ADministracija

Užimtumo didinimas

Užimtumo didinimo programa

Užimtumo didinimu Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi Investicijų ir strateginio planavimo bei Socialinės paramos skyriai, kurie savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo bei Socialinės paramos skyrių veiklos nuostatais.

Scroll to Top