ADministracija

Renovacija

Daugiabučių namų renovacija Vilkaviškio rajone

Renovacija, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Vietinio ūkio skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės renovacijos žemėlapis

Informaciniai pranešimai

2022 m.

Ataskaita apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2022 m. gruodžio 30 d.

 

Eil. Nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

VI kvietimas

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

1968

12

2021-08-19

ACCA-20-210819-00225

E/B

63

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

1978

8

2021-08-19

ACCA-20-210819-00226

E/B

60

3.

K. Naumiesčio g.11, Kybartai

1986

18

2021-11-26

ACCA-20-211126-00322

E/B

59

4.

Darvino g.34, Kybartai

1986

50

2022-09-28

ACCA-20-22098-00263

E/B

50

5.

Darvino g.36, Kybartai

 

1990

40

2022-08-19

ACCA-20-220819-00231

E/B

50

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butų ir kitų patalpų

 

 

 

 

 

VII kvietimas

 

 

1.

Vištyčio g.2, Virbalis

1971

8

2022-09-01

ACCA-20-220901-00243

F/B

71

2.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai

1993

24

2022-10-11

ACCA-20-221025-00296

F/B

61

Viso: 2 daugiabutis, 32 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 26A,  Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

1983

40

2021-07-30

ACCA-20-210730-00203

F/C

50 *

Viso: 3 daugiabučiai, 110 butų ir kitų patalpų

* – suminiai (pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo) skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

VII kvietimas

1.

Nepriklausomybės g. 78, Vilkaviškis

1979

30

2022-10-10

ACCA-20-221010-00274

F/B

51 *

Viso: 1 daugiabutis, 30 butų ir kitų patalpų

* – suminiai (pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo) skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga“), atlikta 90 proc. darbų. Statybos rangovas bankrutavo, vykdomos procedūros dėl naujo rangovo, kad statybos darbai būtų užbaigti.

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga“), atlikta 90 proc. darbų. Statybos rangovas bankrutavo, vykdomos procedūros dėl naujo rangovo, kad statybos darbai būtų užbaigti.

Viso : 2 daugiabučiai, 105 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

Viso : 2 daugiabučiai, 35 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis  (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   (55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

8.

Lauko g. 28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigaliojo naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

9.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu. Įvyko rengiamo techninio darbo projekto viešas aptarimas su butų savininkais. Vykdomos specialiosios ekspertizės (KP objektas) procedūros, gavus teigiamą išvadą – bus vykdoma bendroji techninio darbo projekto ekspertizė.

Viso: 9 daugiabučiai, 340 butų ir kitų patalpų.

VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą keičia

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra   (APVA)

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. nebeadministruoja LR Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Programą administruoja ir Įstatyme numatytas funkcijas vykdo LR aplinkos ministro įgaliota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1.

S. Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

2.

S. Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, dėl butų savininkų įsiskolinimų paslaugų tiekėjams, negautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui.

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

5.

S. Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

6.

Statybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

7.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

8.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

9.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, pasirašyta valst. paramos sutartis su APVA, gautas finansuotojo (AB Šiaulių bankas) pritarimas kredito suteikimui. Buvo vykdomi statybos rangos darbų kartu su projektavimu konkursai per CPO LT sistemą – vyko 2 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Bus vykdomas dar vienas pirkimas per CPO sistemą, nepavykus nupirkti rangos darbų – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

10.

Lauko g. 32,

Vilkaviškis (45 butai)

2021 m. III ketv. butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui pagal VIII kvietimo reikalavimus, dokumentai dėl investicinio plano parengimo pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybei, organizuojamas Investicijų plano parengimas.

Viso: 10 daugiabučių, 420 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butai)

2021-04-30 vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai nusprendė pasirinkti B paketą, nekeičiant jokių priemonių. Investicinis planas galutinai parengtas ir  2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo. Namo butų savininkų dauguma pritarė investiciniam planui ir pasirinko finansuotoją. APVA pritarė investiciniam planui, bankas priėmė paraišką kredito suteikimui, tačiau name yra daug skolininkų, kurie nesusimoka tūkstantinių skolų (daugiausia už atliekas), todėl bankas nesuteikia kredito, kol nebus apmokėtos skolos. Buvo sušauktas susirinkimas, prašoma gyventojų apsimokėti skolas, tačiau gyventojai ir toliau nemoka.

2.

P. Cvirkos g.21, Kybartai (10 butų)

2021-08-23  gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta renovacijos iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

3.

Dariaus ir Girėno g.22, Kybartai (3 butai)

2021-08-23  Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

4.

Darvino g.30, Kybartai (20 butų)

2022-02-04  Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

5.

Vištyčio g.9, Virbalis (3 butai)

2022-05-31 Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

Viso: 5 daugiabučiai, 71 butai ir kitos patalpos.

               

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 8 daugiabučiai namai 238 butų ir kitų patalpų.

VII kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 3 daugiabučiai namai 62 butų ir kitų patalpų

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus atnaujinta 11 daugiabučių namų 375 butai ir kitos patalpos.

VIII kvietimo modernizavimo etapu  bus atnaujinta 15 daugiabučių namų, 491 butai ir kitos patalpos.

Viso: 80 daugiabučiai namai, 2836 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. renovuoti (modernizuoti) 52 daugiabučiai namai (29 „Vilkuva“, 23 „Kybartų darna“), 1865 butai ir kitos patalpos;
 2. šiuo metu renovuojami 2 daugiabučiai namai (2 „Vilkuva“), 105 butai ir kitos patalpos.
 3. vykdomos VII ir VIII kvietimų modernizavimo etapų procedūros 26 daugiabučių namų (19 „Vilkuva“, 7 „Kybartų darna“), 866 butai ir kitos patalpos.

Ataskaita apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2022 m. kovo 31 d.

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

VI kvietimas

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

1968

12

2021-08-19

ACCA-20-210819-00225

E/B

63

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

1978

8

2021-08-19

ACCA-20-210819-00226

E/B

60

3.

K.Naumiesčio g.11, Kybartai

1986

18

2021-11-26

ACCA-20-211126-00322

E/B

59

Viso: 3 daugiabučiai, 38 butų ir kitų patalpų

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 26A, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6,

Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

1983

40

2021-07-30

ACCA-20-210730-00203

F/C

50 *

Viso: 3 daugiabučiai, 110 butų ir kitų patalpų

* – suminiai skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Liepos mėnesį pradėti vykdyti statybos rangos darbai. Šiuo metu atlikti visi statybos rangos darbai, pateikti dokumentai statybų inspekcijai, statybos užbaigimo aktui gauti.

2.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Šiuo metu atlikti visi statybos rangos darbai, ruošiami dokumentai statybų inspekcijai, statybos užbaigimo aktui gauti.

Viso: 2 daugiabučiai, 90 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų.

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų.

Viso : 2 daugiabučiai, 105 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-06-16d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. 2021-08-03 gautas  BETA pritarimas ir valstybės paramos sutartis pasirašyta. 2021-08-19 vyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. 2021-09-17 per CPO.LT buvo nupirkta ir pasirašyta projekto ekspertizės paslauga. 2021.12.06 gautas statybos leidimas, 2021.12.21 per CPO.LT nupirkta techninė priežiūra. Vyksta statybos rangos darbai , jų atlikta 58 proc.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-05-27d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. Valstybės paramos sutartis su Būsto energijos taupymo agentūra pasirašyta 2021-07-15d.,gautas banko pritarimas dėl finansavimo, pasirašyta sutartis su rangovu. 2021-08-19 vyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. 2021-09-17 per CPO.LT buvo nupirkta ir pasirašyta projekto ekspertizės paslauga. 2021.12.27 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos rangos darbai, jų atlikta 41 proc.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   (55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, įvyko statybos rangos darbų konkursas per CPO LT sistemą – laimėtojas UAB „Vilkasta”. Vykdomi statybos rangos darbai – atlikta ~ 51 proc. darbų.

9.

Lauko g. 28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros.

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu. Įvyko rengiamo techninio darbo projekto viešas aptarimas su butų savininkais. Rengiamos specialiosios ekspertizės (KP objektas) procedūros, gavus teigiamą išvadą – bus vykdoma bendroji techninio darbo projekto ekspertizė.

Viso: 10 daugiabučių, 370 butas ir kitos patalpos.

VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą keičia

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra   (APVA)

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. nebeadministruoja LR Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Programą administruoja ir Įstatyme numatytas funkcijas vykdo LR aplinkos ministro įgaliota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos  techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos  techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos  techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje.

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje.

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos  techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos  techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

11.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst. paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus kreipiamasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo, vykdomos techninio darbo projekto parengimo ir rangos konkursų procedūros.

12.

Lauko g. 32,

Vilkaviškis (45 butai)

2021 m. III ketv. butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui pagal VIII kvietimo reikalavimus, dokumentai dėl investicinio plano parengimo pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybei, organizuojamas Investicijų plano parengimas.

Viso: 12 daugiabučių, 473 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butai)

2021-04-30 vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai nusprendė pasirinkti B paketą, nekeičiant jokių priemonių. Investicinis planas galutinai parengtas ir  2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo. Namo butų savininkų dauguma pritarė investiciniam planui ir pasirinko finansuotoją. APVA pritarė investiciniam planui, šiuo metu laukiame valstybės sutarties pasirašymo, kad galėtume kreiptis į banką dėl kredito suteikimo.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9 butai)

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6 butai)

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti A paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

 

4.

P. Cvirkos g.21, Kybartai (10 butų)

2021-08-23  Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta renovacijos iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

5.

Dariaus ir Girėno g.22, Kybartai (3 butai)

2021-08-23  Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

6.

Darvino g.30, Kybartai (20 butų)

2022-02-04  Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

Viso: 6 daugiabučiai, 83 butai ir kitos patalpos.

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 6 daugiabučiai namai 148 butų ir kitų patalpų.

 Šiuo metu atnaujinami 7 daugiabučiai namai 257 butai ir kitos patalpos:

 • 4 namai iš VI kvietimo
 • 3 nami iš VII kvietimo

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus atnaujinta 11 daugiabučių namų 375 butai ir kitos patalpos.

VIII kvietimo modernizavimo etapu  planuojama atnaujinti 14 daugiabučių namų, 488 butai ir kitos patalpos (anksčiau numatyti 4 namai, 68 butai nepatvirtino IP).

Viso: 79 daugiabučiai namai, 2833 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. renovuoti (modernizuoti) 47 daugiabučiai namai (28 „Vilkuva“, 19 „Kybartų darna“), 1713 butai ir kitos patalpos;
 2. šiuo metu renovuojami 7 daugiabučiai namai (3 „Vilkuva“, 4 „Kybartų darna“), 257 butai ir kitos patalpos.
 3. vykdomos VII ir VIII kvietimų modernizavimo etapų procedūros 25 daugiabučių namų (19 „Vilkuva“, 6 „Kybartų darna“), 863 butai ir kitos patalpos.

2021 m.

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2021 m. gruodžio 28 d.

 

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

VI kvietimas

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

1968

12

2021-08-19

ACCA-20-210819-00225

E/B

nėra duomenų

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

1978

8

2021-08-19

ACCA-20-210819-00226

E/B

nėra duomenų

3.

K.Naumiesčio g.11, Kybartai

1986

18

2021-11-26

ACCA-20-211126-00322

E/B

nėra duomenų

Viso: 2 daugiabučiai, 20 butų ir kitų patalpų

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6,

Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

1983

40

2021-07-30

ACCA-20-210730-00203

F/C

50 *

Viso: 3 daugiabučiai, 110 butų ir kitų patalpų

* – suminiai skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Liepos mėnesį pradėti vykdyti statybos rangos darbai.Šiuo metu statybos darbų atlikta apie 85 proc.

2.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Šiuo metu statybos darbų atlikta apie 95 proc.

Viso: 3 daugiabučiai, 108 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų;

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų;

Viso : 2 daugiabučiai, 105 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-06-16d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. 2021-08-03 gautas  BETA pritarimas ir valstybės paramos sutartis pasirašyta. 2021-08-19 vyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. 2021-09-17 per CPO.LT buvo nupirkta ir pasirašyta projekto ekspertizės paslauga. 2021.12.06 gautas statybos leidimas, 2021.12.21 per CPO.LT nupirkta techninė priežiūra. Prasidėję statybos parengiamieji darbai.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-05-27d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. Valstybės paramos sutartis su Būsto energijos taupymo agentūra pasirašyta 2021-07-15d.,gautas banko pritarimas dėl finansavimo, pasirašyta sutartis su rangovu. 2021-08-19 vyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. 2021-09-17 per CPO.LT buvo nupirkta ir pasirašyta projekto ekspertizės paslauga. 2021.12.27 gautas statybos leidimas , ruošiamasi pirkti techninę priežiūrą.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, įvyko statybos rangos darbų konkursas per CPO LT sistemą – laimėtojas UAB „Vilkasta”. Vykdomi statybos rangos darbai – atlikta ~ 7 proc. darbų.

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta. Nuo 2022-01-01 įsigalioja naujas teisinis reglamentavimas – bus vykdomos statybos rangos darbų biudžeto didinimo procedūros

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu. Įvyko rengiamo techninio darbo projekto viešas aptarimas su butų savininkais. Rengiamos specialiosios ekspertizės (KP objektas) procedūros, gavus teigiamą išvadą – bus vykdoma bendroji techninio darbo projekto ekspertizė.

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrą keičia

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra   (APVA)

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. nebeadministruoja LR Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Programą administruoja ir Įstatyme numatytas funkcijas vykdo LR aplinkos ministro įgaliota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

11.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, laukiama valst.paramos sutarties su APVA pasirašymo, ją pasirašius – bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

12.

Lauko g. 32,

Vilkaviškis (45 butai)

2021 m. III ketv. butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui pagal VIII kvietimo reikalavimus, dokumentai dėl investicinio plano parengimo pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybei, organizuojamas Investicijų plano parengimas

Viso:  12 daugiabučių, 473 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, nekeičiant jokių priemonių. Investicinis planas galutinai parengtas ir  2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo. Namo butų savininkų dauguma pritarė investiciniam planui ir pasirinko finansuotoją. Buvo kreiptasi į BETA  dėl pritarimo investiciniam planui, tačiau BETA atmetė dėl rastų klaidų plane.Šiuo metu pataisytas investicinis planas pateiktas APVA pritarimui.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11  pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti A paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11   pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

 

4.

P.Cvirkos g.21, Kybartai (10 butų)

2021-08-23d. Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta renovacijos iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

5.

Dariaus ir Girėno g.22, Kybartai (3 butai)

2021-08-23d. Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

Viso: 5 daugiabučiai, 63 butai ir kitos patalpos.

               

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 5 daugiabučiai namai 130 butų ir kitų patalpų, atnaujinama 5 daugiabučiai namai 213 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

 

VIII kvietimo modernizavimo etapu  planuojama atnaujinti 13 daugiabučių namų, 468 butai ir kitos patalpos (anksčiau numatyti 4 namai, 68 butai nepatvirtino IP).

Viso: 78 daugiabučiai namai, 2878 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 46 daugiabučiai namai, 1695 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI, VII ir VIII kvietimų modernizavimo etapų procedūros 32 daugiabučių namų, 1183 butai ir kitos patalpos.

_____________________

Ataskaita apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2021 m. spalio 22 d.

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

VI kvietimas

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

1968

12

2021-08-19

ACCA-20-210819-00225

E/B

nėra duomenų

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

1978

8

2021-08-19

ACCA-20-210819-00226

E/B

nėra duomenų

Viso: 2 daugiabučiai, 20 butų ir kitų patalpų

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6,

Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

1983

40

2021-07-30

ACCA-20-210730-00203

F/C

50 *

Viso: 3 daugiabučiai, 110 butų ir kitų patalpų

* – suminiai skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-24 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-12-07 su rangovu bus pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas. Renovacijos darbai užbaigti, keliami dokumentai į info statybą ir laukiama statybos užbaigimo akto.

2.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Liepos mėnesį pradėti vykdyti statybos rangos darbai.Šiuo metu statybos darbų atlikta apie 62 proc.

3.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Šiuo metu statybos darbų atlikta apie 90 proc.

Viso: 3 daugiabučiai, 108 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų;

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų;

Viso : 2 daugiabučiai, 105 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-06-16d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. 2021-08-03 gautas  BETA pritarimas ir valstybės paramos sutartis pasirašyta. 2021-08-19 vyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. 2021-09-17 per CPO.LT buvo nupirkta ir pasirašyta projekto ekspertizės paslauga Šiuo metu vyksta projekto ekspertizė.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-05-27d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. Valstybės paramos sutartis su Būsto energijos taupymo agentūra pasirašyta 2021-07-15d.,gautas banko pritarimas dėl finansavimo, pasirašyta sutartis su rangovu. 2021-08-19 vyko techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams. 2021-09-17 per CPO.LT buvo nupirkta ir pasirašyta projekto ekspertizės paslauga. Šiuo metu vyksta projekto ekspertizės darbai.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, įvyko statybos rangos darbų konkursas per CPO LT sistemą – laimėtojas UAB „Vilkasta”. Vykdomi statybos rangos darbai.

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu. Įvyko rengiamo techninio darbo projekto viešas aptarimas su butų savininkais. Rengiamos specialiosios ekspertizės (KP objektas) procedūros, gavus teigiamą išvadą – bus vykdoma bendroji techninio darbo projekto ekspertizė.

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

11.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA. BETA suderino ir patvirtino Investicijų planą, bus vykdomos techninio darbo projekto parengimo konkurso procedūros

Viso:  11 daugiabučių, 428 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, nekeičiant jokių priemonių. Investicinis planas galutinai parengtas ir  2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo. Namo butų savininkų dauguma pritarė investiciniam planui ir pasirinko finansuotoją. Buvo kreiptasi į BETA  dėl pritarimo investiciniam planui, tačiau BETA atmetė dėl rastų klaidų plane, šiuo metu investicinis planas pataisytas ir ruošiamasi vėl teikti VŠĮ BETA.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11  pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti A paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11   pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

 

4.

P.Cvirkos g.21, Kybartai (10 butų)

2021-08-23d. Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta renovacijos iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

5.

Dariaus ir Girėno g.22, Kybartai (3 butai)

2021-08-23d. Gautas namo savininkų prašymas organizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu dėl pritarimo parengti namo investicinį planą. Balsavimo raštu metu pritarta namo renovacijos proceso iniciavimui. Kreiptasi į Vilkaviškio rajono savivaldybę dėl investicinio plano parengimo.

Viso: 5 daugiabučiai, 63 butai ir kitos patalpos.

               

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 5 daugiabučiai namai 130 butų ir kitų patalpų, atnaujinama 5 daugiabučiai namai 213 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

 

VIII kvietimo modernizavimo etapu  planuojama atnaujinti 12 daugiabučių namų, 423 butai ir kitos patalpos (anksčiau numatyti 4 namai, 68 butai nepatvirtino IP).

Viso: 77 daugiabučiai namai, 2833 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 46 daugiabučiai namai, 1695 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI, VII ir VIII kvietimų modernizavimo etapų procedūros 31 daugiabučių namų, 1138 butai ir kitos patalpos.

_____________________

Ataskaita apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2021 m. rugpjūčio 17 d.

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6,

Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

1983

40

2021-07-30

ACCA-20-210730-00203

F/C

50 *

Viso: 3 daugiabučiai, 110 butų ir kitų patalpų

* – suminiai skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, vyksta ir techninės priežiūros pirkimas. Per CPO LT 2020-08-10 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-02 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-05 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Renovacijos darbai užbaigti pilnai, renkami dokumentai ir keliama informacija į info statybą, laukiama statybos užbaigimo akto pasirašymo.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-18 Statybų firma, MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-19 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. dėjo. Renovacijos darbai užbaigti pilnai, renkami dokumentai ir keliama informacija į info statybą, laukiama statybos užbaigimo akto pasirašymo.

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-24 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-12-07 su rangovu bus pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas. Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai, kurių atlikta apie 80 proc. Planuojama rugsėjo  mėnesį  priduoti namą statybų inspekcijai.

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Liepos mėnesį pradėti vykdyti statybos rangos darbai, kurių šiuo metu atlikta apie 15 proc.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Šiuo metu vyksta statybos rangos darbai, kurių atlikta apie 64 proc.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų;

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 90 proc. darbų;

Viso : 2 daugiabučiai, 105 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-06-16d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. 2021-08-03 gautas  BETA pritarimas ir valstybės paramos sutartis išsiųsta pasirašymui  Į Vilnių. 2021-08-19 vyks techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. 2021-05-27d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas. Valstybės paramos sutartis su Būsto energijos taupymo agentūra pasirašyta 2021-07-15d., Šiaulių bankas išdavė raštą dėl finansavimo, 2021-08-19 vyks techninio darbo projekto pristatymas namo gyventojams.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, įvyko statybos rangos darbų konkursas per CPO LT sistemą – laimėtojas UAB „Vilkasta”

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – vyko 3 pirkimai, pasiūlymų nebuvo pateikta

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu nepatvirtino Investicijų plano, namas negali dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) Programoje

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

11.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo butų savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, parengtas Investicijų planas, butų savininkai vardiniu balsavimu patvirtino Investicijų planą, Paraiška ir Investicijų planas pateikta vertinimui į BETA

Viso:  11 daugiabučių, 428 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, nekeičiant jokių priemonių. Investicinis planas galutinai parengtas ir  2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo. Namo butų savininkų dauguma pritarė investiciniam planui ir pasirinko finansuotoją. Ruošiami dokumentai į Būsto energijos taupymo agentūrą dėl investicinio plano pritarimo.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11  pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti A paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11   pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Buvo skelbtas vardinis balsavimas paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, namo butų savininkai renovacijai nepritarė.

 

Viso: 3 daugiabučiai, 50 butai ir kitos patalpos.

           

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 3 daugiabučiai namai 110 butų ir kitų patalpų, atnaujinama 7 daugiabučiai namai 233 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

 

VIII kvietimo modernizavimo etapu  planuojama  atnaujinti 10 daugiabučių namų, 410 butai ir kitos patalpos (anksčiau numatyti 4 namai, 68 butai nepatvirtino IP).

Viso: 75 daugiabučiai namai, 2820 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 44 daugiabučiai namai, 1675 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI , VII ir VIII kvietimų modernizavimo etapų procedūros 31 daugiabučių namų, 1145 butai ir kitos patalpos.

_____________________

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2021 m. birželio 22 d.

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6,

Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

Viso: 2 daugiabučiai, 70 butų ir kitų patalpų

* – suminiai skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, vyksta ir techninės priežiūros pirkimas. Per CPO LT 2020-08-10 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-02 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-05 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Atlikta apie 90 proc. statybos rangos darbų, liepos mėnesį planuojamas namo pridavimas statybų  inspekcijai.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-18 Statybų firma, MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-19 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Atlikta  apie 95 proc. statybos rangos darbų, liepos mėnesį planuojamas namo pridavimas statybų  inspekcijai.

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-24 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-12-07 su rangovu bus pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas. Šiuo metu vykdomi statybos rangos darbai, kurių atlikta apie 70 proc. Planuojama rugsėjo  mėnesį  priduoti namą statybų inspekcijai.

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 2021-03-20 su ‚Žilinskis ir Co“, UAB, pasiršyta rangos darbų sutartis, 2021-03-31 nupirkta techninė priežiūra. Laukiama  projekto sprendinių pakeitimo (dėl balkonų stiklinimo), liepos mėnesį planuojama pradėti statybos rangos darbus.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo. Vykdomi statybos rangos darbai, kurių atlikta apie 51proc.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 89 proc. darbų;

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 68 proc. darbų;

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, statybos rangos darbai užbaigti (rangovas – UAB „Daistatus”), laukiama statybos užbaigimo akto;

Viso : 3 daugiabučiai, 145 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. Iš BETA gautas atsakymas, kad paraiška yra tinkama. 2021-06-16d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. Iš BETA gautas atsakymas, kad paraiška yra tinkama. 2021-05-27d. per CPO LT buvo nupirkti statybos rangos su projektavimu darbai . Su rangovu  UAB „Žilinskis ir Co“ pasirašytas tarpusavio susitarimas, kad sutartis bus pasirašyta tuomet, kai bus gauta Būsto energijos taupymo agentūros valstybės paramos sutartis ir finansuotojo raštiškas pritarimas.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, įvyko statybos rangos darbų konkursas per CPO LT sistemą – laimėtojas UAB „Vilkasta”

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vyko 2 statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą – pasiūlymų pateikta nebuvo;

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

BūsimasVIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 91,67 proc., pasirinktas B paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB “Terma Consult”), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 65,85 proc., pasirinktas A paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (MB „PEKAS“), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 62,50 proc., pasirinktas I paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 77,50 proc., pasirinktas A paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis), gyventojai nepatvirtino investicijų plano (pritarusių – 33,33 proc.), namas negali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programos VIII kvietime

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB “Terma Consult”), gyventojai nepatvirtino investicijų plano (pritarusių – 40,00 proc.), namas negali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programos VIII kvietime

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB “Terma Consult”), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 74,00 proc., pasirinktas A paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB “Terma Consult”), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 62,00 proc., pasirinktas A paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 72,73 proc., pasirinktas B paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 72,50 proc., pasirinktas B paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

11.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (MB „PEKAS“), gyventojai patvirtino investicijų planą (pritarusių – 80,00 proc., pasirinktas I paketas), paraiška ir Investicijų planai pateikti vertinimui į BETA

Viso:  11 daugiabučių, 428 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, nekeičiant jokių priemonių. Investicinis planas galutinai parengtas ir  2021-05-11 pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Ruošiamasi greitu metu skelbti vardinį balsavimą paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, o tada kreipsimės į BETA dėl investicinio plano pritarimo.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti B paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11  pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Ruošiamasi greitu metu skelbti vardinį balsavimą paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, o tada kreipsimės į BETA dėl investicinio plano pritarimo.

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6) butai

2021-04-30  vyko Investicijų plano viešasis aptarimas. Butų savininkai  nusprendė pasirinkti A paketą, pakeičiant kai kurias priemones. Investicinis planas galutinai parengtas ir 2021-05-11   pasirašytas Vilkaviškio rajono savivaldybės. Ruošiamasi greitu metu skelbti vardinį balsavimą paštu namo butų savininkams, dėl paketo ir finansuotojo pasirinkimo, o tada kreipsimės į BETA dėl investicinio plano pritarimo.

Viso: 3 daugiabučiai, 50 butai ir kitos patalpos.

                     

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 2 daugiabučiai namai 70 butų ir kitų patalpų, atnaujinama 8 daugiabučiai namai 273 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

VIII kvietimo modernizavimo etapu  planuojama  atnaujinti  12 daugiabučių namų, 425 butai ir kitos patalpos.

Viso: 77 daugiabučiai namai, 2835 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 43 daugiabučiai namai, 1635 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI, VII ir VIII kvietimų modernizavimo etapų procedūros 34 daugiabučių namų, 1200 butai ir kitos patalpos.

_____________________

Informuojame, kad nuo 2021-05-12 įsigaliojo Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) termino pratęsimas. Paraiškos priimamos iki 2021-12-31 imtinai.

Kvietimo pratęsimo nuorodą rasite čia https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/55f40420b23811eba871a26c1fc3fbc1

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-405 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“ PAKEITIMO

 2021 m. gegužės 11 d. Nr. D1-286

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-405 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ :

 1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. P a v e d u viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūra įvertinti pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą Kvietimą pateiktas paraiškas ir iki 2022 m. kovo 15 d. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.“.

 1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygų 12 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„12.

Paraiškų teikimas

Terminas

Nuo Kvietimo paskelbimo iki 2021-12-31

Vieta

viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, Švitrigailos g. 11B, Vilnius, tel. (8 5) 270 5455, padalinių adresais: Sapiegos g. 12, Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Alytus; Vilniaus g. 263-314, Šiauliai; Vytauto g. 12, Klaipėda; Beržų g. 48A-203, Panevėžys; Vasario 16-osios g. 6-215, Tauragė; Stoties g. 18, Mažeikiai; Vytauto g. 17, Marijampolė; Utenio aikštė 8,  Utena; el. p. info@betalt.lt.

Paraiškos teikiamos tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

Skaičius

Neribojamas.“

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2021 m. balandžio 28 d.

 

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo šildomos visos patalpos

VI kvietimas

1.

Statybininkų g. 6,

Vilkaviškis

1972

50

2021-01-07

ACCA-20-210107-00003

F/C

55 *

2.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

1981

20

2021-01-27

ACCA-20-210127-00021

F/C

69 *

Viso: 2 daugiabučiai, 70 butų ir kitų patalpų

* – suminiai skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų sutaupymai

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, vyksta ir techninės priežiūros pirkimas. Per CPO LT 2020-08-10 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-02 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-05 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-18 Statybų firma, MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-19 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo.

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-24 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-12-07 su rangovu bus pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas.

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 2021-03-20 su ‚Žilinskis ir Co“, UAB, pasiršyta rangos darbų sutartis, 2021-03-31 nupirkta techninė priežiūra.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 89 proc. darbų;

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 68 proc. darbų;

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, statybos rangos darbai užbaigti (rangovas – UAB „Daistatus”), laukiama statybos užbaigimo akto;

Viso: 3 daugiabučiai, 145 butai ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. Iš BETA gautas atsakymas, kad paraiška yra tinkama ir 2021-04 mėn. bus perkami rangos darbai su projektavimu ir su Beta pasirašyta valstybės paramos sutartis.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą. Iš BETA gautas atsakymas, kad paraiška yra tinkama ir 2021-04 mėn. bus perkami rangos darbai su projektavimu ir su Beta pasirašyta valstybės paramos sutartis

Viso: 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, įvyko statybos rangos darbų konkursas per CPO LT sistemą – laimėtojas UAB „Vilkasta”

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas statybos leidimas ir finansuotojo pritarimas, vykdomi statybos rangos darbų konkursai per CPO LT sistemą

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”), vyksta projektinių sprendinių derinimai su KP departamentu

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

BūsimasVIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“), bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, rengiamas Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, rengiamas Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

11.

Kęstučio g. 8,

Vilkaviškis (35 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, įvyko rengiamo Investicijų plano viešasis aptarimas, užbaigus jo rengimą bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus 

Viso:  11 daugiabučių, 428 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, organizuojamas 2021-04-30 Investicijų plano viešasis aptarimas,

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, organizuojamas 2021-04-30 Investicijų plano viešasis aptarimas,

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6) butai

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, rengiamas Investicijų planas, organizuojamas 2021-04-30 Investicijų plano viešasis aptarimas,.

Viso: 3 daugiabučiai, 50 butai ir kitos patalpos.

           

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 2 daugiabučiai namai 70 butų ir kitų patalpų, atnaujinama 8 daugiabučiai namai 273 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

 

Vėlesniu modernizavimo etapu (būsimas VIII kvietimas)  planuojama  atnaujinti  14 daugiabučių namų, 478 butai ir kitos patalpos.

Viso: 79 daugiabučiai namai, 2888 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 43 daugiabučiai namai, 1635 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI ir VII kvietimų bei vėlesnio būsimo VIII kvietimo modernizavimo etapų procedūros 36 daugiabučių namų, 1253 butai ir kitos patalpos.

_____________________

2020 m.

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2020 m. gruodžio 21 d.

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo (modernizavimo) šildomos visos patalpos

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, vyksta ir techninės priežiūros pirkimas. Per CPO LT 2020-08-10 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-02 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-05 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-18 Statybų firma, MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-10-19 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo.

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-03 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-08-24 LEO.V. MB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-12-07 su rangovu bus pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas.

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė. 2020-10-27 d. gautas teigiamas TDP ekspertizės aktas, įkelta į INFO statyba, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties. Per CPO LT 2020-08-26 Žilinskis ir Co nupirko rangos darbus, Per CPO LT 2020-09-10 Techonsta, UAB nupirko statinio techninę priežiūrą, 2020-11-16 su rangovu pasirašytas statybvietės priėmimo-perdavimo aktas, renovacijos darbai prasidėjo.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 46 proc. darbų;

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”), atlikta 31 proc. darbų;

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Daistatus”), atlikta 79 proc. darbų;

4.

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis (50 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Statybos ritmas”), atlikta 92 proc. darbų;

5.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis (20 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Vilkasta”), atlikta 72 proc. darbų;

Viso : 5 daugiabučiai, 215 butų ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019-03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. 2020-09-20 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo. 2020-10-13 d. VšĮ BETA pateikta paraiška ir dokumentai vertinimui atnaujinti-modernizuoti daugiabutį namą.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, projektas perduotas ekspertizei

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”)

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

BūsimasVIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“), bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

10.

Nepriklausomybės g. 84,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

Viso:  10 daugiabučiai, 393 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas.

3.

Tarybų g. 8, Kybartai

(6) butai

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas.

Viso: 3 daugiabučiai, 50 butai ir kitos patalpos.

        

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinama 10 daugiabučių namų 343 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

 

Vėlesniu modernizavimo etapu (būsimas VIII kvietimas)  planuojama  atnaujinti  13 daugiabučių namų, 443 butai ir kitos patalpos.

Viso: 78 daugiabučiai namai, 2853 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 41 daugiabučių namų, 1565 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI ir VII kvietimų bei vėlesnio būsimo VIII kvietimo modernizavimo etapų procedūros 37 daugiabučių namų, 1288 butai ir kitos patalpos.

_____________________

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2020 m. rugsėjo 25 d.

 

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo (modernizavimo) šildomos visos patalpos

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, vyksta ir techninės priežiūros pirkimas.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra. 

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties.

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”)

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”)

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Daistatus”)

4.

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis (50 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Statybos ritmas”)

5.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis (20 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Vilkasta”)

Viso : 5 daugiabučiai, 215 butų ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”)

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Strukta”)

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Strukta”)

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”)

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

Būsimas VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“), bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo savininkai 2019 rugpjūčio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui. Dėl klaidingos informacijos RC duomenų bazėje negalima gauti pirminių privalomųjų dokumentų būtinų Investicijų plano rengimui, vykdomos RC duomenų bazės tikslinimo procedūros

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

6.

Birutės g. 2, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

7.

S.Nėries g. 33A, Vilkaviškis (50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

8.

Satybininkų g. 4, Vilkaviškis

(50 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

9.

Nepriklausomybės g. 74,

Vilkaviškis (55 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

Viso:  9 daugiabučiai, 353 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

Namo savininkai preliminariai pageidauja dalyvauti renovacijos programoje, vykdomas balsavimas raštu dėl gyventojų pritarimo rengti Investicijų planą.

Viso: 2 daugiabučiai, 44 butai ir kitos patalpos.

        

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinama 10 daugiabučių namų 343 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta 14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

 

Vėlesniu modernizavimo etapu (būsimas VIII kvietimas)  planuojama  atnaujinti  11 daugiabučių namų, 397 butai ir kitos patalpos.

Viso: 76 daugiabučiai namai, 2807 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 41 daugiabučių namų, 1565 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI ir VII kvietimų bei vėlesnio būsimo VIII kvietimo modernizavimo etapų procedūros 35 daugiabučių namų, 1242 butai ir kitos patalpos.

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2020 m. rugpjūčio 25 d.

 

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

II kvietimas

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

III kvietimas

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

III kvietimas

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo (modernizavimo) šildomos visos patalpos

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, vyksta ir techninės priežiūros pirkimas.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra. 

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, ir techninė priežiūra, laukiama pasirašytos sutarties.

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, per CPO LT  nupirkti rangos darbai, laukiama pasirašytos sutarties.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”)

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”)

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Daistatus”)

4.

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis (50 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Statybos ritmas”)

5.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis (20 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Vilkasta”)

Viso : 5 daugiabučiai, 215 butų ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo.

Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

2.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

3.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

4.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”)

5.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

6.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

7.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Strukta”)

8.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Strukta”)

9.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60   butų)

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”)

10.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, rengiamas techninis darbo projektas (UAB “Projektų ekspertai”)

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

Būsimas VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“), bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros pagal VIII kvietimo reikalavimus

2.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo savininkai 2019 rugpjūčio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui. Dėl klaidingos informacijos RC duomenų bazėje negalima gauti pirminių privalomųjų dokumentų būtinų Investicijų plano rengimui, vykdomos RC duomenų bazės tikslinimo procedūros

3.

Kęstučio g. 2, Vilkaviškis

(40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

4.

Nepriklausomybės g. 70,

Vilkaviškis (40 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

5.

Tylos g. 1A,

Vilkaviškis (3 butai)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas

Viso:  4 daugiabučiai, 145 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)

Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas.

2.

Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butai

Namo savininkai preliminariai pageidauja dalyvauti renovacijos programoje, vykdomas balsavimas raštu dėl gyventojų pritarimo rengti Investicijų planą.

Viso: 2 daugiabučiai, 44 butai ir kitos patalpos.

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta  12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinama 10 daugiabučių namų 343 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta  14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

Vėlesniu modernizavimo etapu (būsimas VIII kvietimas)  planuojama  atnaujinti  7 daugiabučius namus, 192 butai ir kitos patalpos.

 

Viso: 72 daugiabučiai namai, 2602 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 41 daugiabučių namų, 1565 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI ir VII kvietimų bei vėlesnio būsimo VIII kvietimo modernizavimo etapų procedūros 31 daugiabučių namų, 1037 butai ir kitos patalpos.

_____________________

Ataskaita  apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2020 m. birželio 23 d.

 

Eil. nr.Namo adresasNamo statybos metaiNamo butų ir kitų patalpų skaičiusStatybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)Energinio naudingumo klasėIki renovacijos/po renovacijosVidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.
I. Atnaujinti (modernizuoti) namai
Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“
II kvietimas
1.Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai1968122015-12-08SUA-40151208-00122E/B59
2.Darvino g. 32, Kybartai1965502017-09-07ACCA-20-170907-00383D/C39
3.Darvino g. 46, Kybartai1960802016-12-06ACCA-40-161206-00090E/C48
4.Pasienio g. 3, Kybartai1970362017-01-02ACCA-20-170102-00010E/C51
5.Darvino g. 11, Kybartai1985622017-12-29ACCA-20-171229-00583E/C40
Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų
III kvietimas
1.Tarybų g. 7, Kybartai1989182015-09-29SUA-40-150929-00085E/C62
2.Darvino g. 44, Kybartai1971362015-09-29SUA-40-150929-00086D/C56
3.Darvino g. 26, Kybartai1987202015-12-08SUA-40-151208-00121D/B55
4.Darvino g. 42, Kybartai1984412016-12-06ACCA-40161206-00089D/C50
5.Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai1973182015-11-13SUA-40-151113-00107E/C72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

IV kvietimas
1.K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai1983182018-06-06ACCA-20-18.606-00192E/C78
2.Darvino g. 28, Kybartai1979202018-06-06ACCA-20-180606-00191E/C70
3.Vištyčio g. 36, Kybartai1971502018-09-19ACCA-20-180919-00343E/C71
4.Darvino g. 16, Kybartai1992662019-02-26ACCA-20-190226-00088F/C57
5.Vištyčio g. 36A, Kybartai19741002019-01-24ACCA-20-190124-00034E/C69
6.Vištyčio g. 36B, Kybartai1978602019-05-23ACCA-20-190523-00169E/C58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

II kvietimas
1.Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.1976122016-11-18ACCA-40-161118-00077E/B47
2.J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis1963252017-07-21ACCA-20-170721-00319D/C47
3.J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis1960212017-07-21ACCA-20-170721-00318D/C59
4.Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis1985402017-07-21ACCA-20-170721-00320E/B50
5.Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis1973492017-09-06ACCA-20-170906-00380D/B45
6.Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis1985402017-07-21ACCA-20-170721-00322D/B56
Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos
III kvietimas
1.Gedimino g. 13, Vilkaviškis1968272016-06-23ACCA-40-160623-00038D/B58
2.Kęstučio g. 9, Vilkaviškis1961122016-05-12ACCA-40-160512-00022D/C45
3.Kęstučio g. 10, Vilkaviškis1967242015-12-18SUA-40-151218-00130D/C62
4.Kęstučio g. 11, Vilkaviškis1963242016-03-23ACCA-40-160323-00005D/C53
5.Lauko g. 42, Vilkaviškis1977452016-06-17ACCA-40-160617-00032D/C45
6.Maironio g. 30, Vilkaviškis1987582016-06-23ACCA-40-160623-00037D/B58
7.Maironio g. 32, Vilkaviškis1985202016-02-01SUA-40-160201-00010D/C69
8.Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis1974302016-02-01SUA-40-160201-00009D/C64
9.Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis1975302015-12-09SUA-40-151209-00124E/C45
10.S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis1977552016-05-12ACCA-40-160512-00021D/B55
11.S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis1985402015-12-01SUA-40-151201-00119D/C62
12.Vienybės g. 27, Vilkaviškis1984402015-11-13SUA-40-151113-00106D/C64
13.Vilniaus g. 8, Vilkaviškis1967362015-12-18SUA-40-151218-00129D/C60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

IV kvietimas
1.S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis1977552017-12-28ACCA-20-171228-00571E/B53
2.Gedimino 15, Vilkaviškis1967552018-07-02ACCA-20-180702-00239E/C59
3.S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis1977552018-07-02ACCA-20-180702-00238E/C55
4.Lauko g. 28, Vilkaviškis1979452018-12-17ACCA-20-181217-00479D/B57
5.Gedimino g. 9, Vilkaviškis1961132018-12-03ACCA-20-181203-00459D/C71
  6.S. Nėries g. 42, Vilkaviškis19699+182018-11-06ACCA-20-181106-00417D/B58 *
Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo (modernizavimo) šildomos visos patalpos

II. Vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros

VI kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.Namo adresasRenovacijos darbų stadija
1.Vištyčio g. 7, Virbalis(12 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba. dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 
2.Vilniaus g. 30A, Virbalis(8 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba, dėl  statybą leidžiančio dokumento išdavimo.
3.K. Naumiesčio g. 11, Kybartai(18 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas, 2020-06-12 per CPO LT paskelbtas statybos rangos darbų pirkimas.    
4.Darvino g. 34, Kybartai(50 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, vyksta TDP ekspertizė.
5.Darvino g. 36, Kybartai(40 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo, atlikta TDP ekspertizė, įkelta į INFO statyba., dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“
Kvartalinė renovacija2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
1.Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”)
2.Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, pradedami statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Kauno statybų ranga”)
3.Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Daistatus”)
4.Statybininkų g. 6, Vilkaviškis (50 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė , gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Statybos ritmas”)
5.Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis (20 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas, atlikta ekspertizė, gautas SLD, vykdomi statybos rangos darbai (rangovas – UAB „Vilkasta”)

Viso : 5 daugiabučiai, 215 butų ir kitos patalpos

VII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“
1.J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)KP Objektas2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.
2.J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)KP Objektas2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti Investicinį planą.
3.Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), butų savininkai patvirtino investicijų plano B paketą ir pasirinko finansuotoją AB „Šiaulių bankas“, laukiama LR aplinkos ministro įsakymu paskelbto kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.
4.Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“), 2020-06-05 butų savininkai pritarė Investicijų planui, pasirinkdami B paketą, organizuojamas namo savininkų balsavimas dėl Investicijų plano paketo patvirtinimo ir finansuotojo pasirinkimo.
Viso : 4 daugiabučiai, 67 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
2.Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
3.Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
4.Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
5.Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
6.Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
7.Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
8.Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
9.Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60   butų)Butų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros
10.Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)KP objektasButų savininkai patvirtino Investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, CPO katalogo priemonėmis vykdomos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros

Viso: 10 daugiabučių, 435 butas ir kitos patalpos.

Būsimas VIII kvietimas

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, baigiamas rengti Investicijų planas (UAB „Mepco“), bus vykdomos pritarimo Investicijų planui procedūros
2.S.Nėries g. 44, Vilkaviškis(53 butai)Namo savininkai 2019 rugpjūčio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui. Dėl klaidingos informacijos RC duomenų bazėje negalima gauti pirminių privalomųjų dokumentų būtinų Investicijų plano rengimui, vykdomos RC duomenų bazės tikslinimo procedūros
3.Kęstučio g. 2, Vilkaviškis(40 butų)Namo savininkai preliminariai pageidauja dalyvauti renovacijos programoje, bus vykdomas susirinkimas dėl gyventojų sprendimo rengti Investicijų planą
4.Nepriklausomybės g. 70,Vilkaviškis (40 butų)Namo savininkai preliminariai pageidauja dalyvauti renovacijos programoje, bus vykdomas susirinkimas dėl gyventojų sprendimo rengti Investicijų planą

Viso:  4 daugiabučiai, 145 butai ir kitos patalpos.

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.J. Basanavičiaus g. 4, Kybartai (35 butų)Namo savininkai pritarė Investicijų plano rengimui, organizuojamas Investicijų plano rengimo viešasis pirkimas.
2.Mindaugo g. 6, Kybartai (9) butaiNamo savininkai preliminariai pageidauja dalyvauti renovacijos programoje, vykdomas balsavimas raštu dėl gyventojų pritarimo rengti Investicijų planą.
Viso: 2 daugiabučiai, 44 butai ir kitos patalpos.

Bendra informacija Savivaldybėje:

 II kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

III kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

IV kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinta  12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

VI kvietimo modernizavimo etapu  atnaujinama 10 daugiabučių namų 343 butai ir kitos patalpos.

VII kvietimo modernizavimo etapu  bus  atnaujinta  14 daugiabučių namų 502 butai ir kitos patalpos.

Vėlesniu modernizavimo etapu (būsimas VIII kvietimas)  planuojama  atnaujinti  6 daugiabučius namus, 189 butai ir kitos patalpos.

 

Viso: 71 daugiabučiai namai, 2599 butai ir kitos patalpos, iš jų:

 1. atnaujinta (modernizuota) 41 daugiabučių namų, 1565 butai ir kitos patalpos;
 2. vykdomos VI ir VII kvietimų bei vėlesnio būsimo VIII kvietimo modernizavimo etapų procedūros 30 daugiabučių namų, 1034 butai ir kitos patalpos.

2017 m.

Energinio efektyvumo didinimo Vilkaviškio rajono daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriai (toliau – Programos administratoriai) UAB ,,Vilkuva“ ir UAB ,,Kybartų darna“ jau suorganizavo 2017 metais atrinktų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, kuriuose kiekvieno daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimus įgyvendinti arba neįgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planą (toliau – IP). Pateikiame informaciją apie susirinkimuose priimtus sprendimus atnaujinti daugiabutį namą.

Susirinkimų dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (IP) tvirtinimo ataskaita

Eil.

Nr.

Miesto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo adresas

Butų skaičius

name

Pasirinktas IP variantas (paketas)

Butų savininkų, pritarusių IP,

procentas

1.

Vilkaviškis

S. Nėries 31 B

55

B

66,00

2.

Vilkaviškis

S. Nėries 31 C

55

A

71,00

3.

Vilkaviškis

Gedimino g. 15

55

B

62,00

4.

Vilkaviškis

Gedimino g. 9

13

B

85,00

5.

Vilkaviškis

Lauko g. 28

45

B

73,00

6.

Kybartai

Č. Darvino g. 28

20

B

65,00

7.

Kybartai

K. Naumiesčio g. 9A

18

B

72,22

8.

Kybartai

Vištyčio g. 36

50

B

60,00

9.

Kybartai

Vištyčio g.36 A

100

B

60,00

10.

Kybartai

Vištyčio g.36 B

60

B

61,66

Programos administratoriai yra pateikę dokumentus finansuojančiai institucijai dėl paskolos gavimo minėtiems Vilkaviškio rajono daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Finansuojanti institucija šiuo metu vertina paraiškas ir priims atskirą sprendimą dėl kiekvienos paskolos išdavimo. Informaciją apie paraiškų vertinimo rezultatus ir priimtus sprendimus, tolimesnę Vilkaviškio rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procedūrų ir darbų eigą galite rasti Programos administratorių tinklalapiuose: www.vilkuva.lt ir www.kybartudarna.webnode.com arba paskambinę į UAB ,,Vilkuva“ tel. (8 342) 20 899 ir UAB ,,Kybartų darna“ tel. (8 342) 30 467.

017 m. sausio 17 d. (antradienį) 10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. Gedimino g. 15  daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 11.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. S. Nėries g. 31B daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 12.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. S. Nėries g. 31C daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 14.00 val. Kybartų kultūros centro salėje, J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai įvyks III etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Kybartų miesto Vištyčio g. 36, Vištyčio g. 36A, Vištyčio g. 36B, Darvino g. 16, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai.

Susipažinti su parengtais daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planais galima čia:
Gedimino g. 9, Vilkaviškis
Gedimino g. 13, Vilkaviškis
S. Daukanto 33a, Vilkaviškis
Kęstučio g. 5, Vilkaviškis
Kęstučio g. 2, Vilkaviškis
Kęstučio g. 7, Vilkaviškis
Kęstučio g. 9, Vilkaviškis
Kęstučio g. 10, Vilkaviškis
Kęstučio g. 11, Vilkaviškis
Lauko g. 28, Vilkaviškis
Lauko g. 32, Vilkaviškis
Lauko g. 42, Vilkaviškis
Maironio g. 30, Vilkaviškis
Maironio g. 32, Vilkaviškis
Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis
Nepriklausomybės g. 70, Vilkaviškis
Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis
S. Neries g. 33b, Vilkaviškis
S. Neries g. 33c, Vilkaviškis
S. Neries g. 42, Vilkaviškis
S. Neries g. 44, Vilkaviškis
Statybininkų g. 7, Vilkaviškis
Vienybės g. 27, Vilkaviškis
Vilniaus g. 4, Vilkaviškis
Vilniaus g. 8, Vilkaviškis
Dvaro g. 9, Paežeriai
Dvaro g. 21, Paežeriai
Dvaro g. 27, Paežeriai
Dariaus ir Gireno g. 2b, Kybartai
Darvino g. 26, Kybartai
Darvino g. 30, Kybartai
Darvino g. 42, Kybartai
Darvino g. 44, Kybartai
Tarybu g. 7, Kybartai

Scroll to Top