Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Rugsėjo mėnesio tarybos posėdis

Šiandien įvykusiame tarybos posėdyje dalyvavo 22 nariai.

Posėdžio pradžioje buvo patvirtinta darbotvarkė. Tiesa, su tam tikrais pakeitimais. T. y. iš darbotvarkės buvo išimtas 16 klausimas, kuriuo būtų buvęs svarstomas savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2022–2030 metų veiksmų planas ir įgyvendinimo tvarkos aprašas bei įtrauktas papildomas sprendinys dėl dalyvavimo „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje pakeitimų.

Pirmuoju sprendimu taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimams. Juose numatyta patikslinti biudžeto pajamų ir asignavimų planus. Sprendimas inicijuotas atsižvelgus į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus. T. y.  planuojama padaryti pakeitimus biudžeto programų sąmatose, kad įstaigų vadovai galėtų efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

Šeštuoju sprendimo projektu nuspręsta patvirtinti vidutinių kietojo kuro ir suskystintų dujų iš balionų kainų kompensacijų skaičiavimą. Šios kainos taikomos būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui, o kompensacijos bus skiriamos nepasiturintiems gyventojams.

Iškilusi energijos išteklių problema vis labiau paliečia ir savivaldybėje įgyvendinamus projektus. Todėl nuspręsta tarybai teikti nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašą. Jame numatyta NVO kompensuoti veiklos išlaidas, t. y. elektros, patalpų šildymo, vandens ir nuotekų, šiukšlių tvarkymo išlaidas. Tokiu būdu naujos redakcijos tvarkos aprašas atsižvelgia į susiklosčiusią situaciją rinkoje, kai pastebimai išaugo komunalinių paslaugų kainos, kurioms įtaką padarė elektros, dujų kainų augimas. Taryba šiam projektui pritarė.

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras inicijavo sprendimo projektą, kuriuo siekė patvirtinti naują – 2022–2027 metų – Vilkaviškio rajono savivaldybės turizmo strategiją. Remiantis infrastruktūros ir rinkodaros priemonių planu, apskaičiuota, kad šios strategijos įgyvendinimas atsieitų 31 474 004,00 Eur. Posėdžio nariai šiam sprendiniui pritarė.

Papildomu klausimu šio mėnesio taryboje įtrauktas sprendimas dėl dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje pakeitimų. Jie inicijuoti dėl to, kad Kalvarijos savivaldybė pateikė prašymą pritarti Kalvarijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybių partnerystei dalyvaujant minėtoje programoje. Sprendimo projektui taryba pritarė.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top