ADministracija

Jaunimas

Jaunimo reikalai

Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

Informacija

Jaunimo reikalų taryba:

Joris Juškauskas, primininkas;                  

Daiva Riklienė, pavaduotoja;              

Eglė Budrytė–Vilbikė, narė;                               

Alma Finagėjevienė, narė;                                 

Greta Gelgotaitė, narė;                               

Vilija Jakubauskė, narė;                              

Ernestas Kolpakovas, narys;                              

Ramūnas Puodžiūnas, narys;                            

Elena Savickienė, narė;                        

Alanas Šitkauskas, narys.

Teisės aktai:

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas

Tarybos sprendimas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

Protokolai:

Paskirstytos lėšos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų įgyvendinimui 2020 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 1271 „Dėl lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams finansuoti paskyrimo“ paskirstytos lėšos 2020 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektams įgyvendinti:

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas, projekto pavadinimasSkirtos lėšos,  eurais
Antupių bendruomenė (kartu su neformalia Antupių jaunimo organizacija) projektas „Laisvalaikio ir treniruoklių aikštelės įrengimas“800,00

Sporto klubas „Kengūros šuolis“

projektas „Sporto religija“

1291,03

Klausučių kaimo bendruomenė (kartu su neformalia Klausučių bendruomenės jaunimo grupe)

projektas „(IŠ-) (Į-) SIKRAUK“

1447,60

Lietuvos moksleivių sąjunga,

projektas „SLURŠ“ programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe“

480,00

Alvito kaimo bendruomenė kartu su Alvito neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“)

projektas „Jaunimo dovana alvitiečiams – šviečiantis parkas“

626,37
Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ (kartu su neformalia jaunimo grupe „Mes – Jums“) projektas „Pirmieji žingsniai verslo link“355,00

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitos:

Jaunimo neformali grupė „Mes–Jums“ kartu su kaimo bendruomene „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektąaipsnis ataskaitai

 

 

 

 

Skelbiama papildoma registracija į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą 2020 m. I-ojo pusmečio laisvas vietas

Papildomos registracijos metu užsiregistravę asmenys bus kviečiami tarnybą pradėti ne vėliau kaip š.m. kovo 20 d.
Registracija į laisvas 2020 m. I-ojo pusmečio vietas atvira nuo 2020 m. vasario 20 d. 12:00 iki kovo 10 d. 12:00 val. https://jst.jrd.lt/newCandidate
Registracijos terminas atlikti Jaunimo savanorišką tarnybą 2020 m. II-ajame pusmetyje išlieka toks pats – registracija vyks balandžio 14 d. – gegužės 18 d.
Informuojame, kad visi užsiregistravę atlikti Jaunimo savanorišką tarnybą, nepriklausomai nuo registracijos etape numatyto periodo, tačiau nepatekę į programą, bus įtraukiami į rezervą, dėl tarnybos atlikimo 2020 m. II pusmetį.

Priimančios organizacijos akredituotis gali visus metus https://jrd.lt/informacija-jaun…/savanoryste/po-akreditacija

Nuoroda į JRD naujienas: https://jrd.lt/_naujienos/papildoma-registracija-jst

Jaunimo portalų naudingos nuorodos:

http://europa.eu/youth/ – Europos jaunimo portalas
http://eurodesk.lt – Europos informacinių paslaugų tinklas
http://www.euroguidance.lt – Profesinio orientavimo informacijos centras
http://europass.lt – Europass dokumentų aplankas
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.lijot.lt – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
http://www.jtba.lt – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
http://www.jnu.lt – Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija
http://www.osf.lt – Atviros Lietuvos fondas
http://www.mvk.ism.lt – Moksleivių verslo klubas
http://www.vdu.lt/jkc – Jaunimo karjeros centras
http://www.euroguidance.lt – Karjeros planavimo žingsniai
http://www.ldb.lt , www.facebook.com/jaunimui – Jaunimo darbo centras
http://www.mit.lt – mokyklų informacinis tinklas
http://www.klase.lt – tinklapis moksleiviams ir jaunimui
http://www.placiau.lt – informacinis tinklapis jaunimui
http://www.draugas.lt/ – bendrauk!
http://www.youthforum.org/en – Jaunimo forumas
http://www.jppc.lt – ,,Jaunimo linija“ internete
http://www.miksas.lt – jaunimo pramogų portalas
http://www.savanoris.lt – Savanorių centras
http://www.worldvolunteerweb.org – Pasaulinis savanorių tinklapis
http://www.zmogui.lt – Nacionalinis socialinės integracijos institutas
http://www.lyderiulaikas.smm.lt – Projektas “Lyderių laikas”
http://www.bendraamziai.lt – Jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“
http://www.jppc.lt – Jaunimo psichologinės paramos centras
http://iz.euro.lt – VšĮ Europos informacijos centras
http://www.policeclub.lt – Policijos jaunimo klubas
http://www.infohelp.lt – Jaunimo problemos
http://www.iom.lt – Tarptautinė migracijos organizacija
http://www.ljtc.lt – Lietuvos jaunimo turizmo centras
http://www.norden.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture – Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ – Europos Tarybos Jaunimo ir Sporto Direktoratas
http://www.training-youth.net ir http://www.youth-knowledge.net – Europos Tarybos ir Europos Komisijos Partnerystės programa
http://www.salto-youth.net – Salto-youth resursų centrų tinklapis
http://www.youthforum.org – Europos Jaunimo forumas
http://www.bemep.lt – Būk Europos Parlamento nariu
http://lt.help-eu.com – Už gyvenimą be tabako
http://alldifferent-allequal.info ir http://www.visiskirtingivisilygus.lt – Visi skirtingi, visi lygūs
http://www.manoteises.lt – Mano teisės
http://www.nisc.lt – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
http://www.nebijokpolitikos.lt – Nebijok politikos
http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ – Jaunimas Jungtinėse Tautose
http://www.byc.org.uk – Britų jaunimo taryba
http://www.ldb.lt/eures ir http://www.eures.europa.eu – Legalus įsidarbinimas ES valstybėse
http://www.vaikulinija.lt– Vilniaus Vaikų linija tel.116 111
http://www.bepatyciu.lt – Informacija apie patyčias
http://www.jppc.lt -Jaunimo psichologinės paramos centras
http://www.raida.lt – Vaiko raidos centras
http://www.children.lt – Vaiko namas
http://www.pvc.lt – Paramos vaikams centras
http://www.vaikystebesmurto.lt/
http://www.jppc.lt/draugas – Draugo laiškai
http://www.egzaminai.lt – Egzaminų stresas
http://www.valgymosutrikimai.lt – Valgymo sutrikimai
http://www.lnb.lt/clc/index.html – Vaikų literatūros centras
http://www.zvaigzdele.lt/– Radio laidos vaikams “Vakaro žvaigždelė”
http://www.arjaupenktadienis.lt/ – Protą lavinantys žaidimai

Jaunimo veiklos finansavimo galimybės:
http://www.jtba.lt – ES programa „Jaunimas“
http://www.durys.org – ES programa „Kultura 2000“
http://www.leonardo.lt – ES programa „Leonardo da Vinči“
http://www.socrates.lt – Socrates
http://www.nisc.lt – NVO informacijos ir paramos centras
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
http://www.smpf.lt – Švietimo mainų paramos fondas
http://www.nmr.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje
http://www.labdara-parama.lt – Labdaros ir paramos fondai ir programos
http://www.iyfnet.org – Tarptautinis Jaunimo fondas

Anoniminiai policijos pasitikėjimo telefonai

Policijos Departamento prie VRM
tel. (8 5) 272 5372
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Narkotikų kontrolės valdybos
tel. 8 800 20808
Specialiųjų tyrimų tarnybos
tel. (8 5) 266 3379

el. paštas:
narkotikai@policija.lt
info@policija.lt
amsis@policija.lt

LPF Krizių prevencijos centras –el. p. info@prevencija.lt, www.prevencija.lt
Tel. nr.: +370635 55277, +370 700 22 700 Fakso nr.: +370 5 2784421
Teikia konsultacijas alkoholizmo ir narkomanijos klausimais

„Jaunimo linija” – 8 800 28888
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt

„Jaunimo linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras” (tel. (8 5) 231 3437, el. p. vilnius@jaunimolinija.lt)
Kaune: asociacija „Kauno Jaunimo linija” (tel. 8 603 00388, el. p. kaunas@jaunimolinija.lt)
Klaipėdoje: fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras” (tel. (8 46) 36 00 18, 36 04 11, el. p. klaipeda@jaunimolinija.lt)

„Vaikų linija” – 116 111
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: savanoriai
www.vaikulinija.lt

„Vaikų linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Vaikų linija” (tel. (8 5) 261 72 95, 8 601 93283, el. p. vilnius@vaikulinija.lt)
Kaune: Vaikų gerovės centras ,,Pastogė” (tel. (8 37) 31 09 56, el. p. kaunas@vaikulinija.lt)
Klaipėdoje: Klaipėdos Vaikų linija (tel. (8 46) 34 22 53, el. p. klaipeda@vaikulinija.lt)

„Vilties linija” – 116 123
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Vilties linijos” darbą organizuoja:
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras” (tel. (8 46) 41 00 31, el. p. info@kpsc.lt)
Telšiuose: VšĮ „Telšių krizių centras” (tel./faks. (8 444) 742 82, el. p. vjpc@xxx.lt)

„Pagalbos moterims linija” – 8 800 66366
Darbo laikas: 10.00-21.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
http://www.moters-pagalba.lt/linija

„Pagalbos moterims linijos” darbą organizuoja:
Kaune: VšĮ „Moters pagalba moteriai” (tel. 8 618 40044, el. p. info@moters-pagalba.lt)
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras” (tel. (8 46) 35 00 99, el. p. kmn@moteriai.lt)

„Linija Doverija” – 8 800 77277
Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

„Linija Doverija” darbą organizuoja:
Asociacija „Vaiku ir jaunimo socializacijos centras” (tel. 8 606 51054, el. p. char_m_@hotmail.com)

Pagalba internetu

„Specialisto klausk drąsiai“ – http://www.ntakd.lt/visuomene
Pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems teikia narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, teisės sričių specialistai.
Į laiškus atsakymai pateikiami per 48 val.

LPF Krizių prevencijos centras – info@prevencija.lt
Teikia konsultacijas narkomanijos ir alkoholizmo klausimais

„Jaunimo linija“ – http://www.jaunimolinija.lt/internetas
Pagalba teikiama jaunimui.
Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos” savanoriai konsultantai.

„Klausučio šalis” – http://www.vaikulinija.lt
Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.
Į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai.

„Vilties linija” – http://paklausk.kpsc.lt/contact.php, vilties.linija@gmail.com
Pagalba teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai.

„Pagalbos moterims linija“ – pagalba@moteriai.lt
Pagalba teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 3 dienas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

Psichologinis kūrybinis jaunimo centras – http://www.pkjc.ten.lt, kasnutiko@yahoo.com
Pagalba teikiama jaunimui.
Į laiškus per 3-5 dienas atsako savanoriai konsultantai.

Naujienos

Scroll to Top Skip to content