ADministracija

Triukšmo valdymas

Triukšmo valdymo informacija

Triukšmo valdymu, rūpinasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas). Pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką. Veiklos sritis – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra.

Vilkaviškio rajono savivaldybės triukšmo kontroliere paskirta Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė (adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Kabineto Nr. 116, tel.: (8 342) 60 053, Mob. +370 611 37177, kab. Nr. 116), el. p.: 

Aktuali informacija

Triukšmas pagal paros laiką skirstomas

  • dienos – nuo 7 val. iki 19 val.
  • vakaro – nuo 19 val. iki 22 val. (negalima triukšmauti)
  • nakties – nuo 22 val. iki 7 val. (ramybės metas, kuomet draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus)

Daugiabučiuose namuose įsikūrusių įmonių (parduotuvių, barų, kavinių ir kt.) ir įstaigų savininkai, esant gyventojų skundams ir pareigūnams nustačius triukšmo ribinių dydžių viršijimus, privalo normalizuoti triukšmo lygį ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo laiką.

Civilines pirotechnikos priemones galima naudoti ne arčiau kaip 75 m nuo gyvenamųjų pastatų dienos ir vakaro laiku (7–22 val.), išskyrus organizuojamus renginius, kuriems išduotas Savivaldybės leidimas.

Gyvenamojoje aplinkoje vykdyti veiklą, keliančią triukšmą (išskyrus statybos darbus), galima nuo 7 iki 22 val., netrikdant viešosios rimties ir neviršijant Lietuvos higienos normoje nustatytų triukšmo ribinių dydžių (viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, kiti triukšmą keliantys veiksmai viešose vietose, o vakaro ir nakties metu – gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą).

Sporto aikštelėse, aikštynuose bei žaliosiose vejose, esančiuose arčiau kaip 50 metrų nuo gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties poilsio pastatų, žaisti triukšmingus žaidimus (krepšinį, lauko tenisą, tinklinį, ledo rutulį ir kitus) leidžiama nuo 8 val. iki 22 val., išskyrus organizuojamas varžybas, čempionatus ar kitus renginius, kuriems išduotas Savivaldybės leidimas.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams rekomenduojama vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti buitinio ir laisvalaikio triukšmo prevencijos reikalavimus. Visuotiniame namo savininkų susirinkime patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės privalomos visiems daugiabučių namų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų savininkams (naudotojams).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. B-ĮV-326 „Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo“ triukšmo šaltinių valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse (gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose), privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu arba el. paštu pateikti savivaldybės administracijai (statybos darbų triukšmo kontrolieriui) pranešimą (PRANEŠIMO FORMA), kuriame turi būti nurodoma:

– informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

– planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

– triukšmo mažinimo priemonės;

– galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

  • darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val.;
  • poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Nesilaikantieji taisyklių ir neleidžiantieji kaimynams ilsėtis dėl triukšmo, bus baudžiami piniginėmis baudomis. Baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą. Pirmą kartą galės būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda ir nurodyta stabdyti remonto darbus, kol nebus sutvarkyti visi dokumentai. Antrą kartą nustačius pažeidimų bauda gali siekti ir 600 eurų.

Eil. Nr.

Adresas

Statybų,  remonto darbų rūšis

Numatomų statybos, remonto darbų terminai

Numatomas triukšmo lygis

Planuojama triukšmo trukmė per parą

Triukšmo mažinimo priemonės

Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

Skundai ar pranešimai dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų

1.

Maironio g. 30-30, Vilkaviškis

Buto statybų, remonto, montavimo ir griovimo darbai

Planuojama pradėti 2022-03-18

Planuojama baigti 2023-09-18

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas, plaktukai ir kt. įrankiai.

Nuo 8 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų, daromos pertraukos.

 

 

2.

Vienybės g.  72-50, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2022-09-06

Planuojama baigti 2023-09-06

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas

Nuo 10 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

3.

Lauko g. 32-41, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2022-10-24

Planuojama baigti 2023-12-31

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 19 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

4.

Lauko g. 32-39, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2022-11-24

Planuojama baigti 2023-11-30

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Nuo 9 val. iki 19 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

5.

Darvino g. 36-33, Kybartai

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2022-11-24

Planuojama baigti 2023-05-31

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Nuo 10 val. iki 19 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

6.

Aušros g. 16-4, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-02-01

Planuojama baigti 2023-09-01

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 21 val., poilsio dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

7.

Vytauto g. 75-8, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-02-16

Planuojama baigti 2023-12-31

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

8.

Statybininkų g. 2-22, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-03-06

Planuojama baigti 2023-07-01

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

9.

S. Nėries g. 31b-6, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-03-14

Planuojama baigti 2024-03-14

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Darbo dienomis nuo 7 val. iki 21 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 20 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

10.

Statybininkų g. 6-22, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-03-20

Planuojama baigti 2024-06-30

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

11.

Birutės g. 2-38, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-03-27

Planuojama baigti 2024-05-27

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

12.

Nepriklausomybės g. 60-3, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-03-29

Planuojama baigti 2023-05-30

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

13.

Pilviškių g. 27-27, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-03-31

Planuojama baigti 2023-07-01

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Darbo dienomis nuo 17 val. iki 20 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

14.

Gedimino g. 14-49, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-04-05

Planuojama baigti 2023-11-10

Bus naudojami įrankiai:  elektrinis grąžtas

Darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

15.

Nepriklausomybės g. 84-15, Vilkaviškis

Buto remonto, griovimo darbai

Planuojama pradėti 2023-05-18

Planuojama baigti 2023-09-15

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 18 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

16.

Nepriklausomybės g. 72-21, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2023-06-01

Planuojama baigti 2023-09-30

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 19 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

17.

Nepriklausomybės g. 74-33, Vilkaviškis

Buto remonto darbai

Planuojama pradėti 2023-05-30

Planuojama baigti 2023-08-30

Bus naudojami įrankiai: elektrinis grąžtas

Nuo 8 val. iki 19 val.

Bus informuoti kaimynai, darbai bus vykdomi už uždarų durų.

 

 

Scroll to Top