Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkursas

Skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkursas

Prašymų teikimo terminas:

Prašymai priimami nuo 2022 m. gegužės 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 15.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų). Vykdoma tęstinė atranka.

Prašymai iš dalies finansuoti projektą gali būti teikiami dėl planuojamo įgyvendinti projekto arba įgyvendinamiems projektams, kai nuo projekto finansavimo (paramos) sutarties ar patvirtinimo apie finansavimą nepraėję daugiau nei 18 mėnesių (nustatoma pagal prašymo gavimo datą).

Adresas, kuriuo turi būti pateikti prašymai, ir prašymų pateikimo formatas:

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Prašymo forma ir kita su prašymo pildymu susijusi informacija:

Prašymo forma (pridedama)

Deklaracija (pridedama)

Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba pagal prašymo formą ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Pareiškėjai vienam įgyvendinam projektui įgyvendinti, gali pateikti tik vieną prašymą, išskyrus šio Aprašo 5.3 punkte nurodytą atvejį.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai:

Prašymus gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir kurių buveinės registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Finansuotinos veiklos:

Lėšos skiriamos Pareiškėjų projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose:

– skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą, pagal finansavimo sąlygų aprašus, nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

– skiriant 5 proc. prisidėjimo finansavimą nuo projekto vertės be PVM, netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) dalinai finansuoti. Šis punktas taikomas Pareiškėjams, kurie įgyvendina su verslumu susijusius projektus ir kai PVM mokestis pagal finansavimo sąlygų aprašus yra priskiriamas prie netinkamų finansuoti projekto lėšų ir kai pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas.

– prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui, kai prekės ir (ar) paslaugos yra būtinos projekto įgyvendinimui, tačiau jos nebuvo numatytos paraiškos rengimo ir (ar) projekto įgyvendinimo metu. Šių išlaidų suma vieno projekto įgyvendinimo metu negali viršyti 1 000,00 Eur su PVM.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu:

Pareiškėjai kartu su prašymu pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

– Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– Išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis (jei buvo sudarytos), paslaugų perdavimo – priėmimo aktus). Šis punktas taikomas kai teikiamas prašymas pagal šio Aprašo 5.3 punktą;

– Deklaraciją (Aprašo 5 priedas);

– kitą, papildomą, su prašymu susijusią medžiagą, kurią, Pareiškėjo nuomone, reikia pateikti.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Projektams finansuoti skirta 36 445,00 Eur.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas (pridedama)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-693 „Dėl nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų dalinio finansavimo skyrimo“ (pridedama)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-783 „Dėl nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų dalinio finansavimo skyrimo“ (pridedama)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-1144 „Dėl nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų dalinio finansavimo skyrimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-1285 „Dėl nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų projektų dalinio finansavimo skyrimo“

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu projektų viešinimas

Antupių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą Nr. NPKB-22–V–262 „Tvarkinga Antupių bendruomenės aplinka“ pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, kurio tikslas buvo sutvarkyti Antupių bendruomenės aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytas traktoriukas – žoliapjovė, skirtas sklypo (12-2-3/8) sutvarkymui, nuolatinei jo priežiūrai bei kitų Bačkiškių kaimo viešųjų erdvių šienavimui. Buvo organizuojamos sklypo tvarkymo talkos, kuriose gyventojai siekė bendro tikslo, galėjo susiburti ir pabendrauti.

Bačkiškių kaimo viešosios erdvės yra labai svarbios gyventojams, kadangi jose yra organizuojamos įvairios šventės, sportiniai renginiai, jos yra vaikų ir jaunimo laisvalaikio susibūrimo vietos. 

Bendra projekto vertė 5 232,22 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 4 942,97 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 289,25 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2022 m. lapkričio mėn.

   

Po rudens darbų Matlaukyje – atokvėpis ir įdomi veikla

Po lietingo pavasario, karštos vasaros ir atėjus auksiniam rudeniui, darbštūs Matlaukio kaimo gyventojai, pasimeldę už mirusius artimuosius Virbalio parapijos bažnyčioje, rudens darbų pabaigą paminėjo kartu ir atsipūsdami bendruomenės namuose.

Susirinkusiųjų laukė ne tik tradicine jau tapusi rudens šventė „Kaip iš gausybės rago“, bet ir „Matlaukio virtuvės“ naujų patiekalų degustacija bei vietinių gamintojų produkcijos pristatymas. Progos pasveikinti aktyvius bendruomenės narius bei svečius nepraleido ir Kybartų seniūnas Romas Šunokas.

Šventei jaukumo ir džiaugsmo suteikė Pajevonio moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“ ir Girėnų kultūros namų gitarų trio, vadovaujamas Nomedos Klimauskienės. Kybartų kultūros namų darbuotoja Andželika Micutienė kvietė ne tik mėgautis skaniais patiekalais, bet ir apžiūrėti Marijampolės TAU Dailės technologijų fakulteto studenčių „Vilnonės gėrybės“ bei Matlaukio VDC lankytojų darbų parodas.

Šventė tapo dalimi Matlaukio kaimo bendruomenės įgyvendinto projekto „Jaukūs namai – malonus bendravimas“ Projekto Nr. NPKB-22-M-439. Jo tikslas ir buvo skatinti Matlaukio bei aplinkinių kaimų gyventojų, jų svečių efektyvesnį bendravimą, bendradarbiavimą, bendruomenės namuose organizuojant edukacines programas bei vykdant „Matlaukio virtuvės“ ir vietinių ūkininkų gaminamų produktų degustacijas.

Projekto veikloms vykdyti buvo teikta paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija šio projekto įgyvendinimui skyrė 3500,00 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės prisidėjimas prie projekto 184,21 Eur ir Matlaukio kaimo bendruomenės lėšos 293,06 Eur. Projekto veikloms vykdyti buvo įsigyti trys inverteriniai oro kondicionieriai ir stilinga apranga degustacijoms. Buvo suorganizuota „Matlaukio virtuvės“ naujų produktų degustacija ir vietinių ūkininkų gaminamos produkcijos pristatymas.

Išradingų ir gabių Matlaukio virtuvės šeimininkių, vadovaujamų bendruomenės pirmininkės Daivos Dubauskienės, paruoštų patiekalų iš ėrienos kvapas viliojo kuo greičiau pradėti degustaciją. Burokėlių sriuba su avienos šonkauliukais, kumpio kepsnys su ryžių makaronais ir avinžirnių troškinys su avienos kukuliukais, nepaliko abejingų. Desertui visi mėgavosi nuostabiais „Editos kepyklėlės“ šakočiais. Patiekalus pristačiusi D. Dubauskienė pateikė daug informacijos apie patiekalų paruošimą, gaminimą, taip pat pasakojo apie ekologiškų maisto produktų naudą bei sveikatą. O kur dar surengta viktorina apie produkcijos sudedamąsias dalis. Patarimai tik dar labiau papildė vietos šeimininkių žinių skrynias.

Maloniai leisti laiką, mėgautis bendravimu ir semtis žinių bendruomenės nariams iš skirtingų kaimų – Matlaukio, Kurpikų, Vaidotų – ir svečiams kur kas smagiau jaukiuose bendruomenės namuose, kurie tobulinami tik projektų dėka.

Todėl ir šventės eigoje buvo sulaukta nemažai idėjų ir pasiūlymų iš gyventojų, kokios veiklos, užsiėmimų norėtųsi labiausiai žiemos metu, kad ilgi ir tamsūs vakarai neprailgtų namuose. Patrauklesni bendruomenės namai, projekto dėka pagerinta estetinė išvaizda pritraukia vis daugiau lankytojų.

Matlaukio kaimo bendruomenės taryba

Čyčkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Čyčkų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ Nr. NPKB-22-M-109, finansuotą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos paramos kaimo bendruomenių veiklai, pagal sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“.

Projekto tikslas: Skatinti bendruomeninę veiklą, sudarant geresnes sąlygas aktyviam, turiningam laisvalaikiui ir poilsiui.

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos statybinės medžiagos ir išsinuomota grindų betonavimui reikalinga įranga. Darbus atliko bendruomenės nariai savanoriškais pagrindais.

Už paramos lėšas sutvarkytas turtas (bendruomenės namų grindys) bus skirta Čyčkų kaimo gyventojų poreikiams tenkinti.

Bendra projekto vertė – 3975,90 Eur

LR Žemės ūkio ministerijos lėšos – 3499,98 Eur

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos lėšos – 184,21 Eur

Čyčkų kaimo bendruomenės lėšos – 291,79 Eur

Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ įgyvendina projektą „Sveikai gyvensenai ir aktyviam poilsiui“ Nr. NPKB-22-V-278, finansuotą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Projekto tikslas – sudaryti įvairaus amžiaus grupių gyventojams palankias sąlygas aktyviam, saugiam ir turiningam laisvalaikiui gamtoje.

Įgyvendintas projektas pagerino kaimo bendruomenės viešųjų erdvių patrauklumą, kokybišką bei saugų laisvalaikio praleidimą, skatina bendravimą. Įgyvendinus projektą sukurtos palankios sąlygos turiningo laisvalaikio leidimui Paežerių kaime. Projekto metu įrengta patraukli žaidimų aikštelė, kuri tapo traukos centru mažamečius vaikus auginančioms šeimoms. Čia mažyliai gali leisti laiką aktyviai saugioje aplinkoje. Sumontuotas lauko sūpynių kompleksas mėgstama ir patraukli kasdienio bendravimo vieta suaugusiems bei senjorams. Įrengti lauko treniruokliai sukūrė sąlygas jaunimui ir gyventojams sportuoti, prisideda prie sveikos gyvensenos propagavimo.

Bendra projekto „Sveikai gyvensenai ir aktyviam poilsiui“ įgyvendinimo vertė 4150,00 Eur. Projekto įgyvendinimui NMA skyrė 3652,00 Eur dydžio paramą; Vilkaviškio rajono savivaldybė – 192,21 Eur; Paežerių bendruomenės „Aukso ragas“ prisidėjimas – 305,79 Eur.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektą „Kuriame jaukumą sau ir kitiems“ Nr. NPKB-22-V-85, finansuotą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“.

Projekto tikslas – sutvarkyti apleistą Antupių kaimo Miško g. esančią 1,10 ha erdvę sukuriant naują infrastruktūros objektą – kultūros renginiams skirtą aikštelę „Vasaros amfiteatras“ bei pritaikant ją gyventojų poreikiams. Sudaryti palankias sąlygas poilsiui, renginių organizavimui, padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, apželdinti teritoriją bei įkurti laisvalaikiui skirtą erdvę ir tuo pačiu pagerinti Antupių kaimo įvaizdį.

Sukurta infrastruktūra – vieta renginiams ir koncertams, pagerino ir estetinį kaimo vaizdą. Įrengta erdvė taps atokvėpio vieta pravažiuojantiems dviračiais ir poilsio vieta gryname ore. Antupių ir aplinkinių kaimų gyventojai – tiek jaunimas, tiek ir senjorai – turės galimybę dalyvauti organizuojamuose lauko renginiuose, turės galimybę bendrai leisti laisvalaikį viešojoje erdvėje, užmegzti ar atgaivinti pažintis, užsiimti bendromis veiklomis. Kiekviena projektinė veikla vienija bendruomenę ir yra matoma, visiems suteikianti galimybę gražinti savo kaimelį, gerinti kaimo žmonių gyvenimą ir aplinką bei visuomenei parodyti, kad kaimo vietovės ne miršta, tačiau yra aktyvios, iniciatyvios ir turinčios ambicingų tikslų.

Už projekto lėšas šioje teritorijoje išpjauti krūmai ir susmulkintos šakos, pašalinti kelmai, išrinktos buitinės šiukšlės, padangos ir išvežtos į atliekų saugojimo aikštelę, nugriauti molinio pastato likučiai, išlyginti dideli grunto nelygumai, nupurkštos piktžolės, išlėkščiuota ir iškultivuota visa erdvė, išrinkti akmenys, šakų ir kelmų likučiai, užartas laukas.

Bendra projekto „Kuriame jaukumą sau ir kitiems“ įgyvendinimo vertė 6489,47 Eur. Projektui įgyvendinti NMA skyrė 5500,00 Eur dydžio paramą, o Vilkaviškio rajono savivaldybė – 289,47 Eur.  Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ prisidėjimas – 700,00 Eur, kuriuos, kaip paramą bendruomenei, skyrė  ūkininkai.

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė įgyvendino, Lietuvos Respublikos ministerijos paramos kaimo bendruomenių veiklai, pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, projektą „Judėsime geriau ir išradingiau“ Nr. NPKB-22-V-61 lėšomis.

Bendra projekto vertė (su PVM) 6193,43 Eur. Paramos  suma (su PVM) 5450,22 Eur. Prisidėjimo projekto įgyvendinimui lėšos: Vilkaviškio raj. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu, pagal sutartį J2-394, 2022-06-20, lėšos – 286,85 Eur ir Bendruomenės lėšos – 456,36 Eur.

Projekto tikslas – sukurti naujas kaimo erdves: hortenzijų alėją ir  lauko treniruoklių erdvę, kurios stiprins fizinę, psichinę, emocinę sveikatą, skatins skirtingų amžių kaimo gyventojus rinktis įvairesnį aktyvaus judėjimo būdą, ugdys aktyvios, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius.

Projekto lėšomis sukurtos numatytos naujos erdvės: lauko treniruoklių erdvė ir daugiamečių augalų (hortenzijų) alėja. Šių erdvių priežiūrai, bendruomenės aplinkai ir viešų erdvių priežiūrai iš projekto lėšų įsigytas vejos priežiūros traktoriukas.

Lauko treniruoklių erdvėje sumontuoti trys dvigubi, daugiafunkciniai treniruokliai pritaikyti skirtingų amžių žmonėms rinktis individualų fizinį aktyvumą, stiprinti beveik visas raumenų grupes ir patirti judėjimo džiaugsmą.

Pasodinta dvidešimt daugiamečių augalų krūmelių (hortenzijų) alėja, kuri džiugins ne tik sportuojančius kaimo žmones, bet ir atvykusius svečius, stiprins jų  emocinę sveikatą.

Įsigytas vejos priežiūros traktoriukas padės bendruomenei tinkamai prižiūrėti bendruomenės namų žalios vejos zoną, lauko treniruoklių erdvę, daugiamečių augalų alėją.

                        

                                                         

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top