ADministracija

Regia

Vilkaviškio rajonas Regia žemėlapyje

REGIA arba regionų geoinformacinės aplinkos paslauga yra galingas ir patogus įrankis, sukurtas specialiai savivaldybėms – jų gyventojams, tarnautojams bei jose veikiančiam verslui. REGIA tikslas – sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamų sprendimų priėmimui ir palengvinti informacijos mainus.

Regia žemėlapiai

Scroll to Top