ADministracija

Energetika

Energetikos informacija

Energetika, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Vietinio ūkio skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Informacija apie energetiką Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 2014 m. lapkričio 12 d. išdavus Šilumos tiekimo licenciją Nr. 1 UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“.

Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas įmonėms (šilumos tiekėjui), apibrėžtoje teritorijoje valdančiai šilumos perdavimo tinklus ir tiekiančiam per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos.

Pagrindinis šilumos energijos tiekėjas Savivaldybėje yra UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“. Licencija išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai UAB „Kybartų Darna“ (Kybartų ir Virbalio miestuose) ir UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ (Vilkaviškio mieste, Paežerių ir Pilviškių miesteliuose).

Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
  3. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. B-TS-79 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo
  4. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. B-TS-1276 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 2019–2021 metams nustatymo
Scroll to Top Skip to content