Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Švietimo bendruomenė aptarė aktualius klausimus

Vasario 28 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizavo du pasitarimus. Vilkaviškio sporto ir pramogų centre aktualiais švietimo klausimais tarėsi Savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Buvo aptarti mokinių pasiekimų duomenys, švietimo stebėsenos rodikliai, akcentuotas dėmesys matematikos dalyko mokymui, būtinybė detaliau planuoti iš Ukrainos atvykusių mokinių mokymą, numatomi pokyčiai pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme, aptartos planuojamos TŪM projekto veiklos pagal sritis, naujos hibridinės įrangos įsigijimo sąlygos, galimybės pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams kartu mokytis ir pagal pirminio profesinio mokymo programos pasirinktus modulius.

Savivaldybės salėje vyko apskrito stalo diskusija „Vaikų kompetencijų ugdymas įgyvendinant atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą. Mintimis ir patirtimi dalijosi priešmokyklinio ugdymo mokytojai, kurie nuo rugsėjo mėnesio jau pradėjo įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį ir dirba pagal atnaujintas programas. Diskusijoje dalyvavo visų rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Susitikimo metu mokytojai galėjo ne tik išklausyti informaciją, bet ir diskutuoti jiems iškilusiais ir rūpimais klausimais apie planavimą bei vertinimą.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top