Administracija | Seniūnijos

Gižų seniūnija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Gižų seniūnija

Gižų seniūnijaGižai – kaimas Vilkaviškio rajone, 12 km. į pietryčius nuo Vilkaviškio, 1 km į šiaurę nuo plento Marijampolė – Kybartai, seniūnijos centras. Seniūnija ribojasi su Marijampolės rajonu, Keturvalakių ir Pilviškių seniūnijomis. Seniūnijoje yra 4 gyvenvietės, 27 kaimai, didesni iš jų – Gižų, Rūdos, Baltakio, Antupių, Rimavičių. Plotas – 4909,37 ha. Iš jų 153 ha sudaro miškai, 16 ha pelkės, 3 ha ežerai. Per seniūnijos teritoriją prateka 5 upeliai – Rausvė, Muldžius, Paikis, Juodupis, Vilkauja.

4909,37 ha

Gižų seniūnijos darbuotojai

Seniūnas

Romas Kučiauskas

Seniūno pavaduotoja

Angelė Kupstienė

Socialinio darbo organizatorė

Aušra Bakšienė

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

Seniūnijos ataskaitos

Apie Gižų seniūniją

HERBAS: Mėlyname lauke iš auksinės papėdės išauganti tokios pačios spalvos liepa, kurios viena šaka perauga į ranką, iš sidabrinio ąsočio liejančią sidabrinį vandenį.

SENIŪNAIČIAI:
Antupių seniūnaitija – Ona Inga Račkauskaitė
Gižų seniūnaitija – Andrius Dirmeikis
Gižų Daržininkų seniūnaitija – Rasa Alavočienė
Rimavičių seniūnaitija – Valentinas Juodsnukis

ISTORIJOS APŽVALGA: Kai kurie istorikai teigia, kad Gižai įsikūrę apie 1613 m. Nuo 18 a. antros pusės žinomas Gižų dvaras ir seniūnija, kuri priklausė Vilkaviškio parapijai. 1774 m. pastatyta medinė Gižų bažnyčia (sudegė 1834 m.). Abipus kelio nuo bažnyčios pradėjo formuotis gyvenvietė. Gižų savininkas Antanas Vičechovskis 1847-1850 m. pagal italų architekto Henriko Markonio projektą pastatė gražią mūrinę bažnyčią. 1885 m. ji konsekruota Šv. Antano Paduviečio titulu. Prie bažnyčios veikė parapinė mokykla. XIX a. pab. Gižų dvarui priklausė Gižų ir Marijanavo palivarkai ir 8 aplinkiniai kaimai. Dvare veikė plytinė, spirito varykla, alaus darykla, vėjo malūnas. XX a. pradžioje didelė dalis dvaro žemių atiteko valstiečiams, jose įsikūrė dabartiniai Gižų- Daržininkų, Naujųjų Gižų, Adamarinos ir kt. kaimai. Gižų valstiečiai aktyviai dalyvavo 1905- 1907 m. revoliucijoje. Nuo 1905 m. Gižai- valsčiaus centras. Nuo caro laikų išlikusios kareivinės buvo pritaikytos mokyklai. Čia įsikūrė iš Seinų atkelta kunigų seminarija. Mokykla Gižuose buvo nuo senų laikų. 1784 m.ją lankė 9 mokiniai. Baudžiavos metu ir vėliau buvo net 2 mokyklos – vieną išlaikė parapija, kitą- dvaras. XX a. pradžioje parapijos mokykloje mokėsi ir lietuviškai, dvaro mokykloje- tik lenkiškai. Nuo 1947 m. iki 1952 m. Gižuose buvo progimnazija, nuo 1966 m. – vidurinė mokykla. 2002 m. ji reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2004 m. kaimo bendruomenės iniciatyva mokyklai suteiktas prof. K.Baršausko vardas.

SENIŪNAIČIAI: Antupių seniūnaitija – Ona Inga Račkauskaitė, Gižų seniūnaitija – Andrius Dirmeikis, Gižų Daržininkų seniūnaitija – Rasa Alavočienė, Rimavičių seniūnaitija – Valentinas Juodsnukis

Sueigų protokolai

Gižų seniūnijoje gimė ir gyveno žymūs žmonės: 1904-1964 m. profesorius, fizikas, KPI rektorius K. Baršauskas. 1923-1962 m. poetas K. Kubilinskas. 1910-1987 m. skulptorius V. Pleškūnas. 1880-1949 m. kunigas, rašytojas V. Ambraziejus. 1891-1980 m. prozininkė, poetė, medikė A. Ambraziejūtė- Steponaitienė. 1925-1972 m. poetas A. Skinkys. 1908-1988 m. tautodailininkas K. Blažiejus.

2003 m. įsikūrė Gižų kaimo bendruomenė. Visa jos veikla nukreipta vietos gyventojų poreikiams tenkinti. Bendruomenė dalyvauja rengiant įvairius rajono savivaldybės, žemės ūkio ministerijos, NMA projektus. Bendruomenės parengtų projektų lėšomis buvo organizuoti kompiuterinio raštingumo kursai gyventojams, surengta jaunimo vasaros stovykla – ekspedicija po gimtąjį kaimą, tapybos pleneras, renovuotas senosios klebonijos pastatas, įrengta vandentiekio sistema ir elektra Rūdos kapinėse, renovuota Gižų kultūros namų scena, įsigyti instrumentai, apšvietimo ir įgarsinimo aparatūra, miestelio 400 metų jubiliejui pastatytas paminklinis akmuo, surengta šventė, sutvarkytos poilsio zonos.

2009 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu prie Gižų seniūnijos prijungti 5 kaimai iš Keturvalakių seniūnijos; sudarytos 4 seniūnaitijos: Gižų, Gižų – Daržininkų, Rimavičių ir Antupių.

2010 m. įkurta antroji kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“, bendrai veiklai subūrusi Antupių, Drebulinės, Krūzmargio, Palūkiškių ir Skriaudupių kaimų gyventojus.

Antupiai žinomi nuo 1744 metų (Vilniaus bažnytiniai raštai). Kaimas minimas Vilniaus vyskupijos kaimų sąrašuose. XIX a. antroje pusėje devynių kaimų gyventojai nupirko iš ūkininko J. Masaičio Senųjų Antupių kaime žemės sklypą, kuriame įrengė kapinaites ir pastatė (talpinančią iki 300 žmonių) medinę koplyčią. Koplyčioje kasmet švenčiami Šv. Jono, Šv. Morkaus ir Šv. Andrėjaus atlaidai ir laikomos pamaldos už antupiškius.

Antupių koplyčia yra įtraukta į valstybės saugomų objektų sąrašą, kaip unikalus objektas. Užnemunėje būta daug koplyčių, įrengtų kaip nedidelės bažnytėlės: su sakyklomis, vargonų tribūna, zakristija, kai kada su vertingais meno kūriniais. Įšlikę yra tik dvi, viena iš jų –Antupių koplyčia.

Nuo 1991 m. Europos Tarybai iniciavus, pradėtos rengti Europos paveldo dienos (EPD).

2007 m. Lietuvoje šių EPD metu aktualus buvo Medinių bažnyčių kelias, kuris simboliškai jungė Lietuvoje pristatomas medines bažnyčias, kuriose vyko renginiai. Vilkaviškio rajone EPD metu buvo pristatoma į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą įrašyta ir medinė Antupių koplyčia.

2010 m. balandžio mėn. Gižuose lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gižų bendruomenės namuose vyko prezidentės susitikimas su Vilkaviškio rajono ūkininkais.

Gižų seniūnijoje yra Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, K. Baršausko pagrindinė mokykla, kultūros namai, biblioteka, paštas, 2 medicinos įstaigos, 3 individualios parduotuvės, kirpykla, veterinarinė įmonė. Keletas individualių įmonių užsiima naudotų automobilių, jų dalių prekyba bei remontu, naudotos žemės ūkio technikos, traktorių pardavimu bei remontu, baldų, medienos gamyba.

Gižų seniūnijos žemės yra gana derlingos, todėl žemės ūkiui plėtoti sąlygos yra palankios.

Pagrindinė verslo rūšis Gižuose – žemės ūkio gamyba. Vyrauja augalininkystė. Daugiausia auginamos grūdinės kultūros ir cukriniai runkeliai.

Oranų kaime greta jau veikiančios vėjo jėgainės, pastatyta pirmoji rajone saulės elektrinė. Gižų seniūnija įvertinta kaip gražiausiai besitvarkanti seniūnija Vilkaviškio rajone, keletas sodybų pripažintos kaip gražiausiai tvarkomos sodybos rajone. Seniūnijoje įsikūrę keletas kaimo turizmo sodybų, kur plėtojama kaimo turizmo veikla.

Scroll to Top