ADministracija

NVO finansavimas

Nevyriausybinių organizacijų finansavimas

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Savivaldybė nuolatos didina viešųjų teritorijų patrauklumą gyventojams ir verslui, gerina kaimo vietovių gyvenimo kokybę bei remia nevyriausybines organizacijas.

Naujienos

Aktuali informacija

Scroll to Top