Taryba

Komisijos

Savivaldybės tarybos komisijos

Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių komisijų narių meras teikia savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, reglamento nustatyta tvarka. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra šios komisijos.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos nariai:
 • Edita Gaubienė, Savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininkė);
 • Arvydas Šlivinskas, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Valdas Kamaitis, Savivaldybės tarybos narys;
 • Roma Šilingienė, Šeimenos seniūnijos Gudelių seniūnaitijos seniūnaitė;
 • Vitalius Šidiškis, Kybartų seniūnijos Č. Darvino seniūnaitijos seniūnaitis;
 • Gedeminas Žebertavičius, Virbalio seniūnijos Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijos seniūnaitis;
 • Žydrūnė Blauzdžiūnienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

Informacija ruošiama.

ETIKOS KOMISIJA

Komisijos nariai:
 • Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, Savivaldybės tarybos narė (Komisijos pirmininkė);
 • Gedeminas Gudaitis, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • Daiva Černiuvienė, Savivaldybės tarybos narė;
 • Rita Brazaitienė, Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Romaldas Mičiulis, Šeimenos seniūnijos Pūstapėdžių seniūnaitijos seniūnaitis;
 • Gedeminas Žebertavičius, Virbalio seniūnijos Virbalio Miesto Laukų seniūnaitijos seniūnaitis;
 • Aušra Sinkevičienė, Personalo skyriaus vedėja.
 • Etikos komisijos nuostatai

PETICIJŲ KOMISIJA

Komisijos nariai:
 • Saulytis Kurtinaitis, Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirmininkas);
 • Ramūnas Puodžiūnas, Savivaldybės tarybos narys;
 • Gedeminas Gudaitis, Savivaldybės tarybos narys;
 • Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja;
 • Stasys Matonis, visuomenės atstovas.

Informacija ruošiama.

Scroll to Top Skip to content