ADministracija

Kultūros paveldas

Kultūros paveldo informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Architektūros ir urbanistikos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Svarbu žinoti

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena

KULTŪROS PAVELDO STEBĖSENA 2018


Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Vištyčio vėjo malūno pastatų komplekso vėjo malūnas

 

 

2.

Vilkaviškio spirito fabriko statinių komplekso administracinis pastatas

 

 

3.

Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastatas

 

 

4.

Visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimtinės komplekso klėtis

 

 

5.

Visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimtinės komplekso Vinco Kudirkos paminklas

 

 

6.

Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso pirties pastatas

 

 

7.

Kybartų geležinkelio stoties pirmojo statinių komplekso muitinės pastatas

 

 

8.

Kybartų geležinkelio stoties pirmojo statinių komplekso muitinės ūkinis pastatas

 

 

9.

Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso transformatorinė

 

 

10.

Pastatas

 

 

11.

Alvito spirito varykla

 

 

12.

Pastatas

 

 

13.

Keturkaimio k. trečiosios senosios kapinės

 

 

14.

Miškininko, etnologo, visuomenės veikėjo Vinco Žemaičio gimtosios sodybos gimtosios sodybos vieta

 

 

15.

Keturkaimio k. pirmosios senosios kapinės

 

 

16.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso namas

 

 

17.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas

 

 

18.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso kluonas

 

 

19.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso klėtis

 

 

20.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso kiaulidė

 

 

21.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso karvidė

 

 

22.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso rūsys

 

 

23.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso šulinys

 

 

24.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso aliejinės pamatų liekanos

 

 

25.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso Ožkabalių senosios kapinės

 

 

26.

Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso koplytstulpis

 

 

27.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Stotis

 

 

28.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Namas

 

 

29.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Sandėlis

 

 

30.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Tualetas

 

 

31.

Švitrūnų, Unijos k. senosios kapinės

 

 

32.

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso Lietuvos kariuomenės kūrėjo-savanorio Antano Vaitkevičiaus kapas

 

 

33.

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso Lietuvos karių kapai

 

 

34.

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekso senosios kapinės

 

 

35.

Rašytojo Antano Vaičiulaičio gimtoji sodyba. Klėtis, tvarto liekanos

 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2016 M.


Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete

 

 

2.

Girėnų k. senosios kapinės

 

 

3.

Vištyčio mstl. vokiečių senosios kapinės

 

 

4.

Vištyčio vėjo malūnas su technologine įranga

 

 

5.

Malūnininko namas

 

 

6.

Koplyčia

 

 

7.

Svirnas

 

 

8.

Keturvalakių  mstl. antrosios  sen. kapinės

 

 

9.

Karklinių, Beržinių k.  sen. kapinės

 

 

10.

Rugiagėlių, Dubėnų  k.  sen. kapinės, vad. Kryžiakalniu

 

 

11.

Rugiagėlių k.  I  sen. kapinės

 

 

12.

Rugiagėlių k.  II  sen. kapinės

 

 

13.

Rugiagėlių k.  III sen. kapinės

 

 

14.

Parausių kapinių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia

 

 

15.

Bebrininkų k. sen. kapinės

 

 

16.

Opšrūtų k.  vokiečių sen. kapinės

 

 

17.

Parausių k. vokiečių k. sen. kapinės

 

 

18.

Žiūrių, Gudelių k. sen. kapinės

 

 

19.

Pilviškių mstl. vokiečių sen. kapinės

 

 

20.

Pilviškių mstl. žydų senųjų kapinių dalis

 

 

21.

Geležinkelio stotis (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

22.

Sandėlis (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

23.

Bagažinė (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

24.

Tualetas (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

25.

Sodybos vieta

 

 

26.

Paežerių k. senosios kapinės

 

 

27.

Visuomenės veikėjo Juozo Kauko gimtosios sodybos klėtis

 

 

28.

Kybartų žydų pirmosios senosios kapinės

 

 

29.

Šulinys (Kybartų geležinkelio stoties statinių kompleksas II, u. k. 27479)

 

 

30.

Sandėlis (Kybartų geležinkelio stoties statinių kompleksas II, u. k. 27479)

 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2015 METAIS
l.
Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Bartninkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios pastato liekanos

 
aa

2.

Piliakalnių piliakalnis su papiliu 
a

3.

Serdokų k. senosios kapinės 
a

4.

Vilkabalių k. senosios kapinės 
a

5.

Vinkšnupių k. totorių senosios kapinės 
a

6.

Geisteriškių k. senosios kapinės 
a

7.

Geisteriškių k. vokiečių senosios kapinės

 
a

8.

Lakštučių, Bajorų  k. senosios kapinės 
a

9.

Piliakalnių k. senosios kapinės 
a

10.

Bartninkų mstl. senosios kapinės 
 

11.

Rasių k. antrosios senosios kapinės

 
 
12.Mažųjų Būdežerių k. senosios kapinės, vad. Prancūzkapiais 
 
13.

J. Vydūno ir J. Vilkaičio žuvimo vieta

 
 
14.

Žuvimo vieta. Budavonė

 
 
15.

Akmuo, vad. Stebuklingu, kitaip Didžiuoju akmeniu

 
 
16.Vištyčio miestelio žydų antrosios senosios kapinės 
 
17.Dabravolės piliakalnis su gyvenviete 
 
18.Ančlaukio k. senosios kapinės 
 
19.Spirito varykla 
 
20.

Žydų ir sovietinių karo belaisvių žudynių ir užkasimo vieta

 
 
21.

Keturkaimio k. pirmosios senosios kapinės

 
 
22.

Keturkaimio k. antrosios  senosios kapinės, vad. Biednokapinėmis

 
 
23.Teiberių k. senosios kapinės 
 
24.Giedrių k. senosios kapinės 
 
25.

Mažučių k. senosios kapinės

 
 
26.

Gudkaimio k. senosios kapinės

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
 
 
27.

Geležinkelio stoties statinių kompleksas (27483). Vagonų depo pastatas

 
 
28.

Geležinkelio stoties statinių kompleksas (27483). Ūkinis pastatas

 
 
29.

Pagramdų, Zomčinės k. senosios kapinės

 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2014 M.
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Kybartų ketvirtasis geležinkelio stoties statinių kompleksas (27486). Transformatorinė

aa

2.

Vinco Kudirkos gimtinės kompleksas

a

3.

Kybartų geležinkelio stoties III-asis statinių kompleksas (27483). Vagonų depo pastatas

a

4.

Kybartų geležinkelio stoties III-asis statinių kompleksas (27483). Ūkinis pastatas

a

5.

 Vinkšnupių buv. dvaro sodybos fragmentai (882). Svirnas

a

6.

Piliakalnių piliakalnis su papiliu

a

7.

Geisteriškių k. senosios vokiečių kapinės

a

8.

Vinkšnupių k. totorių senosios kapinės

a

9.

Virbalio miestelio istorinis centras

a

10.

 Ūkinis pastatas su kaminu

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2013
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

Foto fiksacija

 

1.

A. Vaičiulaičio gimtoji sodyba

   

aa

2.

Vištyčio vėjo malūnas

  

a

3.

Kaupiškių k. k.

  

a

4.

Girėnų k. k.

  

a

5.

Kaupiškių piliakalnis

 

a

6.

Kurpikų k. k.

  

a

7.

Kybartų glžkl. III – Vagonų depo pst.

  

a

8.

Kybartų glžkl. III – Ūkinis pst.

  

a

9.

Kybartų glžkl. IV – Pirties pst.

  

a

10.

Kybartų glžkl. IV – Transformatorinė

  

a

11.

Virbalio vokiečių sen. k.

  

a

12.

Kybartų vok. sen. k.

  

a

13.

Paežerių dvaro sodyba. Magazinas

  

a

14.

Paežerių dvaro sodyba. Kiaulidės

  

a

15.

Paežerių dvaro sodyba. Karvidė

  

a

16.

Paežerių dvaro sodyba. Spirito varykla

  

a

17.

Paežerių dvaro sodyba. Sandėlis

  

a

18.

Virbalio mstl. istorinis centras

  

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA 2012
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

Foto fiksacija

aa

1.

Skliausčių senovės gyvenvietė

aa

2.

Skliausčių senovės gyvenvietė II

a

3.

Ožkabalių senkapis su degintiniu kapu

a

4.

Vilkaviškio m. žydų senosios kapinės

a

5.

Kapinės II (holokausto aukų)

a

6.

Kapinės III (antrojo pasaulinio karo karių)

a

7.

Serdokų k. senosios kapinės

a

8.

Bijotų k. senosios kapinės

a

9.

Mažučių k. senosios kapinės

a

10.

Švitrūnų, Unijos senosios kapinės

a

11.

Geisteriškių k. senosios kapinės

a

12.

Geisteriškių k. vokiečių senosios kapinės

a

13.

Pašeimenių k. senosios kapinės

a

14.

Didžiųjų Būdežerių k. senosios kapinės

a

15.

Mažųjų Būdežerių k. senosios kapinės, vad. prancūzkapiais

a

16.

Virbalio žydų senosios kapinės

a

17.

Lakštučių, Bajorų k. senosios kapinės

a

18.

Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų kompleksas. Kunigų seminarijos pastatas

a

19.

Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų kompleksas. Ūkinis pastatas

a

20.

Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete

a

21.

Rėčiūnų k. senosios kapinės

a

22.

Vokiečių kapinės

a

23.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Stotis

a

24.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Sandėlis

a

25.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Namas

a

26.

Geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Tualetas

a
    
Scroll to Top Skip to content