aktyviu žmonių dalyvavimu, prie keliautojų prisijungė ir vaikų dienos centro „Atžalynas“ lankytojai. Atvykus į vietą, mus pasitiko šeimininkai, pagrindinis visų mūsų švenčių rėmėjas, kaimo seniūnaitis Robertas Mickevičius su šeima. Pasigrožėję nuostabia Galkiemio gamta, pasivaišinę šeimininkų surengtomis vaišėmis, įgavę naujų jėgų patraukėme atgal į Matlaukio kaimo bendruomenės namus. Džiaugėmės, kad žygio metu (ėjome 10 kilometrų), nepritrūko jėgų įveikti distanciją nei jauniausiai (9 m.), nei vyriausiai (87 m.) žygio dalyvėms.

14.30 val. plevėsuojant Matlaukio kaimo bendruomenės vėliavai, pagiedojus bendruomenės himną, vyko šventės atidarymas. Bendruomenės pirmininkė Daiva Dubauskienė pasveikino susirinkusius, padėkojo už aktyvų dalyvavimą, pristatė šventės rėmėjus: Vilkaviškio rajono savivaldybę, pagal projektą šiai šventei paskyrusią 560 eurų, ir UAB „Art Glacio“, parėmusius savo pagaminta produkcija. Šventės dalyvius pasveikino ir sėkmės varžybose linkėjo mūsų svečias 0 Kybartų seniūnas Romas Šunokas.

Šventės programoje dalyvavo visi –  dideli ir maži. Vyko smiginio, šaškių ir šachmatų, tinklinio ir krepšinio varžybos, futbolo baudinių rungtys, įvairias estafetes mažiesiems vedė vaikų dienos centro darbuotojos Renata Liepuonienė ir Ingrida Brazauskienė. Šventės dalyviai buvo vaišinami ant laužo virta sriuba, įvairiais užkandžiais ir ledais. Mažieji džiaugėsi muilo burbulų ir lauko batutų pramogomis. Varžybas organizavo: neoficiali jaunimo grupė „Aktyvus Matlaukio kaimo jaunimas“, vadovė Viktorija Savickytė ir krepšinio komandos „Matlaukys“ vadovas Vytautas Reinikevičius. 

Tinklinio varžybose dalyvavo 4 komandos, t. y. „Tūzas“, „Eucharistinio kongreso tiltas“, „Tikslas“ bei vietinė jaunimo komanda „Šilupė“. Pirmąją vietą šiose varžybose iškovojo iš Gudkaimio atvykusi „Tikslo“ komanda, sidabro medaliais pasipuošė „Eucharistinio kongreso tiltu“ pasivadinusi komanda, trečiąją garbingą vietą bei bronzos medalius ryžtingoje kovoje iškovojo „Tūzo“ komanda. Futbolo baudinių žaidime pirmoji vieta atiteko „Jaunių“ komandai iš Matlaukio. Šventės pagrindiniu akcentu buvusiame naktiniame krepšinyje sudalyvavo net 9 komandos iš visos apskrities. Pirmąją vietą ir auksą iškovojo komanda „Kvietiškis“, atvykusi iš Kazlų Rūdos, antrąją vietą aktyvioje kovoje iškovojo „Tikslo“ komanda ir trečiąją vietą iškovojo „Trimis stogais“ pasivadinusi komanda, kuri grūmėsi su „Neperskaitau“ komanda, atvykusia iš pačios Marijampolės. Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir medaliais.

Vasaros sporto šventės Matlaukio kaimo bendruomenėje organizuojamos jau trečius metus. Mes džiaugiamės kasmet didėjančiu dalyvių skaičiumi, atvykstančių komandų gausumu. Didžiuojamės turėdami savo krepšinio komandą „Matlaukys“, kuri garsina mūsų kaimą. Stengsimės ir ateityje organizuoti šias jau tradicija tapusias sporto šventes, kad mūsų kaimo žmonės ir svečiai galėtų  kultūringai, turiningai ir sveikai praleisti laisvalaikį.

                                                                 Matlaukio kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Dubauskienė

2019 m.  rugsėjo mėn. 13 d. Kybartų gimnazijos sporto salėje  vyko 3×3 gatvės krepšinio turnyras „Sportuok ir būk sveikas“  Kybartų bendruomenės prizams laimėti. Projektas vykdomas penkti metai ir jį iš dalies finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė. Renginio organizatoriai turnyrą šiemet skyrė Kybartų miesto  šimtmečiui paminėti.

Oras pasitaikė  ne itin palankus krepšinio žaidimui lauke, todėl  ir žaidžiama buvo sporto salėje. Tarp komandų vyko atkakli kova, geros emocijos liejosi per kraštus, o dalyviai žiūrovams (pastarieji krepšinio kovas stebėjo iš balkono) demonstravo akiai patrauklų žaidimą, kadangi prizai – išties įspūdingi.

Tris pirmas vietas iškovojusios komandos buvo apdovanotos specialiai turnyrui pagamintais aukso, sidabro ir bronzos medaliais ir nemokama kelione į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos varžybas, kai žais „Žalgirio“ ir Atėnų „Panatinaikos“  krepšinio komandos.

Turnyre žaidė žaidėjai, ne vyresni 19 metų,  iš Kybartų seniūnijos bendruomenių.  Turnyrui meistriškai vadovavo Kybartų bendruomenės tarybos narys, atsakingas už sporto renginius bendruomenėje,  Juozas Murinas. Varžyboms teisėjavo Kybartų gimnazijos kūno kultūros  mokytojai Aurelijus Viliušis ir Gintaras Gražulis. Komandos žaidė po du turus. Po atkaklių kovų paaiškėjo, kad pirmąją vietą ir aukso medalius laimėjo komandos žaidėjai, kurie pasivadino  komanda „Tūzas“. Antrąją vietą iškovojo ir sidabro medaliais pasipuošė komanda „Stopkė“. Trečią vietą  laimėjo  komanda „Virbalis “. Žaidė komandos iš Matlaukio, Kybartų ir Virbalio.  Turnyro svečius sveikino Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius. Jis žaidėjams ir įteikė aukso, sidabro bei bronzos medalius.

2019 m. lapkričio mėnesio 19 dieną  krepšinio turnyro „Sportuok ir būk sveikas“ Kybartų bendruomenės prizams laimėti nugalėtojai vyks į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos  rungtynes, kuriose žais Kauno „Žalgirio“ ir Atėnų „Panatinaikos“ krepšinio komandos.

Žaidėjus ir svečius linksmino šokėjos, kurias ruošia gimnazijos mokytoja, Kybartų bendruomenės tarybos narė Žavinta Galinaitienė.

Turnyras vyko labai sklandžiai, vyravo šilta ir draugiška atmosfera.

 

                                                                                                                         Pirmininkas Vitas Katkevičius

 

Projekto tikslas – pasisemti patirties, kaip organizuoti prasmingą Antupių neformalios jaunimo organizacijos veiklą ir saugų laisvalaikį jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jaunuoliams iš socialinės rizikos šeimų ir jų artimiesiems bei vaikams, kuriems skiriama minimalios priežiūros priemonė, ir geriau pažinti Lietuvos istoriją.

Iš projekto lėšų buvo surengti seminarai susitikimai su Luokės ir Naisių kaimo  bendruomenių jaunimo klubo nariais, aplankytos Jurbarko, Telšių, Šiaulių rajonų įžymios lankytinos istorinės vietovės.

Projekto vertė – 490,0 eurai. Projektą finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė ir Antupių bendruomenė.

Jau tradiciniu tapęs „Visažiniuko“ klubo renginys „Ruduo 2019“ šiais metais įtraukė ir Kauno stalo žaidimų klubą „Hexagonas“. Pernai renginys buvo organizuojamas kartu su Druskininkų stalo žaidimų klubu „Board punks“. Akivaizdu, kad nuolat populiarėjantys stalo žaidimai mėgstami įvairiuose Lietuvos miestuose.  

2019 m. renginiui buvo pasirinktas stalo žaidimas „Doppelt so clever“, nors vieno žaidėjo versiją galima žaisti ir kompiuteriu arba telefonu. Šis žaidimas – kiek tobulesnė žaidimo „Ganz schön clever“ versija. Tai – dar viena „risk ir rašyk“ žaidimų tipo versija. Čia naudojami 6 skirtingų spalvų kauliukai. Penki iš jų – turi savo vietas, kur galima įrašyti reikšmes, o vienas – baltas, jį galima rašyti į bet kurią spalvą pasirinktai, o mėlynajame laukelyje jo reikšmė sumuojasi su mėlynu kauliuku. Skamba kiek painiai, bet tai žaidimas, reikalaujantis pasirinkti tam tikrą žaidimo kryptį, nes kitaip bus sudėtinga surinkti didelį taškų skaičių. O šiame žaidime taškų galima surinkti labai įvairiai – nuo 100 iki 400 taškų.

Renginys susidėjo iš 3 dalių. Pirmosios dvi – pusfinaliai Kauno ir Vilkaviškio klubuose. Trečioji – finalas Vilkaviškyje, kuriame galėjo dalyvauti visi pusfinaliuose pasirodę žaidėjai. Pusfinalis Kaune įvyko rugsėjo 11 d. Nugalėtojais tapo Remigijus Klimavičius, Armantas Skemundris ir Andrius Taujanskas. Pusfinalis  Vilkaviškyje įvyko rugsėjo 22 d. Nugalėtojais tapo Andrius Lapaitis, Gerta Lekešytė-Klimavičienė ir Audrius Butkus.

Finalas įvyko spalio 13 d. Vilkaviškio kultūros centre. Iš Kauno stalo žaidimų klubo „Hexagonas“ atvyko du atkaklūs dalyviai. Finale iš viso dalyvavo 9 žaidėjai, iš sužaistų 5 partijų net 3 žaidėjai turėjo po 4 pergales. Pirmųjų trijų vietų pasiskirstymą lėmė surinktų taškų skirtumo tarp priešininkų procentas. Pirmoji vieta atiteko klubo vadovui – Remigijui Klimavičiui, antroji svečiui iš Kauno – Andriui Taujanskui ir trečioji – 2017 metų geriausiam klubo žaidėjui – Andriui Lapaičiui.

Renginys „Ruduo“ klube buvo organizuojamas jau penktus metus iš eilės. Mums, kaip organizatoriams, malonu nuolat tobulinti savo planavimo patirtį, pritraukti vis daugiau žaidėjų iš įvairių Lietuvos miestų, o kaip dalyviams – patirti gerų akimirkų.

Popietė „šoku, judu – sveikai gyvenu“

Šokis – vienas smagiausių judėjimo formų. Tokiu tikslu buvo sukviesti kaimo vaikai, jaunimas sužinoti šokio meno, pasišokti, pajudėti, bendrauti. Šokių vadovė Greta Meseckaitė mažesniuosius pamokė nesudėtingų žingsnelių, vyresniuosius mokė stipriau judėti. Popietės dalyviai gavo informacijos, kodėl žmogui šokis yra svarbus, kad tai geros sveikatos, gražios laikysenos šaltinis, kad šokti galima vos pradėjus vaikščioti ir iki senatvės.  Popietės dalyviai  išgirdo apie šokio kilmę, rūšis. Visi smagiai  dalyvavo vadovės pateiktose kūrybinėse užduotyse. Apibendrinant popietę, visi susirinkusieji sukosi bendram šokyje.

 

Šeimų diena

Gražią liepos 20-osios dieną vietos gyventojai  gausiai rinkosi į Šeimų šventę. Susirinkę visi kartu  virė bendrą sriubos katilą, žaidė netradicinį futbolą, norintys savo jėgas išbandė žaisdami  lauko šaškėmis. Vaikams buvo suorganizuotas piešinių konkursas „Mano šeima“. Pačių mažiausiųjų laukė plastilino, modulino darbelių užsiėmimai. Papietavę, pasportavę, išbandę save įvairiose užduotyse, atrakcijose, su šypsenom keliavo namo. Svarbiausia, kad visi vieni kitiems turėjo galimybę dovanoti tai, kas svarbiausia, kas brangiausia – savo laiką ir dėmesį.

Viktorina „Lietuvai“

Rudenėjantis, vis šaltesnis oras suburia bendruomenės narius būrin. Taip nutiko vieną vėsią spalio dieną. Gausiai susirinkę, nutarė pėsčiomis nukeliauti į Paežerių dvaro rūmus. Visi vieningai patraukė Paežerių link. Ten pasižvalgę, pasivaikščioję, pasuko namų link.  Grįžę į bendruomenės namus, renginio dalyviai atsigėrė karštos arbatos ir susiskirstę į penkias komandas, kurios buvo mišrios, susidarė iš vaikų, jaunimo ir vyresnės kartos atstovų, sėdosi prie stalų viktorinai apie Lietuvą.  Klausimai buvo iš įvairių sričių: istorijos, geografijos, literatūros, muzikos, sporto, gamtos. Renginio vedėja buvo nustebinta ir patenkinta, nes dalyviai beveik į visus klausimus atsakė teisingai. Visi pasitikrino savo žinias apie  Lietuvą, jos kultūrą, žmones. Viktorina „Lietuvai“ – puiki proga praplėsti žinias apie gimtą šalį, išgirsti, kuo ji ypatinga, kuo mes visi galime didžiuotis. Pabaigoje paskelbti rezultatai ir įteikti diplomai.

Vasaros šventė

Vasaros šventė – tai tradicinis Čyčkų kaimo bendruomenės renginys, buriantis čyčkiečius bei kaimyninių bendruomenių narius. Laiką smagiai leido visi susirinkusieji. Mažiausiems pats smagiausias užsiėmimas buvo batutas, vyko spalvinimo konkursas, piešimas ant asfalto kreidelėmis. Jaunuoliai žaidė šaškėmis, tinklinį, vyresniosios kartos atstovės išvirė didžiausią puodą „šiupinienės“.  Buvo suorganizuota įvairiausių  komandinių žaidimų, varžybų ir kitų užsiėmimų. Šventėje skambėjo muzika. Vyko diskoteka po atviru dangumi. Nebuvo apsieita ir be padėkos žodžių. Pagerbti ir paskatinti aktyvūs bendruomenės nariai.  Padėkota ir Vilkaviškio rajono savivaldybei, kad iš NVO rėmimo programos skyrė 560,00 Eur finansavimą. Už šias lėšas įsigytas projektorius ir garso kolonėlės.

2019 metais rugpjūčio 9–11 dienomis Lankeliškių kaime vyko kasmetinė vaikų vasaros stovykla. Stovyklos pavadinimas „NeUžklimpę“ kvietė nuo karščio aptingusius vasarotojus neužklimpti savo namuose ir patirti trijų dienų įspūdžius.

Šių metų stovykloje netrūko sportinio judesio. Mokytojas iš Prancūzijos Damien buvo pasirengęs išjudinti vaikus su ypatingai aktyviomis rytinėmis mankštomis. Be šių mankštų, kartu Karoliu jis lydėjo vaikų komandas suformuotu estafečių taku – vaikai turėjo galimybę pajusti savo fizinės ištvermės ribas ir jas gerokai praplėsti.  Dienos užsiėmimais rūpinosi įvairūs mokytojai. Miglė su vaikais išbandė įvairias piešimo technikas. Taip pat su vaikais tapė ant medinių kaladėlių, iš kurių vėliau formavo bendrą skulptūrą. Valdonė supažindino stovyklautojus su spalvoto smėlio piešimo galimybėmis. Kartu su vaikais kūrė pasakas ir įvairius darbelius. Tradiciškai veikiančiose foto dirbtuvėse mokytoja Laima šįkart pasiūlė ne tik fotografuoti ir pasidaryti nuotrauką, bet ir ją užsilipdyti ant savo mėgstamų marškinėlių. Žydrūnė  kartu su vaikų grupe kūrė didelius bendrus piešinius ir įkvėpė vaikus sukurti stovyklos vėliavą, kuri plevėsavo stovyklos teritorijoje visas tris dienas. Kaip ir pernai, taip ir šiemet stovykloje vyko cheminių eksperimentų pasirodymas, kurį labai įspūdingai atliko vienuoliktokės iš Vilkaviškio Simona ir Mantė. Įdomu buvo stebėti, kaip dideli putplasčio gabalai (žinios) tirpsta mažame skysčio indelyje (smegenyse).

Trečią dieną sodybos šeimininkai vaikus sutiko su žinia, kad jų sodyboje apsigyveno raganius. Iki pietų dirbę dirbtuvėlėse vaikai nekantriai laukė susitikimo su juo. Smagiai pasimaudę, pasimėgavę čiuožyne į vandenį ir skaniai pasistiprinę vaikai išsiruošė į raganiaus paieškas. Užšifruoti rašteliai slėpėsi įvairioje sodybos vietose. Tik suradę visus, juos iššifravę, vaikai surado raganų ir netgi su juo susidraugavo. Nors mažiesiems ir buvo baisu, tačiau didžiųjų stovyklautojų akyse spinduliavo begalinis azartas ir džiaugsmas suradus.

Visą būrį stovyklautojų tris dienas maitino Klampučių kaimo šeimininkės – Daiva Rudzevičienė, Zita Birštonienė ir vilkaviškietė Marija Geibaitienė. Netikėtais pyragais, užkandžiais, ledais lepino vaikų tėveliai ir stovyklos rėmėjai. 

Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių  organizacijų  rėmimo programos lėšomis.                                                       

Projekto partneris  – Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią bendruomenės namų aplinką, pritaikant ją gyventojų poreikiams tenkinti, vykdyti veiklas visais metų laikais, ugdyti bendruomeniškumą, įtraukti įvairaus amžiaus grupių bei socialinę atskirtį patiriančius gyventojus.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta: 2 vnt. kondicionierių (įskaitant montavimo darbus); projektorius, mobilus stovas projektoriui, ekranas projektoriui; belaidė mobili kolonėlė; daugiafunkcis spausdintuvas; kavos perkolatorius; spinta ir lentyna; bendruomenės vėliava, informacinė lenta; 3 tautinių drabužių komplektai.

Įgyvendinus projektą bendruomenės namai tapo jaukesni, funkcionalesni. Jie yra traukos centras įvairaus amžiaus gyventojų grupėms, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Jaukiuose ir patogiai sutvarkytuose bendruomenės namuose galima turiningai, švietėjiškai, kultūringai leisti laisvalaikį, patogu vykdyti įvairias veiklas, stiprinamas bendruomeniškumas, kartų bendravimas. Spintoje sudėti įvairūs daiktai, sukabinti tautiniai rūbai, lentynoje patogu susidėti naudojamus indus. Informacinė lenta papuošė bendruomenės namų išorę, atvykusiems svečiams lengviau rasti mūsų namus, vėliava naudojama reprezentaciniams tikslams. Jau vyko keletas renginių, kurių metu buvo naudojami įsigyti daiktai – naudojant spausdintuvą ruošiami kvietimai ir afišos skelbiamiems renginiams, naudojant multimediją pristatoma edukacinė programa, kolonėle įgarsinamas renginys, kavos perkoliatorius naudojamas renginių metu. Oro kondicionieriais šildėme patalpą renginio metu. Projektas turės išliekamąją vertę ir naudą visai bendruomenei, nes įsigyti daiktai bus tausojami ir tarnaus ne vienerius metus. Namuose bus galima organizuoti ne tik bendruomenės, bet ir seniūnijos renginius. Tikime, kad gražėjantys bendruomenės namai, aktyvi bendruomenės narių veikla reprezentuos ne tik bendruomenę, Gižų seniūniją, bet garsins ir Vilkaviškio rajoną.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 06 01–2019 10 01.

 

 

 

  Projekto veikla – kraštovaizdžio tvarkymas ir krašto etnokultūros išsaugojimas. Projekto tikslas: puoselėti krašto etnokultūrą, tvarkyti kraštovaizdį, didinti Gižų krašto informatyvumą, žinomumą, skatinti įvairaus amžiaus gyventojų įsitraukimą į bendras veiklas, savanorystę, bendruomeniškumą. Uždaviniai: paruošti ir sutvarkyti numatytas įrengti erdves; Gižų centre įrengti informacinį stendą su  Gižų seniūnijos žemėlapiu, vietovardžiais ir lankytinų objektų aprašais; prie lankomų objektų įrengti informacines lenteles su parengta informacija apie objektą; įsigyti lauko vazonų, pastatyti juos prie bendruomenės namų.

2019 metai paskelbti Lietuvos vietovardžių metais, todėl projekto lėšomis atnaujinome miestelio centre esantį informacinį stendą, kuriame yra įvardyti seniūnijoje esančių kaimų pavadinimai, pažymėtos istorinės, žymios ir lankytinos vietos. Lankytinose vietose įrengėme informacines lenteles, pateikdami informatyvias žinias apie objektą. Atlikę šiuos darbus užtikrinome, kad gyventojai, turistai bei lankytojai galės savarankiškai pažinti Gižų kraštą.  Gižų miestelis šiemet mini 406 metų sukaktį, K. Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras mini 150 metų jubiliejų, Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – 169 metų sukaktį, Gižų kaimo bendruomenė jau treji metai vykdo edukacinę programą „Gižai – liepų kaimas“, organizuoja pėsčiųjų žygius po Gižų apylinkes, todėl sulaukiame vis didesnio lankytojų susidomėjimo iš visos Lietuvos. Atvykusius svečius supažindiname su miesteliu, pasakojame savo krašto istoriją, aprodome lankytinas vietas. Tai didina žmonių susidomėjimą mūsų miesteliu. Lauko vazonai papuošė puoselėjamą bendruomenės namų fasadą, aplinką. Gražėjanti Gižų seniūnija, aktyvi Gižų kaimo bendruomenės narių veikla reprezentuoja ne tik bendruomenę, seniūniją, bet garsina ir Vilkaviškio rajono savivaldybę.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė: 

Pasinaudoję Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos parama, bendrijos „Bočiai“ nariai vyko į ekskursiją po Žemaitiją.

Ekskursijos maršrutas Tauragė–Telšiai–Plungė. Pirmiausiai sustota Tauragėje. Ekskusrijos dalyviai apžiūrėjo Tauragės miesto simbolį – Tauragės pilį ir joje įsteigtą muziejų.

Vėliau sustota prie Lietuvos Šiaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio paminklo – trumpai pagerbta ši unikali asmenybė.

Kelias atvedė į Žemaitijos sostinę, kuri lyg Roma, įsikūrusi ant septynių kalvų. Aplankyta  ŠV. Mergelės Marijos ėjimo į dangų bažnyčia, ŠV. Antano Paduviečio katedra, Žemaitijos tvirtybės simbolis – meškos.

Ekskursijos pabaigoje bendrijos nariai apžiūrėjo amfiteatrą bei Mykolo Oginskio rūmus Plungėje.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos projektui – 594 Eur.

Kiekvieną vasarą per Lietuvos miestus, miestelius nuvilnija vasaros švenčių šurmulys. Paskutinį  birželio sekmadienį bartninkiečius ir svečius sukvietėme į Tradicinę Petrinių šventę. O šiemet proga išties ypatinga – Bartninkams – 370. Bartninkų kaimas minimas dar 1649 m. Rašytiniai šaltiniai sako, kad pirmieji kaimo gyventojai vertėsi drevine bitininkyste – kopinėjo medų iš miško medžių drevių, o žmonės, užsiiminėję šiuo verslu, – „drevininkai“.

Šventinio renginio programa buvo išties įvairi ir šventiška. Koncertinę programą parengė gausus būrys bartninkiečių: Bartninkų moterų vokalinis ansamblis ,,Aista“, Bartninkų vokalinė studija ,,Svajonė“, merginų šokių grupė ,,Non-Stop“, Rimos ir Vaido duetas, solistė Gustė Adomavičiūtė. Žiūrovus  sužavėjo ,,Naisių vasaros“ teatro trupės ir dueto ,,Mes“ muzikiniai pasirodymai. Didelį žiūrovų būrį sukvietė Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Kybartai“ koncertas prie Bartninkų senosios bažnyčios griuvėsių, po kurio miestelio gatvėmis nusidriekė eisena link bendruomenės namų. Vakare grupės ,,Bernužėliai“ ir ,,Žygis ir Gabija“ kvietė į diskoteką po atviru dangumi. Šventę vainikavo Ugnies šou.

Išbandėme ir žurnalistinius sugebėjimus – kalbinome  aktyvius bartninkiečius, kurie savo veikla, kūrybiniais gebėjimais prisidėjo prie  miestelio gerovės.

Jaunimas dalyvavo sportinėse varžybose: varžėsi 6 tinklinio komandos ir net 12 krepšinio komandų, kurioms teisėjavo treneris Egidijus Čivinskas.

Šventėje viešėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106-osios (Vilkaviškio) lengvosios pėstininkų kuopos kariai, kurie kvietė vaikus ir jaunimą išbandyti akies taiklumą, organizavo rungtis, supažindino su kario daiktais. Vaikai galėjo pasivėžinti mažais mielais poniukais, užeiti į virtualios realybės kambarį.

Esame dėkingi šventės partneriams ir rėmėjams: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, Vilkaviškio kultūros centrui, Bartninkų seniūnijai, Bartninkų bendruomenei „Aista“, Bartninkų seniūnijos verslininkams ir ūkininkams, visiems, kurie savo darbštumu ir geranoriškumu prisidėjo prie šventės organizavimo. Ačiū Jums visiems.

Norime pasidžiaugti, kad šventėje dalyvavo išties labai didelis žiūrovų skaičius, nepabūgęs kaitros. Veiklomis ir renginio formatu stengėmės atskleisti gebėjimą džiaugtis ir didžiuotis savo miesteliu, o bendraudami ir bendradarbiaudami  sukurtume šventę.

 

Gegužės 26 d. pagal Vilkaviškio  NVO remiamą projektą Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubas ,,Rudenėlis“ Klausučių kultūros namuose surengė šventę ,,Geras kaimynas – geriau už giminę“. Šventė buvo skirta Europos kaimynų dienos dvidešimtmečiui pažymėti. Šventėje dalyvavo trijų savivaldybių muzikantai ir dainininkai – Šakių savivaldybės pagyvenusių žmonių asociacijos nariai ir ansamblis ,,Sidabrai“ ir neįgaliųjų draugijos ansamblis „Siesartis“, Kalvarijos savivaldybės Akmenynų liaudiškos muzikos kapela, Rementiškių dvaro kaimo kapela ir Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ vokalinis ansamblis ir klubo šokėjos.

Bebrininkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą  „Etnografinių valgių degustacija“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Sutarties Nr. – J2-326

Projekto veikla – Pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimas.

Projekto tikslai – spręsti gyventojų kultūros, poilsio, švietimo ir sveikatos klausimus. Stiprinti bendruomeniškumą, abipusį supratimą, tarnystę. Atgaivinti etnografinių patiekalų receptus.

Projekto uždaviniai – suorganizuoti kelionę į Zyplių ir Gelgaudiškio dvarus ir juose paragauti nacionalinių patiekalų. Suorganizuoti etnografinių patiekalų degustacijos renginį vietiniams kaimo gyventojams.

Paramos suma – 330 Eur.

Lėšas, projektui įgyvendinti, skyrė: Vilkaviškio rajono savivaldybė

Projekto tikslas – skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą, stiprinti bendruomenės narių sveikatą, skatinti bendruomeniškumą tarp Senųjų Antupių bendruomenės ir kaimyninių bendruomenių narių, gerosios patirties sklaida fizinio aktyvumo srityje.

Kryptis:
NVO veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, poilsio, švietimo, socialinių paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus.

Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ neformali jaunimo grupė šiais metais teikė paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkursui pagal projektą „Sportuokime visi, sportas – sveikata“. Buvo gauti 367 Eurai už kuriuos įsigyta 4 tinklinio ir 3 krepšinio kamuoliai, bei krepšinio lankas su metaliniu sieteliu ir 2 mediniai lauko suolai, kuriuos pagamino pagal verslo liudijimą dirbantis Eimutis Parulis.

Antupių sporto ir laisvalaikio aikštelėje rugpjūčio 17 d. vyko jaunimo tinklinio varžybos. Žaidė trys komandos: Gižų, Antupių ir Senųjų Antupių. Žinoma nugalėjo draugiškumas.

Antupių kaime prie krepšinio aikštelės pernai pastatyta graži pavėsinė, prie kurios pastatyti ir naujai įsigyti lauko suolai. Bendruomeniškumo dėka Antupių, Bačkiškių ir Bardauskų kaimų jaunimas turi kur susieiti pabendrauti, pažaisti krepšinį bei tinklinį. Kasdieną aikštelėse pažaisti ir pabendrauti susirenka apie 10 jaunuolių ir dar panašiai tiek mažųjų Antupiečių.

Projekto vertė – 369 Eurai. Projektą finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė ir kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“.

Sutarties numeris – J2-301.

Projekto tikslas – sukurti jaukią ir patogią erdvę jaunimui ir vaikams.

Paramos suma – 384 Eur.

Projektas „Jauki erdvė jaunimui II” yra 2018 metais įgyvendinto projekto pratęsimas. Pirmajame projekto etape buvo įsigytas oro ritulio stalas. Šiemet jaunimo erdvė pasipildė naujais baldais – nupirktas stalas, lentyna, 6 vnt. sėdmaišių.

Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projekto pavadinimas „Sūdavos kaimo bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas“.

Sutarties numeris – J2-321.

Projekto tikslas – skatinti Sūdavos kaimo bendruomenės narių fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą, sveiką gyvenseną, sudarant tam palankias sąlygas.

Paramos suma – 385,00 Eur.

Projekto lėšomis įsigytas hantelių ir gimnastikos rinkinys.

Projekto dėka sudarytos sąlygos Sūdavos kaimo gyventojams, Sūdavos mokyklos bendruomenei užsiimti sportine veikla, rengti grupines mankštas.

Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programą.

Projekto vertė – 700,00 Eur – (Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos)

Projekto tikslas – teikiant kokybiškas socialines paslaugas įsteigtuose savarankiško gyvenimo namuose, užtikrinti vientisą estetinį pastato vaizdą bei gyventojų komfortišką aplinką.

Projekto lėšomis savarankiško gyvenimo namuose, Prapuolenių g. 1., Prapuolenių k., Vilkaviškio r. sav. sumontuota 20 vnt. (40 kv. m.) vertikalių žaliuzių.

Projektas skirtas Senyvo amžiaus, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams, įvairios socialinės padėties, lyties ir rasės Vilkaviškio r. gyventojams gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose.

Projektą remia: Vilkaviškio rajono savivaldybė

Naujienos

Scroll to Top