ADministracija

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo informacija

Teritorijų planavimų, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Architektūros ir urbanistikos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

2018-08-09 GARAŽO PASTATO (UNIKALUS NUMERIS 4400-4838-6882) VILKAVIŠKIO M. S. DAUKANTO G. 31 PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ – PARDUOTUVĘ, NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti GARAŽO PASTATO (unikalus numeris 4400-4838-6882) VILKAVIŠKIO M. S.DAUKANTO G. 31 PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ – PARDUOTUVĘ, NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ, projektiniai pasiūlymai.

Statinio adresas – S.Daukanto g. 31, Vilkaviškis.

Statinio esama naudojimo paskirtis – garažo pastatas.

Statinio numatoma paskirtis – prekybos (ne maisto prekių parduotuvė).

Projektuotojas “Vilkaviškio architektūros biuras” į. k.185108391, buveinės adresas J.Basanavičiaus a. 11-205,Vilkaviškis. 

Projekto vadovas Alė Gailevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 804.

Kontaktinė informacija: el. paštas ale.gailevičiene@gmail.com, tel. 8 342-51197.

Statytojas UAB „VIP“ nuoma.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt bei statytojo administracinėse patalpose S.Daukanto g. 31 Vilkaviškis iki 2018-08-29 (susitarus tel. 869973528).
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu ale.gaileviciene@gmail.com iki 2018-08-29.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-08-29. 17.00 val. Vilkaviškio m. S.Nėries g.1 (Savivaldybės aministracijos 104 kabinete).

Pridedama:

Projektas I dalis

Projektas II dalis

Projektas III dalis

INFORMACIJA APIE REKONSTRUOJAMĄ STATINĮ

Vadovaujantis STR „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus nuostatomis, informuojame visuomenę apie numatomą statinio projektavimą.

1. Statinio statybvietės adresas – Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,

2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (7.1)


3. Projektuotojas, projekto vadovas  –  Asta Kurienė, el. p. archasta@gmail.com


4. Statytojas – Gytis Skiragis, Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,
tel. 8 687 96 242.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas – Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,  tel. tel. 8 687 96 242, nuo 2016-11-02 iki 2016-11-15 imtinai, 9-17 val. arba www.vilkaviskis.lt

6. Viešo susirinkimo atstovai pasiūlymus gali teikti el. paštu gytis.w.87@gmail.com iki 2016-11-15,  17.30 val.

7. Viešas susirinkimas numatomas 2016-11-15 Mokyklos g. 32, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,  17.30 val.

PRIDEDAMA:

SANKRYŽŲ IR PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ TIESIMAS/REKONSTRAVIMAS ŠALIA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ MARIJAMPOLĖS REGIONE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

1. Projektų pavadinimas:

  • Sankryžos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 11,534 km rekonstravimas;
  • Sankryžos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 20,02 km rekonstravimas;
  • Pėsčiųjų ir dviračių tako šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 30,475–36,36 km tiesimas.

2. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Adresas – Vilkaviškio r. sav., valstybinės reikšmės magistralinis kelias A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Paskirtis – susisiekimo komunikacijos, keliai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio (-ių) informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

UAB „Kelprojektas“ projekto vadovas Genius Boruta, el. paštas genius.boruta@kelprojektas.lt , mob. tel. 8 620 39821.

5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

VĮ „Marijampolės regiono keliai“, Gamyklų g. 12, LT-68108 Marijampolė, el. paštas mrk@mrkeliai.lt , tel. 8 343 97870.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Kelprojektas“, 404 kab., I. Kanto g. 25, Kaunas, 700-1600 val., tel. 8-620 39821.

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti projektuotojui el. paštu genius.boruta@kelprojektas.lt , arba raštu iki 2016-11-04 (adresuojant UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, Kaunas, projekto vadovui G. Borutai)

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks 2014-11-07, Vilkaviškio rajono savivaldybės salėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) 1700 val.

PRIDEDAMA:

MARIJAMPOLĖS REGIONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (RUOŽŲ) REKONSTRUKCIJA. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIS KELIAS NR. 5107 VILKAVIŠKIS-KALVARIJA RUOŽO NUO 17,90 KM IKI 19,00 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

1. Projektas:

Vilkaviškio r. sav. Keturvalakių sen. Patilčių k.
Valstybinės reikšmės rajoninis Kelias Nr. 5107 Vilkaviškis-Kalvarija ruožo nuo 17,90 KM iki 19,00 km rekonstravimo projektas

2. Projektuotojas:

UAB „Sweco Lietuva“ A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Rimantas Undraitis rimantas.undraitis@sweco.lt tel. +37037205561 mob. +37068227754

3. Statytojas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kodas 188710638, J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p.lakd@lakd.lt.

4. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas:

UAB „Sweco Lietuva“ A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Tel. +370 37 221056 www.sweco.lt www.vilkaviskis.lt

5. Visuomenės atstovų pasiūlymų termino pabaiga: 2016-10-21

6. Viešo susirinkimo duomenys:

Data: 2016-10-26
Laikas: 17:00
Patilčių kaimo bendruomenės patalpose
Beržų g. 13 Patilčių k., Vilkaviškio r. sav.

PRIDEDAMA:

MARIJAMPOLĖS REGIONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (RUOŽŲ) REKONSTRUKCIJA

1. Projektas:

Vilkaviškio r. sav. Šeimenos sen. Navininkų k.
Valstybinės reikšmės rajoninis Kelias Nr. 5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 3,03 KM iki 4,68 km rekonstravimo projektas

2. Projektuotojas:

UAB „Sweco Lietuva“ A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Rimantas Undraitis rimantas.undraitis@sweco.lt tel. +37037205561 mob. +37068227754

3. Statytojas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kodas 188710638, J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p.lakd@lakd.lt.

4. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas:

UAB „Sweco Lietuva“ A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas, Tel. +370 37 221056 www.sweco.lt www.vilkaviskis.lt

5. Visuomenės atstovų pasiūlymų termino pabaiga: 2016-10-21

6. Viešo susirinkimo duomenys:
Data 2016-10-25
Laikas: 17:00
ŠEIMENOS SENIŪNIJA, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio r. sav., LT-70101

PRIDEDAMA:

„SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBA BIRUTĖS G.,8A, VILKAVIŠKYJE“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės.

Adresas – Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis, Birutės g. 8

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Biokuro sandėlis – sandėliavimo paskirties pastatas;

Dūmtraukis – kitos paskirties inžinerinis statinys;

Esamas katilinės pastatas – kita (pagal Nekilnojamojo turto reg. centro duomenis).

3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio (-ių) informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

UAB „Bioprojektas“, projekto vadovas Linas Baliuckas, el. paštas info@bioprojektas.lt, mob. tel. 8 614 97 936

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „Litesko“, įm. kodas 110818317, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. (8 5) 266 7500; kontaktinis asmuo UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ technikos direktorius T. Ramanauskas, el. paštas t.ramanauskas@litesko.lt

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Litesko“ filiale „Vilkaviškio šiluma“, 9 kab. (Birutės g. 8A, Vilkaviškis), darbo valandomis, tel. (8 342) 52 193.

6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui teikti raštu iki 2014-12-08 (adresuojant UAB „Bioprojektas“, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda, projekto vadovui  L. Baliuckui).

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks 2014-12-08, UAB „Litesko“ filiale „Vilkaviškio šiluma“ (Birutės g. 8A, Vilkaviškis),  9 kab.,  nuo 17.30 val.

Projektiniai pasiūlymai

Savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Atlikus derinimo ir viešo svarstymo procedūras bei gavus Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo priežiūros skyriaus teigiamas patikrinimo išvadas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659 patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas. Sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.
Bendrojo plano medžiaga:

Seniūnijų bendrųjų planų informacija

Teritorijų planavimo komisija

Vita Valaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Edgaras Balšaitis, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Angelė Budrikevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus vedėja (jai nesant, pavaduoja Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento direktorė);

Rita Dėnienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;

Audrius Kalesnikas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Valentinas Gražulis, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Ričardas Gudėnas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Linas Zinevičius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Lina Inkratienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė);

Violeta Kasperavičiutė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vedėja (jai nesant, pavaduoja Nijolė Kryžanauskienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Kupstas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ technikos direktorius (jam nesant, pavaduoja Darius Markauskas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavimo technikas-projektų vadovas);

Valerijus Makarovas, AB „Litgrid“ projektų vadovas (jam nesant, pavaduoja Eglė Sakolnikaitė, AB „Litgrid“ projektų vadovė);

Antanas Margelis, UAB „Kybartų Darna“ statinių priežiūros inžinierius (jam nesant, pavaduoja Mindaugas Viltrakis, UAB „Kybartų Darna“ pastatų konstrukcijų inžinierius);

Vytautas Naginė, AB „Amber Grid“ Teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus technikos priežiūros inžinierius;

Irmantas Ralys, AB „Amber Grid“ Dujotiekių skyriaus eksploatavimo inžinierius;

Giedrius Mickevičius, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas (jam nesant, pavaduoja Alvydas Gražys, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas);

Donatas Munščinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas (jam nesant, pavaduoja Povilas Ališauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierius);

Nerijus Paškauskas, Vištyčio regioninio parko direkcijos direktorius (jam nesant, pavaduoja Vaida Šimanauskienė, Vištyčio regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė-kraštotvarkininkė);

Tomas Ramanauskas, UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ technikos direktorius (jam nesant, pavaduoja Vytautas Senkus, UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ inžinierius);

Vytautas Razutis, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos vadovas;

Justinas Tamašauskas, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos inžinierius;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (jam nesant, pavaduoja Vitas Didžbalis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas);

Asta Vizbarienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Laimutė Atkočiūnienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Žarskis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius;

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento atstovas.

Teritorijų planavimo komisijos posėdžių grafikai:
Posėdžio Nr. Posėdžio data Posėdžio pradžia (val.)
1
2019-03-07
10:00
2
2019-05-30
10:00
3
2019-07-11
10:00
4
2019-08-22
10:00
5
2019-09-19
10:00

Sutartys

Scroll to Top Skip to content