Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vasario mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, vasario 24 dieną, įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Pasveikinus gimtadienį šventusį Tarybos narį Antaną Žilinską bei patvirtinus posėdžio darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programa. Jos tikslas – pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį.

Įgyvendinant Programą Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims bus teikiamos paslaugos, skirtos: palydėti ir padėti asmenims gauti socialines paslaugas, sveikatos, švietimo ir kitas paslaugas; įgyti socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti; padėti įgyvendinti darbo pareigas ir šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens priežiūrą ar slaugą; padėti asmeniui atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą; gydyti priklausomybes nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų; šalinti kitas kliūtis asmenų tvariam užimtumui.

Planuojama, kad laikino užimtumo priemonių taikymas leis iš dalies sumažinti registruotą nedarbą bei suteiks asmenims pagalbą įgyjant darbo praktikos, paskatins įsitvirtinti darbo rinkoje.

Vienas aktualiausių klausimų rajono gyventojams vietinės reikšmės rajono keliai ir gatvės. Taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023–2025 metų prioritetinio objektų sąrašą. Jis sudarytas atsižvelgiant į Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolus bei vadovaujantis tarybos nustatytais Kelių (gatvių) atrankos vertinimo kriterijais. Kadangi taryba sprendimui pritarė, tikimasi, kad  pavyks užtikrinti visų seniūnijų tolygią susisiekimo infrastruktūros plėtrą.

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitai.

2022 metais į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą surinkta 137 925 Eur, 42 925 Eur daugiau nei buvo planuota. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai panaudota 17 370 Eur. 34 352 Eur išleista kompensuoti įgyvendintoms prevencinėms priemonėms, kuriomis žemės sklypų savininkai siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

Kitoms aplinkosaugos priemonėms praėjusiais metais išleista 71 063 Eur, iš jų: įvairiose rajono vietose pašalinti 55 avariniai pavojų keliantys medžiai (10 926 Eur), iš dalies kompensuotos išlaidos už įsirengtus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius (18 246 Eur). Vykdyta Vilkaviškio rajono  savivaldybės aplinkos monitoringo 2022 metų programa (18 000 Eur). 2022 metais surinkta, transportuota ir priduota atliekų tvarkytojams 37,27 t padangų atliekų. Vykdyti medžių priežiūros darbai Vištyčio skvere ir Virbalio kapinėse (11 487 Eur). Kaip ir kasmet, Vilkaviškio rajono mokykloms užsakyta savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata 2023 metams.

2022 metais nepanaudotos lėšos (68 945 Eur) bus perkeltos ir naudojamos 2023 metais numatytoms priemonėms finansuoti.

Į Tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas vienas papildomas klausimas – „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona” steigimo“.

Šiuo projektu siūloma Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai kartu su Lietuvos ir Lenkijos partneriais steigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę. Jos tikslas – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų ir bendradarbiavimo tolimesnė plėtra, gyvenimo aplinkos gerinimas, ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimas.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinės funkcinės zonos steigimui.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top