Administracija | Seniūnijos

Kybartų seniūnija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Kybartų seniūnija

Seniūnijoje 2018 m. pabaigoje gyveno 6718 gyventojai. Pagrindinė dalis – lietuviai, yra rusų, baltarusių ir kitų tautybių žmonių. Seniūnijos plotas 15 390 ha, iš jų 86,4% užima žemės ūkio naudmenos, 0,4% – vandenys, 11.2% – sodai ir kitos paskirties plotai. Seniūnijoje yra: geležinkelio stotis, kelio bei geležinkelio muitinės postai, paštas, Kristijono Donelaičio gimnazija, „Saulės“ progimnazija, „Rasos“ specialioji mokykla, vaikų globos namai, vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“, vaikų darželis-mokykla „Ąžuoliukas“, 4 maldos namai: katalikų, stačiatikių, Naujųjų apaštalų ir metodistų, pirminės sveikatos priežiūros centras, Kultūros centras, degalinė, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Kybartų komandos gaisrinė, trys veikiančios kavinės, Marijampolės pataisos namų Kybartų sektorius bei jame įsikūrusi suaugusiųjų mokykla.

Verslas: žemės ir miškų ūkis, gyventojų aptarnavimas, žemės ūkio produktų perdirbimas, medienos, metalo apdirbimas.

Kybartų seniūnijos darbuotojai

Seniūnijos ataskaitos

Apie Kybartų seniūniją

HERBAS: 1998 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Kybartų miesto herbas.

SENIŪNAIČIAI:
Bajorų seniūnaitija – Aldona Gencevičienė
Č. Darvino seniūnaitija – Vitalius Šidiškis
Dariaus ir Girėno seniūnaitija – Kostas Keženis
Gudkaimio seniūnaitija – Ramūnas Žemaitis
Keturkaimio seniūnaitija – Edmantas Abraitis
Kybeikių seniūnaitija – Vilija Narkevičienė
Matlaukio seniūnaitija – Robertas Mickevičius
Šiaudiniškių seniūnaitija – Eglė Kazakevičienė
Vilkupių seniūnaitija – Algirdas Auksutis

ISTORIJOS APŽVALGA: Kybartų kaimą XVI a. pirmoje pusėje Sūduvos girių kolonizavimo laikotarpiu, įkūrė karalienė Bona. Kaimas minimas 1561 m. Jurbarko ir Virbalio inventoriuje. 1598 m. dalis kaimo buvo užrašyta Virbalio bažnyčiai. Po 1795 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo Kybartai atiteko Prūsijai, 1815 m. – Rusijai. Kybartai pradėjo plėstis 1861 m., kai buvo baigtas tiesti Kauno – Virbalio geležinkelis, jungiantis Rusijos miestus su Prūsija. Prie Kybartų pastatyta viena gražiausių ir didžiausių geležinkelio stočių (iki 1965 m. vadinosi Virbalio geležinkelio stotis), įkurta pasienio muitinė. Kybartai sparčiai augo ir, nustelbę Virbalį, tapo svarbiu prekybos punktu. Spaudos draudimo metais per Kybartus ėjo knygnešių keliai. 1870 m. pastatyta sinagoga. XVIII a. pabaigoje Kybartuose veikė kaulamilčių gamykla, fotografijos atelje. 1883 m. mieste gyveno 2 158, 1897 m. – 2 707 gyventojai. Veikė ligoninė, vaistinė, valsčiaus teismas, biblioteka, vyko dideli turgūs ir prekymečiai. XX a. pradžioje pradėjo veikti triklasė mokykla, kuri vėliau išaugo į gimnaziją.

1914 m. mieste gyveno 10 000 gyventojų. Per Pirmąjį pasaulinį karą miestas buvo sugriautas, tačiau netrukus atsistatė ir vėl išaugo (iki 1950 m. buvo valsčiaus centras). 1919 m. Kybartams suteiktos miesto teisės ir privilegijos. Ėmė steigtis mažos įmonėlės. 1919 m. „Žiburio“ draugija įkūrė vidurinę mokyklą (vėliau išaugusią į gimnaziją). Veikė lietuvių, vokiečių, žydų mokyklos, liaudies universitetai. 1923 m. mieste gyveno 6000 gyventojų. 1927 – 1928 m. pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą pastatyta Eucharistinio išganytojo bažnyčia. Kybartai buvo paskutinė Lietuvos Prezidento A.Smetonos apsilankymo Lietuvoje vieta, prieš paliekant SSRS okupuotą šalį 1940 m. birželio 15 d.

Per Antrąjį pasaulinį karą Kybartai vėl labai nukentėjo (liko vos 100 gyventojų). Tačiau miestas atsigavo. 1945 m. įsteigta Kybartų vidurinė mokykla, kuriai 1964 m. buvo suteiktas Kristijono Donelaičio vardas. 1950 – 1959 metais Kybartai buvo rajono centras.

SENIŪNAIČIAI: Bajorų seniūnaitija – , Č. Darvino seniūnaitija – Vitalius Šidiškis, Dariaus ir Girėno seniūnaitija – Kostas Keženis, Gudkaimio seniūnaitija – Ramūnas Žemaitis, Keturkaimio seniūnaitija – Edmantas Abraitis, Kybeikių seniūnaitija – Vilija Narkevičienė, Matlaukio seniūnaitija – Robertas Mickevičius, Šiaudiniškių seniūnaitija – Eglė Kazakevičienė, Vilkupių seniūnaitija – Algirdas Auksutis

Sueigų protokolai

SENIŪNIJA ŠIANDIEN:
Seniūnijos centras – Kybartų miestas 4540 gyventojų. Seniūnijoje yra 38 kaimai, didesni iš jų: Matlaukys (438 gyventojai), Šiaudiniškiai (412 gyventojai), Gudkaimis (388 gyventojai), Keturkaimis (232 gyventojai), Kybeikiai (311 gyventojai).

Sportas – kasmet vyksta miesto krepšinio pirmenybės Antano Žako taurei laimėti, miesto tinklinio pirmenybės, veteranų futbolo turnyras Vytautui Kochanauskui atminti, vasaros krepšinio turnyras 3 prieš 3. Savo pasiekimais džiugina vienas pirmųjų Lietuvoje sporto klubas „Sveikata“, 2019 metais švenčiantis gyvavimo 100-metį.

SENIŪNIJOJE GIMĘ ĮŽYMŪS ŽMONĖS:
Lauckaimyje:
visuomenės veikėjas, žurnalų „Šaltinis“ ir „Vadovas“ vienas steigėjų Kazimieras Prapuolenis(1858-1933); dailininkas skulptorius Henrikas Rudzinskas (1909-1996); vertėjas Bronius Dovydaitis.

Kybartuose:
dailininkas Isaakas Levitanas (1860-1900); dirigentas, kompozitorius Emilis Mlynarskis (1870-1936); literatūros tyrinėtojas, vertėjas Albinas Iešmanta (1887-1988); botanikas prof. Vincas Vilkaitis(1892-1943); publicistas, vertėjas Petras Kežinaitis (1906-1969); ekonomistas dr. Aleksandras Vabalas (g.1910); dramaturgas, prozininkas Algirdas Landsbergis (g.1924); poetas Romualdas Kisielius (g.1932); poetas Algimantas Kaminskas (g.1944); biomedicinos m. dr. Juozas Kurtinaitis (g.1951).

Daugėlaičiuose:
prozininkas, dramaturgas Pranas Penkaitis (1877-1931); spaudos darbuotojas, publicistas Leonas Prūseika (tikr. Albertas Vabalas) (1887-1961); poetė, prozininkė Elena Iešmantaitė-Dervojedaitienė (slpv. Baltijos Žuvėdra) (1905-1987).

Kybeikiuose:
žurnalistas Antanas Dėdelė (1896-1942).

REIKŠMINGŲ DARBŲ SUKŪRĖ:
žurnalistė, poetė Stasė Prapuolenytė-Bunker (g.1913); 1975-1983 m. Kybartų klebonas (dabar Kauno arkivyskupas) Sigitas Tamkevičius.

Scroll to Top