ADministracija

Sūduvos metai

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Terminas

 I SKYRIUS

KULTŪRINIAI, EDUKACINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI

1.

Tradicinė šventė „Šyvio šokdinimas“

Vilkaviškio kultūros cento Gražiškių padalinys

2022 m. I ketvirtis

2.

Kraštiečio Kazio Bradūno jubiliejus – 105-ųjų gimimo metinių minėjimas

Vilkaviškio viešoji biblioteka,

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Alvito kaimo bendruomenė

2022 m. I ketvirtis

3.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių žygis, skirtas Sūduvos metams paminėti. Planuojamas maršrutas Gižų k. Vilkaviškio r.–Vinco Kudirkos tėviškė (Paežerių k., Vilkaviškio r.)

Gižų kaimo bendruomenė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

2022 m. I ketvirtis

4.

Edukacinę valandėlė „Sūduvos krašto papročiai ir tradicijos“

Pūstapėdžių kaimo bendruomenė,

Pūstapėdžių vaikų dienos centras „Vaikai laimingi“

2022 m. II ketvirtis

5.

 Renginys „Laiškas ateities Sūduviams“

Sūdavos vaikų dienos centras „Ateitis“,

Sūdavos kaimo bendruomenė

2022 m. II ketvirtis

6.

Sūduvos metams skirtas renginys K. Bradūno tėviškėje „Kiršų vasara“

Alvito kaimo bendruomenė,

Vilkaviškio kultūros centro Alvito padalinys

2022 m. II ketvirtis

7.

Edukacinė programa  ,,Čiulba ulba Sūduvos paukštukai popieriaus karpiniuose“

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

 

8.

Kūrybinių darbų konkursas „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje Tavęs didžiai pasigenda“, skirtas Antanui Vaičiulaičiui

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

2022 m. II–III ketvirčiai

9.

 Iniciatyva „Sūduvos juosta“, kurios metu nuo Trijų karalių iki Šv. Kalėdų Sūduvos krašto gyventojai aus Sūduvos metams skirtą juostą

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio kultūros centras

2022 m. I–IV ketvirčiai

10.

Vaikų ir moksleivių folklorinė popietė „Vaikų kiemas“

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

2022 m. II ketvirtis

11.

Sūduvos metų renginių Vilkaviškio rajone pristatymas „Adventur 2022“ parodoje Vilniuje,  Kauno miesto  ir Sostinės dienose

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

2022 m. I–III ketvirčiai

12.

„Sūduvių ugnys ant Pajevonio piliakalnio“

(Valstybės diena, himno giedojimas)

Kybartų kultūros centro

Pajevonio padalinys

2022 m. II ketvirtis

13.

Turistinis maršrutas Vištytis – Sudargas (maršruto parengimas ir kelionių organizavimas)

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras,

Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras

2022 m. II–III ketvirčiai

14.

Turistinių maršrutų „Kelionė po Sūduvą“ parengimas ir  kelionių organizavimas kartu su visomis Marijampolės apskrities savivaldybėmis. Maršrutų pristatymas „Adventur 2022“ parodoje, Kauno miesto ir Sostinės dienose bei 12 kelionių vasaros savaitgaliais organizavimas

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras,

 Marijampolės, Šešupės euroregiono ir Kazlų Rūdos turizmo informacijos centrai, Kalvarijos savivaldybė

2022 m. I–III ketvirčiai

15.

Lietuviško ritinio „Sūduvos“ taurė

Vilkaviškio miesto ritinio sporto klubas „Žiedas“

2022 m. II ketvirtis

16.

Vilkaviškio miesto šventė „Mano miestas Lietuvoj įrašytas…“

(Viena iš šventės dalių Sūduvos krašto meno mėgėjų kolektyvų koncertas „Lai skamba Sūduva“)

Vilkaviškio kultūros centras

2022 m. II ketvirtis

17.

 Sūduvių amatų šventė, skirta Sūduvos metams paminėti

Mokslinė konferencija „Sūduva nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos“

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

2022 m. II ketvirtis

18.

Tapybos darbų paroda „Mano Sūduva“, skirta Sūduvos metams paminėti, tarptautinio plenero organizavimas

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Kybartų kultūros centras

2022 m. II ketvirtis

19.

Atviras paplūdimio tinklinio turnyras „Sūduvos taurė“

Vilkaviškio miesto tinklinio klubas

2022 m. II ketvirtis

20.

„Suvalkietiškos kapelų vakaruškos“

 Kybartų kultūros centras

2022 m. II ketvirtis

21.

„Sūduva audimų raštuos“ – susitikimas su audimo meistrėmis

Vilkaviškio viešoji biblioteka

2022 m. II ketvirtis

22.

„Mano kraštas Sūduva“ renginių ciklas vaikams ir jaunimui

Vilkaviškio viešoji biblioteka

2022 m. II-IV

 ketvirčiai

 

Sūduvos metams skirta Oninių šventė „Kai kvepia duona ir žolynai“

Alvito kaimo bendruomenė,

Vilkaviškio kultūros centro Alvito padalinys

2022 m. III ketvirtis

23.

Jaunųjų atlikėjų festivalis „Karvelėli mėlynasai“

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

2022 m. III ketvirtis

24.

Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis  „Atžalynas“

LNM dr. Jono Basanavičiaus gimtinė-muziejus

2022 m. III ketvirtis

25.

Respublikinis liaudiškos muzikos kapelų konkursas „Suvalkietiškas kiemas“

Vilkaviškio kultūros centras

2022 m. III ketvirtis

26.

Konferencija „Sūduvos krašto savanoriai“

Alvito kaimo bendruomenė,

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga,

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

2022 m. IV ketvirtis

27.

Melno taikos sutarties sociokultūrinis vaidmuo Europos ir Lietuvos saugumo architektūros raidoje. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Melno taikos sutarties 600-osioms metinėms paminėti

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

2022 m. IV ketvirtis

28.

Skulptūrų paroda „Apie ką mąsto smūtkelis?“ Sūduvos metams paminėti

Alvito kaimo bendruomenė,

Vilkaviškio kultūros centro Alvito padalinys

2022 m. IV ketvirtis

II SKYRIUS

LEIDYBA, ŽENKLINIMAS IR VIEŠINIMAS

29.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklalapyje atskira skiltis – rubrika „Sūduvos metams“

Vilkaviškio rajono savivaldybė

2022 m.  I–IV ketvirčiai

30.

Viešosios bibliotekos atnaujintos  ir papildytos svetainės etnografijavilkaviskis.lt  pristatymas „Sūduvos tapatybės ir kultūrinės atminties vaizdiniai“

Vilkaviškio viešoji biblioteka

2022 m.  I–IV ketvirčiai

31.

Parengti ir išleisti knygą „Sūduva nuo Melno taikos sutarties iki Suvalkų gubernijos“

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

 2022 m. II-IV ketvirčiai

32.

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro tinklalapyje atskira skiltis – rubrika  „Sūduvos metai“. Joje viešinamas Sūduvos  metų planas, pristatomi Sūduvos metų renginiai

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

2022 m.  I–IV ketvirčiai

Veikla

Planuojama data 2022 metais

Atsakingas asmuo

Remti vaikų dienos centrus, skatinti kurti naujus, skatinti savanorišką veiklą vaikų dienos centruose

I–IV ketvirtis

Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos „Bočios“ turnyrai (lauko ir salės)

I–IV ketvirtis

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Valė Masiliūnienė

Į Vilkaviškio rajono savivaldybės programas įtraukti prioritetą – savanorystę

II ketvirtis

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos poezijos renginys miesto sode ,,Kūryba ir menas savam kraštui“

II ketvirtis

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Valė Masiliūnienė

Savanorių ir savanorius priimančių organizacijų duomenų bazių parengimas ir nuolatinis atnaujinimas

II ketvirtis

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė

Trečiojo amžiaus universiteto veiklų skatinimas ir rėmimas

II ketvirtis

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė

Savanoriškos veiklos žinomumo visuomenėje didinimas, informacijos sklaida

Nuolat

Savivaldybės mero patarėjas Joris Juškauskas,

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiosios specialistės Giedrė Lenkaitė,

Deimantė Bendžiūnienė

Jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių neformalus ugdymas per savanorišką veiklą

Nuolat

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Asta Grinevičienė

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų stiprinimas

Nuolat

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė

Jaunimo skatinimas dalyvauti savanoriškoje (neformalioje ir pagal Jaunimo savanorišką tarnybą) veikloje

Nuolat

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė

Skautų ir jaunųjų Šaulių veiklų skatinimas, prisidedanti prie renginių organizavimo

Nuolat

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovės vadė Eglė Budrytė-Vilbikė,

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, Vilkaviškio P. Karužos 406-osios šaulių kuopos vadas Romualdas Ramanauskas

Onkologinius, nefrologinius, diabetu sergančius ligonius vienijančių organizacijų bendradarbiavimas

Nuolat

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Savanoriškų veiklų stiprinimas lankant vienišus, sergančius senelius, teikiant jiems pagalbą

Nuolat

Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė

Savanoriškų veiklų skatinimas dalyvaujant maisto dalinimo socialinėse akcijose, savanorystės skatinimas labdaros valgyklėlėse

Nuolat

Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė

Konsultacijų, pagalbos teikimas negalią turintiems asmenims

Nuolat

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė

Tarpininkavimas teikiant psichologinę pagalbą, psichologinių krizių valdymo komandos veiklos stiprinimas

Nuolat

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė,

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė

Skatinti bendruomenes įsitraukti į savanoriškas

Nuolat

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė

Savo idėjomis, konkrečiais darbais prisidėti prie  savanoriškos veiklos ugdymo kultūros įstaigose

Nuolat

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė

Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo aprašo arba Šeimos stiprinimo programos vykdymas

III ketvirtis

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Bagvilaitė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Šarūnė Kamaitytė

Remti Vilkaviškio miesto VVG strategijai teikiamus  projektus, skatinančius savanorystę

III–IV ketvirtis

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnatė

Koncertas Gudkaimio globos namų  gyventojams

III ketvirtis

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Janina Žekienė

Savanorių dienos, įvairių pilietinių akcijų organizavimas

Gruodžio 5 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė

Kraujo donorystės akcijos

II–IV ketvirtis

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Pasaulinė ligonio diena

Vasario 11 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Pasaulinė gyvybės diena

Paskutinis balandžio sekmadienis

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Birželio 1 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Tarptautinė organų donorystės diena

Spalio antrasis šeštadienis

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Negimusio kūdikio diena 

Lapkričio 23 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Laura Sadauskienė

Suaugusiųjų mokymosi savaitės iniciatyvos įgyvendinimas

Lapkričio mėn.

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorės)

Informacijos viešinimas apie globos centro misiją, viziją, teikiamas paslaugas (pvz.: Vilkaviškio „Gyvybės dienos“ renginyje, Vilkaviškio miesto šventėje)

II –IV ketvirtis

 

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (globos centro specialistai)

Informacijos viešinimas apie Bendruomeninių šeimos namų teikiamas paslaugas šeimoms Vilkaviškio r. organizuojamuose renginiuose

II–IV ketvirtis

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja)

Skatinti savanorišką veiklą vaikų vasaros poilsio stovyklose, įtraukti šeimas savanores į stovyklų veiklas

II – III ketvirtis

Švietimo įstaigų vadovai,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė

Scroll to Top