ADministracija

Ūkio subjektų priežiūra

Vilkaviškio rajono savivaldybės ūkio subjektų priežiūra

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Savivaldybės įmonių kontaktai 

Bendrovės, kuriose Vilkaviškio rajono savivaldybė valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų

Bendrovės pavadinimas Bendrovės įstatai Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Vilkaviškio rajono savivaldybei, proc. Bendrovės vadovas, kontaktai Bendrovės adresas Bendrovės valdybos nariai Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrovės veiklos ataskaitos Lūkesčių raštai Informacija
UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
99,85 proc.

Direktorius Edgaras Balšaitis
Tel. nr.: 8 342 52706, 8 699 30092
El. p.: vsilumostinklai@inbox.lt

Birutės g. 8A, Vilkaviškis

-

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

100 proc.

Direktorius Valentinas Gražulis
Tel. nr.: 8 342 52992, 8 699 14620
El. p.: vilkomunalinis@gmail.com

Šiaurės g. 20, Vilkaviškis

-

UAB „Vilkaviškio vandenys“

99,36

Direktorius Ramūnas Kašinskas
Tel. nr.: 8 342 60100, 8 618 04930
El. p.: info@vilkvand.lt

Pramonės g. 13A, Vilkaviškis

-

UAB „Kybartų darna“

100 proc.

Direktorius Vaidas Nacevičius
Tel. nr.: 8 342 30467, 8 616 48771
El. p.: komunalininkai@gmail.com

J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai

-

UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“

100 proc.

Direktorius Vidas Skrinskas
Tel. nr.: 8 342 51197, 8 615 18410
El. p.: vabiuras@gmail.com

J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis

-

Bendrovės, kuriose Vilkaviškio rajono savivaldybė turi mažiau nei 50 proc. akcijų

Bendrovės pavadinimas Įstatai Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Vilkaviškio rajono savivaldybei, proc. Bendrovės vadovas, kontaktai Bendrovės adresas Bendrovės valdybos nariai
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“

26,67 proc.

Direktorius Algirdas Bagušinskas
Tel. nr.: 8 342 52706, 8 655 40361
El. p.: algirdas.bagusinskas@maatc.lt

Vokiečių g. 10, Marijampolė

Scroll to Top