ADministracija

Jaunimas

Jaunimo reikalai

Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

Informacija

Jaunimas ir darbdaviai kviečiami dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje 2023 m.

***********

 

Susitikimas su Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos i darbo rinką programos dalyviais

 

2022 m. rugsėjo 23 d. Savivaldybės salėje vyko baigiamasis patirties pasidalijimo susitikimas su jaunuoliais, kurie dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje ir Jaunimo reikalų agentūros finansuojamame projekte „Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programa“.

Vilkaviškio rajono savivaldybė šiai programai skyrė 20 tūkst. Eur, Jaunimo reikalų agentūra – 12 tūkst. Eur.

Paraiškas dalyvauti programoje iš viso pateikė 55 jaunuoliai. Finansavimas skirtas 32 jaunuoliams (21 merginai ir 11 vaikinų).

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje įdarbinti jaunuoliai dirbo Virbalio seniūnijoje – 3, Bartninkų seniūnijoje – 1, Klausučių seniūnijoje – 3, Vištyčio seniūnijoje – 2, Šeimenos seniūnijoje – 5, Gižų seniūnijoje – 1.

UAB „Teivida“ įdarbino 2 jaunuolius, UAB „Santakos laikraštis“ – 1, UAB „Ekspora“ – 1, Augusto Šlekio individuali veikla – 2, UAB „Simedva“ – 2, UAB „Timaka“ – 1, UAB „Grupstata“ – 1, UAB „Nemuno vaistinė“ – 1, Ūkininkas Tomas Kartavičius – 1, Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ – 1, Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ – 2, UAB Vištyčio kempingas „Pušelė“ – 1, MB „Matasta – 1.

9 jaunuoliai dirbo aptarnavimo srityje (padavėjai, pardavėjai, virtuvės darbuotojai, virėjai, kepėjai, valytojai, pagalbiniai darbuotojai ir pan.), 15 – darbininkais (seniūnijose), 2 – medienos ruošėjai, 1 – korespondentė, 1 – vaistinės asistentė, 2 – mokytojos padėjėjos darželiuose, 1 – statybų sektoriuje pagalbinis darbininkas, 1 – ūkio darbininkas.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos i darbo rinką programos dalyviams apdovanojimus įteikė Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.

Džiaugiamės, kad jaunuoliai buvo patenkinti savo darbu ir didžioji dalis jų išdirbo visą suplanuotą ir su darbdaviu sutartą laiką.

***********

Kviečiame registruotis į 2022 m. projektą „PASIMATUOK PROFESIJĄ VASARĄ“!

Dalyvauti gali tiek jaunuoliai (nuo 14 m. iki 21 m.), besimokantys bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas ir norintys išbandyti save darbo vietoje, tiek darbdaviai, kurie nori suteikti galimybę jaunuoliams (nuo 14 m. iki 21 m.) išbandyti save ir atrasti talentus bei įkvėpti jaunąją kartą pasitikėti savo galia veikti.

Registracijos anketų laukiame iki liepos 25 d.

Daugiau informacijos čia https://jra.lt/jaunimui/dalyvauk/pasimatuok-profesija-vasara

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B-TS-1053 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. B-ĮV-968 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. B-ĮV-917 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. B-ĮV-897 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2021 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių įsakymas B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo”.

***********

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

2021-08-02

Tęsiasi Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa: įvairiose įmonėse ir įstaigose jau įsidarbino 27 jaunuoliai.

Norą dalyvauti programoje buvo pareiškę 63 jaunuoliai.

Šia programa siekiama didinti 14-19 m. jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją ir užsidirbti.

Dalyvauti programoje galėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir juridiniais asmenys, organizacijos, ūkininkai, taip pat visi Lietuvos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Pagal šią programą, savivaldybė darbdaviui kompensuos 350 eurų per mėnesį už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu vasaros atostogų metu. 

Jeigu jaunuolis dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija bus skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį – 700 eurų.

Pagal Programą įdarbinti jaunimą norą pareiškė 37 darbdaviai ir 8 Vilkaviškio r. seniūnijos.

Programa pasinaudojo 12 įmonių ir 5 seniūnijos.

Jaunuoliai dirba barmenais, maisto ruošėjais, aplinkos tvarkytojais, pardavėjais, pagalbiniais darbininkais.

Programa finansuojama Vilkaviškio rajono savivaldybės ir JRD prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

**********

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai, kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinant.

Programa skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 29 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose, profesinėse ar aukštosiose mokyklose. Programos vykdymo terminas – 2021 m. birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviai gali būti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (Seniūnijos) ir Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija (ūkininkas), pilietis, kuris verčiasi individualia veikla. Visi darbdaviai veiklą turi vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 350 eurų (išskyrus, jei darbdavys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija), o jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas). Dirbti pagal programą jaunimas gali ne ilgiau kaip du mėnesius.

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą programoje, turi iki birželio 11 d. registruotis Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės el. paštu danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt nurodant „Registracija į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ atsiunčiant užpildytą nustatytą registracijos formą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jeigu norinčių dalyvauti Programoje yra daugiau, nei Programai skirta lėšų, pirmenybė teikiama 14-19 m. jaunimui, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose ir bus atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus įsidarbinti anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką. Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales ar dvišales sutartis.

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti vasarą, gali registruotis: https://forms.gle/xrJ4Pk8Y2XMAPWRF8

Informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jaunimo reikalų koordinatorė tel. 8 682 46673, el. paštu: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

Daugiau informacijos apie PROGRAMĄ ir REGISTRACIJĄ rasite čia arba QR kodu:   

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyrius Atviras jaunimo centras 🌐 https://www.facebook.com/AtvirasJaunimoCentras  ℹ️ Vytauto g. 26, LT 70125 Vilkaviškis 📞 (8-342) 20814 ✉️ vajc@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras vykdo Mobilų darbą Vilkaviškio rajone 🌐 https://www.facebook.com/Mobilus-darbas-su-jaunimu-Vilkavi%C5%A1kio-rajono-savivaldyb%C4%97je-210840410365279 ℹ️ Vytauto g. 26, LT 70125 Vilkaviškis 📞 (8-342) 20814 ✉️ vajc@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyriaus Atviro jaunimo centro padalinys Karkliniuose 🌐 https://www.facebook.com/AtvirasJaunimoCentras ℹ️ Karkliniai, Vilkaviškio r. LT 70322 📞 (8-342) 20814 ✉️ vajc@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyriaus Atviro jaunimo centro padalinys Pilviškiuose 🌐 https://www.facebook.com/AtvirasCentrasℹ️ Vasario 16-osio g. 67, Pilviškiai, Vilkaviškio r. LT 70495, 📞 (8-342) 20814 ✉️ pilviskiuajcp@gmail.com            

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro atvira jaunimo erdvė 🌐 https://www.facebook.com/KybartaiAJE ℹ️ Darvino g. 4,  Kybartai, Vilkaviškio r. LT-70439 📞 +370 342 58936, (8-601) 77822 ✉️ aje@kybartuspc.lt

Švietimo ir jaunimo srityje veikiančios organizacijos

 

         
Eil. Nr.TIKSLUS PAVADINIMAS
registracijos duomenys
Narių skaičiusVadovasKontaktinis telefono Nr.El. PaštasADRESASSENIŪNIJAKODAS
1.Lietuvos moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centras14Pirmininkas Titas Šūmakaris865099693vilkaviskis@moksleiviai.lt arba titas.sumakaris@moksleiviai.ltUkmergės g. 25, Vilnius 191972732
2.Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovė, asociacija 8Draugovės vadė Eglė Budrytė-Vilbikė8 600 34498vilkaviskioskautai@gmail.com; budryte_egle@yahoo.comGudelių g. 55, Gudeliai, Vilkaviškio r.Šeimenos304809867
3.Šokio studija ,,Šokantys bateliai”, asociacija200Pirmininkė Danutė Merčaitienė8 610 46017vilijajakubauske@gmail.com sokantysbateliai@gmail.comNepriklausomybės g. 70-17, LT-70185 Vilkaviškis.Vilkaviškio304404235
4.„Keliauk, kad keistum“, asociacija1Prezidentė Jolita Murauskaitė – Fabian8 624 86343jolita@keliaukkadkeistum.orgDarvino g. 32-2, Kybartai, LT-70435 Vilkaviškio r. Kybartų 304654858
5.„Aušriečiai”, asociacija13Neringa Bartelienė8 687 23365neringabarteliene@gmail.com Vienybės g. 52, VilkaviškisVilkaviškio300015731
6.Vilkaviškio stalo žaidimų klubas „Visažiniukas“, asociacija16Klubo vadovas Remigijus Klimavičius8 657 75439visaziniukas@gmail.comS. Nėries g. 33c-25, VilkaviškisVilkaviškio302762956
7.„Jaunimo ambasadoriai“, VšĮ30Direktorė Mingailė Kotryna Ružytė8 607 21043jaunimoambasadoriai@gmail.comKaralkrėslio g. 9-2, Užbaliai, LT-70361 Vilkaviškio r. Pajevonio sen. Pajevonio304095970
8.„Kybartų jaunimas“, VšĮ2Vadovas Audrius Paškevičius865 543 817atostogos.kybartuose@gmail.comSuvalkijos g. 17, Kybartai, LT-70427 Vilkaviškio r.Kybartų 304183534
9.,,Integracijos centras“, VšĮ1Justinas Liaudinskas8 662 25531j.liaudinskas@gmail.comStoties g. 40, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r., Pilviškių 304097722

 


Ar Jūsų jaunimo organizacija/grupė aktyvi?

Kviečiame pateikti informaciją apie savo organizaciją/neformalią jaunimo grupę, kuri reikalinga nustatyti, ar Jūsų jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija ar neformali jaunimo grupė pagal Jaunimo reikalų agentūros rekomendacijas yra laikoma aktyviai veikianti.

Prašome jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių vadovų ar atstovų iki lapkričio 27 dienos užpildyti šią apklausą https://forms.gle/Sc9pNBkGR3NjTDvR6 

Kokia organizacija/grupė yra laikoma aktyviai veikianti pagal rekomendacijas? Ta, kuri atitinka bent 3 iš šių požymių:

 1. tinklalapis ir (ar) Facebook paskyra yra aktyvi (veikianti);
 2. atstovai reaguoja į jiems pateikiamas užklausas;
 3. vykdo veiklas savivaldybės teritorijoje;
 4. teikia iniciatyvas, projektus finansavimui gauti;
 5. yra registruota Registrų centre;
 6. yra registruota kaip nevyriausybinė organizacija;
 7. dalyvauja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimuose;
 8. nuostatuose, įstatuose nurodytas vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu (jei Organizacija yra su jaunimu dirbanti organizacija).

Apklausą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Gudeliauskienė, kilus klausimams susisiekime: +37068246673, danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt


Kviečiame teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui 2023 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kviečia nevyriausybines jaunimo organizacijas, nevyriausybines su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes (kartu su globojančia organizacija) teikti paraiškas gauti finansinę paramą jaunimo projektų įgyvendinimui.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemų sprendimui bei jaunimo aktyvumo didinimui.

Konkursu siekiama skatinti jaunimo saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas novatoriškas / netradicines idėjas. Šiame konkurse bus finansuojami projektai, kurie yra sugalvoti, suplanuoti ir įgyvendinami ne mažiau kaip dviejų 14–29 metų amžiaus grupės asmenų.

Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

 1.  Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas per Europos solidarumo korpuso ir Erasmus+ programas;
 2.  Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas;
 3.  Jaunimo politikos žinomumo didinimas;
 4.  Žaliosios politikos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje;
 5.  Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas;
 6.  Išmaniųjų darbo su jaunimu metodų taikymas;
 7.  Jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimas;
 8.  Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas;
 9.  Jaunimo emocinės sveikatos gerinimas;
 10.  Pagarbos vienas kitam ir lygių galimybių skatinimas.
 11.  Bent vienas iš projekto vadovų yra jaunas žmogus (asmuo nuo 14 iki 29 metų).

Paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2022 m. gegužės 8  d. 17.00 val.

Didžiausia paramos suma vienam projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma 30 000 Eur.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Užpildyta paraiška (1 egzempliorius), pasirašyta įstaigos vadovo, teikiama įrišta ar susegta, įdėta į užklijuotą voką ant kurio užrašyta „Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui“. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas, prie voko turi būti pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Savivaldybėje, paraiškos, pasirašytos elektroniniu parašu (adoc. formatu), gali būti siunčiamos el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Teisės aktai

PRIDEDAMA:

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai organizacija papildomai teikia neformalių jaunimo grupių, su kuriomis yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, projektus.

Galimi pareiškėjai

 • nevyriausybinės jaunimo organizacijos;
 • nevyriausybinės su jaunimu dirbančios organizacijos;
 • neformalią jaunimo grupę globojančios organizacijos kartu su neformalia jaunimo grupe;

Finansuotinos veiklos

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji jaunimo interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:

 1.  vietos bendruomenės narių įtraukimu ir naudos teikimu bendruomenei, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena ir veikia;
 2.  jaunimo savanorystės skatinimu;
 3.  iki šiol nedalyvavusio jaunimo įtraukimu į jaunimo veiklą;
 4.  iniciatyvomis, kurios kils ir bus įgyvendinamos jaunų žmonių, kurie turi mažiau galimybių nei kiti jų bendraamžiai (pvz.: gyvena atokiose kaimo vietovėse; yra kilę iš socialiai remtinų šeimų ir kt.);
 5.  jaunimo verslumo skatinimu;
 6.  bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijų, mokyklose veikiančių būrelių, jaunimo mėgėjų meno kolektyvų ir kitų neformalių jaunimo grupių inicijuotų idėjų įgyvendinimu;
 7.  pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

 1. Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);
 2. bendradarbiavimo sutarties kopiją (taikoma neformalioms jaunimo grupėms);
 3. projekto vadovo ir pagrindinių vykdytojų kompetencijų pažymėjimų darbui su jaunimu kopijos (ne daugiau nei 2).
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu kopiją;
 5. kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);
 6. nekilnojamojo turto į kurį planuojama investuoti paramos lėšas, valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus ir nekilnojamojo turto savininko sutikimą įgyvendinti projekto veiklas (taikoma kai prašoma paramos remonto darbams ir (arba) bus įgyvendinamos projekto veiklos susijusios su viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu);
 7. kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 20 d.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, tel. +370 682 46673, el. p.: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

*********************************************************************

Kviečiame teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui 2022 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kviečia jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas gauti finansinę paramą jaunimo projektų įgyvendinimui.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemų sprendimui bei jaunimo aktyvumo didinimui.

Konkursu siekiama skatinti jaunimo saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas novatoriškas / netradicines idėjas. Šiame konkurse bus finansuojami projektai, kurie yra sugalvoti, suplanuoti ir įgyvendinami ne mažiau kaip dviejų 14–29 metų amžiaus grupės asmenų.

Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti jaunimo srities projektų finansavimo metiniai prioritetai (https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/jaunimas/):

 1. Lietuvos jaunimo metų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo metų, Sūduvos metų, Savanorystės metų minėjimui skirti projektai;
 2. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas;
 3. Jaunimo politikos žinomumo didinimas;
 4. Žaliosios politikos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje;
 5. Verslumo ir informacinių technologijų ugdymas;
 6. Išmaniųjų darbo su jaunimu metodų taikymas;
 7. Jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimas;
 8. Pilietiškumo ir visuomeniškumo ugdymas;
 9. Jaunimo emocinės sveikatos gerinimas;
 10. Pagarbos vienas kitam ir lygių galimybių skatinimas.
 11. Bent vienas iš projekto vadovų yra jaunas žmogus (asmuo nuo 14 iki 29 metų).

Paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. birželio 3 d. 16.45 val.

Didžiausia paramos suma vienam projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma 23 000 Eur.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Užpildyta paraiška (1 egzempliorius), pasirašyta įstaigos vadovo, teikiama įrišta ar susegta, įdėta į užklijuotą voką ant kurio užrašyta „Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui“. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas, prie voko turi būti pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Savivaldybės administracijoje (S.Nėries g.1, 70147 Vilkaviškis), esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ar kol Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, paraiškos, pasirašytos elektroniniu parašu, gali būti siunčiamos el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, tel. +370 682 46673, el. paštas: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

Projektų rašymo konsultacija vyks 2022 m. gegužės  16 d. 16 val.Zoom Meeting platformoje

https://zoom.us/j/6184808052?pwd=YXVXRFFxYnB1bldTclpaWDNOeVhGdz09

Meeting ID: 618 480 8052, Passcode: 57894

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma (pridedama)

Neformalios jaunimo grupės bendradarbiavimo sutartis (pridedama)

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Paraiškos – projekto forma:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai jaunimo organizacija papildomai teikia neformalios jaunimo grupės, su kuria yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, projektą.

Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

 • jaunimo organizacija;
 • neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurią ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės. Neformali jaunimo grupė turi pateikti Bendradarbiavimo sutartį (Aprašo 2 priedas) su globojančia nevyriausybine organizacija arba biudžetine įstaiga dėl projekto lėšų administravimo.

Finansuotinos veiklos

Projekto įgyvendinimas pradedamas, kai Savivaldybės administracijos direktorius ir projekto teikėjas pasirašo Vilkaviškio rajono savivaldybės projekto finansavimo Sutartį.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 20 d.

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji jaunimo interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:

 • vietos bendruomenės narių įtraukimu ir naudos teikimu bendruomenei, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena ir veikia;
 • jaunimo savanorystės skatinimu;
 • iki šiol nedalyvavusio jaunimo įtraukimu į jaunimo veiklą;
 • iniciatyvomis, kurios kils ir bus įgyvendinamos jaunų žmonių, kurie turi mažiau galimybių nei kiti jų bendraamžiai (pvz.: gyvena atokiose kaimo vietovėse; yra kilę iš socialiai remtinų šeimų ir kt.);
 • jaunimo verslumo skatinimu;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijų, mokyklose veikiančių būrelių, jaunimo mėgėjų meno kolektyvų ir kitų neformalių jaunimo grupių inicijuotų idėjų įgyvendinimu;
 • pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

 • Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);
 • bendradarbiavimo sutarties kopiją (taikoma neformalioms jaunimo grupėms);
 • projekto vadovo ir pagrindinių vykdytojų kompetencijų pažymėjimų darbui su jaunimu kopijos (ne daugiau nei 2).
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu kopiją;
 • kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);
 • nekilnojamojo turto į kurį planuojama investuoti paramos lėšas, valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus ir nekilnojamojo turto savininko sutikimą įgyvendinti projekto veiklas (taikoma kai prašoma paramos remonto darbams ir (arba) bus įgyvendinamos projekto veiklos susijusios su viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu);
 • kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Paskirstytos lėšos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų įgyvendinimui 2022 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B-ĮV-793 „Dėl lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams finansuoti paskyrimo“ paskirstytos lėšos 2022 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektams įgyvendinti:

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas, projekto pavadinimas

Skirtos lėšos,  eurais

Klausučių kaimo bendruomenei (kartu su neformalia Klausučių kaimo bendruomenės jaunimo grupe) projekto „Kūrybinės dirbtuvės „Kurk ir Burk“ įgyvendinimui

2000,00

Klausučių kaimo bendruomenei (kartu su neformalia Klausučių Drebulinės–Biliūnų kaimų jaunimo grupe) projekto ,,Chill erdvė jaunimui“ įgyvendinimui

2000,00

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinei mokyklai (kartu su neformalia jaunimo grupe ,,Mokinių klubas X“) projekto „MuKo X sala“ įgyvendinimui

1900,00

Antupių bendruomenei (kartu su neformalia Antupių jaunimo organizacija) projekto „Keičiasi ir gražėja Bačkiškių kaimas“ įgyvendinimui

2000,00

Alvito kaimo bendruomenei (kartu su Alvito neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“) projekto „Viešosios jaunimo erdvės įkūrimas Alvite“ įgyvendinimui

2000,00

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai (kartu su neformalia jaunimo grupe ,,Lyderių klubas“) projekto „Mano (ne)patogios emocijos“ įgyvendinimui

1838,24

Asociacijai „Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovė“ projekto „Pakeliui“ įgyvendinimui

2000,00

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitos:

Įgyvendintas Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovės  projektas „Pakeliui“

Įgyvendinami projektą skautai tobulino jaunimo iniciatyvą, atsakomybę ir lyderystę.

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė kartu su partneriu Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru įgyvendino projektą „Pakeliui“ finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų rėmimo programos ir draugovės lėšomis.

Projekto tikslas – motyvuoti jaunus žmones atsakingai veiklai, būti iniciatyviais, kūrybiškais, atsakingais ir aktyviais visuomenės nariais ir prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos, suteikiant galimybę jauniems žmonėms ugdytis lyderystės bei verslumo gebėjimus ir organizuojant patyriminį mokymąsi.

Projekto metu organizuotos kelios veiklos, skirtos sudaryti sąlygas jaunimo lyderystei ir atsakomybei skatinti bei visuomenės narius supažindinti su skautų judėjimu. Rugsėjo 10 d. surengtas patyriminis žygis baidarėmis Kalvarijos apylinkėse, dalyviai taip pat dalyvavo komandiniame užsiėmime, mokėsi stovyklavimo, gamino maistą ir atliko įvairias užduotis. Spalio 31 d. organizuota „Diena su skautais“, kuriuos metu skautai savanoriai pristatė skautiškas veiklas 7–14 metų vaikams ir jaunuoliams – dalyviai mokėsi rišti mazgus, susipažino su morzės abėcėlės vartojimu ir Lietuvos miškuose augančiais grybais bei uogomis, dalyvavo žaidimuose ir žygyje po Vilkaviškio miestą su užduotimis. Paskutinioji projekto veikla – jaunųjų lyderių (skiltininkų kursai), vykę lapkričio 25–26 dienomis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Kursų metu jaunuoliai gilinosi į komandinį darbą, pareigų grupėje pasiskirstymą, lyderystę ir bendrystę diskutavo apie skautybės esmę ir metodus. 

Viso projekto metu skatinta savanorystė, bendrystė ir atsakomybė – skautiškos vertybės, kurios ypač reikalingos pilietiškos asmenybės augimui. 

Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso, projektui skirta 2000 Eur. Projekto sutarties Nr. J2-518.

Vilkaviškio skautų vadovė Eglė Budrytė-Vilbikė

 

Virbalio pagrindinės mokyklos mokiniai turi savo „salą“

Šiuolaikinio ugdymo esmė yra nebe faktinių žinių kaupimas, o mokinių asmenybės ugdymas, jo paties aktyvus, sąmoningas mokymasis, siekiant išsiugdyti gyvenimui svarbias ir reikalingas kompetencijas.  Tikėtina, kad geriausias būdas viso to išmokti yra mokyti kitus.

Virbalio pagrindinėje mokykloje veikia neformali jaunimo grupė ,,Mokinių klubas X”, kurios nariai yra aktyvūs ir kupini idėjų. Šie mokiniai yra lyderiai ir pavyzdys kitiems mokiniams. Jau ne vienerius metus, padedami psichologės Anželikos Bučinskienės ir socialinės pedagogės Giedrės Lavinskės, šie jaunuoliai užsiima savanoriška veikla kurdami saugią socialinę emocinę aplinką mokykloje, organizuoja renginius, padeda mokantis kitiems mokyklos mokiniams.

Mokyklos administracija džiaugiasi ir skatina veikti, todėl skyrė šioms veikloms naujai suremontuotas patalpas, tačiau nebuvo jokių priemonių, baldų ir t.t.

Pateikus projekto paraišką Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimui gauti, likome įvertinti ir paskatinti veikti toliau, buvo skirta 1900 eurų (Sutarties Nr. J2-535, 2022-07-07) projektui „MuKo X sala“. Gavome finansavimą sukurti netradicinę mokymosi aplinką mokiniams. Galutinis rezultatas buvo geresnis nei tikėjomės. Pagal savo fantazijas susitvarkę, turime puikią, jaukią, netradicinę erdvę mentorių konsultacijoms, klasės valandėlėms, pamokoms, ramiems pokalbiams, Kalėdiniams skaitiniams, mėgstamos muzikos klausymui ir kitai veiklai.

Svarbi šio projekto dalis – padėti mokytis kitiems mokantis pačiam. Mokydami kitus mokinius, mokiniai – lyderiai (mentoriai) pastebi savo žinių spragas, turi galimybę jas užpildyti, pasikartoti žemesnių klasių kursą. Svarbu mokykloje turėti vyresnį patikimą draugą (mentorių), kuris gali padėti ne tik mokymosi, bet ir gyvenimo įgūdžių ugdymo(si) klausimais.

Tikim, kad mokymo(si) procesas bus sėkmingas, kadangi mentorių ir konsultuojamą mokinį jungs bendras statusas (mokinys – mokiniui), bendri interesai, galbūt, aiškinimo paprastumas, vienodas bendravimo stilius.

Psichologė Anželika Bučinskienė ir socialinė pedagogė Giedrė Lavinskė

Įgyvendintas Alvito kaimo bendruomenės kartu su Neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“ projektas „Jaunimo atviros erdvės įkūrimas Alvite“

Alvito kaimo bendruomenė kartu su Neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“, įgyvendino projektą „Jaunimo atviros erdvės įkūrimas Alvite“. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso. Sutarties  Nr. J2 – 517.  Bendra projekto vertė 2197,04  Eur., iš jų 2000,00 Eur., projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – Alvito kaimo bendruomenės prisidėjimas.

Projekto tikslas – sukurti atvirą jaunimo erdvę Alvito bendruomenės namuose, skatinti kaimo jaunimo iniciatyvas bei užimtumą ir didesnį bendruomenės narių dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime. Didinti tarpusavio bei kartų bendradarbiavimą dalyvaujant bendrose veiklose.

Projekto veikla – sukurta jaunimui skirta erdvė bendruomenės namuose. Įsigytas Dj pultas, Dj pulto darbo stalas, Dj kolonėlės, Dj ausinės, 10 vnt. sėdmaišių, belaidė klasikinių žaidimų konsolė, žaidimų konsolė Microsoft Xbox, bevielis žaidimų konsolės valdymo pultas, 2 vnt. laidinių žaidimų konsolės valdymo pultų ir stalo futbolo stalas.

Suorganizuoti akcija „Savanorystė veža“ 4 renginiai.

Projekto vadovas Rimvydas Palubinskas

   

Įgyvendintas Antupių bendruomenės kartu su Neformalia „Antupių jaunimo organizacija“ projektas „Keičiasi ir gražėja Bačkiškių kaimas“

Antupių bendruomenė kartu su Neformalia Antupių jaunimo organizacija  įgyvendino projektą, finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso ir Antupių bendruomenės narių lėšomis – „Keičiasi ir gražėja Bačkiškių kaimas“.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo savanoriškas veiklas vietos lygmeniu, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įtraukti vietos bendruomenės narius, ypač jaunimą, į veiklą, kuri teiktų naudą bendruomenei ir būtų inicijuota jaunimo, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena, įtraukti į veiklas jaunimą, kuris iki šiol nedalyvavo jokiose veiklose, skatinti kaimo gyventojų bendravimą, savanorystę, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

 Projekto vertė – 2079,48 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 2 000,0 eurai.

Už projekto lėšas nupirkta priemonės, reikalingos aikštelės, įrengimui, papuošimui ir apšvietimui, surengta 5 užsiėmimai, per kuriuos pagamintos dekoracijos, įrengta  ir papuošta žaidimų aikštelė, surengti vasaros vaikų ir jaunimo sporto šventė, žiemos šviečiančio parko atidarymo šventė . Visi projekto įgyvendinimo darbai buvo atlikti Bendruomenės narių talkų metu.

Projekto vadovas Rasa Augulevičienė

Įgyvendintas Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklos kartu su neformalia jaunimo grupe ,,Lyderių klubas“ projektas „Mano (ne)patogios emocijos“

Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso, projektui skirta 1838,24 Eur. Projekto sutarties Nr. J2-507

Projekto tikslas – ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus, kuriant saugią mokymosi aplinką bei  puoselėjant darnius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje.

Projekto uždaviniai:

 • plėtoti mokinių savimonės ir savitvardos įgūdžius;
 • mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio    bendravimo gebėjimais;
 • mokyti priimti sprendimus ir skatinti atsakingą elgesį asmeninėse, mokyklos bendruomenės situacijose.

Vienas pagrindinių švietimo pokyčių aspektų šiandien yra kompetencijomis grįstas ugdymo turinys. Nuolat kintančiame pasaulyje atsiranda poreikis sukurti mokymosi įvairovę užtikrinančią mokymosi aplinką bei mokymosi procesą, pagrįstą kompetencijų tobulinimu. Socialinė, emocinė ir sveikatos gerinimo kompetencija yra viena iš jų. Socialinis emocinis ugdymas formuoja laisvą, atsakingą, emociškai tvirtą asmenybę, taip pat yra žmogaus, kaip bendruomenės dalies, augimo veiksnys. Ugdymo įstaigoje socialinis ir emocinis ugdymas taip pat svarbus įgyvendinant patyčių, žalingų įpročių bei kito pobūdžio prevencines veiklas.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos grupė Lyderių klubas, siekdama ugdyti/is socialinius ir emocinius gebėjimus, kurti saugią mokymosi aplinką bei  puoselėti darnius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje, įgyvendino projektą „Mano (ne)patogios emocijos“. Viena pirmųjų veiklų – vidaus kultūros mokymai „Emocinės sveikatos gerinimas bendraujant ir bendradarbiaujant“. Mokiniai aktyviai įsitraukė į patyrimines veiklas, diskusijas, dalinosi patirtimi, kaip kurti gerus santykius – su savimi, draugais, tėvais, aplinka. Drauge su Whatansu lektoriais ieškojo priežasčių, kodėl kartais būname nepastebėti ar neįvertinti, aiškinosi, kaip tapti geresniu draugu ar kaip pradžiuginti šalia esantį. Dalyvaudami šiuose mokymuose mokiniai ugdė komandos formavimo įgūdžius, stiprino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas bei motyvaciją tolimesnių veiklų įgyvendinimui.

Socialinio emocinio ugdymo pamokos mokykloje nėra naujiena, tačiau mokinių vedami užsiėmimai visuomet sulaukia susidomėjimo ir aktyvaus dalyvių įsitraukimo. Lyderių klubo nariai, siekdami parodyti emocinio raštingumo ir socialinių kompetencijų ugdymo privalumus, organizavo aktyvias ir kūrybiškumą skatinančias veiklas 5–8 klasių mokiniams. Įsigytos tinkamos priemonės sudarė sąlygas taikyti įvairias emocijų išveikimo praktikas bei stiprinti bendravimo ir tarpusavio santykius dalyvaujant užsiėmimuose netradicinėse mokyklos erdvėse: poilsio ir sensoriniame kambariuose, aktų salėje, mokyklos koridoriuose. Šios priemonės bus naudojamos tęstinėms socialinio emocinio ugdymo veikloms netradicinių pamokų ir pertraukų metu.

Savo mintis ir patirtis po Lyderių klubo narių vestų pamokų  mokiniai užrašė naujai įrengtame SEU stende.

Mokyklos bendruomenė – tai besimokanti organizacija, kur mokomasi su kitais ir iš kitų. Dalindamiesi patirtimis, atradimais, sumanymais, reflektuodami, skatiname mokinių saviraišką, ugdome kūrybišką mąstymą ir ugdome kompetencijas, būtinas šiuolaikiniame gyvenime.

Projekto vadovas Jolita Botyrienė

 

 

 

Įgyvendintas Klausučių kaimo bendruomenės kartu su Neformalia Klausučių kaimo bendruomenės jaunimo grupe projektas Kūrybinės dirbtuvės „Kurk ir Burk“

Klausučių kaimo bendruomenė kartu su neformalia Klausučių kaimo bendruomenės jaunimo grupe įgyvendino projektą „Kūrybinės dirbtuvės „Kurk ir Burk“. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso. Sutarties  Nr. J2 – 509.  Projekto įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybė skyrė 2000,00 Eur.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo aktyvumą bendruomenėje, saviraišką, įtraukti į visuomeninę veiklą, suteikti jauniems žmonėms realizuoti save ir įgyvendinti novatoriškas idėjas.

Projekto Kūrybinės dirbtuvės „Kurk ir Burk“ metu bendruomenės jaunimas organizavo edukacinius užsiėmimus kalėdinių dekoracijų gaminimui. Užsiėmimų metu buvo gaminamos šviečiančios dekoracijos, kuriomis kalėdiniu metu buvo galima pasigėrėti Klausučių kaimo prieigose.

Bendruomenės pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas

Klausučių kaimo bendruomenė kartu su Neformalia Klausučių Drebulinės–Biliūnų kaimų jaunimo grupe įgyvendino projektą ,,Chill erdvė jaunimui“

Klausučių kaimo bendruomenė kartu su Neformalia Klausučių Drebulinės–Biliūnų kaimų jaunimo grupe įgyvendino projektą ,,Chill erdvė jaunimui“. Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso, projektui skirta 2000,00 Eur. Projekto sutarties Nr. J2-510

Projekto uždaviniai:

 • Klausučių atgimimo parke įrengti „Chill“ erdvę jaunimui;
 • Drebulinės kaime laisvalaikio aikštėje įrengti „Chill“ erdvę jaunimui;
 • Skatinti savanorystę ir į projektinę veiklą įtraukti nemažiau 10 savanorių;
 • Į projektines veiklas įtraukti nemažiau 20 bendruomenės narių;
 • Suorganizuoti 3 akcijas jaunimo erdvių įrengimui;
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpyje aktyvinti Klausučių bendruomenės jaunimo susibūrimus;
 • Vykdyti projekto informacinę sklaidą.

Projekto „Chill“ erdvė jaunimui“ dėka įsigyta priemonės, įrengta laisvalaikio erdvės jaunimui Klausučių Atgimimo parke ir Drebulinės kaime. Organizuojamų akcijų dėka jaunimas prisidėjo prie erdvių paruošimo, įrengimo, techninių darbų. Šios erdvės sudaro galimybę jaunimui save realizuoti, bei turiningai praleisti laisvalaikį, organizuojant įvairių tematikų jaunimo susibūrimus, skatinant jaunimo užimtumą.

Bendruomenės pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas

*********************************************************************

Paskutinis priminimas apie nuotolines konsultacijas pareiškėjams projektų finansavimui gauti!
 
Daugiau informacijos ir registracija video aprašymuose paspaudus nuorodas:
 
𝐕𝐚𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟖 𝐝. 𝟏𝟒 𝐯𝐚𝐥. Europos solidarumo korpuso Savanoriškos veiklos projektų pareiškėjų konsultacija: https://fb.watch/a_-W6_6D_x/
 
𝐕𝐚𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟖 𝐝. 𝟏𝟓.𝟑𝟎 𝐯𝐚𝐥. Europos solidarumo korpuso Solidarumo projektų pareiškėjų konsultacija: https://fb.watch/a_-XRM6gii/
 
𝐕𝐚𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟗 𝐝. 𝟏𝟓 𝐯𝐚𝐥. Erasmus+ Su jaunimu dirbančių asmenų projektų konsultacija: https://fb.watch/a_-ZoW804o/
 
𝐕𝐚𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟏𝟎 𝐝. 𝟏𝟏 𝐯𝐚𝐥. Erasmus+ Jaunimo mobilumo (mainų) projektų pareiškėjų konsultacija: https://fb.watch/a_-QcrF6Js/
 
𝐕𝐚𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝟏𝟏 𝐝. 𝟏𝟒 𝐯𝐚𝐥. Erasmus+ Jaunimo dalyvavimo projektų pareiškėjų konsultacija: https://fb.watch/a_-BlUS8L1/
 
Registruokitės dabar ir renginio nuorodą iškart įsitraukite į kalendorių.  
 

Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas“ projektams finansuoti

Jau galite teikti paraiškas jaunimo srities projektams finansuoti pagal programos „Erasmus+“ jaunimo sritį ir programą „Europos solidarumo korpusas“. Pirmas terminas – vasario 23 d.

Čia skaitykite https://bit.ly/Erasmus_projektu_paraiskos į ką atkreipti dėmesį, kai plėtojate jaunimo mobilumo, jaunimo darbuotojų mobilumo, jaunimo dalyvavimo ir bendradarbiavimo partnerysčių idėją.

Čia skaitykite https://bit.ly/ESK_projektu_paraiskos kas svarbu rengiant savanoriškos veiklos ir solidarumo projektus.

Jeigu turite klausimų – registruokitės į konsultacijas. Informacija apie jas – sausio mėnesį.

2022 M. „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI:

K1 – Mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje  (jaunimo mainų projektai, jaunimo darbuotojų mobilumo projektai, jaunimo dalyvavimo veikla)

Vasario 23 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

K2 -Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje

Kovo 23 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

K2 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje

Kovo 23 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

2022 M. PRIORITETINĖS TEMOS:

Viso naujojo etapo metu (2021–2027 m.) „Erasmus+“ skatins organizacijas bei jaunimą įgyvendinant projektus ar juose dalyvaujant orientuotis į ES politinius prioritetus.

Ypač pabrėžiamos šios kryptys:

 • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
 • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
 • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo;
 • jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas.

Be šių sričių, programa orientuosis ir į metinius prioritetus. 2021 m. „Erasmus+“ jaunimo srities papildoma teminė sritis, kuriai bus skiriama daugiau dėmesio – psichinė sveikata ir gerovė. 

Daugiau informacijos: https://www.jtba.lt/erasmus/

***********************************

SKELBIAMAS Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2022 m. konkursas !

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkursą. 

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Paraiškas galima teikti iki sausio 31 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie konkursą čia https://bit.ly/jaunimo-mainu-konkusas-2022

****************************************************************************************

Skelbiamas Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkursas.

Konkurso tikslas – skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Lietuvos savivaldybėse. Konkurse gali dalyvauti organizacijos, kurios atliepia jaunimą ir jaunimo poreikius.

Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2021 m. spalio 26 d. iki lapkričio 24 d. 23 val. 59 min.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/608618602ce011ecad73e69048767e8c

Konkurso konsultacijos skaidrės 

*********************************************************************************

Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia teikti paraiškas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metų konkursui!

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Paraiškas teikti galite iki š. m. rugsėjo 29 d. imtinai

Daugiau informacijos bit.ly/Inovacijos-2022

***********************************

Kviečiame teikti II-ojo termino paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas” projektams finansuoti!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas II-ajam 2021 m. terminui.

European Commission rems jaunimo grupes, įgyvendinančias solidarumo projektus. Taip jaunuoliai prisidės prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdys darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos ir kitus įgūdžius.

Svarbu atminti, kad projektais turi būti remiami ir šie programos prioritetai:

įtrauktis ir įvairovė;

ekologija ir tvarumas;

skaitmeninė pertvarka.

Paraiškas teikti galite

Solidarumo projektai iki 2021 m. spalio 5 d. 13 val.

Savanorystės projektai iki 2021 m. spalio 5 d. 13 val.

 

Paraiškos dėl Kokybės ženklo gali būti teikiamos nuolat.

Daugiau informacijos ir svarbios nuorodos

https://www.solidarumokorpusas.lt/solidarumo-projektas/

*************************************************

Kviečiame teikti „Erasmus+“ jaunimo srities II-ojo termino projektų paraiškas

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“  jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas antrajam 2021 m. terminui.

Paraiškų teikimo terminai

KA152 – Jaunimo mobilumas/mainai
(šiuo veiksmu remiamos organizacijos ir jaunuolių grupės, kurios vykdo jaunimo mainus, padedančius jaunuoliams iš skirtingų šalių bendradarbiauti ir mokytis už formalaus švietimo ribų)

2021 m. spalio 5 d. 13.00 val. Lietuvos laiku

KA153 – Dirbančių su jaunimu asmenų mobilumas
(šiuo veiksmu remiamos organizacijos, vykdančios jaunimo darbuotojų mobilumo projektus, skatinančios jaunimo darbuotojų ir jų organizacijų profesinį tobulėjimą)

2021 m. spalio 5 d. 13.00 val. Lietuvos laiku

KA154 – Jaunimo dalyvavimo veiklos
(šiuo veiksmu remiamos organizacijos ir jaunų žmonių grupės, vykdančios jaunimo dalyvavimo veiklas, kuriomis siekiama skatinti, tobulinti ir palengvinti jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime)

2021 m. spalio 5 d.13.00 val. Lietuvos laiku

KA210 – Nedidelio masto jaunimo partnerystės
(šis veiksmas dalyvaujančioms jame organizacijoms suteikia galimybę gauti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir sustiprinti savo pajėgumus. Nedidelio masto partnerystės sukurtos tam, kad praplėstų galimybes prie programos prisijungti smulkesniems dalyviams ir žmonėms, kuriuos sunku pasiekti per švietimą mokyklose, suaugusiųjų švietimą, profesinį švietimą ir lavinimą bei sportą).

2021 m. lapkričio 3 d.
13.00 val. Lietuvos laiku

Šiais metais prasideda naujas programos „Erasmus+“ etapas (2021–2027 m.). Prieš rengiantis teikti paraišką būtina susipažinti su naujausiu Programos vadovu: jame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys. 

Ką daryti, siekiant gauti projekto finansavimą?

 • Pirmiausia būtina susipažinti su 2021 m. „Erasmus+“ programos vadovu.
 • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.
 • Informaciją apie paraiškų formas rasite ČIA.

Jei kiltų klausimų?

 • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo. Informacija apie jas – netrukus.
 • Kilus klausimams taip pat kviečiame kreiptis telefonu +370 607 12 684 arba el. paštu info@jtba.lt.
 • Jei jūsų klausimai yra susiję su konkrečiu „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmu, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Jų kontaktus rasite ČIA.

Daugiau informacijos ir svarbios nuorodos

https://erasmus-plius.lt/naujienos/jaunimas/kvieciame-teikti-erasmus-jaunimo-srities-ii-ojo-termino-projektu-paraiskas/?fbclid=IwAR2yza8QJWCSiaKxjl8chbGQwG_WesSLdC0KYD35n6EaoJGN1xrMjIFxVQc

**************************************************

Paskirstytos lėšos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų įgyvendinimui 2021 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 933 „Dėl lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams finansuoti paskyrimo“ paskirstytos lėšos 2021 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektams įgyvendinti:

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas, projekto pavadinimas

Skirtos lėšos,  eurais

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija (kartu su neformalia jaunimo grupe „Mokinių parlamentas“) projektas „Pozityvi bendruomenė – raktas į sėkmę“

1902,00

Asociacija „Lietuvos moksleivių sąjunga“ projektas „LMS Vilkaviškio MSIC veiklos stiprinimo programa“

1068,01

Antupių bendruomenė (kartu su neformalia Antupių jaunimo organizacija) projektas „Šviečiantis Bačkiškių žaidimų parkas“

1807,00

Alvito kaimo bendruomenė (kartu su Alvito neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“) projektas „Jaunimo erdvės įrengimas Alvito pliaže“

1999,99

Karklinių kaimo bendruomenė (kartu su Karklinių kaimo jaunimo grupe „Klubas“) projektas „Karkli Disco“

1802,00

Gižų kaimo bendruomenė kartu su neformalia Gižų jaunimo grupe „OHO“) projektas „Aš tau – tu man“

1617,00

Asociacija „Vilkaviškio ,,Gražinos” skautų draugovė“ (kartu su neformalia jaunimo grupe „Perspektyva“) projektas „Atgimstančios sienos“

1902,00

Asociacija „Vilkaviškio ,,Gražinos” skautų draugovė“  projektas „Pakeliui“

1902,00

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitos:

Alvito kaimo bendruomenė kartu su Alvito neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“ įgyvendino projektą „Jaunimo erdvės įrengimas Alvito pliaže“

Alvito kaimo bendruomenė kartu su neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“ įgyvendino projektą „Jaunimo erdvės įrengimas Alvito pliaže“. Projektas finansuotas Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso lėšomis. Sutarties  Nr. J2 – 468.  Bendra projekto vertė 2199,99 Eur., iš jų 1999,99 Eur, projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – Alvito kaimo bendruomenės prisidėjimas.

Projekto tikslas – skatinti kaimo jaunimo iniciatyvas bei užimtumą ir didesnį bendruomenės narių dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime. Didinti tarpusavio bei kartų bendradarbiavimą dalyvaujant bendrose veiklose.

Projekto veikla – surengtos kūrybinės dirbtuvės ir sukurta jaunimui skirta erdvė prie Alvito ežero. Liepų parke numontuota sena supuvusi krepšinio lenta su lanku ir uždėta nauja. Suorganizuota akcija „Savanorystė veža“ ir sukurtas „Alvito socialinis žemėlapis“.

 

Gižų kaimo bendruomenės kartu su Neformalia Gižų jaunimo grupe „OHO“ įgyvendino projektą „Aš tau – tu man“

Gižų kaimo bendruomenė kartu su Neformalia Gižų jaunimo grupe „OHO“ įgyvendino projektą „Aš tau – tu man“, finansuotą Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 1617 Eur lėšų. Projekto sutarties Nr. J2-467.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo saviraišką, iniciatyvas, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų amžiaus grupių, siekiant labiau pažinti save, pasitikėti savo jėgomis, įtraukti jaunimą į visuomeninę veiklą, savanorystę, spręsti jaunimo užimtumo kaime problemas.

Įgyvendinti uždaviniai:

 1. Surengta interaktyvūs mokymai jaunimui ir vyresnio amžiaus kaimo gyventojams. Užsiėmimų metu dalyviai išmoko nesudėtingų pratimų, stiprinančių kūną, suteikiančių energijos, mažinančių psichologinę įtampą, gerinančių gebėjimą susitelkti ir išlikti ramiais įtemptose situacijose, nesudėtingų fizinių tempimo ir kvėpavimo pratimų, stiprinančių ir atpalaiduojančių kūną, suteikiančių energijos, mažinančių psichologinę įtampą, gerinančių miego kokybę bei atmintį, susipažino su sveikos mitybos nauda, išmoko keletą receptų, pasigamino sveikuoliškas vaišes. Edukaciją užbaigėme sąmoningo valgymo praktika, refleksija ir bendra daina.
 2. Įsigyta 10 vnt. sėdmaišių, jie skirti patogiam bendravimui tiek viduje, tiek lauke ir 1 vnt. žaidimo stalas „Oro ritulys“, kuris yra ne tik linksmas, bet ir naudingas mūsų akims, rankų koordinacijai, reakcijai lavinti. Šis žaidimas tinka žaisti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl stiprinant kartų bendravimą, kartu gali žaisti ir vyresnio amžiaus gyventojai.

Įgyvendindami šį projektą siekėme skatinti tarpusavio bendrystę ir saviugdą, raginti jaunimą bendrauti ir bendradarbiauti su vyresnio amžiaus gyventojais, ugdyti pilietiškumą ir pagarbą. Projekto nauda – suteikta proga nemokamai dalyvauti mokymuose, kurie ugdo pasitikėjimą savimi, mokėjimą atsipalaiduoti, labiau pasitikėti savimi, pasirūpinti savo emocine ir fizine būkle, pasigaminti sveikuoliškų patiekalų. Suburtas jaunas jau planuoja tolimesnes jaunimo iniciatyvas, turiningam laisvalaikio praleidimui.

Virginija Svirupskienė, Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė


Įgyvendintas Vilkaviškio ,,Gražinos“ skautų draugovės  projektas „Pakeliui“

2021 m. vasarą ir rudenį asociacija Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė įgyvendino projektą „Pakeliui“, kurio tikslas motyvuoti jaunus žmones atsakingai veiklai, būti iniciatyviais, kūrybiškais, atsakingais ir aktyviais visuomenės nariais ir prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos, suteikiant galimybę jauniems žmonėms ugdytis lyderystės bei verslumo gebėjimus ir organizuojant patyriminį mokymąsi.

Projekto metu dalyviai tobulino savo gebėjimus ir įgijo naujų žinių, patyriminio mokymosi ir retorikos lavinimo patirtį, buvo ugdoma atsakomybė, iniciatyvumas, kūrybiškumas, pilietiškumas, verslumas, komandinis darbas ir lyderystė. Buvo surengtos trys veiklos: patyriminis žygis baidarėmis (rugsėjo 4-5 d.), kurio metu buvo skatinamas komandinis darbas, patyrimas ir asmenybės lavinimas; išvyka į Marijampolę susipažinti su jaunų žmonių verslais (spalio 29 d.) – jos metu apsilankyta dviejų jaunų verslininkių dirbtuvėse (keramikos ir odos apdirbimo), susipažinta su vykdoma veikla ir verslo kūrimo pradžia; ir mokymai jauniesiems lyderiams (lapkričio 12 -13 d.), kurių metu jaunimas gilinosi į lyderystės, retorikos, charizmos lavinimą bei ugdymą, pilietiškumą bei atsakomybę.

Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso, projektui skirta 1902 Eur. Projekto sutarties Nr. J2-465.

Projekto vadovas Eglė Budrytė-Vilbikė


Įgyvendintas neformalios jaunimo grupės ,,Perspektyva“ projektas „Atgimstančios sienos“

2021 m. vasarą ir rudenį neformali jaunimo grupė „Perspektyva“ globojama  Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovės kartu su talentingomis Vilkaviškio Aušros gimnazijos mokinėmis įgyvendino projektą „Atgimstančios sienos“, kurio tikslas įtraukti jaunimą į miestelio gražinimą papuošti niūrią Vilkaviškio sieną piešiniu, sukurtu ir įgyvendintu Vilkaviškio jaunimo.

Projekto metu Vilkaviškio mieste menas bei jaunimo iniciatyvos tapo dar geriau matomos. Projekto piešinys ant sienos pagyvina atmosferą, traukia praeivių žvilgsnius ir generuoja teigiamas emocijas.

Dalyviai išmoko naują meno techniką- piešti graffiti dažais ant didelės Vilkaviškio policijos komisariato garažų sienos. Tokia technika reikalauja daugybės bandymų ir svarbiausia nebijoti kažką padaryti ne taip. Todėl jaunimas išmoko nebijoti suklysti ir to pasekoje puikiai išlavino savo sugebėjimus per labai trumpą laiką. Jiems teko nemažai dirbti ir komandose po du tris ar net keturiese, ypač naudojant trafaretus. Visi projekto dalyviai ir stebėtojai pasikrovė daugybe teigiamų emocijų susilaukdami dėmesio ir pagyrimų iš praeivių. 

Projektas finansuotas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso, projektui skirta 1902 Eur. Projekto sutarties Nr. J2-464.

Projekto vadovai:
Audronė Rutkauskaitė
Arnas Blekaitis
Andžela Grikietienė
Miglė Lazoraitytė


Įgyvendintas Antupių bendruomenės neformalios jaunimo organizacijos projektas „Šviečiantis Bačkiškių žaidimų parkas“

Antupių bendruomenės neformali jaunimo organizacija įgyvendino projektą finansuojamą Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Antupių bendruomenės narių lėšomis – „Šviečiantis Bačkiškių žaidimų parkas“.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo savanoriškas veiklas vietos lygmeniu, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įtraukiant vietos bendruomenės narius, ypač jaunimą, į veiklas, kurios teikia naudą bendruomenei ir jas inicijuota pats jaunimas, taip pat įtraukti į veiklas jaunimą, kuris iki šiol nedalyvavo jokiose veiklose, skatinti kaimo gyventojų bendravimą, savanorystę, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

Projekto vertė – 1 906,02 eurai, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 1 807,0 eurai.

Už projekto lėšas nupirkta priemonės, reikalingos aikštelės papuošimui ir apšvietimui, surengti 7 užsiėmimai, per kuriuos buvo pagamintos dekoracijos, sutvarkytas parkas, atvesta elektros laidai iki žaidimų aikštelės ir papuošta žaidimų aikštelė dekoracijomis bei surengtas projekto pristatymo visuomenei šventinis renginys.


Karklinių neformali jaunimo grupė “Klubas” (kartu su Karklinių kaimo bendruomene) įgyvendino projektą „Karkli Disco“  

Karklinių neformali jaunimo grupė “Klubas” (kartu su Karklinių kaimo bendruomene) įgyvendino projektą „Karkli Disco“ finansuotą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų lėšų. Projekto vertė 2045,50 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės skirtos lėšos 1802,00 Eur., Karklinių kaimo bendruomenės prisidėjimas 243,50 eur.

Projekto tikslas – stiprinti bendruomenės ir jaunimo erdvės bazę. Burti jaunimą veikloms, ugdyti kultūrinius ir komunikacinius įgūdžius. Už gautas lėšas mes įsigijome ir jaunimo inventorinė bazė tapo stipresnė šiais daiktais: dūmų mašina, laidų rinkinys, stiprus dūmų skystis, “Pioneer DDJ-400” valdomasis pultas, “Stagg” prožektorių rinkinys ant stovo, “Stagg” LED judanti galva, dvi galingos “Yamaha” garso sistemos.

Dėkojame už skirtą finansavimą Vilkaviškio rajono savivaldybei. Už didelę pagalbą rašant projektą ir paskatinimą, padrąsinimą buvusiai jaunimo darbuotojai Karkliniuose Kristinai Sinkevičienei ir bendruomenės pirmininkei Jolitai Tekorienei. Visam Karklinių jaunimui už palaikymą ir norą padėti ateityje.

Dabar Karkliniuose diskotekos bus ryškesnės, garsesnės ir bus dar daugiau šurmulio ir gerų emocijų!


Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija kartu su neformalia jaunimo grupe Mokinių parlamentu įgyvendino projektą „Pozityvi bendruomenė- raktas į sėkmę“

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija kartu su neformaliąja jaunimo grupe Mokinių parlamentu, pateikė projektą „Pozityvi bendruomenė- raktas į sėkmę“ Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo finansavimui.  Šio projekto tikslas – gerinti mokinių emocinę būseną, organizuojant mokymus ir įveiklinant  mokinius. Gimnazistai norėjo, kad būtų kuo daugiau veiklų, suartinančių  mokinių bendruomenę. Mokiniai siūlė organizuoti komandos formavimo mokymus, savęs pažinimo mokymus, kitas aktyvias fizines veiklas, skatinančias bendradarbiavimą. Anot gimnazistų, ypač po nuotolinio mokymo, buvo labai svarbu kurti tinkamą emocinę aplinką, kurioje visi jaustųsi saugiais, pilnaverčiais bendruomenės nariais. Dalyvauti projekte buvo kviečiami visų klasių mokinių atstovai, kurie turėjo galimybę pasirinkti mokymų temą ir laiką. Spalio- gruodžio mėnesiais  vyko  mokymų ciklas, kurį sudarė 5 praktiniai užsiėmimai. „Komandos formavimo mokymai“ buvo  skirti pažinti vieniems kitus. Per aktyvias ir netradicines veiklas gimnazistai  atliko pasitikėjimo užduotis. Labai svarbi mokymų dalis buvo gebėjimas išgirsti vienas kitą, įsiklausyti, mokėjimas susitarti, ieškoti kompromiso. Pozityviai nusiteikę, keletą valandų įdomiai ir linksmai praleidę laiką, mokiniai sugrįžę į klasių kolektyvus pasidalino  gerąja mokymų patirtimi.

Mokymai „Kaip išvengti konfliktų ir valdyti stresą?“ padėjo jaunimui  formuotis pozityvų mąstymą, kurti tvarius santykius su  kitais bendruomenės nariais, mokėsi  konfliktų sprendimo būdų, vertino situacijas.

Praktiniai užsiėmimai  „Pažink save“ – tai  mokymai, skirti socializacijos problemų turintiems mokiniams, ieškantiems savęs, norintiems save atrasti. „Juodos avies“ komandos dėka, mokiniai  žaidė labai įdomius žaidimus, diskutavo  apie jausmus bei emocijas, sužino įdomių faktų apie savo draugus.  Gimnazistų nuomone, laikas buvo labai įdomus ir prasmingas, su  netradicinėmis  veiklomis. Profesionalių lektorių dėka, gimnazistai buvo laimingi, galėję jas pažinti.  Gyvenimiški patarimai, pasitikėjimo žaidimas,  suteikė galimybę  pažinti ne tik save, bet ir kitus.

Motyvacinius mokymus „Jeigu galėjau aš, gali ir Tu“ vedė SMK strateginių partnerysčių centro vadovė Ona Peičiūtė. Organizuojamose praktinėse dirbtuvėse gimnazistai mokėsi kaip įgyvendinti savo norus ir svajones, kokių veiksmų reikia imtis. Mokiniams patiko netradicinės veiklos ir šiuolaikiškas dėstytojos mokymo būdas.  Gimnazistus savo pavyzdžiu lektorė skatino  aktyviai veikti, pasitikėti savimi, būti pasiruošus priimti iššūkius, siekti išbandyti naujas veiklas.

„Mano ateitis- mano rankose“ – mokymai, kaip planuotis savo karjerą, išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį.

Mokymų pabaigoje, organizavome apibendrinamąjį susitikimą- refleksiją, kurio metu aptarėme įgytas patirtis, sėkmes, ką turėtume tobulinti planuojant tolimesnes veiklas. Tokios veiklos skatina gimnazistų  pozityvų mąstymą ir  aktyvų gyvenimo būdą. Užsiėmimų metu gimnazistai  lavino ne tik bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, bet ir ugdėsi komandinio darbo įgūdžius, mokėsi vengti konfliktų, kaip valdyti stresą.

Po kiekvienų mokymų, buvo smagu ir gera matyti linksmus, susidomėjusius ir laimingus mokinius. Gera emocinė aplinka padeda mokiniams patirti mokymosi sėkmę, tobulėti, siekti geresnių rezultatų.

Projekto vadovė

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Laukaitienė

******************************************************

Paskirstytos lėšos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų įgyvendinimui 2020 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 1271 „Dėl lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams finansuoti paskyrimo“ paskirstytos lėšos 2020 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektams įgyvendinti:

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas, projekto pavadinimasSkirtos lėšos,  eurais
Antupių bendruomenė (kartu su neformalia Antupių jaunimo organizacija) projektas „Laisvalaikio ir treniruoklių aikštelės įrengimas“800,00

Sporto klubas „Kengūros šuolis“

projektas „Sporto religija“

1291,03

Klausučių kaimo bendruomenė (kartu su neformalia Klausučių bendruomenės jaunimo grupe)

projektas „(IŠ-) (Į-) SIKRAUK“

1447,60

Lietuvos moksleivių sąjunga,

projektas „SLURŠ“ programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe“

480,00

Alvito kaimo bendruomenė kartu su Alvito neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“)

projektas „Jaunimo dovana alvitiečiams – šviečiantis parkas“

626,37
Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ (kartu su neformalia jaunimo grupe „Mes – Jums“) projektas „Pirmieji žingsniai verslo link“355,00

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitos:

Jaunimo neformali grupė „Mes–Jums“ kartu su kaimo bendruomene „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektą

 
 
 

Aktuali informacija


REGISTRACIJA į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos 2023 m. II-ojo pusmečio vietas!

Registracija atidaryta visose Lietuvos savivaldybėse nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d. 18 val.

Primename, jog programos vietų skaičius yra ribotas, o dalyviai į programą yra pakviečiami pagal registracijos datą ir laiką.

Registracijos anketą rasi čia: https://jst.jra.lt/registracija-tapti-savanoriu

Daugiau apie programą čia: https://jra.lt/jaunimui/dalyvauk/registracija-i-jst

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į JST programos vadovę Viliją Milčiūtę (vilija.milciute@jra.lt, 865831634).


REGISTRACIJA Į 2023 M. I-OJO PUSMEČIO JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMOS VIETAS ATIDARYTA.

Skelbiame registraciją į 2023 m. I-ojo pusmečio Jaunimo savanoriškos tarnybos programos vietas.

Registracija atidaryta visose Lietuvos savivaldybėse nuo š. m. lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d. 
Registracijos anketa: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Primename, jog programos vietų skaičius yra ribotas, o dalyviai į programą yra pakviečiami pagal registracijos datą ir laiką.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į JST programos vadovę Sandrą Gaučiūtę. 

El. paštas: sandra.gauciute@jrd.lt, tel. nr. 863321906.


REGISTRACIJA Į 2022 M. II-OJO PUSMEČIO JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMOS VIETAS ATIDARYTA.

Skelbiame registraciją į 2022 m. II-ojo pusmečio Jaunimo savanoriškos tarnybos programos vietas.

Registracija atidaryta nuo š. m. gegužės 16 d. iki š. m. birželio 16 d. 18.00 val. Registracijos anketos ieškokite ČIA.

Daugiau informacijos ieškokite https://jra.lt/jaunimui/suzinok-daugiau/savanoryste/jaunimo-savanoriska-tarnyba arba sekite naujienas programos Facebook paskyroje.

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog nors jau perėjome į naująjį Jaunimo reikalų agentūros puslapį, tačiau kai kurie techniniai dalykai vis dar yra tvarkomi, todėl Priimančių organizacijų bazės naujame puslapyje kol kas dar nėra galimybės rasti.

Akredituotas organizacijas vis dar galite rasti tik jrd.lt puslapyje, nuoroda: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į JST programos vadovę Sandrą Gaučiūtę. 

El.paštas: sandra.gauciute@jra.lt

Tel. numeris: +370 633 21906

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) –  intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą – dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia. 


TAPK SAVANORIU !

S K E L B I A M E papildomą registraciją į JST programos vietas 2021 m. II pusmečio įgyvendinimui. Registracija atidaryta nuo š. m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 13 d. 18.00 val.

Vilkaviškio rajone yra galimybė priimti dar 2 savanorius į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kuri suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Dėl registracijos skambinti Jaunimo reikalų koordinatorei Danguolei tel. 868246673 arba Aistei Rutkauskienei, Visuomenės ir verslo plėtros institutas

+370 620 43662

Daugiau informacijos 👉 https://jrd.lt/savanoryste/jst?fbclid=IwAR2GkUpzuFvhpipUqNRCBLKrAa7eLNb74NnhWp3PDaa1jxGcOyuasanMYrQ

Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LR savanoriškos veiklos įstatyme

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius.

Kodėl verta tapti savanoriu?

 • Noras aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
 • Žinojimas, kad gali padėti.
 • Noras pasisemti naujos patirties.
 • Naujų iššūkių troškimas.
 • Noras realizuoti save naujoje, dar neišbandytoje srityje.
 • Naujų pažinčių, draugų paieškos.
 • Tikėjimas, kad dirbant savanorišką darbą gali pakeisti gyvenimus.
 • Asmeninių būdo savybių tobulinimasis.
 

S K E L B I A M E papildomą registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos vietas 2021 m. II pusmečiui. Papildoma registracija skelbiama ir Vilkaviškio r. sav. Registracija atidaryta nuo š. m. liepos 20 d. iki š. m. rugpjūčio 3 d. 18.00 val.
REGISTRACIJOS ANKETĄ RASITE: https://jst.jrd.lt/newCandidate
Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.
JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą- dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia https://jrd.lt/savanoryste/jst
Kilus klausimams kreiptis į JST programos vadovę Sandrą Gaučiūtę, el. paštas: sandra.gauciute@jrd.lt
Tel. numeris: +370 633 21906
Jaunimo reikalų koordinatorę Danguolę Gudeliauskienė Tel. numeris: +37068246673
 

Skelbiama registracija į JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS programą 2021 m. II-ajam pusmečiui !

 • Tau 14 – 29 metai?
 • Ieškai tau patinkančios veiklos krypties?
 • Nori pažinti save bei rasti bendraminčių?
 • Nori ugdyti savo įgūdžius bei gebėjimus

Nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki 2021 m. birželio 7 d18.00 val. kviečiame Tave registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą ! 

Registracijos anketahttps://jst.jrd.lt/newCandidate

Daugiau informacijos apie JST ieškokjrd.lt/savanoryste/jst arba rašyk/ skambink JST programos vadovei Sandrai Gaučiūtei sandra.gauciute@jrd.lt  tel: 863321906 arba teiraukis Savivaldybės  jaunimo reikalų koordinatorei tel. 868246673

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje  organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

2020 m. JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Daugiau informacijos rasite čia.

Savanorius priimančių organizacijų paieška.

Organizacijos, pageidaujančios priimti savanorius ilgalaikei (ne mažiau kaip 3 mėn.) savanoriškai veiklai, turi būti akredituotos. Paraiška akredituotis ar pakartotinai akredituotis pateikiama Jaunimo reikalų departamentui prie SADM. Daugiau informacijos  – žr. nuorodą:   https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

Europos solidarumo korpusas yra Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18–30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms. Daugiau informacijos rasite čia.

Kur rasti informacijos apie savanorystės galimybes?

Esant klausimams galite kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Danguolę Gudeliauskienę telefonu: 8 682 46673 arba elektroniniu paštu: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt   

Jaunimo portalų naudingos nuorodos:

https://jp.jrd.lt/ – galimybės ir paslaugos jaunimui.

http://europa.eu/youth/ – Europos jaunimo portalas
http://eurodesk.lt – Europos informacinių paslaugų tinklas
http://www.euroguidance.lt – Profesinio orientavimo informacijos centras
http://europass.lt – Europass dokumentų aplankas
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.lijot.lt – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
http://www.jtba.lt – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
http://www.jnu.lt – Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija
http://www.osf.lt – Atviros Lietuvos fondas
http://www.mvk.ism.lt – Moksleivių verslo klubas
http://www.vdu.lt/jkc – Jaunimo karjeros centras
http://www.euroguidance.lt – Karjeros planavimo žingsniai
http://www.ldb.lt , www.facebook.com/jaunimui – Jaunimo darbo centras
http://www.mit.lt – mokyklų informacinis tinklas
http://www.klase.lt – tinklapis moksleiviams ir jaunimui
http://www.placiau.lt – informacinis tinklapis jaunimui
http://www.draugas.lt/ – bendrauk!
http://www.youthforum.org/en – Jaunimo forumas
http://www.jppc.lt – ,,Jaunimo linija“ internete
http://www.miksas.lt – jaunimo pramogų portalas
http://www.savanoris.lt – Savanorių centras
http://www.worldvolunteerweb.org – Pasaulinis savanorių tinklapis
http://www.zmogui.lt – Nacionalinis socialinės integracijos institutas
http://www.lyderiulaikas.smm.lt – Projektas „Lyderių laikas”
http://www.bendraamziai.lt – Jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“
http://www.jppc.lt – Jaunimo psichologinės paramos centras
http://iz.euro.lt – VšĮ Europos informacijos centras
http://www.policeclub.lt – Policijos jaunimo klubas
http://www.infohelp.lt – Jaunimo problemos
http://www.iom.lt – Tarptautinė migracijos organizacija
http://www.ljtc.lt – Lietuvos jaunimo turizmo centras
http://www.norden.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture – Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ – Europos Tarybos Jaunimo ir Sporto Direktoratas
http://www.training-youth.net ir http://www.youth-knowledge.net – Europos Tarybos ir Europos Komisijos Partnerystės programa
http://www.salto-youth.net – Salto-youth resursų centrų tinklapis
http://www.youthforum.org – Europos Jaunimo forumas
http://www.bemep.lt – Būk Europos Parlamento nariu
http://lt.help-eu.com – Už gyvenimą be tabako
http://alldifferent-allequal.info ir http://www.visiskirtingivisilygus.lt – Visi skirtingi, visi lygūs
http://www.manoteises.lt – Mano teisės
http://www.nisc.lt – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
http://www.nebijokpolitikos.lt – Nebijok politikos
http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ – Jaunimas Jungtinėse Tautose
http://www.byc.org.uk – Britų jaunimo taryba
http://www.ldb.lt/eures ir http://www.eures.europa.eu – Legalus įsidarbinimas ES valstybėse
http://www.vaikulinija.lt– Vilniaus Vaikų linija tel.116 111
http://www.bepatyciu.lt – Informacija apie patyčias
http://www.jppc.lt -Jaunimo psichologinės paramos centras
http://www.raida.lt – Vaiko raidos centras
http://www.children.lt – Vaiko namas
http://www.pvc.lt – Paramos vaikams centras
http://www.vaikystebesmurto.lt/
http://www.jppc.lt/draugas – Draugo laiškai
http://www.egzaminai.lt – Egzaminų stresas
http://www.valgymosutrikimai.lt – Valgymo sutrikimai
http://www.lnb.lt/clc/index.html – Vaikų literatūros centras
http://www.zvaigzdele.lt/– Radio laidos vaikams „Vakaro žvaigždelė”
http://www.arjaupenktadienis.lt/ – Protą lavinantys žaidimai

Jaunimo veiklos finansavimo galimybės:
http://www.jtba.lt – ES programa „Jaunimas“
http://www.durys.org – ES programa „Kultura 2000“
http://www.leonardo.lt – ES programa „Leonardo da Vinči“
http://www.socrates.lt – Socrates
http://www.nisc.lt – NVO informacijos ir paramos centras
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
http://www.smpf.lt – Švietimo mainų paramos fondas
http://www.nmr.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje
http://www.labdara-parama.lt – Labdaros ir paramos fondai ir programos
http://www.iyfnet.org – Tarptautinis Jaunimo fondas

Anoniminiai policijos pasitikėjimo telefonai

Policijos Departamento prie VRM
tel. (8 5) 272 5372
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Narkotikų kontrolės valdybos
tel. 8 800 20808
Specialiųjų tyrimų tarnybos
tel. (8 5) 266 3379

el. paštas:
narkotikai@policija.lt
info@policija.lt
amsis@policija.lt

LPF Krizių prevencijos centras –el. p. info@prevencija.lt, www.prevencija.lt
Tel. nr.: +370635 55277, +370 700 22 700 Fakso nr.: +370 5 2784421
Teikia konsultacijas alkoholizmo ir narkomanijos klausimais

„Jaunimo linija” – 8 800 28888
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt

„Jaunimo linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras” (tel. (8 5) 231 3437, el. p. vilnius@jaunimolinija.lt)
Kaune: asociacija „Kauno Jaunimo linija” (tel. 8 603 00388, el. p. kaunas@jaunimolinija.lt)
Klaipėdoje: fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras” (tel. (8 46) 36 00 18, 36 04 11, el. p. klaipeda@jaunimolinija.lt)

„Vaikų linija” – 116 111
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: savanoriai
www.vaikulinija.lt

„Vaikų linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Vaikų linija” (tel. (8 5) 261 72 95, 8 601 93283, el. p. vilnius@vaikulinija.lt)
Kaune: Vaikų gerovės centras ,,Pastogė” (tel. (8 37) 31 09 56, el. p. kaunas@vaikulinija.lt)
Klaipėdoje: Klaipėdos Vaikų linija (tel. (8 46) 34 22 53, el. p. klaipeda@vaikulinija.lt)

„Vilties linija” – 116 123
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Vilties linijos” darbą organizuoja:
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras” (tel. (8 46) 41 00 31, el. p. info@kpsc.lt)
Telšiuose: VšĮ „Telšių krizių centras” (tel./faks. (8 444) 742 82, el. p. vjpc@xxx.lt)

„Pagalbos moterims linija” – 8 800 66366
Darbo laikas: 10.00-21.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
http://www.moters-pagalba.lt/linija

„Pagalbos moterims linijos” darbą organizuoja:
Kaune: VšĮ „Moters pagalba moteriai” (tel. 8 618 40044, el. p. info@moters-pagalba.lt)
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras” (tel. (8 46) 35 00 99, el. p. kmn@moteriai.lt)

„Linija Doverija” – 8 800 77277
Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

„Linija Doverija” darbą organizuoja:
Asociacija „Vaiku ir jaunimo socializacijos centras” (tel. 8 606 51054, el. p. char_m_@hotmail.com)

Pagalba internetu

„Specialisto klausk drąsiai“ – http://www.ntakd.lt/visuomene
Pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems teikia narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, teisės sričių specialistai.
Į laiškus atsakymai pateikiami per 48 val.

LPF Krizių prevencijos centras – info@prevencija.lt
Teikia konsultacijas narkomanijos ir alkoholizmo klausimais

„Jaunimo linija“ – http://www.jaunimolinija.lt/
Pagalba teikiama jaunimui.
Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos” savanoriai konsultantai.

„Klausučio šalis” – http://www.vaikulinija.lt
Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.
Į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai.

„Vilties linija” – http://paklausk.kpsc.lt/contact.php, vilties.linija@gmail.com
Pagalba teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai.

„Pagalbos moterims linija“ – pagalba@moteriai.lt
Pagalba teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 3 dienas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

Naujienos

Scroll to Top