ADministracija

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo informacija

Teritorijų planavimų, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinsi Architektūros ir urbanistikos skyrius, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatais.

Aktuali informacija

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 1. Statinio projekto pavadinimas

Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Vilkaviškio r. sav. teritorijoje supaprastintas statybos projektas.

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Kiti inžineriniai statiniai.

 1. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas:

UAB „Conlista“, į. k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08247, Vilnius.

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai

UAB „Conlista“, į. k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08247, Vilnius, kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, el. p. bakanauskas@gmail.com, tel.(+370) 610 08 105.

 1. Statytojas

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, į. k.151479265, Vokiečių g. 10, LT-68300, Marijampolė,  tel. 8 343 50 034

 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Savivaldybės interneto puslapyje www.vilkaviskis.lt

 1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. paštu: bakanauskas@gmail.com, iki 2020-05-29 d. 16.00 val.

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

2020-05-29, 17.00 val., per ZOOM programą

Nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/84866379611?pwd=VU9RY3dnQkxwcUVSSFltQlVPT0txQT09

Prisijungimo ID: 848 6637 9611
Slaptažodis: 028432

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai 1 dalis

Projektiniai pasiūlymai 2 dalis

Vaizdinė medžiaga

 

 

 1. Statybvietės adresas – Maldėnų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.
 2. Numatoma statinių paskirtis, tipas – inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, nesudėtingasis statinys.
 3. Projektuotojas – UAB „Ugira”, projekto vadovas – Aloyzas Jurdonas, el. p. aloyzas@ugira.lt, tel. 8 698 33 862.
 4. Statytojas – UAB „Vilkaviškio vandenys”, įstaigos kodas 185304657; adresas: Pramonės g. 13A, 70177 Vilkaviškis, el. pašto adresas: info@vilkvand.lt, a.kupstas@vilkvand.lt, tel. (8 342) 60 100.
 5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais tvarka. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Jono Dailidės g. 10, Marijampolė, info@ugira.lt, tel. 8 343 52 201. Susipažinti galima iki 2020-05-20 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Taip pat informacija paskelbta Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.
 6. Pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus galima teikti raštu adresu: Jono Dailidės g. 10, Marijampolė arba el. paštu: info@ugira.lt, tel. 8 343 52 201. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-05-20.
 7. Viešo susirinkimo duomenys:
 • data: 2020-05-20;
 • laikas: 17.00 val.;
 • adresas: UAB „Vilkaviškio vandenys“, Pramonės g. 13A, 70177, Vilkaviškis.

Karantino metu susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu:

Meeting ID: 927 0087 9228

Password: 6GHbzx

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/92700879228?pwd=TVFLNWo4U045SE82aTgxYkg5Q3hCdz09

PRIDEDAMA:

 

Projektinių pasiūlymų užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius).

Projektinių pasiūlymų rengėjas:

UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Smolensko g. 10 (korpusas C), LT-03201, Vilnius).

Objekto pavadinimas:

Valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis-Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis-Bartininkai-Aistiškiai sankryžos rekonstravimo projektas

Objekto adresas:

Kapų g., Vytauto g., Statybininkų g., Vilkaviškis

Gauti informaciją apie planuojamą veiklą, teikti motyvuotus pasiūlymus keisti projektinius sprendinius galima iki gegužės 4 d.

Kontaktinis asmuo:

Ieva Mikulėnaitė, tel.: +37067182997, el. p: ieva@projektavimas.net.

Išsamiau susipažinti su projektiniais pasiūlymais planuojamas viešasis susirinkimas nuotoliniu būdu.

Susirinkimo laikas: 2020 m. gegužės 4 d., susirinkimo pradžia 18:00

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Nuoroda, kuria bus pasiekiamas susirinkimas:

https://zoom.us/j/195671853

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu.

Jeigu pareiškėjui užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Žiedinės sankryžos dangų ir eismo organizavimo planas

PAVADINIMAS

Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas techninis darbo projektas

 STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS

Tarp: Vytauto g. ir Vysk. A. Karoso g; Vysk. A. Karoso g. ir Gedimino g.; Gedimino g. ir J. Basanavičiaus g.; J. Basanavičiaus g. ir Nepriklausomybės g.., Vilkaviškio miestas, Vilkaviškio rajono miesto sav.

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos (keliai ir gatvės); kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai);

PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BŪSTINĖS ADRESAS

UAB „Projektai ir Co“, Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas;

PROJEKTO VADOVO AR KITO ATSAKINGO ASMENS, GALINČIO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ DUOMENYS

STATYTOJAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija;

SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS

 • su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima nuo 2020-03-12 iki 2020-04-06;
 • Vilkaviškio rajono savivaldybė, adresu, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.);
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, www.vilkaviskis.lt;

INFORMACIJA IKI KADA IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 • pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti darbo dienomis nuo 2020-03-12 iki 2020-04-06;
 • gyvai – UAB „Projektai ir Co“ Vilnius, Mindaugo g. 23;
 • el. paštu – gedas.janulis@zilinskis.com;
 • teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas;

KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS)

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

2018-08-09 GARAŽO PASTATO (UNIKALUS NUMERIS 4400-4838-6882) VILKAVIŠKIO M. S. DAUKANTO G. 31 PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ – PARDUOTUVĘ, NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti GARAŽO PASTATO (unikalus numeris 4400-4838-6882) VILKAVIŠKIO M. S.DAUKANTO G. 31 PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ – PARDUOTUVĘ, NEATLIEKANT STATYBOS DARBŲ, projektiniai pasiūlymai.

Statinio adresas – S.Daukanto g. 31, Vilkaviškis.

Statinio esama naudojimo paskirtis – garažo pastatas.

Statinio numatoma paskirtis – prekybos (ne maisto prekių parduotuvė).

Projektuotojas “Vilkaviškio architektūros biuras” į. k.185108391, buveinės adresas J.Basanavičiaus a. 11-205,Vilkaviškis. 

Projekto vadovas Alė Gailevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 804.

Kontaktinė informacija: el. paštas ale.gailevičiene@gmail.com, tel. 8 342-51197.

Statytojas UAB „VIP“ nuoma.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt bei statytojo administracinėse patalpose S.Daukanto g. 31 Vilkaviškis iki 2018-08-29 (susitarus tel. 869973528).
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu ale.gaileviciene@gmail.com iki 2018-08-29.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-08-29. 17.00 val. Vilkaviškio m. S.Nėries g.1 (Savivaldybės aministracijos 104 kabinete).

Pridedama:

Projektas I dalis

Projektas II dalis

Projektas III dalis

Savivaldybės teritorijos bendrasis planas

VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPAV IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠINIMAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas

Atlikus derinimo ir viešo svarstymo procedūras bei gavus Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo priežiūros skyriaus teigiamas patikrinimo išvadas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. B-TS-659 patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas. Sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.
Bendrojo plano medžiaga:

Seniūnijų bendrųjų planų informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas

Teritorijų planavimo komisija

Vita Valaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Edgaras Balšaitis, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius;

Daiva Miknevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Asta Šaučiūnienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas;

Rita Dėnienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;

Audrius Kalesnikas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Valentinas Gražulis, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktorius;

Ričardas Gudėnas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Linas Zinevičius, AB „Energijos skirstymo operatorius“ inžinierius;

Lina Inkratienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė);

Violeta Kasperavičiutė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vedėja (jai nesant, pavaduoja Nijolė Kryžanauskienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Kupstas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ technikos direktorius (jam nesant, pavaduoja Darius Markauskas, UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavimo technikas-projektų vadovas);

Valerijus Makarovas, AB „Litgrid“ projektų vadovas (jam nesant, pavaduoja Eglė Sakolnikaitė, AB „Litgrid“ projektų vadovė);

Antanas Margelis, UAB „Kybartų Darna“ statinių priežiūros inžinierius (jam nesant, pavaduoja Mindaugas Viltrakis, UAB „Kybartų Darna“ pastatų konstrukcijų inžinierius);

Vytautas Naginė, AB „Amber Grid“ Teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus technikos priežiūros inžinierius;

Irmantas Ralys, AB „Amber Grid“ Dujotiekių skyriaus eksploatavimo inžinierius;

Giedrius Mickevičius, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas (jam nesant, pavaduoja Alvydas Gražys, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ specialistas);

Donatas Munščinskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjas (jam nesant, pavaduoja Povilas Ališauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierius);

Nerijus Paškauskas, Vištyčio regioninio parko direkcijos direktorius (jam nesant, pavaduoja Vaida Šimanauskienė, Vištyčio regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė-kraštotvarkininkė);

Vytautas Razutis, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos vadovas;

Justinas Tamašauskas, AB „Telia Lietuva“ Tinklo resursų 2-os komandos inžinierius;

Simas Šlekys, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (jam nesant, pavaduoja Vitas Didžbalis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas);

Asta Vizbarienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė (jai nesant, pavaduoja Laimutė Atkočiūnienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Žarskis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius (jam nesant, pavaduoja Darius Urbonas);

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento atstovas.

Teritorijų planavimo komisijos posėdžių darbotvarkės:

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. spalio 21 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Rūta Menkevičienė

Saulius Menkevičius

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Armudiškių k.,

Beržinių k.,

Duoniškių k.

 

Žemės sklypų (kadastro Nr.  3920/0004:108, 3920/0004:353, 3920/0004:2673), esančių Armudiškių k., Beržinių k., Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui ne miško žemėje įveisti.

(paslaugos bylos Nr. KPZP –78308)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 78308

2

Algimantas Džermeika

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k.,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k.,

(kadastro Nr. 3920/0005:3041), plotas – 1,6518 ha.

(paslaugos bylos Nr. KPZP –76486)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-76486

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. spalio 13 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. rugsėjo 30 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Česlovas Kurtinaitis

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Būdviečių k., kadastro Nr. 3928/0002:0213,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Būdviečių k., kadastro  Nr. 3928/0002:0213, (paslaugos bylos Nr. KPZP – 84593)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-84593

2

Kazys Zaveckas

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdviečių k., kadastro  Nr. 3943/0003:9267

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Būdviečių k., kadastro  Nr. 3943/0003:9267, (paslaugos bylos Nr. KPZP – 88612)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-88612

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m.  rugsėjo 9 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Gintaras Mockevičius

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 69

                     

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 69

(kadastro Nr. 3905/0002:84), plotas – 9,5609ha. (paslaugos bylos Nr. KPZP – 87841)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 87841

2

Evaldas Samuolis

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14

(kadastro Nr. 3918/0002:9837), plotas – 6,1167ha, (paslaugos bylos Nr. KPZP – 83925)

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 83925

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2021 m. rugpjūčio 26 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Robertas Pliupelis

                      Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Smalinyčios k.

                     

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Smalinyčios k.,

(kadastro Nr. 3943/0005:21), plotas – 1,7794ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 87611

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. rugpjūčio 17 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m.  liepos 30 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Rūta Menkevičienė

Saulius Menkevičius

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Armudiškių k.

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Beržinių k.

Marijampolės apskr., Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k.

 

Žemės sklypų (kadastro Nr.  3920/0004:108; 3920/0004:0353; 3920/0004:2673), esančių Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui ne miško žemėje įveisti.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 78308

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. birželio 21 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

ČESLOVAS KURTINAITIS

Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Pajevonio sen., Būdviečių k. (kadastro Nr. 3928/0002:0213), plotas – 26,3200 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Parinkti ūkininko sodybos vietą

Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-84593

2

GINTARAS MOCKEVIČIUS

Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Šeimenos sen., Maldėnų k., Maldėnų g. 69, kadastro Nr. 3905/0002:0084), plotas – 9,5609 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Parinkti ūkininko sodybos vietą

Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-87841

3

ROBERTAS PLIUPELIS

Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Pilviškių sen., Smalinyčios k. kadastro Nr. 3943/0005:0021), plotas – 1,7794 ha.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą

Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-87611

AR- aiškinamasis raštas;  

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

Posėdžio data: 2021 m. birželio 4 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Evaldas Samuolis

Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14, Gižų k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Rūdos k., Marijampolės g. 14

(kadastro Nr. 3918/0002:9837), plotas – 6,1167ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 83925

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8 342 60203

2021 m. gegužės 31 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdžio data: 2021 m. kovo 4 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Gintaras Kvederas

Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k., Dailučių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k.,

(kadastro Nr. 3910/0002:19), plotas – 7,5791 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt paslaugos bylos Nr. KPZP – 80507

AR- aiškinamasis raštas;

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus) teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. vasario 11 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Darius Matijošaitis

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k. 3, Karalių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k. 3,

(kadastro Nr. 3925/0003:102), plotas – 32,2200 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 56853

2

UAB

 „ Vilkauja“

Vilkaviškis, Vienybės g. 63

Žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo keitimo detaliojo plano Vienybės g. 63, Vilkaviškis koregavimo

Detalusis planas

DPB ir AR

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. vasario 4 d.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ          

Posėdžio data: 2021 m. sausio 28 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Audrius Savickas

Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Kybeikių k., Matlaukio k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Kybeikių k.,

(kadastro Nr. 3940/0001:141), plotas – 4,4230 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 76508

 

 

 

 

 

 

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2021 m. sausio 18 d

Posėdžio data: 2020 m. gruodžio 17 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Algimantas Džermeika

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k., Gražiškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Vygrelių k.,

(kadastro Nr. 3920/0005:3041), plotas – 1,6518 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 76486

 

 

 

 

 

 

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. gruodžio 10 d

Posėdžio data: 2020 m. gruodžio 10 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Birutė Kažemėkaitė

Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k., Gražiškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Duoniškių k.,

(kadastro Nr. 3920/0004:9), plotas – 1,0696 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 39127

 

 

 

 

 

 

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. lapkričio 27 d

Posėdžio data: 2020 m. lapkričio 26 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Lina Vepštienė

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., Pilviškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k.,

(kadastro Nr. 3953/0004:947), plotas – 2,4778 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-74678

2

Darius Matijošaitis

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k. 3, Karalių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Užbalių k.,

(kadastro Nr. 3925/0003:102), plotas – 32,2200 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 56853

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. lapkričio 16 d.

Posėdžio data: 2020 m. rugsėjo 3 d.

Posėdžio laikas 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Lina Vepštienė

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k., Pilviškių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Vaitų k.,

(kadastro Nr. 3953/0004:947), plotas – 2,4778 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP-74678

2

Agnius Vasiliauskas

Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Dapkiškių k., Paežerių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Dapkiškių k.,

(kadastro Nr. 3943/0005:1139), plotas – 2,4053 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 75576

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

2020 m. rugpjūčio 28 d.

Posėdžio data: 2020 m. rugpjūčio 13 d.

Posėdžio laikas: 10 val. 00 min.

Posėdis įvyks: Vilkaviškio r. sav. administracijos 104 kab. Vilkaviškis, S. Nėries g. 1

Teritorijų planavimo dokumentai:

Eil. Nr.

Planavimo organizatorius / iniciatorius

Adresas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Pastabos

1

Ona Inga Račkauskaitė

Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Antupių k., Keturvalakių k. v.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, esantis Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Antupių k.,

(kadastro Nr. 3930/0001:8118), plotas – 1,0500 ha.

Specialusis

planas

https://www.zpdris.lt  paslaugos bylos Nr. KPZP – 70429

2

UAB „Akasta“

Vilkaviškis, Taikos g. 3A

Detaliojo žemės sklypo plano Taikos g. 3A, Vilkaviškyje, koregavimas

Detalusis

planas

Sklypo plano brėžinys

AR- aiškinamasis raštas; 

DPB- detaliojo plano brėžiniai,

SPB – brėžiniai

Jūsų dalyvavimas posėdyje privalomas. Nesant galimybės dalyvauti posėdyje, raštišką pritarimą arba nepritarimą (nurodant nepritarimo motyvus)  teritorijų planavimo dokumentui pateikti iki komisijos posėdžio dienos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sekretorius Edmundas Rumbinas

Tel. 8-342-60203

Sutartys

Žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo keitimas

Data

2021-10-01

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 5, PILVIŠKYJE, VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3953/0002:200) NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav. (kadastrinis Nr. 3953/0002:200) naudojimo būdo keitimo

Gautas prašymas: 2021-09-28.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-28 gautas prašymas (reg. Nr. GP-469) dėl 0,1347 ha žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo.                                                         

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklypo paskirtis nekeičiama – kita, planuojamas naujas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vilniaus g. 5, Pilviškyje, Vilkaviškio r. sav. naudojimo būdo keitimo galima susipažinti nuo 2021-10-01 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-09-16

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARMUDIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (KADASTRINIS NR. 3920/0004:83) PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo

Gautas prašymas: 2021-09-09.

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-09-09 gautas prašymas (reg. Nr. GP-436) dėl 7,2451 ha žemės sklypo, esančio Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

Esama pagrindinė žemės sklypo, esančio Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – nenustatytas. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė, naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Armudiškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav. pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir naudojimo būdo nustatymo galima susipažinti nuo 2021-09-16 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdirs.lt.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

Data

2021-08-30

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KAPŲ G. 23, VILKAVIŠKIO M., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo

Gautas prašymas:

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai 2021 m. sausio 29 d. priėmus sprendimą Nr. B-TS-643 „Dėl pastato ir negyvenamosios patalpos pavadinimų ir jų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo“ būtina nustatyti žemės sklypui Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., papildomą naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos.

Esama pagrindinė žemės sklypo, Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir visuomeninės paskirties teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Kapų g. 23, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo galima susipažinti nuo 2021-08-31 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

 

Data

2021-08-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAMPUČIŲ G. 7, KLAMPUČIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdo pakeitimo

Gautas prašymas: 2021-08-05

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-08-05 gautas prašymas (reg. Nr. GP-378) pakeisti žemės sklypo Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdą.

Esama pagrindinė žemės sklypo, Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Klampučių g. 7, Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdo pakeitimo galima susipažinti nuo 2021-08-13 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

 

Data

2021-08-13

Pavadinimas

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 42A, PILVIŠKIŲ MSTL., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO

Tipas

Prašymas

Aprašymas

Dėl žemės sklypo Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo

Gautas prašymas: 2021-07-08

Būsena: rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2021-07-08 gautas prašymas (reg. Nr. GP-317) nustatyti žemės sklypo Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdus.

Esama pagrindinė žemės sklypo, Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu dėl žemės sklypo Vasario 16-osios g. 42A, Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., naudojimo būdų nustatymo galima susipažinti nuo 2021-08-13 (10 darbo dienų) Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Failai

Prašymas

 

Data2021-10-18
PavadinimasDĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 3953/0002:200) VILNIAUS G. 5, PILVIŠKIUOSE, VILKAVIŠKIO R. SAV. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
TipasPatvirtinti
AprašymasVilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. B-ĮV-1287
FailaiĮsakymas
Data2021-10-11
PavadinimasDĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 3920/0004:83) ARMUDIŠKIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
TipasPatvirtinti
AprašymasVilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-11 įsakymas Nr. B-ĮV-1265.
FailaiĮsakymas
Data2021-09-20
PavadinimasDĖL ŽEMĖS SKLYPO VILKAVIŠKIO R. SAV., VILKAVIŠKIO M., KAPŲ G. 23 (KADASTRO NR. 3963/0006:58), NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO PAGAL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
TipasPatvirtinti
AprašymasVilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-17 įsakymas Nr. B-ĮV-1157.
FailaiĮsakymas

 

Data2021-09-01
PavadinimasDĖL ŽEMĖS SKLYPO KLAMPUČIŲ G. 7, KLAMPUČIŲ K., ŠEIMENOS SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
TipasPatvirtinti
AprašymasVilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-01 įsakymas Nr. B-ĮV-1099
FailaiĮsakymas

 

Data2021-09-01
PavadinimasDĖL ŽEMĖS SKLYPO VASARIO 16-OSIOS G. 42A, PILVIŠKIŲ MSTL., PILVIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV., NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO
TipasPatvirtinti
AprašymasVilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-01 įsakymas Nr. B-ĮV-1100
FailaiĮsakymas

 

Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas

Scroll to Top