ADministracija

Lygių galimybių užtikrinimas

Lygių galimybių užtikrinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Aktuali informacija

Informacija

Teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Lygių galimybių kontrolieriaus įsakymai

Tarptautiniai teisės aktai

Naujienos

Naudingos nuorodos

Atmintinės

Apdovanojimai

Trejus sparnus Vilkaviškio rajono savivaldybės surinko už Lygių galimybių planą, kuriame yra numatytos lygias galimybes skatinančios priemonės, už skaidrią ir viešai prieinamą darbo užmokesčio sistemą, darbuotojoms (-ams) bei vadovams (-ėms) įtraukias lygių galimybių įgyvendinimo iniciatyvas. 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos moterų lobistinės organizacijos jau šeštus metus skelbiamas konkursas, kurio partnerė yra ir Lietuvos savivaldybių asociacija. „Lygiausios savivaldybės apdovanojimų“ metu, siekiant atkreipti savivaldybių dėmesį į lyčių lygybės priemonių įgyvendinimo svarbą vietiniame lygmenyje, apdovanotos lygiausios šalies savivaldybės.

Kandidatus gauti šiuos apdovanojimus vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LSA atstovų.

Džiaugiamės, kad 2021 metais viena iš 10 laureatų paskelbta ir Vilkaviškio rajono savivaldybė.

„Malonu, kad mūsų savivaldybė buvo pastebėta ir gavo apdovanojimą nominacijoje „Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų“. Ir ateityje tikrai dirbsime šia kryptimi, stengsimės, kad moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas išliktų svarbus veiklos prioritetas“, – gautu apdovanojimu džiaugėsi Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

Šiemet apdovanojimus laimėjo:

  • Pasvalio rajono savivaldybė– Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje;
  • Joniškio rajono savivaldybė– Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos priežiūros srityje, sporte;
  • Šiaulių rajono savivaldybė– Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityje;
  • Jonavos rajono savivaldybė– Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą;
  • Švenčionių rajono savivaldybė – Už kitose srityse vykdomas lyčių lygybės priemones;
  • Kauno miesto savivaldybė – Už teigiamus pokyčius savivaldybėje, kuriuos paskatino dalyvavimas lyčių lygybės srities projektuose;
  • Vilkaviškio rajono savivaldybė– Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų;
  • Kalvarijos rajono savivaldybė– Už į strateginius veiklos / plėtros planus įtrauktas tikslines moterų ir vyrų lygybės priemones;
  • Šiaulių miesto savivaldybė– Už bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • Šilalės rajono savivaldybė – Už veiksmus, skirtus užtikrinti, kad savivaldybės teisės aktai, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimas nepažeistų moterų ir vyrų lygių teisų ir galimybių.

Šis Konkursas yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes siekti moterų ir vyrų lygybės de facto ir efektyviai įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas, įpareigojančias savivaldybes ir savivaldybėms pavaldžias įstaigas įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus.

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) tarybos posėdžio metu aštuonioms šalies savivaldybėms įteikti apdovanojimai už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose ir įgyvendintas 2020 metais.

Tai – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos jau penktus metus skelbiamas konkursas, kurio partnerė yra ir LSA.

Džiaugiamės, kad viena iš 8 laureatų paskelbta ir Vilkaviškio rajono savivaldybė.

„Malonu, kad mūsų savivaldybė buvo pastebėta ir gavo apdovanojimą nominacijoje „Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų“. Ir ateityje tikrai dirbsime šia kryptimi, stengsimės, kad moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas išliktų svarbus veiklos prioritetas“, – gautu apdovanojimu džiaugėsi Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

Kandidatus gauti šiuos apdovanojimus vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LSA atstovų.

Šiemet apdovanojimus laimėjo:

Šakių rajono savivaldybė – Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje;

Šiaulių rajono savivaldybė – Į strateginį veiklos planą daugiausiai moterų ir vyrų lygybės priemonių įtraukusi savivaldybė;

Druskininkų savivaldybė – Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityse;

Akmenės rajono savivaldybė – Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą;

Jonavos rajono savivaldybė – Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse;

Vilkaviškio rajono savivaldybė – Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų;

Raseinių rajono savivaldybė – Už teigiamus pokyčius savivaldybėje, kuriuos paskatino dalyvavimas lyčių lygybės srities projektuose;

Tauragės rajono savivaldybė – Už konstruktyvų bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje su jos teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Šis Konkursas yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes siekti moterų ir vyrų lygybės de facto ir efektyviai įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas, įpareigojančias savivaldybes ir savivaldybėms pavaldžias įstaigas įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus.

Scroll to Top