Administracija | Seniūnijos

Virbalio seniūnija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Virbalio seniūnija

Virbalio seniūnija

Seniūnijos administracijos centras yra Virbalio miestas, kuriame gyvena  957 gyventojų. Seniūnijoje yra 7 kaimai. Didesni iš jų: Virbalio Miesto Laukai (349 gyventojai), Dailučiai (125 gyventojai). Seniūnijos teritorija: Plotas – 4665 ha, iš jų 50 proc. užima žemės ūkio naudmenos. 10 proc. – miškai, 40 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai. Teritorija ribojasi su Kybartų, Pajevonio ir Šeimenos seniūnijomis.

Apie Virbalio seniūniją

HERBAS: Herbinio skydo baltame (sidabriniame) lauke, kurio banguota papėdė žalia, vaizduojamas natūralios spalvos Arkangelas Mykolas su mėlynais marškiniais ir purpuriniu apsiaustu, perjuostais balta (sidabrine) juosta. Angelo plaukai ir sparnų išorinės plunksnos rudi, vidinės plunksnos geltonos (aukso) spalvos. Jis dešine ranka remiasi į baltą (sidabrinį) kalaviją su raudona rankena, kairėje rankoje laiko pakeltas juodas svarstykles. Svarstyklių raišteliai bei marškinių pamušalas, matomas per atraitytas rankoves, – raudoni.

Seniūnijoje yra paštas, 3 autobusų stotelės, vaikų darželis, pagrindinė mokykla, stadionas, kultūros namai, biblioteka, 2 bažnyčios, ambulatorija, 6 parduotuvės, kirpykla, G. Plečkaičio įmonė „Elektra“, dvejos neveikiančios žydų ir vienos neveikiančios liuteronų evangelikų kapinės, holokausto aukų vieta, poilsio zona prie Virbalio tvenkinio, Virbalgirio botaninis-zoologinis draustinis su jame esančiu Virbalio, dar kitaip vadinamo Virbalgirio, Paskendusio dvaro piliakalniu.

SENIŪNAIČIAI: Dailučių seniūnaitija – Irena Balanevičienė, Mažučių seniūnaitija – Šarūnas Radvinauskas, Švitrūnų seniūnaitija – Romualdas Karžinauskas, Virbalio Miesto Laukų seniūnaitija – Gedeminas Žebertavičius, Virbalio miesto pietų seniūnaitija – Vidmantas Sutkaitis, Virbalio miesto šiaurės seniūnaitija – Loreta Vasiliauskienė

Sueigų protokolai

SENIŪNAIČIAI:
Dailučių seniūnaitija – Irena Balanevičienė
Mažučių seniūnaitija – Šarūnas Radvinauskas
Švitrūnų seniūnaitija – Rita Augustaitienė
Virbalio Miesto Laukų seniūnaitija – Gedeminas Žebertavičius
Virbalio miesto pietų seniūnaitija – Vidmantas Sutkaitis
Virbalio miesto šiaurės seniūnaitija – Loreta Vasiliauskienė

ISTORIJA

Virbalis – miestas urbanistikos paminklas  dėl nepakitusio miesto ir gatvių išplanavimo nuo valakų reformos laikų, t.y. nuo kūrimosi pradžios. Tokių miestų  Lietuvoje yra išlikę tik penki. Virbalis – iš jų mažiausiai pakitęs.  Tai miestas, kuris remiantis istoriniais šaltiniais,  buvo suplanuotas kaip svarbiausias prekybos ir amatų centras visoje Užnemunėje.

SAUGOTINOS IR LANKYTINOS VIETOS

Išlikę dvejos senosios Virbalio žydų kapinės, evangelikų- liuteronų, žmonių vadinamų tiesiog vokiečių kapinėmis bei katalikų kapinės su garsių dvarininkų ir fabrikantų  Rekošų giminės koplyčia- mauzoliejumi.

Bene vienintelis istorinis – architektūrinis pastatas  išlikęs po II pas. karo – evangelikų- liuteronų bažnyčia. Beje, senosiose vokiečių kapinėse ne taip senai surasta ir pastoriaus, besirūpinusio šios bažnyčios statyba  Adolfo Sachso kapavietė ir antkapinis paminklas.  O patys seniausi pastatai mieste  siekia net dominikonų vienuolyno gyvavimo laikus, t.y. 17 a. vidurį.

Pora km. už miesto tebežaliuoja kažkada didžiulių neįžengiamų Punios girių palikuonis – Virbalgirio  botaninis –zoologinis draustinis, kuriame pasislėpęs piliakalnis, saugantis  legendą apie Paskendusį dvarą.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS:

Vyskupas Vincentas Podolskis.
G.1904 m Virbalyje. M.1960 m. Romoje. 1932-39 m. dėstė  Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1940 m. konsekruotas vyskupu. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, vadovavo Lietuvių katalikų mokslo akademijai Romoje.

 

 

 

 

 

 

Kazys Grinius

trečiasis Lietuvos prezidentas, keletą metų dirbęs gydytoju Virbalyje

 

 

 

 

 

Jonas Mačys- Kėkštas
[1867 – 1902] Poetas, publicistas, aušrininkas, knygnešys.
Virbalio burmistras (1893–1897)

 

 

 

 

 

Vincas Balickas
Gimė:  1904 . 05. 11 .  Virbalyje       Mirė:    1996 . 12.19 . Londone
Ekonomistas, Lietuvos diplomatas.
Apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu.

 

 

Šlomo  Bliumgartenas    (Yehoasho)
G.1870 m. Virbalyje – M. 1927 m. Bronkse, JAV)
 Vienas talentingiausių 19 a. pab. Lietuvos žydų kilmės JAV poetas, vertėjas.

 

 

 

 

 

Vasilijus Matė
G.1856 m. 03. 6 d. Virbalyje  – M. 1917 m. 04. 22 d. Sankt Peterburge
Graveris, braižytojas, dailininkas

 

 

 

 

 

Vabalas Alfonsas (slapyv. Gediminas)
G.1909- 01 -15  Virbalyje.     M. 1948 06 26
Teisės daktaras, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1934 m baigė Sorbonos u-tą. 1939 m. Paryžiuje įgijo teisės m. daktaro l.  Vokiečių okupacijos metais dalyvavo pogrindinėje veikloje. Organizavo Lietuvių tautos tarybos užsienio reikalų skyrių.

Sovietų okupacijos metu (1944-1945) – teisingumo konsultantas. 1946 -48 m.  Tauro apygardos štabo polit. dalies viršininkas, vado pavaduotojas. Redagavo „Laisvės žvalgą“, vadovavo Karo lauko teismui. Žuvo 1948m.  Po mirties apdovanotas  Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi.

ŠIANDIEN VIRBALIS  – miestas prie pagrindinio Via Baltika magistralinio kelio, kažkada ne mažiau svarbaus kelio vedusio į Karaliaučių, todėl jį nesunku surasti.  O jei norėsite sužinoti apie seniausio rajone miesto, kuris čia atsirado  dėka karalienės Bona Sforcos, istoriją daugiau, susitarus iš anksto, galima pasivaikščioti po miestą su vietiniu gidu.

 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Seniūnijos teritorijoje veikia 5 nevyriausybinės organizacijos:

  • Bendruomenė „Virbalio vartai“ https://www.virbaliovartai.lt/ su „Senųjų amatų centru“, kurio  pagrindinė veiklos kryptis – edukacinė, jau daugiau nei penki metai lankytojai turi galimybę išsikepti duoną pagal senovinį receptą, prisiliesti prie molio, iš vaško išsilieti žvalių, susisukti virvę, sužinoti audimo paslaptis, ir žinoma išragauti paruoštas vaišes. https://www.facebook.com/virbaliovartai Šioje bendruomenėje taip pat veikia Moterų klubas https://www.facebook.com/virbaliomoteruklubas , kuriame veiklios ir energingos moterys susibūrę viena kitą paremti, viena iš kitos pasimokyti, jau penketą metų rengia edukacijas, bendradarbiaudamos su Virbalio kultūros namais, Virbalio seniūnija organizuoja ir dalyvauja įvairiuose kultūriniuose, literatūriniuose, sveikatinimo, istoriniuose/pažintiniuose renginiuose, gerumo ir miesto erdvių puošimo akcijose. 
  • Bendruomenė „Dailučių švyturiai“ https://www.facebook.com/Dailu%C4%8Di%C5%B3-%C5%A0vyturiai-582200365245058/ , kuri skaičiuoja daugiau nei dešimt savo veiklos metų, jau antri metai veikia „Jaunučių“ vaikų dienos centras https://www.facebook.com/Jaunu%C4%8Di%C5%B3-dienos-centras-120975253229884 jame šiluma ir jaukumu dalinasi  15  centro lankytojų. Turiningai praleistas laikas, draugiška pagalba mokantis ar ruošiant pamokas ne visos centro veiklos. Vaikai džiaugiasi išvykomis, patirtais nuotykiais ir įspūdžiais.
  • Vydūno gatvės bendruomenė – šaunūs, kaimyniški žmonės, kurie dažnai kartu keliauja, rūpinasi vieni kitais ir savo gatvės aplinka, jau keletą metų kalėdiniu laikotarpiu visus miesto gyventojus stebina skoninga aplinkos puošyba.
  • Neįgaliųjų draugijos Virbalio skyrius
  • Medžiotojų klubas „Beržas“
Scroll to Top