Investuok Vilkaviškyje

Lietuvos ir užsienio investuotojus kviečiame investuoti Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Savivaldybė nuolatos didina viešųjų teritorijų patrauklumą gyventojams ir verslui, gerina kaimo vietovių gyvenimo kokybę bei remia nevyriausybines organizacijas.


Investicijų klausimais Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Scroll to Top