ADministracija

Eismo saugumas

Eismo saugumo informacija

Eismo saugumu, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Vietinio ūkio skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Eismo saugumo komisijos sprendimai

Eismo saugumo komisijos protokolai:

2023 m.

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Scroll to Top