ADministracija

Kultūros paveldas

Kultūros paveldo informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Architektūros ir urbanistikos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Svarbu žinoti

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena

Du butai – J. Basanavičiaus g. 38-2A, J. Basanavičiaus g. 38-2B, Kybartai   

Kauniškių kaimo senosios kapinės

Lankupėnų kaimo senosios kapinės

Ramovietės kaimo senosios kapinės

Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso transformatorinė

Virbalio miesto evangelikų liuteronų senosios kapinės ir Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai 

Pastatas, esantis J. Basanavičiaus g. 38, Kybartų m. 

Visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimtinės komplekso klėtis 

Girėnų, Galkiemio k. senosios kapinės, vad. Prūskapinėmis 

Girėnų k. senosios kapinės

Gudkaimio k. senosios kapinės 

Kurpikų k. senosios kapinės 

Liukų I k. senosios kapinės

Meiliūnų k. senosios kapinės

Rėčiūnų k. senosios kapinės 

Rasių buv. dvaro sodyba

Lakštučių, Bajorų k. sen. kapinės 

Kunigų Vaclovo Balsio, Justino Dabrilos ir Jono Petrikos žudynių vieta

Geisteriškių k. vokiečių sen. kapinės 

Geisteriškių k. sen. kapinės

Piliakalnių k. sen. kapinės 

Piliakalnių piliakalnis su papiliu ir gyvenviete

Rasių k. antrosios sen. kapinės 

Vilkabalių k. sen. kapinės

Vinkšnupių k. totorių sen. kapinės 

Pastatas Darvino skg. 14, Kybartai 

Visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimtinės komplekso Vinco Kudirkos paminklas

Bartninkų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso bažnyčios pastato liekanos 

Bartninkų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo statinių komplekso koplyčia

Bartninkų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora

Bartninkų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo statinių komplekso knygnešio kunigo Juozapo Šmulkščio kapas

Bartninkų mst. sen. kapinės 

Augalų k. senosios kapinės 

Klausučių k. senosios kapinės 

Butas, esantis Kybartų geležinkelio stoties pirmojo statinių komplekso muitinės pastate

Butas, esantis Vilkaviškio dvaro sodybos rūmuose

Klampučių dvaro sodybos fragmentų rūmai

Butai 2,5,6,7, esantys pastate J. Basanavičiaus g. 38, Kybartai

 

KULTŪROS PAVELDO STEBĖSENA 2018


Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Vištyčio vėjo malūno pastatų komplekso vėjo malūnas

 

 

2.

Vilkaviškio spirito fabriko statinių komplekso administracinis pastatas

 

 

3.

Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastatas

 

 

4.

Visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimtinės komplekso klėtis

 

 

5.

Visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimtinės komplekso Vinco Kudirkos paminklas

 

 

6.

Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso pirties pastatas

 

 

7.

Kybartų geležinkelio stoties pirmojo statinių komplekso muitinės pastatas

 

 

8.

Kybartų geležinkelio stoties pirmojo statinių komplekso muitinės ūkinis pastatas

 

 

9.

Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso transformatorinė

 

 

10.

Pastatas

 

 

11.

Alvito spirito varykla

 

 

12.

Pastatas

 

 

13.

Keturkaimio k. trečiosios senosios kapinės

 

 

14.

Miškininko, etnologo, visuomenės veikėjo Vinco Žemaičio gimtosios sodybos gimtosios sodybos vieta

 

 

15.

Keturkaimio k. pirmosios senosios kapinės

 

 

16.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso namas

 

 

17.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas

 

 

18.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso kluonas

 

 

19.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso klėtis

 

 

20.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso kiaulidė

 

 

21.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso karvidė

 

 

22.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso rūsys

 

 

23.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso šulinys

 

 

24.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso aliejinės pamatų liekanos

 

 

25.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso Ožkabalių senosios kapinės

 

 

26.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso koplytstulpis

 

 

27.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Stotis

 

 

28.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Namas

 

 

29.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Sandėlis

 

 

30.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Tualetas

 

 

31.

Švitrūnų, Unijos k. senosios kapinės

 

 

32.

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso Lietuvos kariuomenės kūrėjo-savanorio Antano Vaitkevičiaus kapas

 

 

33.

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso Lietuvos karių kapai

 

 

34.

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso senosios kapinės

 

 

35.

Rašytojo Antano Vaičiulaičio gimtoji sodyba. Klėtis, tvarto liekanos

 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2016 M.


Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete

 

 

2.

Girėnų k. senosios kapinės

 

 

3.

Vištyčio mstl. vokiečių senosios kapinės

 

 

4.

Vištyčio vėjo malūnas su technologine įranga

 

 

5.

Malūnininko namas

 

 

6.

Koplyčia

 

 

7.

Svirnas

 

 

8.

Keturvalakių  mstl. antrosios  sen. kapinės

 

 

9.

Karklinių, Beržinių k.  sen. kapinės

 

 

10.

Rugiagėlių, Dubėnų  k.  sen. kapinės, vad. Kryžiakalniu

 

 

11.

Rugiagėlių k.  I  sen. kapinės

 

 

12.

Rugiagėlių k.  II  sen. kapinės

 

 

13.

Rugiagėlių k.  III sen. kapinės

 

 

14.

Parausių kapinių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia

 

 

15.

Bebrininkų k. sen. kapinės

 

 

16.

Opšrūtų k.  vokiečių sen. kapinės

 

 

17.

Parausių k. vokiečių k. sen. kapinės

 

 

18.

Žiūrių, Gudelių k. sen. kapinės

 

 

19.

Pilviškių mstl. vokiečių sen. kapinės

 

 

20.

Pilviškių mstl. žydų senųjų kapinių dalis

 

 

21.

Geležinkelio stotis (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

22.

Sandėlis (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

23.

Bagažinė (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

24.

Tualetas (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

25.

Sodybos vieta

 

 

26.

Paežerių k. senosios kapinės

 

 

27.

Visuomenės veikėjo Juozo Kauko gimtosios sodybos klėtis

 

 

28.

Kybartų žydų pirmosios senosios kapinės

 

 

29.

Šulinys (Kybartų geležinkelio stoties statinių kompleksas II, u. k. 27479)

 

 

30.

Sandėlis (Kybartų geležinkelio stoties statinių kompleksas II, u. k. 27479)

 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2014 M.
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Kybartų ketvirtasis geležinkelio stoties statinių kompleksas (27486). Transformatorinė

aa

2.

Vinco Kudirkos gimtinės kompleksas

a

3.

Kybartų geležinkelio stoties III-asis statinių kompleksas (27483). Vagonų depo pastatas

a

4.

Kybartų geležinkelio stoties III-asis statinių kompleksas (27483). Ūkinis pastatas

a

5.

 Vinkšnupių buv. dvaro sodybos fragmentai (882). Svirnas

a

6.

Piliakalnių piliakalnis su papiliu

a

7.

Geisteriškių k. senosios vokiečių kapinės

a

8.

Vinkšnupių k. totorių senosios kapinės

a

9.

Virbalio miestelio istorinis centras

a

10.

 Ūkinis pastatas su kaminu

Scroll to Top