ADministracija

Seniūnijų metiniai veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų metų veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų 2022 metų veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų 2021 metų veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų 2020 metų veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų 2019 metų veiklos planai

Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų 2018 metų veiklos planai

2018 m.

Scroll to Top