ADministracija

Investicijos

Investicijos Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Investicijų klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja administracijos skyriai, seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

Kontaktinis asmuo dėl informacijos apie investicijas Vilkaviškio rajono savivaldybėje (ENG: Contact person for investment information) – Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė (jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt; +370 342 60199)

Vykdomi, vykdyti projektai

Investicinė aplinka

Informacija užsienio investuotojams

ENG: Information for foreign investors

Metodinė medžiaga investicijoms pritraukti

Naujienos

Scroll to Top