ADministracija

Jaunimas

Jaunimo reikalai

Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

Informacija

Jaunimo reikalų taryba:

Joris Juškauskas, primininkas;                  

Daiva Riklienė, pavaduotoja;              

Eglė Budrytė–Vilbikė, narė;                               

Alma Finagėjevienė, narė;                                 

Greta Gelgotaitė, narė;                               

Vilija Jakubauskė, narė;                              

Ernestas Kolpakovas, narys;                              

Ramūnas Puodžiūnas, narys;                            

Elena Savickienė, narė;                        

Alanas Šitkauskas, narys.

Teisės aktai:

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas

Tarybos sprendimas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

Protokolai:

Skelbiama papildoma registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą 2020 m. I-ojo pusmečio laisvas vietas

Papildomos registracijos metu užsiregistravę asmenys bus kviečiami tarnybą pradėti ne vėliau kaip š.m. kovo 20 d.
Registracija į laisvas 2020 m. I-ojo pusmečio vietas atvira nuo 2020 m. vasario 20 d. 12:00 iki kovo 10 d. 12:00 val. https://jst.jrd.lt/newCandidate
Registracijos terminas atlikti Jaunimo savanorišką tarnybą 2020 m. II-ajame pusmetyje išlieka toks pats – registracija vyks balandžio 14 d. – gegužės 18 d.
Informuojame, kad visi užsiregistravę atlikti Jaunimo savanorišką tarnybą, nepriklausomai nuo registracijos etape numatyto periodo, tačiau nepatekę į programą, bus įtraukiami į rezervą, dėl tarnybos atlikimo 2020 m. II pusmetį.

Priimančios organizacijos akredituotis gali visus metus https://jrd.lt/informacija-jaun…/savanoryste/po-akreditacija

Nuoroda į JRD naujienas: https://jrd.lt/_naujienos/papildoma-registracija-jst

Jaunimo portalų naudingos nuorodos:

http://europa.eu/youth/ – Europos jaunimo portalas
http://eurodesk.lt – Europos informacinių paslaugų tinklas
http://www.euroguidance.lt – Profesinio orientavimo informacijos centras
http://europass.lt – Europass dokumentų aplankas
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.lijot.lt – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
http://www.jtba.lt – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
http://www.jnu.lt – Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija
http://www.osf.lt – Atviros Lietuvos fondas
http://www.mvk.ism.lt – Moksleivių verslo klubas
http://www.vdu.lt/jkc – Jaunimo karjeros centras
http://www.euroguidance.lt – Karjeros planavimo žingsniai
http://www.ldb.lt , www.facebook.com/jaunimui – Jaunimo darbo centras
http://www.mit.lt – mokyklų informacinis tinklas
http://www.klase.lt – tinklapis moksleiviams ir jaunimui
http://www.placiau.lt – informacinis tinklapis jaunimui
http://www.draugas.lt/ – bendrauk!
http://www.youthforum.org/en – Jaunimo forumas
http://www.jppc.lt – ,,Jaunimo linija“ internete
http://www.miksas.lt – jaunimo pramogų portalas
http://www.savanoris.lt – Savanorių centras
http://www.worldvolunteerweb.org – Pasaulinis savanorių tinklapis
http://www.zmogui.lt – Nacionalinis socialinės integracijos institutas
http://www.lyderiulaikas.smm.lt – Projektas “Lyderių laikas”
http://www.bendraamziai.lt – Jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“
http://www.jppc.lt – Jaunimo psichologinės paramos centras
http://iz.euro.lt – VšĮ Europos informacijos centras
http://www.policeclub.lt – Policijos jaunimo klubas
http://www.infohelp.lt – Jaunimo problemos
http://www.iom.lt – Tarptautinė migracijos organizacija
http://www.ljtc.lt – Lietuvos jaunimo turizmo centras
http://www.norden.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture – Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ – Europos Tarybos Jaunimo ir Sporto Direktoratas
http://www.training-youth.net ir http://www.youth-knowledge.net – Europos Tarybos ir Europos Komisijos Partnerystės programa
http://www.salto-youth.net – Salto-youth resursų centrų tinklapis
http://www.youthforum.org – Europos Jaunimo forumas
http://www.bemep.lt – Būk Europos Parlamento nariu
http://lt.help-eu.com – Už gyvenimą be tabako
http://alldifferent-allequal.info ir http://www.visiskirtingivisilygus.lt – Visi skirtingi, visi lygūs
http://www.manoteises.lt – Mano teisės
http://www.nisc.lt – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
http://www.nebijokpolitikos.lt – Nebijok politikos
http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ – Jaunimas Jungtinėse Tautose
http://www.byc.org.uk – Britų jaunimo taryba
http://www.ldb.lt/eures ir http://www.eures.europa.eu – Legalus įsidarbinimas ES valstybėse
http://www.vaikulinija.lt- Vilniaus Vaikų linija tel.116 111
http://www.bepatyciu.lt – Informacija apie patyčias
http://www.jppc.lt -Jaunimo psichologinės paramos centras
http://www.raida.lt – Vaiko raidos centras
http://www.children.lt – Vaiko namas
http://www.pvc.lt – Paramos vaikams centras
http://www.vaikystebesmurto.lt/
http://www.jppc.lt/draugas – Draugo laiškai
http://www.egzaminai.lt – Egzaminų stresas
http://www.valgymosutrikimai.lt – Valgymo sutrikimai
http://www.lnb.lt/clc/index.html – Vaikų literatūros centras
http://www.zvaigzdele.lt/- Radio laidos vaikams “Vakaro žvaigždelė”
http://www.arjaupenktadienis.lt/ – Protą lavinantys žaidimai

Jaunimo veiklos finansavimo galimybės:
http://www.jtba.lt – ES programa „Jaunimas“
http://www.durys.org – ES programa „Kultura 2000“
http://www.leonardo.lt – ES programa „Leonardo da Vinči“
http://www.socrates.lt – Socrates
http://www.nisc.lt – NVO informacijos ir paramos centras
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
http://www.smpf.lt – Švietimo mainų paramos fondas
http://www.nmr.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje
http://www.labdara-parama.lt – Labdaros ir paramos fondai ir programos
http://www.iyfnet.org – Tarptautinis Jaunimo fondas

Anoniminiai policijos pasitikėjimo telefonai

Policijos Departamento prie VRM
tel. (8 5) 272 5372
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Narkotikų kontrolės valdybos
tel. 8 800 20808
Specialiųjų tyrimų tarnybos
tel. (8 5) 266 3379

el. paštas:
narkotikai@policija.lt
info@policija.lt
amsis@policija.lt

LPF Krizių prevencijos centras –el. p. info@prevencija.lt, www.prevencija.lt
Tel. nr.: +370635 55277, +370 700 22 700 Fakso nr.: +370 5 2784421
Teikia konsultacijas alkoholizmo ir narkomanijos klausimais

„Jaunimo linija” – 8 800 28888
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt

„Jaunimo linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras” (tel. (8 5) 231 3437, el. p. vilnius@jaunimolinija.lt)
Kaune: asociacija „Kauno Jaunimo linija” (tel. 8 603 00388, el. p. kaunas@jaunimolinija.lt)
Klaipėdoje: fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras” (tel. (8 46) 36 00 18, 36 04 11, el. p. klaipeda@jaunimolinija.lt)

„Vaikų linija” – 116 111
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: savanoriai
www.vaikulinija.lt

„Vaikų linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Vaikų linija” (tel. (8 5) 261 72 95, 8 601 93283, el. p. vilnius@vaikulinija.lt)
Kaune: Vaikų gerovės centras ,,Pastogė” (tel. (8 37) 31 09 56, el. p. kaunas@vaikulinija.lt)
Klaipėdoje: Klaipėdos Vaikų linija (tel. (8 46) 34 22 53, el. p. klaipeda@vaikulinija.lt)

„Vilties linija” – 116 123
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Vilties linijos” darbą organizuoja:
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras” (tel. (8 46) 41 00 31, el. p. info@kpsc.lt)
Telšiuose: VšĮ „Telšių krizių centras” (tel./faks. (8 444) 742 82, el. p. vjpc@xxx.lt)

„Pagalbos moterims linija” – 8 800 66366
Darbo laikas: 10.00-21.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
http://www.moters-pagalba.lt/linija

„Pagalbos moterims linijos” darbą organizuoja:
Kaune: VšĮ „Moters pagalba moteriai” (tel. 8 618 40044, el. p. info@moters-pagalba.lt)
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras” (tel. (8 46) 35 00 99, el. p. kmn@moteriai.lt)

„Linija Doverija” – 8 800 77277
Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

„Linija Doverija” darbą organizuoja:
Asociacija „Vaiku ir jaunimo socializacijos centras” (tel. 8 606 51054, el. p. char_m_@hotmail.com)

Pagalba internetu

„Specialisto klausk drąsiai“ – http://www.ntakd.lt/visuomene
Pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems teikia narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, teisės sričių specialistai.
Į laiškus atsakymai pateikiami per 48 val.

LPF Krizių prevencijos centras – info@prevencija.lt
Teikia konsultacijas narkomanijos ir alkoholizmo klausimais

„Jaunimo linija“ – http://www.jaunimolinija.lt/internetas
Pagalba teikiama jaunimui.
Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos” savanoriai konsultantai.

„Klausučio šalis” – http://www.vaikulinija.lt
Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.
Į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai.

„Vilties linija” – http://paklausk.kpsc.lt/contact.php, vilties.linija@gmail.com
Pagalba teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai.

„Pagalbos moterims linija“ – pagalba@moteriai.lt
Pagalba teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 3 dienas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

Psichologinis kūrybinis jaunimo centras – http://www.pkjc.ten.lt, kasnutiko@yahoo.com
Pagalba teikiama jaunimui.
Į laiškus per 3-5 dienas atsako savanoriai konsultantai.

Naujienos

Scroll to Top Skip to content