ADministracija

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo informacija

Teritorijų planavimų, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Architektūros ir urbanistikos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659 patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas.
Sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

Bendrojo plano medžiaga:

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas

Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas

Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą planas

Teritorijų planavimo komisija

Vita Valaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Edgaras Balšaitis, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Daiva Miknevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Rita Dėnienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;

Audrius Kalesnikas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Valentinas Gražulis, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Ričardas Gudėnas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Linas Zinevičius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Lina Inkratienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė);

Violeta Kasperavičiutė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vedėja (jai nesant, pavaduoja Nijolė Kryžanauskienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Kupstas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ technikos direktorius (jam nesant, pavaduoja Darius Markauskas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavimo technikas-projektų vadovas);

Valerijus Makarovas, AB „Litgrid“ projektų vadovas (jam nesant, pavaduoja Eglė Sakolnikaitė, AB „Litgrid“ projektų vadovė);

Antanas Margelis, UAB „Kybartų Darna“ statinių priežiūros inžinierius (jam nesant, pavaduoja Mindaugas Viltrakis, UAB „Kybartų Darna“ pastatų konstrukcijų inžinierius);

Vytautas Naginė, AB „Amber Grid“ Teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus technikos priežiūros inžinierius;

Irmantas Ralys, AB „Amber Grid“ Dujotiekių skyriaus eksploatavimo inžinierius;

Giedrius Mickevičius, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas (jam nesant, pavaduoja Alvydas Gražys, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas);

Donatas Munščinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas (jam nesant, pavaduoja Povilas Ališauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierius);

Nerijus Paškauskas, Vištyčio regioninio parko direkcijos direktorius (jam nesant, pavaduoja Vaida Šimanauskienė, Vištyčio regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė-kraštotvarkininkė);

Vytautas Razutis, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos vadovas;

Justinas Tamašauskas, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos inžinierius;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (jam nesant, pavaduoja Vitas Didžbalis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas);

Asta Vizbarienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Laimutė Atkočiūnienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Žarskis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius (jam nesant, pavaduoja Darius Urbonas);

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento atstovas.

Teritorijų planavimo komisijos posėdžių darbotvarkės:

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2023 m. gegužės 23 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

D. G.

Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Karklinių k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Karklinių k., (kadastro Nr. 3948/0002:1741), (paslaugos bylos Nr. KPZP –117233)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 117233

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas, tel. 8-342-60203.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2023 m. gegužės 11 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

L. P.

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių II k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių II k., (kadastro Nr. 3905/0007:145), (paslaugos bylos Nr. KPZP –115415)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 115415

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas, tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2023 m. balandžio 13 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

L. V.

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., Pilvės g. 17A

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., Pilvės g. 17A (kadastro Nr. 3953/0004:947), (paslaugos bylos Nr. KPZP –112593)

Specialusis planas

https://www.zpdris.lt paslaugos bylos Nr. KPZP – 112593

2

V. L.

Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Karklinių k., Rytų g. 2A

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Karklinių k., Rytų g. 2A , (unikalus Nr. 4400-0368-9401), (paslaugos bylos Nr. KPZP-108623)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt paslaugos bylos Nr. KPZP – 108623

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas, tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2023 m.  kovo 9 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

M. L.

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdos k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdos k., (kadastro Nr. 3943/0005:8982), (paslaugos bylos Nr. KPZP –96367)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 96367

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas, tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2023 m. vasario 9 d.

Posėdžio laikas: 10 val.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1.

V. B.

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., (kadastro Nr. 3953/0004:9918), (paslaugos bylos Nr. KPZP –113221)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 113221

2.

V. A.

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių I k.,

Kumečių g. 24

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų statinių statybos vietai parinkti ir miškui įveisti ne miško žemėje Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių I k., Kumečių g. 24 (kadastro Nr. 3955/0012:95), (paslaugos bylos Nr. KPZP –111174)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 111174

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus) teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas, tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m.  spalio 21 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

UAB „BALTIC AGRO“

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g. 114

 

Detaliojo plano, patvirtinto 2005 m. gegužės 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų Nr. B-TS-729, Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g.

114, nepagrindinio reglamento (statinių statybos zonos) koregavimo projektas.

Detalusis

planas

Aiškinamasis raštas

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas, tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m.  spalio 3 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

UAB „BALTIC AGRO“

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g. 114

 

Detaliojo plano, patvirtinto 2005 m. gegužės 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų Nr. B-TS-729, Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g.

114, nepagrindinio reglamento (statinių statybos zonos) koregavimo projektas.

Detalusis

planas

https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2022 m. rugsėjo 8 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

UAB „BALTIC AGRO“

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g. 114

Detaliojo plano, patvirtinto 2005 m. gegužės 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų Nr. B-TS-729, Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g. 114, nepagrindinio reglamento (statinių statybos zonos) koregavimo projektas.

Detalusis planas

Aiškinamasis raštas

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas.

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m. gegužės 12 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

K. Z.

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdviečių k.,

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai ir (ar) žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų pastatų statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdviečių k., (kadastro Nr. 3943/0003:9267), (paslaugos bylos Nr. KPZP –88612)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 88612

2

M. K.

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k.,

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai ir (ar) žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų pastatų statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., (kadastro Nr. 3905/0004:9921), (paslaugos bylos Nr. KPZP –100746)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 100746

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m. gegužės 3 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

V. M.

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k.,

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų pastatų statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., k., (kadastro Nr. 3958/0004:37), (paslaugos bylos Nr. KPZP –101593)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 101593

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m. balandžio 7 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

A. S.

R. S.

G. S.

R. S.

Vilkaviškis, Pilviškių g. 48,

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu

Nr. B-TS-796 patvirtinto, žemės sklypo paskirties keitimo,

tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, Gudelių k.,

Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (dabartinis adresas –

Vilkaviškis, Pilviškių g. 48 (sklypo un. nr.4400-1322-2232)),

detaliojo plano koregavimas

Detalusis

planas

https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m. kovo 17 d.

Posėdžio laikas: 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

V. M.

Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k.,

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų pastatų statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., k., (kadastro Nr. 3958/0004:0037), (paslaugos bylos Nr. KPZP –101593)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 101593

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2022 m. kovo 10 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

D. V.

Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Karklinių k.,

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, nustatant ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų pastatų statybos zoną, esantis Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Karklinių k., (kadastro Nr. 3948/0003:1303), (paslaugos bylos Nr. KPZP –99343)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 99343

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2022 m. sausio 13 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

L.    V. ir S.V.

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų\ų k.,

(kadastro Nr. 3953/0004:9847, (paslaugos bylos Nr. KPZP –97549)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 97549

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2022 m. sausio 6 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. gruodžio 16 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

  1. M.

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Stirniškių k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Stirniškių k.,

(kadastro Nr. 3925/0007:0087, (paslaugos bylos Nr. KPZP –95528)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 95528

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. gruodžio 8 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. lapkričio 4 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

A.    M.

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Stirniškių k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Stirniškių k.,

(kadastro Nr. 3925/0007:0087, (paslaugos bylos Nr. KPZP –95528)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 95528

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. spalio 21 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Rūta Menkevičienė

Saulius Menkevičius

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Armudiškių k.,

Beržinių k.,

Duoniškių k.

 

Žemės sklypų (kadastro Nr.  3920/0004:108, 3920/0004:353, 3920/0004:2673), esančių Armudiškių k., Beržinių k., Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui ne miško žemėje įveisti.

(paslaugos bylos Nr. KPZP –78308)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 78308

2

Algimantas Džermeika

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k.,

(kadastro Nr. 3920/0005:3041), plotas – 1,6518 ha.

(paslaugos bylos Nr. KPZP –76486)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-76486

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. spalio 13 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. rugsėjo 30 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Česlovas Kurtinaitis

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Būdviečių k., kadastro Nr. 3928/0002:0213,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Būdviečių k., kadastro  Nr. 3928/0002:0213, (paslaugos bylos Nr. KPZP – 84593)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-84593

2

Kazys Zaveckas

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdviečių k., kadastro  Nr. 3943/0003:9267

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdviečių k., kadastro  Nr. 3943/0003:9267, (paslaugos bylos Nr. KPZP – 88612)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-88612

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m.  rugsėjo 9 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Gintaras Mockevičius

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 69

                     

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 69

(kadastro Nr. 3905/0002:84), plotas – 9,5609ha. (paslaugos bylos Nr. KPZP – 87841)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 87841

2

Evaldas Samuolis

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14

(kadastro Nr. 3918/0002:9837), plotas – 6,1167ha, (paslaugos bylos Nr. KPZP – 83925)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 83925

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2021 m. rugpjūčio 26 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Robertas Pliupelis

                      Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Smalinyčios k.

                     

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Smalinyčios k.,

(kadastro Nr. 3943/0005:21), plotas – 1,7794ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 87611

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. rugpjūčio 17 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m.  liepos 30 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Rūta Menkevičienė

Saulius Menkevičius

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Armudiškių k.

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Beržinių k.

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k.

 

Žemės sklypų (kadastro Nr.  3920/0004:108; 3920/0004:0353; 3920/0004:2673), esančių Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui ne miško žemėje įveisti.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 78308

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. birželio 21 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

ČESLOVAS KURTINAITIS

Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Pajevonio sen., Būdviečių k. (kadastro Nr. 3928/0002:0213), plotas – 26,3200 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Parinkti ūkininko sodybos vietą

Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-84593

2

GINTARAS MOCKEVIČIUS

Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 69, kadastro Nr. 3905/0002:0084), plotas – 9,5609 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Parinkti ūkininko sodybos vietą

Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-87841

3

ROBERTAS PLIUPELIS

Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Pilviškių sen., Smalinyčios k. kadastro Nr. 3943/0005:0021), plotas – 1,7794 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą

Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-87611

AR- aiškinamasis raštas;  

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

Posėdžio data: 2021 m. birželio 4 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Evaldas Samuolis

Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14, Gižų k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14

(kadastro Nr. 3918/0002:9837), plotas – 6,1167ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 83925

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8 342 60203

2021 m. gegužės 31 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2021 m. kovo 4 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Gintaras Kvederas

Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k., Dailučių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k.,

(kadastro Nr. 3910/0002:19), plotas – 7,5791 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt paslaugos bylos Nr. KPZP – 80507

AR- aiškinamasis raštas;

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus) teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. vasario 11 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Darius Matijošaitis

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k. 3, Karalių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k. 3,

(kadastro Nr. 3925/0003:102), plotas – 32,2200 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 56853

2

UAB

 „ Vilkauja“

Vilkaviškis, Vienybės g. 63

Žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo keitimo detaliojo plano Vienybės g. 63, Vilkaviškis koregavimo

Detalusis planas

DPB ir AR

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. vasario 4 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. sausio 28 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Audrius Savickas

Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Kybeikių k., Matlaukio k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Kybeikių k.,

(kadastro Nr. 3940/0001:141), plotas – 4,4230 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 76508

 

 

 

 

 

 

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. sausio 18 d

Posėdžio data: 2020 m. gruodžio 17 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Algimantas Džermeika

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k., Gražiškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k.,

(kadastro Nr. 3920/0005:3041), plotas – 1,6518 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 76486

 

 

 

 

 

 

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. gruodžio 10 d

Posėdžio data: 2020 m. gruodžio 10 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Birutė Kažemėkaitė

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k., Gražiškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k.,

(kadastro Nr. 3920/0004:9), plotas – 1,0696 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 39127

 

 

 

 

 

 

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. lapkričio 27 d

Posėdžio data: 2020 m. lapkričio 26 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Lina Vepštienė

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., Pilviškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k.,

(kadastro Nr. 3953/0004:947), plotas – 2,4778 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-74678

2

Darius Matijošaitis

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k. 3, Karalių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k.,

(kadastro Nr. 3925/0003:102), plotas – 32,2200 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 56853

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. lapkričio 16 d.

Posėdžio data: 2020 m. rugsėjo 3 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Lina Vepštienė

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., Pilviškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k.,

(kadastro Nr. 3953/0004:947), plotas – 2,4778 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-74678

2

Agnius Vasiliauskas

Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Dapkiškių k., Paežerių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Dapkiškių k.,

(kadastro Nr. 3943/0005:1139), plotas – 2,4053 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 75576

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. rugpjūčio 28 d.

Posėdžio data: 2020 m. rugpjūčio 13 d.

Posėdžio laikas: 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Ona Inga Račkauskaitė

Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Antupių k., Keturvalakių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Antupių k.,

(kadastro Nr. 3930/0001:8118), plotas – 1,0500 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 70429

2

UAB „Akasta“

Vilkaviškis, Taikos g. 3A

Detaliojo žemės sklypo plano Taikos g. 3A, Vilkaviškyje, koregavimas

Detalusis

planas

Sklypo plano brėžinys

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

Sutartys

Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Data

2023-05-22

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., BAČKIŠKIŲ K., TVENKINIO G. 6 (KADASTRINIS NR. 3930/0002:8526) PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Bačkiškių k., Tvenkinio g. 6 (kadastrinis Nr. 3930/0002:8526) paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo

Gautas prašymas: 2023-05-16

Būsena: Rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-16 gautas prašymas (registracijos Nr. GP-E-358) dėl 0,1700 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Bačkiškių k. Tvenkinio g. 6 (kadastrinis Nr. 3930/0002:8526) paskirties  ir naudojimo būdo pakeitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Bačkiškių k., Tvenkinio g. 6 naudojimo paskirtis – Žemės ūkio, naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama į Kitą, naudojimo būdas  – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Bačkiškių k., Tvenkinio g. 6 paskirties naudojimo būdo keitimu galima susipažinti nuo 2023-05-22 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-04-27

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., ŠEIMENOS SEN., PAEŽERIŲ K. (KADASTRINIS NR. 3905/0004:9969) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k. (kadastrinis Nr. 3905/0004:9969) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2023-04-24

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-04-24 gautas prašymas (registracijos Nr. GP-313) dėl 0,4800 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – žemės ūkio, naudojimo būdas  keičiamas į rekreacinio naudojimo žemės sklypus.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., naudojimo būdo keitimo dokumentais galima susipažinti nuo 2023-04-27 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-04-17

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., SLABADŲ K. ŠEŠUPĖS G. 18 (KADASTRINIS NR. 3913/0002:182) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Slabadų k. Šešupės g. 18 (kadastrinis Nr. 3913/0002:182) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2023-04-11

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-04-11 gautas prašymas (reg. Nr. GP-272) dėl 0,1394 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Slabadų k. Šešupės g. 18, naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Slabadų k. Šešupės g. 18, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kita, naudojimo būdas  keičiamas į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Slabadų k. Šešupės g. 18, naudojimo būdo keitimo dokumentais galima susipažinti nuo 2023-04-17 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-03-23

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV. KYBARTAI, J. BASANAVIČIAUS G. 123, (KADASTRINIS NR. 3933/0004:2) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav. Kybartai, J. Basanavičiaus g. 123, (kadastrinis Nr. 3933/0004:2) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2023-03-20.

Būsena: Rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-20 gautas prašymas (reg. Nr. GD-210) dėl 0,5417 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav.,  Kybartai, J. Basanavičiaus g. 123, naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Kybartai, J. Basanavičiaus g. 123, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kita, naudojimo būdas  keičiamas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Kybartai, J. Basanavičiaus g. 123, naudojimo būdo keitimo dokumentais galima susipažinti nuo 2023-03-23 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-03-23

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., KLAUSUČIŲ SEN., KLAUSUČIŲ K., (KADASTRINIS NR. 3953/0003:26) PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k. (kadastrinis Nr. 3953/0003:26) paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2023-03-21

Būsena: Rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-21 gautas prašymas (registracijos Nr. GP-E-1215) dėl 0,2113 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k., paskirties ir  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Klausučių k. naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama į kita, nustatomas naudojimo būdas  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., mažųjų Klausučių sen., Klausučių k. paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2023-03-23 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-03-23

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., GIŽŲ SEN., RŪDOS K., MARIJAMPOLĖS G. 6 (KADASTRINIS NR. 3930/0002:241) PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 6 (kadastrinis Nr. 3930/0002:241) paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2023-03-20

Būsena: Rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-20 gautas prašymas (registracijos Nr. GP-E-202) dėl 0,6372 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 6 (kadastrinis Nr. 3930/0002:241) paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 6 naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama į žemės ūkio, nustatomas naudojimo būdas  – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 6 paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2023-03-23 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-03-02

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., MAŽŪJŲ BŪDEŽERIŲ K., (KADASTRINIS NR. 3955/0012:1094) PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Mažųjų Būdežerių k. (kadastrinis Nr. 3955/0012:1094) paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2023-02-24

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-24 gautas prašymas (registracijos Nr. GP-E-150) dėl 0,4400 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Mažųjų Būdežerių k., paskirties ir  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Mažųjų Būdežerių k. naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas nenustatytas. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama į kita, nustatomas naudojimo būdas  – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., mažųjų Būdežerių k. paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2023-03-02 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-02-15

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO M., GUDELIŲ G. 5 (KADASTRINIS NR. 3963/0004:157) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR  NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio m., Gudelių g. 5  (kadastrinis Nr. 3963/0004:157) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo

Gautas prašymas: 2023-02-14

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-14 gautas prašymas (reg. Nr. GP-132) dėl 1,000 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3963/0004:157), esančio Vilkaviškio m., Gudelių g. 5, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio m., Gudelių g. 5, naudojimo paskirtis – žemė ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo  Vilkaviškio  m., Gudelių g. 5, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2023-02-15 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-02-14

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., VILKAVIŠKIO M., PRAMONĖS G. 13E (KADASTRINIS NR. 3963/0001:42) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Pramonės g. 13E (kadastrinis Nr. 3963/0001:42) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2023-02-09

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (reg. Nr. GP-E-343) dėl 0,2611 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Pramonės g. 13E  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Pramonės g. 13E  naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kita, naudojimo būdas  keičiamas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Pramonės g. 13E  naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-02-14 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-02-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV. PILVIŠKIAI, GELEŽINKELIO G. 26 (KADASTRINIS NR. 3953/0002:2005) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav. Pilviškiai, Geležinkelio g. 26, (kadastrinis Nr. 3953/0002:2005) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2023-02-06.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-06 gautas prašymas (reg. Nr. GD-124) dėl 2,1056 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav.,  Pilviškiai, Geležinkelio g. 26 naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Pilviškiai, Geležinkelio g. 26, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kita, naudojimo būdas  keičiamas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Pilviškiai, Geležinkelio g. 26 naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-02-07 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-01-31

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PATUNKIŠKIŲ K, ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3905/0002:9988) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Patunkiškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3905/0002:9988) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2023-01-27.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-27 gautas prašymas (reg. Nr. GP-68) dėl 0,3900 ha žemės sklypo, esančio Patunkiškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.,  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Patunkiškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – žemės ūkio, naudojimo būdas  keičiamas į Rekreacinio naudojimo žemės sklypus.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Patunkiškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 20223-02-01 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-01-18

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV. ŠEIMENOS SEN. KUMEČIŲ II K. (KADASTRINIS NR. 3905/0007:73) NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių II k. (kadastrinis Nr. 3905/0007:73) naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2023-01-16.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (reg. Nr. GP-31) dėl 0,2800 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių II k.,  naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių II k., naudojimo paskirtis – žemė ūkio, nustatomas naudojimo būdas –rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo  Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Kumečių II k., naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2023-01-18 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-01-18

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO M., VYTAUTO G. 4E (KADASTRINIS NR. 3963/0005:293) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilkaviškio m., Vytauto g. 4E (kadastrinis Nr. 3963/0005:293) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2023-01-12

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-12 gautas prašymas (reg. Nr. GP-22) dėl 0,1824 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio m., Vytauto g. 4E,  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio m., Vytauto g. 4E, naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Planuojama keisti naudojimo būdą į – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio m., Vytauto g. 4E, naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2023-01-18 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-12-29

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO RAMONIŠKIŲ K, PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3943/0002:30) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Ramoniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3943/0002:30) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-08-25.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-25 gautas prašymas (reg. Nr. GP-531) dėl 0,8089 ha žemės sklypo, esančio Ramoniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Rausvės g. 4, Ramoniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kita, naudojimo būdas  keičiamas į Visuomeninės paskirties teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Rausvės g. 4,  Ramoniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-12-30 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-11-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., KETURVALAKIŲ SEN., KETURVALAKIŲ MSTL. (KADASTRINIS NR. 3930/0005:2904) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR  NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Keturvalakių mstl. (kadastrinis Nr. 3930/0005:2904) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo

Gautas prašymas: 2022-10-26

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-26 gautas prašymas (reg. Nr. GP-659) dėl 0,1145 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3930/0005:2904), esančio Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Keturvalakių mstl., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Keturvalakių mstl., naudojimo paskirtis – žemė ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo  Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Keturvalakių mstl., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2022-11-07 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-10-10

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV. GRAŽIŠKIŲ SEN. DUONIŠKIŲ K. (KADASTRINIS NR. 3920/0006:2701) NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k. (kadastrinis Nr. 3920/0006:2701) naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2022-10-05.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-10-06 gautas prašymas (reg. Nr. GP-602) dėl 1,6110 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k.,  naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k., naudojimo paskirtis – žemė ūkio, nustatomas naudojimo būdas –rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo  Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k., naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2022-10-10 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-09-14

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAEŽERIŲ K, PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3943/0005:8996) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3943/0005:8996) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-09-13

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-09-13 gautas prašymas (reg. Nr. GP-531) dėl 0,4242 ha žemės sklypo, esančio Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.,  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – žemė ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – žemė ūkio, naudojimo būdas  keičiamas į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Beržų g. 1, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-09-14 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-09-01

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., PILVIŠKIŲ SEN., PILVIŠKIŲ MSTL., VILNIAUS G. 45 (KADASTRINIS NR. 3953/0002:115) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Vilniaus g. 45 (kadastrinis Nr. 3953/0002:115) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2022-08-30

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-08-30 gautas prašymas (reg. Nr. GD-E-1601) dėl 0,1093 ha žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Vilniaus g. 45,  naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Vilniaus g. 45, naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojama keisti naudojimo būdą į – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Vilniaus g. 45, naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-09-01 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-08-16

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BARDAUSKŲ G. 18, BARDAUSKŲ K, KETURVALAKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3930/0003:338) DALIES NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Bardauskų g. 18, Bardauskų k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3930/0003:338) dalies naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2022-07-29 (prašymo patikslinimas 2022-08-11).

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-07-29 gautas prašymas (reg. Nr. GD-1088) ir 2022-08-11 gautas prašymo patikslinimas (reg. Nr. GD-1132) pakeisti žemės naudojimo būdą daliai žemės sklypo, esančio Bardauskų g. 18, Bardauskų k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav.

Esama 0,1164 ha žemės sklypo (kadastro Nr.3830/0003:338), esančio Bardauskų g. 18, Bardauskų k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kitos paskirties žemė, planuojama pakeisti daliai 0,0580 ha žemės sklypo  žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Bardauskų g. 18, Bardauskų k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav. dalies naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-08-16 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-05-17

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BERŽŲ G. 1, STIRNĖNŲ K, PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3903/0002:239) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Beržų g. 1, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3903/0002:239) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-05-12.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-12 gautas prašymas (reg. Nr. GP-279) dėl 0,1435 ha žemės sklypo, esančio Beržų g. 1, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Beržų g. 1, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Beržų g. 1, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-18 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-05-16

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SODŲ G. 42, PILVIŠKIŲ MSTL., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0003:634) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Sodų g. 42, Pilviškių mstl, Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3953/0003:634) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2022-05-10.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-10 gautas prašymas (reg. Nr. GP-273) dėl 0,3904 ha žemės sklypo, esančio Sodų g. 42, Pilviškių mstl, Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Sodų g. 42, Pilviškių mstl, Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, nustatomas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Sodų g. 42, Pilviškių mstl, Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-17 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-05-05

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KISINIŠKIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3905/0009:3242) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3905/0009:3242) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2022-04-29.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-04-29 gautas prašymas (reg. Nr. GP-243) dėl 0,2300 ha žemės sklypo, esančio Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, nustatomas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-06 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-05-05

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYGRELIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0004:5838) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3920/0004:5838) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-05-03.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-05-03 gautas prašymas (reg. Nr. GP-252) dėl 0,3297 ha ploto žemės sklypo, esančio Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-05-06 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-03-21

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KISINIŠKIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3905/0009:9974) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3905/0009:9974) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-03-14.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-14 gautas prašymas (reg. Nr. GP-150) dėl 0,4411 ha žemės sklypo, esančio Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-03-22 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-04-08

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO GULBINIŠKIŲ K., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0005:8902) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Gulbiniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3953/0005:8902) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2022-03-29.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-29 gautas prašymas (reg. Nr. GP-183) dėl 0,1700 ha žemės sklypo, esančio Gulbiniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Gulbiniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, nustatomas naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Gulbiniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2022-04-11 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-04-08

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MĖNULIO G. 3, KATAUČIZNOS K., KLAUSUČIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3913/0001:9231) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Mėnulio g. 3, Kataučiznos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3913/0001:9231) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-03-28.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-28 gautas prašymas (reg. Nr. GP-177) dėl 0,9692 ha žemės sklypo, esančio Mėnulio g. 3, Kataučiznos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Mėnulio g. 3, Kataučiznos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Mėnulio g. 3, Kataučiznos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-04-11 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-03-21

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0004:8051) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3920/0004:8051) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-03-14.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-14 gautas prašymas (reg. Nr. GP-152) dėl 0,7440 ha žemės sklypo, esančio Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-03-22 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-03-21

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO JUOZAPAVIČIAUS G., VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3968/0001:6230) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Juozapavičiaus g., Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3968/0001:6230) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-03-14.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-14 gautas prašymas (reg. Nr. GP-151) dėl 0,0800 ha žemės sklypo, esančio Juozapavičiaus g., Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Juozapavičiaus g., Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Juozapavičiaus g., Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-03-22 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-03-21

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KISINIŠKIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3905/0009:9974) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3905/0009:9974) naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2022-03-14.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-03-14 gautas prašymas (reg. Nr. GP-150) dėl 0,4411 ha žemės sklypo, esančio Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-03-22 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-02-11

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONELAIČIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0002:125) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3920/0002:125) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2022-02-07.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-02-07 gautas prašymas (reg. Nr. GP-69) dėl 1,8119 ha žemės sklypo, esančio Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-02-14 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-02-11

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONELAIČIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0002:127) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3920/0002:127) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Gautas prašymas: 2022-02-07.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-02-07 gautas prašymas (reg. Nr. GP-68) dėl 0,7537 ha žemės sklypo, esančio Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Duonelaičių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-02-14 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2022-01-17

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MOKYKLOS G. 6, ŠIAUDINIŠKIŲ K., KYBARTŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3960/0003:9542) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3960/0003:9542) žemės naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2022-01-14.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-01-14 gautas prašymas (reg. Nr. GP-81) dėl 0,6488 ha žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo naudojimo paskirtis nekeičiama – kita, planuojamas naujas naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2022-01-18 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-12-17

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0006:3863) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3920/0006:3863) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2021-12-13.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-13 gautas prašymas (reg. Nr. GP-753) dėl 4,4342 ha žemės sklypo, esančio Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2021-12-20 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-12-17

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0006:3864) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3920/0006:3864) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Gautas prašymas: 2021-12-13.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-12-13 gautas prašymas (reg. Nr. GP-754) dėl 3,4865 ha žemės sklypo, esančio Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2021-12-20 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-11-18

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 53, PILVIŠKIUOSE, VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0002:393) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 53, Pilviškiuose, Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3953/0002:393) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2021-11-15.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-11-15 gautas prašymas (reg. Nr. GP-648) dėl 0,1994 ha žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 53, Pilviškiuose, Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 53, Pilviškiuose, Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklypo paskirtis nekeičiama – kita, planuojamas naujas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilniaus g. 53, Pilviškiuose, Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2021-11-18 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-10-01

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 5, PILVIŠKYJE, VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0002:200) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3953/0002:200) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2021-09-28.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-28 gautas prašymas (reg. Nr. GP-469) dėl 0,1347 ha žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.                                                         

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklypo paskirtis nekeičiama – kita, planuojamas naujas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-01 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-09-16

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARMUDIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0004:83) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo

Gautas prašymas: 2021-09-09.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-09 gautas prašymas (reg. Nr. GP-436) dėl 7,2451 ha žemės sklypo, esančio Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – nenustatytas. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2021-09-16 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-08-30

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAPŲ G. 23, VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo

Gautas prašymas:

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai 2021 m. sausio 29 d. priėmus sprendimą Nr. B-TS-643 „Dėl pastato ir negyvenamosios patalpos pavadinimų ir jų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo“ būtina nustatyti žemės sklypui Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., papildomą naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos.

Esama pagrindinė žemės sklypo, Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir visuomeninės paskirties teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo galima susipažinti nuo 2021-08-31 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-08-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAMPUČIŲ G. 7, KLAMPUČIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdo pakeitimo

Gautas prašymas: 2021-08-05

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-08-05 gautas prašymas (reg. Nr. GP-378) pakeisti žemės sklypo Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdą.

Esama pagrindinė žemės sklypo, Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdo pakeitimo galima susipažinti nuo 2021-08-13 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-08-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 42A, PILVIŠKIŲ MSTL., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo

Gautas prašymas: 2021-07-08

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-07-08 gautas prašymas (reg. Nr. GP-317) nustatyti žemės sklypo Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdus.

Esama pagrindinė žemės sklypo, Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo galima susipažinti nuo 2021-08-13 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2023-04-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3930/0002:241,  PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. B-ĮV-444

Failai

Įsakymas

Data

2023-04-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3953/0003:26,  PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. B-ĮV-443

Failai

Įsakymas

Data

2023-04-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3933/0004:2, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. B-ĮV-442

Failai

Įsakymas

Data

2023-03-23

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3955/0012:1094, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-17 įsakymas Nr. B-ĮV-290

Failai

Įsakymas

Data

2023-03-02

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3963/0001:42, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-02 įsakymas Nr. B-ĮV-235

Failai

Įsakymas

Data

2023-03-02

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3963/0004:157,  PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-02 įsakymas Nr. B-ĮV-234

Failai

Įsakymas

Data

2023-02-23

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3953/0002:2005, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-22 įsakymas Nr. B-ĮV-184

Failai

Įsakymas

Data

2023-02-14

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3905/0002:9988, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-14 įsakymas Nr. B-ĮV-169

Failai

Įsakymas

Data

2023-02-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 3905/0007:73, NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-06 įsakymas Nr. B-ĮV-139

Failai

Įsakymas

Data

2023-02-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 3963/0005:293, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-06 įsakymas Nr. B-ĮV-140

Failai

Įsakymas

Data

2023-01-24

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 3943/0002:30, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-19 įsakymas Nr. B-ĮV-58

Failai

Įsakymas

Data

2022-11-23

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3930/0005:2904,  PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-22 įsakymas Nr. B-ĮV-1363

Failai

Įsakymas

Data

2022-10-26

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 3920/0006:2701, NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-26 įsakymas Nr. B-ĮV-1261

Failai

Įsakymas

Data

2022-10-03

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 3943/0005:8996, NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-30 įsakymas Nr. B-ĮV-1162

Failai

Įsakymas

Data

2022-09-22

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 3953/0002:115) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-21 įsakymas Nr. B-ĮV-1113

Failai

Įsakymas

Data

2022-09-09

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 3930/0003:338) NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-08 įsakymas Nr. B-ĮV-1065

Failai

Įsakymas

Data

2022-06-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BERŽŲ G. 1, STIRNĖNŲ K, PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3903/0002:239) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-06 įsakymas Nr. B-ĮV-651.

Failai

 Įsakymas

Data

2022-06-03

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SODŲ G. 42, PILVIŠKIŲ MSTL., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0003:634) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-01 įsakymas Nr. B-ĮV-630.

Failai

Įsakymas

Data

2022-05-24

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYGRELIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0004:5838) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-24 įsakymas Nr. B-ĮV-601.

Failai

Įsakymas

Data

2022-05-24

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KISINIŠKIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3905/0009:3242) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-24 įsakymas Nr. B-ĮV-602.

Failai

Įsakymas

Data

2022-05-05

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO G. 46, VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3963/0009:4) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-05 įsakymas Nr. B-ĮV-531.

Failai

Įsakymas

Data

2022-04-29

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO GULBINIŠKIŲ K., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0005:8902) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-29 įsakymas Nr. B-ĮV-492.

Failai

Įsakymas

Data

2022-04-29

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MĖNULIO G. 3, KATAUČIZNOS K., KLAUSUČIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3913/0001:9231) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-29 įsakymas Nr. B-ĮV-491.

Failai

Įsakymas

Data

2022-04-11

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0004:8051) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-08 įsakymas Nr. B-ĮV-433.

Failai

Įsakymas

Data

2022-04-11

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. JUOZAPAVIČIAUS G. 30, VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3968/0001:6230) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-08 įsakymas Nr. B-ĮV-434.

Failai

Įsakymas

Data

2022-04-11

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KISINIŠKIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., (KADASTRINIS NR. 3905/0009:9974) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-08 įsakymas Nr. B-ĮV-435.

Failai

Įsakymas

Data

2022-03-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONELAIČIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0002:125) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-03 įsakymas Nr. B-ĮV-274.

Failai

Įsakymas

Data

2022-03-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONELAIČIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., (KADASTRINIS NR. 3920/0002:127) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-03 įsakymas Nr. B-ĮV-275.

Failai

Įsakymas

Data

2022-02-07

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MOKYKLOS G. 6, ŠIAUDINIŠKIŲ K., KYBARTŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0003:9542) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-03 įsakymas Nr. B-ĮV-157.

FailaiĮsakymas

Data

2022-01-04

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0006:3864) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-04 įsakymas Nr. B-ĮV-17.

Failai

Įsakymas

Data

2022-01-04

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO DUONIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0006:3863) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-04 įsakymas Nr. B-ĮV-18.

Failai

Įsakymas

Data

2021-12-09

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 3953/0002:393) VILNIAUS G. 53, PILVIŠKIUOSE, VILKAVIŠKIO R. SAV. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-08 įsakymas Nr. B-ĮV-1482.

Failai

Įsakymas

Data

2021-10-18

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 3953/0002:200) VILNIAUS G. 5, PILVIŠKIUOSE, VILKAVIŠKIO R. SAV. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. B-ĮV-1287

Failai

Įsakymas

Data

2021-10-11

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 3920/0004:83) ARMUDIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-11 įsakymas Nr. B-ĮV-1265.

Failai

Įsakymas

Data

2021-09-20

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., VILKAVIŠKIO M., KAPŲ G. 23 (KADASTRO NR. 3963/0006:58), NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-17 įsakymas Nr. B-ĮV-1157.

Failai

Įsakymas

Data

2021-09-01

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAMPUČIŲ G. 7, KLAMPUČIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-01 įsakymas Nr. B-ĮV-1099

Failai

Įsakymas

Data

2021-09-01

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 42A, PILVIŠKIŲ MSTL., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO

Tipas

Patvirtinti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-01 įsakymas Nr. B-ĮV-1100

Failai

Įsakymas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Data

2023-05-09

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Piliakalnių k., Piliakalnių g. 11, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Rengiamas

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, esantiems Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Piliakalnių k., Piliakalnių g. 11, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su  žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 120593.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Data

2023-04-11

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Pilviškių mstl., Vilties g. 15, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Rengiamas

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, esantiems Vilkaviškio r. sav., Pilviškių mstl., Vilties g. 15, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su  žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 119594.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Data

2023-03-08

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Šermukšnių g. 6, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Rengiamas

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, esantiems Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Šermukšnių g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su  žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 107815.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Data

2023-02-22

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., Žalgirio g. 5, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Pradedamas rengti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, registro Nr. 70/12620, esantiems Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., Žalgirio g. 5, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 114755.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Data

2023-02-21

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Mažųjų Būdežerių k., Artojų g. 1A, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Pradedamas rengti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, esantiems Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Mažųjų Būdežerių k., Artojų g. 1A,  eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo/nerengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 115084.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Data

2023-02-01

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Pašešupio g. 8, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Pradedamas rengti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, esantiems Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Pašešupio g. 8, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo/nerengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 115925.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S.Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Data

2023-02-01

Pavadinimas

Dėl žemės sklypo, esančio  Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Birutės g. 28, formavimo ir pertvarkymo projekto

Tipas

Pradedamas rengti

Aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skelbimas: Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 55 punktu, pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems statiniams, esantiems Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Birutės g. 28, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Informuojame, kad visi su  žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus. ŽPDRIS galima susipažinti su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo/nerengimo. Paslaugos identifikavimui ŽPDRIS informacinėje sistemoje suteiktas Nr. ZSFP – 113583.

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S.Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis,  tel. 8 (342) 60077, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Scroll to Top