ADministracija

Žemės ūkis

Žemės ūkio informacija

Žemės ūkiu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje rūpinasi Žemės ūkio skyrius bei seniūnijos, kurie savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Svarbu žinoti

 • Informuojame, kad žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos deklaruoti, privalo iki 2019 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus tvarkymo darbus.

  Užbaigę visus netinkamo paramai žemės ploto tvarkymo darbus, žemdirbiai privalo iki 2019 m. gruodžio 1 d. nufotografuoti sutvarkytą netinkamą paramai žemės plotą ir kreiptis į savivaldybės ar seniūnijos pagal žemės ūkio valdos centrą dirbantį darbuotoją, kuris prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt pažymės sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinks atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkels sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.

  Žemdirbiai, neturintys galimybių atvykti į savivaldybę ar seniūniją, gali savarankiškai prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt prisijungimo lange paspaudę nuorodą „Taip pat galite prisijungti per el. valdžios vartus“. Pasirinkę prisijungimo prie Elektroninių valdžios vartų portalo būdą („Per banką“, „Su elektronine atpažinties priemone“), žemdirbys bus nukreiptas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, kurios meniu juostoje paspaudęs „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ galės pažymėti sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.

  Įkeliama nuotrauka turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb.

  Pažymėtina, kad iki 2019 m. gruodžio 1 d. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turi būti pažymėti ir netinkami paramai žemės plotai, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir kt.

  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pažymėtus naujus netinkamus paramai žemės plotus ir sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus patikrins ir patikslins iki 2020 m. balandžio 1 d. Nustačius, kad pažymėtas netinkamas paramai žemės plotas nėra sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos nesutvarkytos ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos bus patikslintos tik tada, kai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras vėlesniais metais gaus naujausią ortofotografinę medžiagą arba palydovinius vaizdus.

  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ragina nedelsti ir pranešti apie buvusius netinkamus paramai žemės plotus, kuriuos žemdirbys pavertė tinkamais paramai žemės plotais, nes kitais metais jie galės pretenduoti į išmokas už šiuos sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus.

  Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys norėdami prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus „Paslaugos“, „Prašymai“ ir prašymų sąrašo 15 punkte parsisiuntus prašymo formą „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“) ir įgaliojimo originalą ar jo patvirtinta kopiją.
  Daugiau naudingos informacijos apie paraiškų teikimą ir kitas Paraiškų priėmimo informacinės sistemos teikiamas paslaugas galite rasti socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/zuikvc arba interneto svetainėje https://www.vic.lt.

  Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba el. paštu pagalba@vic.lt.

Ūkininkų ūkio, žemės ūkio valdų registravimas

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė

lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

201

8 610 04 192

(8 342) 66 066

Vyriausioji specialistė

Vilma Galinaitienė

vilma.galinaitiene@vilkaviškis.lt

205

8 614 43 068

(8 342) 60 008

Bartininkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 380

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 371

(8 342) 66 017

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Sigita Marcinkevičienė

sigita.marcinkeviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 372

(8 342) 66 021

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis specialistas

Zenonas Žaldokas

zenonas.zaldokas@vilkaviskis.lt

8 616 10 374

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pajevonio seniūnija

Vyresnioji specialistė

Gintauta Žaliniakienė

gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 376

(8 342) 60 008

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio seniūnija

Vyresnysis specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

8 616 10 381

(8 342) 66 058Norint įregistruoti ūkininko ūkį registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
3. Dokumentą ar kopiją, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti;
4. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:
1. Ūkininko prašymu atvykus į žemės ūkio skyrių;
2. Ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;
3. Teismo sprendimu;
4. Nepateikus ūkio duomenų kartą per kalendorinius metus ir per nustatytą terminą, nepašalinus nustatytų trūkumų.

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 12 Eur.

 

Norint įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti valdą asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
3. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

Valdų duomenys atnaujinami kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.

Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties forma
Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės panaudos sutarties forma

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas
Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53039
Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
 2. UAB „Paysera LT” interneto portalas www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus”;
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 6. UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita” interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos” spaudos kioskuose.

Augalininkystė

 

PareigosVardas, pavardėEl. paštasKabineto nr.Telefonai
Žemės ūkio skyrius
Skyriaus vedėjaLina Grygelaitienėlina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt201

8 610 04 192

(8 342) 66 066

Vyriausioji specialistėVilma Galinaitienėvilma.galinaitiene@vilkaviškis.lt205

8 614 43 068

(8 342) 60 008

Bartininkų seniūnija
Vyresnioji specialistėBirutė Matulevičienėbirute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 380

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos
Vyresnioji specialistėSkaidrutė Vidūnienėskaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 371

(8 342) 66 017

Gražiškių seniūnija
Vyresnioji specialistėSigita Marcinkevičienėsigita.marcinkeviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 372

(8 342) 66 021

Keturvalakių seniūnija
Vyresnioji specialistėRita Kriaučialiūnienėrita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Zenonas Žaldokaszenonas.zaldokas@vilkaviskis.lt

8 616 10 374

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija
Vyresnioji specialistėReda Ciganienėreda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pajevonio seniūnija
Vyresnioji specialistėGintauta Žaliniakienėgintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 376

(8 342) 60 008

Pilviškių seniūnija
Vyresnioji specialistėLina Bareikienėlina.bareikiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija
Vyresnioji specialistėOnutė Čėsnienėonute.cesniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Rimantas Liepuoniusrimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

8 616 10 381

(8 342) 66 058

Pasėlius ir naudmenas galima deklaruoti seniūnijose, savivaldybėje arba elektroniniu būdu internetinėje svetainėje (http://paseliai.vic.lt).

Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairės yra čia.

Ekologinės gamybos sertifikavimas

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha. 

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.

Gyvulininkystė

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bindokaitė

jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

203

8 616 10 370

(8 342) 66 006

Bartininkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 380

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 371

(8 342) 66 017

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Sigita Marcinkevičienė

sigita.marcinkeviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 372

(8 342) 66 021

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Zenonas Žaldokas

zenonas.zaldokas@vilkaviskis.lt

8 616 10 374

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pajevonio seniūnija

Vyresnioji specialistė

Gintauta Žaliniakienė

gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 376

(8 342) 60 008

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

8 616 10 381

(8 342) 66 058

 

 

2018-03-13 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu išplėsta AKM buferinė zona į kurią patenka Vilkaviškio rajono savivaldybė. Tai daroma siekiant apsaugoti kiaulių laikytojus nuo galimų nuostolių, kuriuos jie patirtų nustačius ligą ūkiuose.

Kiaules savo reikmėms galima skersti laikymo vietose, ar su teritorinės VMVT leidimu išvežti į VMVT patvirtintas skerdyklas. Jei kiaulės netinkamos skersti dėl amžiaus, galima jas nugaišinti ir gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams. Visais atvejais turi būti paimti kiaulių kraujo ir organų mėginiai AKM tyrimams ir tik diagnozei nepasitvirtinus, paskerstų kiaulių mėsą bus leidžiama vartoti savo reikmėms be jokių apribojimų.

Paraiškos atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, forma

Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų.

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai skirtas lėšas.

Prašymas atlyginti nuostolius

Duomenų patvirtinimo deklaracija valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – galvijų bandoje sunaikinimo

Žemės ūkio technika

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Vyriausiasis specialistas

Michailas Počepovičius

michailas.pocepovicius@vilkaviškis.lt

202

8 612 56 812

(8 342) 60 009

Vyriausioji specialistė

Alė Šarkauskienė

ale.sarkauskiene@vilkaviskis.lt

202

8 687 94 035

(8 342) 60 009

 

Traktoriams įregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentą, patvirtinantį traktoriaus nuosavybės faktą;
3. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;

Traktoriams išregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. registravimo dokumentą;
3. valstybinio numerio ženklą.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 13 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 4,3 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 9,5 Eur.

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. traktoriaus registracijos dokumentą;
3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 1,4 Eur.

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 5,0 €.

Traktoriaus priekabos, puspriekabės, prikabinamos platformos, savikrovės priekabos techninė apžiūr – 3,0 €.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama – 5,7 €.

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas 
Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53039

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
 2. per UAB „Paysera LT” interneto portalą www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus”;
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 6. UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita” interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos” spaudos kioskuose.

Melioracija

Pareigos

Vardas,
pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Vyriausioji
specialistė

Lina Inkratienė

lina.inkratiene@vilkaviskis.lt

204

8 618 43 868

(8 342) 60 194 

 

Vyriausioji
specialistė

Roberta
Leščevičiūtė – Romikaitė

roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt

204

8 620 71811

(8 342) 60 194 

Sklypo savininkas ar naudotojas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą (prašymo forma):
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta.

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą (prašymo forma):
–          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą techninėms sąlygoms (prašymo forma):
–          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Sklypo savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:
– prašymas (prašymo forma):
– žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
– žemės sklypo planą M 1: 10000 (kopiją).

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga – melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą techninėms sąlygoms (prašymo forma):
–          sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją);
–          teritorijų planavimo dokumentą, kuris nurodytas taisyklių 10 punkte (kopiją);
–          savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

Pasėlių ir gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

Parama gali pasinaudoti ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše (ligų sąrašas), dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Pagal valstybės biudžetą kompensuojama iki 50 proc. draudimo įmokų. Draudžiamos rizikos – audra, liūtis, kruša ir iššalimas (iššalimas – kai draudžiama, nuo mažesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių).

Pagal Europos sąjungos biudžetą kompensuojama iki 65 proc. draudimo įmokų. Draudžiamos rizikos – iššalimas, stichinė sausra.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis.

Paramos paraiška pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto Nr.

Telefonai

GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bindokaitė

 

jurate.bindokaite@vilkaviškis.lt

203

8 616 10 370

(8 342) 60 006

PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS

Vyriausioji specialistė

Vilma Galinaitienė

vilma.galinaitiene@vilkaviskis.lt

205

8 614 43 068

(8 342) 60 008

 

Naujienos

Scroll to Top Skip to content