Taryba

Komisijos

Savivaldybės tarybos komisijos

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šios komisijos.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos nariai:

Informacija ruošiama.

ETIKOS KOMISIJA

Komisijos nariai:

PETICIJŲ KOMISIJA

Komisijos nariai:

Informacija ruošiama.

Scroll to Top