Taryba

Komisijos

Savivaldybės tarybos komisijos

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šios komisijos.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos nariai:

Informacija ruošiama.

ETIKOS KOMISIJA

Komisijos nariai:

2022 m. birželio 7 d. sprendimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario Stanislovo Lopetos elgesio

2022 m. birželio 2 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-5 Protokolas

2022 m. gegužės 26 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-1 

2021 m. balandžio 19 d. sprendimas dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario Rimvydo Palubinsko elgesio

2021 m. balandžio 19 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-9

2021 m. balandžio 12 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-8

Atskiroji nuomonė dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 m. balandžio 6 d. posėdyje priimto sprendimo

2021 m. balandžio 6 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-4 

2019 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. KET-9 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimo „Dėl Valdo Kamaičio, Stanislovo Lopetos, Mavliudos Štrupkienės, Ramūno Puodžiūno, Arvydo Šlivinsko, Antano Žilinsko, Gyčio Lukoševičiaus, Saulyčio Kurtinaičio, Mariaus Jasaičio, Jūratės Drunienės, Manto Balčiūno“ patikslinimo“

2019 m. lapkričio 5 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-8

2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimas Nr. KET-6 „Dėl Renoldos Stepanauskaitės-Kubilienės“

2019 m. rugsėjo 12 d. sprendimas Nr. KET-5 „Dėl Valdo Kamaičio, Stanislovo Lopetos, Mavliudos Štrupkienės, Ramūno Puodžiūno, Arvydo Šlivinsko, Antano Žilinsko, Gyčio Lukoševičiaus, Saulyčio Kurtinaičio, Mariaus Jasaičio, Jūratės Drunienės, Manto Balčiūno“.

2019 m. rugsėjo 12 d. Etikos komisijos posėdžio protokolas Nr. KET-4

PETICIJŲ KOMISIJA

Komisijos nariai:

Informacija ruošiama.

Scroll to Top