Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 17 p. ir 20 p., skelbia Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus ir kompleksinių paslaugų teikėjus Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimoms.

Tikslinė grupė – Vilkaviškio rajono savivaldybėje gyvenantys asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

Kompleksinių paslaugų šeimai sudėtis:

 1. individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 2. savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir užsiėmimų vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 3. socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir užsiėmimų vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių užsiėmimų organizavimas ir vedimas.
 4. tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ir (ar) juos patobulinti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 5. šeimos mediacija – taikinamojo tarpininkavimo paslauga, teikiama neteisminių civilinių ginčų laikotarpiu, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;
 7. pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 8. vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 • yra nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • turi kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties;
 • bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai vykdymui darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2023 m. vasario 13 d. 17.00 val.

Paraiškos turi būti pateiktos iki Atrankos konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos ir valandos:

 • vienu laišku elektroniniu paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt, laiško temos laukelyje nurodant – Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursui. Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas Atrankos konkurso pavadinimas „Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursas“.

Informaciją ir konsultacijas teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. (8 342) 60094, el. p. simona.bikaite@vilkaviskis.lt.

Dokumentai:

 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77e9f7b16b6e11ed8a47de53ff967b64?jfwid=-onfyfcrtv
 2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. B-ĮV-105 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ – https://teisineinformacija.lt/vilkaviskis/document/16315

PRIDEDAMA:

 1. Paraiška
 2. Deklaracija

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top