ADministracija

Renovacija

Daugiabučių namų renovacija Vilkaviškio rajone

Renovacija, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Vietinio ūkio skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Informaciniai pranešimai

2020 m.

Ataskaita apie Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2020 m. sausio 20 d.

 

Eil. nr.

Namo adresas

Namo statybos metai

Namo butų ir kitų patalpų skaičius

Statybos užbaigimo aktas (išdavimo data ir akto Nr.)

Energinio naudingumo klasė

Iki renovacijos/

po renovacijos

Vidutinis šiluminės energijos sutaupymas, proc.

I. Atnaujinti (modernizuoti) namai

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

I modernizavimo etapas (II kvietimas)

1.

Dariaus ir Girėno g. 2A, Kybartai

1968

12

2015-12-08

SUA-40151208-00122

E/B

59

2.

Darvino g. 32, Kybartai

1965

50

2017-09-07

ACCA-20-170907-00383

D/C

39

3.

Darvino g. 46, Kybartai

1960

80

2016-12-06

ACCA-40-161206-00090

E/C

48

4.

Pasienio g. 3, Kybartai

1970

36

2017-01-02

ACCA-20-170102-00010

E/C

51

5.

Darvino g. 11, Kybartai

1985

62

2017-12-29

ACCA-20-171229-00583

E/C

40

Viso: 5 daugiabučiai, 240 butų ir kitų patalpų

II modernizavimo etapas (III kvietimas)

1.

Tarybų g. 7, Kybartai

1989

18

2015-09-29

SUA-40-150929-00085

E/C

62

2.

Darvino g. 44, Kybartai

1971

36

2015-09-29

SUA-40-150929-00086

D/C

56

3.

Darvino g. 26, Kybartai

1987

20

2015-12-08

SUA-40-151208-00121

D/B

55

4.

Darvino g. 42, Kybartai

1984

41

2016-12-06

ACCA-40161206-00089

D/C

50

5.

Dariaus ir Girėno  g. 2B, Kybartai

1973

18

2015-11-13

SUA-40-151113-00107

E/C

72

Viso: 5 daugiabučiai, 133 butai ir kitos patalpos

III modernizavimo etapas (IV kvietimas)

1.

K. Naumiesčio g. 9A, Kybartai

1983

18

2018-06-06

ACCA-20-18.606-00192

E/C

78

2.

Darvino g. 28, Kybartai

1979

20

2018-06-06

ACCA-20-180606-00191

E/C

70

3.

Vištyčio g. 36, Kybartai

1971

50

2018-09-19

ACCA-20-180919-00343

E/C

71

4.

Darvino g. 16, Kybartai

1992

66

2019-02-26

ACCA-20-190226-00088

F/C

57

5.

Vištyčio g. 36A, Kybartai

1974

100

2019-01-24

ACCA-20-190124-00034

E/C

69

6.

Vištyčio g. 36B, Kybartai

1978

60

2019-05-23

ACCA-20-190523-00169

E/C

58

Viso: 6 daugiabučiai, 314 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

I modernizavimo etapas (II kvietimas)

1.

Mokyklos g. 3, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

1976

12

2016-11-18

ACCA-40-161118-00077

E/B

47

2.

J. Basanavičiaus a.2, Vilkaviškis

1963

25

2017-07-21

ACCA-20-170721-00319

D/C

47

3.

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

1960

21

2017-07-21

ACCA-20-170721-00318

D/C

59

4.

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00320

E/B

50

5.

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

1973

49

2017-09-06

ACCA-20-170906-00380

D/B

45

6.

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

1985

40

2017-07-21

ACCA-20-170721-00322

D/B

56

Viso: 6 daugiabučiai, 187 butai ir kitos patalpos

II modernizavimo etapas (III kvietimas)

1.

Gedimino g. 13, Vilkaviškis

1968

27

2016-06-23

ACCA-40-160623-00038

D/B

58

2.

Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

1961

12

2016-05-12

ACCA-40-160512-00022

D/C

45

3.

Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

1967

24

2015-12-18

SUA-40-151218-00130

D/C

62

4.

Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

1963

24

2016-03-23

ACCA-40-160323-00005

D/C

53

5.

Lauko g. 42, Vilkaviškis

1977

45

2016-06-17

ACCA-40-160617-00032

D/C

45

6.

Maironio g. 30, Vilkaviškis

1987

58

2016-06-23

ACCA-40-160623-00037

D/B

58

7.

Maironio g. 32, Vilkaviškis

1985

20

2016-02-01

SUA-40-160201-00010

D/C

69

8.

Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

1974

30

2016-02-01

SUA-40-160201-00009

D/C

64

9.

Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

1975

30

2015-12-09

SUA-40-151209-00124

E/C

45

10.

S. Nėries g. 33B, Vilkaviškis

1977

55

2016-05-12

ACCA-40-160512-00021

D/B

55

11.

S. Nėries g. 33C, Vilkaviškis

1985

40

2015-12-01

SUA-40-151201-00119

D/C

62

12.

Vienybės g. 27, Vilkaviškis

1984

40

2015-11-13

SUA-40-151113-00106

D/C

64

13.

Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

1967

36

2015-12-18

SUA-40-151218-00129

D/C

60

Viso: 13 daugiabučių, 441 butas ir kitos patalpos

III modernizavimo etapas (IV kvietimas)

1.

S. Nėries g. 31C, Vilkaviškis

1977

55

2017-12-28

ACCA-20-171228-00571

E/B

53

2.

Gedimino 15, Vilkaviškis

1967

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00239

E/C

59

3.

S. Nėries g. 31B, Vilkaviškis

1977

55

2018-07-02

ACCA-20-180702-00238

E/C

55

4.

Lauko g. 28, Vilkaviškis

1979

45

2018-12-17

ACCA-20-181217-00479

D/B

57

5.

Gedimino g. 9, Vilkaviškis

1961

13

2018-12-03

ACCA-20-181203-00459

D/C

71

  6.

S. Nėries g. 42, Vilkaviškis

1969

9+18

2018-11-06

ACCA-20-181106-00417

D/B

58 *

Viso:  6 daugiabučiai,  250 butai ir kitos patalpos

* S. Nėries g. 42, Vilkaviškis iki atnaujinimo (modernizavimo) buvo šildoma tik ½ patalpų, po atnaujinimo (modernizavimo) šildomos visos patalpos

II. Vykdomos IV modernizavimo etapo (VI kvietimas) procedūros

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

Eil. nr.

Namo adresas

Renovacijos darbų stadija

1.

Vištyčio g. 7, Virbalis

(12 butų)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo.

2.

Vilniaus g. 30A, Virbalis

(8 butai)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo. 

3.

K. Naumiesčio g. 11, Kybartai

(18 butų)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019 m. spalio mėn. VIPA patvirtino finansavimo paraišką.

Su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, tačiau įregistruota sutartis dar negražinta.

Gavę sutartį per CPO bus vykdomas techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.    

4.

Darvino g. 34, Kybartai

(50 butų)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo.

5.

Darvino g. 36, Kybartai

(40 butų)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, 2019-03-27 BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, toliau  vykdomos atnaujinimo (modernizavimo) procedūros pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

2019-09-19 su BETA pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, per CPO įvyko techninio darbo projekto parengimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūros) paslaugos pirkimas.

Su UAB „Projektų rengimo centas“ 2019-11-06 pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo.

Viso: 5 daugiabučiai, 128 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

Kvartalinė renovacija

2018-01 parengta Vilkaviškio miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programa, kuri patvirtinta 2018-01-26 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

1.

Lauko g. 30A, Vilkaviškis (60 butų)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas (UAB “Strukta”), atlikta ekspertizė (UAB “Ekspertika”), 2020-01-10 įkelta į IS Infostatyba gauti SLD

2.

Lauko g.  30, Vilkaviškis (45 butai)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”), 2019-11-29 perduota ekspertizei (UAB “Projektų ekspertizė”), laukiama ekspertizės akto

3.

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis (40 butų)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”), atlikta ekspertizė (UAB “Pastatų konstrukcijos”), 2020-01-13 gautas SLD, rengiamas Statybos darbų konkursas per CPO LT

4.

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis (50 butai)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas (UAB “Statinio projektavimo studija”), atlikta ekspertizė (UAB “Ekspertika”), 2020-01-16 gautas SLD, rengiamas Statybos darbų konkursas per CPO LT

5.

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis (20 butai)

Butų savininkai patvirtino investicijų planą, BETA įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašyta valstybės paramos sutartis, parengtas techninis darbo projektas (UAB “Strukta”), atlikta ekspertizė (UAB “Projektų ekspertizė”), 2020-01-20 įkelta į IS Infostatyba gauti SLD

Viso : 5 daugiabučiai, 215 butų ir kitos patalpos

III. Vykdomos vėlesnio (būsimo, VII kvietimas) modernizavimo etapo procedūros

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Kybartų darna“

1.

J. Basanavičiaus g. 29, Kybartai (23 butai)

KP Objektas

2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti investicinį planą.

2.

J. Basanavičiaus g. 25, Kybartai (12 butų)

KP Objektas

2019 -03-12 d. per CPO LT Vilkaviškio savivaldybės administracija pasirašė sutartį parengti investicinį planą.

3.

Vištyčio g. 2, Virbalis     (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui,  įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212)

4.

Kudirkos Naumiesčio g. 13, Kybartai (24 butai)

Namo savininkai 2019 rugsėjo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco“)

Viso : 3 daugiabučiai, 43 butai ir kitos patalpos

Administruojanti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkuva“

1.

Gedimino g. 10, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai 2018 spalio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

2.

Gedimino g. 12, Vilkaviškis (8 butai)

Namo savininkai 2018 spalio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“),vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

3.

Gedimino g. 4, Vilkaviškis (8 butai)

Namo savininkai 2018 spalio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą (UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“). Dėl pastato nuosavybės teisinių problemų (RC pastatui suteikti du atskiri unikalūs numeriai, kurių vienas netitinka gyvenamųjų patalpų paskirties), pastatas negali dalyvauti Programoje

4.

Maironio g. 3, Vilkaviškis (10 butų)

Namo savininkai 2018 spalio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“),vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

5.

Nepriklausomybės g. 60, Vilkaviškis ( 45 butai)

Namo savininkai 2018 spalio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“),vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

6.

Birutės g. 4, Vilkaviškis    (50 butų)

Namo savininkai 2019 vasario mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

7.

Lauko g. 26, Vilkaviškis   ( 55 butai)

Namo savininkai 2019 vasario mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

8.

Vysk. A. Karoso g. 18, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

9.

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis (77 butų)

Namo savininkai 2019 balandžio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

10.

Statybininkų g. 3, Vilkaviškis (8 butai)

Namo savininkai 2019 kovo mėn. pritarė Investicijų planų rengimui, parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

11.

Nepriklausomybės g.  78, Vilkaviškis (30   butų)

Namo savininkai 2019 birželio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui parengtas Investicijų planas (UAB „Mepco“),vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

12.

S.Nėries g. 44, Vilkaviškis

(53 butai)

Namo savininkai 2019 rugpjūčio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui. Dėl klaidingos informacijos RC duomenų bazėje negalima gauti pirminių privalomųjų dokumentų būtinų Investicijų plano rengimui.

13.

Lauko g.  28B, Vilkaviškis (60   butų)

Namo savininkai 2019 rugpjūčio mėn. pritarė Investicijų planų rengimui parengtas Investicijų planas (Kęstutis Keliuotis. Kv. a. Nr. 0212), vyksta butų savininkų balsavimas dėl IP patvirtinimo

14.

Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis (23 butai)

KP objektas

Investicijų planas yra parengtas 2018 m., butų savininkai 2018 metais (VI kvietimas) Investicijų plano nepatvirtino (nepakankamas pritariančių kiekis), 2019-09-24 butų savininkai Investicijų planą patvirtino ( 69 % “už”), nustatyta tvarka bus teikiama paraiška į BETA dėl renovacijos pagal VII kvietimą

15.

S.Daukanto g. 33A, Vilkaviškis (12 butų)

Namo savininkai 2019 spalio mėn. pritarė Investicijų plano rengimui, įvyko CPO LT konkursas parengti Investicijų planą, rengiamas Investicijų planas (UAB „Mepco).

Viso:  15 daugiabučių, 463 butas ir kitos patalpos.

 

Bendra informacija Savivaldybėje:

 

I modernizavimo etapu (II kvietimas)  atnaujinta 11 daugiabučių namų, 427 butai ir kitos patalpos.

II modernizavimo etapu (III kvietimas)  atnaujinta 18 daugiabučių namų, 574 butai ir kitos patalpos.

III modernizavimu etapu (IV kvietimas)  atnaujinta  12 daugiabučių namų, 564 butai ir kitos patalpos.

IV modernizavimo etapu (VI kvietimas)  planuojama atnaujinti 10 daugiabučių namų 343 butai ir kitos patalpos.

Vėlesniu modernizavimo etapu (VII kvietimas)  planuojama  atnaujinti  19 daugiabučių namų, 530 butai ir kitos patalpos.

 

Viso: 70 daugiabučiai namai, 2438 butai ir kitos patalpos, iš jų:

  1. atnaujinta (modernizuota) 41 daugiabučių namų, 1565 butai ir kitos patalpos;
  2. vykdomos IV (VI kvietimas) ir vėlesnio (būsimo) modernizavimo etapų procedūros 29 daugiabučiai namai, 873 butai ir kitos patalpos.

2017 m.

Energinio efektyvumo didinimo Vilkaviškio rajono daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriai (toliau – Programos administratoriai) UAB ,,Vilkuva“ ir UAB ,,Kybartų darna“ jau suorganizavo 2017 metais atrinktų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, kuriuose kiekvieno daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimus įgyvendinti arba neįgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planą (toliau – IP). Pateikiame informaciją apie susirinkimuose priimtus sprendimus atnaujinti daugiabutį namą.

Susirinkimų dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (IP) tvirtinimo ataskaita

Eil.

Nr.

Miesto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo adresas

Butų skaičius

name

Pasirinktas IP variantas (paketas)

Butų savininkų, pritarusių IP,

procentas

1.

Vilkaviškis

S. Nėries 31 B

55

B

66,00

2.

Vilkaviškis

S. Nėries 31 C

55

A

71,00

3.

Vilkaviškis

Gedimino g. 15

55

B

62,00

4.

Vilkaviškis

Gedimino g. 9

13

B

85,00

5.

Vilkaviškis

Lauko g. 28

45

B

73,00

6.

Kybartai

Č. Darvino g. 28

20

B

65,00

7.

Kybartai

K. Naumiesčio g. 9A

18

B

72,22

8.

Kybartai

Vištyčio g. 36

50

B

60,00

9.

Kybartai

Vištyčio g.36 A

100

B

60,00

10.

Kybartai

Vištyčio g.36 B

60

B

61,66

Programos administratoriai yra pateikę dokumentus finansuojančiai institucijai dėl paskolos gavimo minėtiems Vilkaviškio rajono daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Finansuojanti institucija šiuo metu vertina paraiškas ir priims atskirą sprendimą dėl kiekvienos paskolos išdavimo. Informaciją apie paraiškų vertinimo rezultatus ir priimtus sprendimus, tolimesnę Vilkaviškio rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procedūrų ir darbų eigą galite rasti Programos administratorių tinklalapiuose: www.vilkuva.lt ir www.kybartudarna.webnode.com arba paskambinę į UAB ,,Vilkuva“ tel. (8 342) 20 899 ir UAB ,,Kybartų darna“ tel. (8 342) 30 467.

017 m. sausio 17 d. (antradienį) 10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. Gedimino g. 15  daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 11.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. S. Nėries g. 31B daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 12.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. S. Nėries g. 31C daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 14.00 val. Kybartų kultūros centro salėje, J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai įvyks III etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Kybartų miesto Vištyčio g. 36, Vištyčio g. 36A, Vištyčio g. 36B, Darvino g. 16, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai.

Susipažinti su parengtais daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planais galima čia:
Gedimino g. 9, Vilkaviškis
Gedimino g. 13, Vilkaviškis
S. Daukanto 33a, Vilkaviškis
Kęstučio g. 5, Vilkaviškis
Kęstučio g. 2, Vilkaviškis
Kęstučio g. 7, Vilkaviškis
Kęstučio g. 9, Vilkaviškis
Kęstučio g. 10, Vilkaviškis
Kęstučio g. 11, Vilkaviškis
Lauko g. 28, Vilkaviškis
Lauko g. 32, Vilkaviškis
Lauko g. 42, Vilkaviškis
Maironio g. 30, Vilkaviškis
Maironio g. 32, Vilkaviškis
Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis
Nepriklausomybės g. 70, Vilkaviškis
Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis
S. Neries g. 33b, Vilkaviškis
S. Neries g. 33c, Vilkaviškis
S. Neries g. 42, Vilkaviškis
S. Neries g. 44, Vilkaviškis
Statybininkų g. 7, Vilkaviškis
Vienybės g. 27, Vilkaviškis
Vilniaus g. 4, Vilkaviškis
Vilniaus g. 8, Vilkaviškis
Dvaro g. 9, Paežeriai
Dvaro g. 21, Paežeriai
Dvaro g. 27, Paežeriai
Dariaus ir Gireno g. 2b, Kybartai
Darvino g. 26, Kybartai
Darvino g. 30, Kybartai
Darvino g. 42, Kybartai
Darvino g. 44, Kybartai
Tarybu g. 7, Kybartai

Scroll to Top Skip to content