Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Padėkos vakaras „2022 m. Akimirkos“

Vilkaviškio kultūros centre vyko padėkos vakaras „2022 m. Akimirkos“, skirtas pagerbti ir apdovanoti kultūros darbuotojus bei puoselėtojus, savo veikla padedančius plėtoti rajono kultūrinį gyvenimą.

Šventiniame vakare taip pat dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė bei kiti garbūs svečiai.

Į šventę atvykusius svečius sveikinęs meras pasidžiaugė, kad mūsų rajone tiek daug kūrybingų, darbui atsidavusių muziejininkų, bibliotekininkų, visuomenininkų, bendruomenių, kurios rūpinasi turiningu vilkaviškiečių kultūriniu gyvenimu, ir linkėjo jiems siekti vis aukštesnių tikslų bei toliau džiuginti Vilkaviškio rajono žmones.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė nuoširdų „ačiū“ visiems susirinkusiesiems tarė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Daivos Riklienės vardu. Gaila, bet pavaduotoja renginyje dalyvauti negalėjo. Vedėja siuntė linkėjimus ir dėkojo pavaduotojai už prisidėjimą organizuojant šį gražų renginį bei padėkų kultūros puoselėtojams inicijavimą.

Meras, kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, įteikė padėkos raštus bei 2022 m. išleistą dviejų eurų proginę monetą, skirta Sūduvos kraštui.

Vakaro metu padėkota:

Gižų kaimo bendruomenei (pirmininkė Virginija Svirupskienė) – Už žygį „Gižai – dalelė Sūduvos“. Už tautiškumo puoselėjimą, Gižų krašto garsinimą, organizuojant edukacines programas „Liepų kaimas“.

Sūdavos kaimo bendruomenei (pirmininkė Rita Brazaitienė) – Už Sūdavos bendruomenės vaikų dienos centro „Ateitis“ kūrybiškumą ir išradingumą organizuojant veiklas ne tik Sūdavos, bet viso rajono gyventojams. Už akciją „Laiškas ateities sūduviui“, kurios metu laiškai užkasti laiko kapsulėje.

Ramoniškių kaimo bendruomenei (pirmininkė Neringa Budrevičienė) – Už Ramoniškių kaimo bendruomenės narių „Ramoniškių pelės“ gaminamą kosmetiką ir jos tiekimą ne tik rajono, bet ir kitų miestų gyventojams.

Pūstapėdžių kaimo bendruomenei (pirmininkė Lijana Jančauskienė) – Už bendruomeninę iniciatyvą įrengti „Meilės alėją“. Už amatų centre vykdomas edukacines programas, kuriose dalyvauja ne tik vaikų dienos centras „Vaikai laimingi“, bet ir visi atvykę.

Matlaukio kaimo bendruomenei (pirmininkė Daiva Dubauskienė) – Už pynimo iš šiaudų edukacijas, skirtas Sūduvos metams atminti, kurios paskatino bendradarbiavimą, kūrybiškumą, subūrė šeimas turiningam laisvalaikio praleidimui. Už Matlaukio virtuvę, kuri patvirtina posakį „Sūduva yra vienas vaišingiausių bei svetingiausių regionų Lietuvoje“.

Karalkrėslio kaimo bendruomenei (pirmininkė Rasa Bulvičienė) – Už senųjų tradicijų puoselėjimą gaminant sertifikuotus tautinio paveldo produktus – „Dvaro“ ruginė duona, „Agutės“ pyragas, „Ponaičio baronkos“.  Už tai, kad su kepyklėlės gaminiais aplankytos beveik  visos Lietuvos mugės ir šventės.

Bendruomenei „Virbalio vartai“ (pirmininkas Stanislovas Lopeta) – Už bendruomenės „Virbalio vartai“ senųjų amatų centro veiklas, kurios perduodamos iš kartos į kartą ir žinomos visoje Lietuvoje. Už edukacines programas „Duonos kelias“ ir „Kalėdaičio istorija“, kurios sulaukia daugybės gražių atsiliepimų iš lankytojų. Už stebuklingą gydančią „Trejenką“ kurios paragauti gali tik šiame amatų centre.

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenei (pirmininkė Lina Bakaitienė) – Už edukacinio centro „Šelvių medutis“ veiklas, skirtas vaikams ir suaugusiems. Už agiterapijos veiklas, kurias išmėginti galima specialiame namelyje. Jame įrengtuose gultuose pro angas girdisi bičių dūzgimo garsas, uodžiamas vaško kvapas, o dūzgiančių bičių sukeliama vibracija padeda įveikti depresiją.

Šūklių kaimo bendruomenei (pirmininkas Vytautas Lekešius) – Už Šūklių dvaro fragmentų išsaugojimą ir angliško stiliaus parko sutvarkymą. Už ryšių palaikymą su Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Už prisidėjimą prie kraštovaizdžio architektūros kūrybos plenero. Už Sūduvos metų įamžinimą pasodinant ąžuolą.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungai (pirmininkė Lina Kružinauskienė) – Už kaimo bendruomenių vienijimą bendram tikslui, bendroms veikloms. Už amatų kiemelius įvairių švenčių metu. Už renginį „Sūduvių sutiktuvės“. Už siekį, kad kaimas būtų patraukli ir saugi vieta gyventi vaikui ir suaugusiam, o didžiausia vertybė būtų bendruomeniškumas.

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovei „Su skautais“ (pirmininkė Eglė Budrytė Vilbikė) – Už Sūduvos krašto ir skautų istorijos bei tautinių vertybių perdavimą jaunajai kartai. Už viktoriną „Pažink Sūduvos kraštą“. Už įsimintinas pažintines ekskursijas „Skautų takais“. Už šiandien itin aktualios temos palaikymą, dalyvavimą pasaulinėje skautiškoje Betliejaus taikos ugnies akcijoje.

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubui „Rudenėlis“ (pirmininkė Dana Akucevičienė) – Už bendrystę, už tai kad Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“ neleidžia senjorams būti vienišiems, kviečia į meno mėgėjų kolektyvo repeticijas,  į įvairius susitikimus, vakarones, kartu važiuoja į ekskursijas, dalijasi maloniais įspūdžiais ar guodžiasi dėl prispaudusių vargų. Už mėgėjų teatro trupės „Kertė“ iniciatyvas.

Vilkaviškio rajono „ROTARY“ klubui (pirmininkė Jurga Grigaliūnaitė Milovanov) – Už pagalbą silpnesniam. Už iniciatyvą „Obuolių giriaׅ“, pagal kurią minint Sūduvos metus, pasodinti 4 kalvio nukaldinti medeliai  simbolizuojantys bendrystę, praeitį ir dabartį. Už aktyvių organizacijų,  čia gimusių ir gyvenančių ar išvykusių talentingų žmonių, istorinių asmenybių integraciją į bendrą krašto istoriją.

Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetui (pirmininkė Dalytė Šileikienė) – Už iniciatyvas, kurios  vyresnio amžiaus žmonėms gyvenimą daro įdomesnį, prasmingesnį. Už kartu priimtus nelengvus iššūkius. Už tai, kad savo idėjomis ir savanorišku darbu grąžina Vilkaviškio miestą, Sūduvos metams atminti pasodino 200 narcizų, iš augalų suaudė spalvingą Sūduvos  juostą, pasodino 170 ąžuoliukų bei gudobelių alėją.

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui (direktorius Vitas Girdauskas) – Už Sūduvos metų paminėjimą prisimenant istoriją. Už suorganizuotą forumą ir mokslinę konferenciją „Melno taikos sutarties sociokultūrinis vaidmuo Europos ir Lietuvos saugumo architektūros raidoje“, kuriame dalyvavo  dvylika pranešėjų iš penkių šalių. Už maršrutą iki pat Grutos (Melno taikos iškilmių vieta) Lenkijoje ir kelionę istoriniais Melno taikos sutartimi nustatytos sienos keliais Lenkijoje.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui (direktorė Elena Savickienė) – Už jaunimo aktyvinimą išradingai paminėti Jaunimo, Savanorystės ir Sūduvos metus organizuojant keliaujančias dailės studijos darbų parodas. Už tradicija tapusią liaudies kūrybos atlikėjų popietę „Vaikų kiemas“, kurioje jaunoji karta skatinama domėtis savo krašto kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus. Už galimybę geriau pažinti savo kraštą mokantis filmų kūrimo paslapčių, išbandant gido profesiją trijų dienų stovykloje „Gimę rajone“ bei įgyvendinant komandinę iniciatyvą „Lobių“ ieškojimo konkursas Suvalkijoje.

Vilkaviškio viešajai bibliotekai (direktorė Vilija Gilienė) – Už kasmetinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginius. Už ypatingą dėmesį vaikams ir paaugliams organizuojant įdomias edukacijas, susitikimus su profesionaliais kūrėjais. Už naują modernią paslaugą – kultūros paso edukaciją „Ar žinai, ką mena Vilkaviškio viešosios bibliotekos istorija?“. Už internetinės svetainės www.etnografijavilkaviskis.lt nuolatinį tobulinimą bei parodą „Sūduvos tapatybės ir kultūrinės atminties vaizdiniai“. Už įdiegtas ir atnaujintas kompiuterines informacines sistemas, kurios paslaugas priartina prie kaime gyvenančio žmogaus.

Vilkaviškio Sūduvos (Suvalkijos) kultūros centrui-muziejui (direktorė Jurgita Morozaitė) – Už muziejinių vertybių, tradicijų saugojimą bei Sūduvių amatų šventes, į kurias susirenka amatininkai iš visos Sūduvos. Už tradiciniais tapusius festivalius – „Karvelėli Mėlynasai“, moliūgų žibintų vakarai „Parke klaidžioja švieselės“, dvarų senovinės muzikos festivalis „Viva la musica“. Už Sūduvos krašto tradicijas atspindinčias Joninių šventes,  popietes skirtas šeimoms „Vaikų velykėlės“.

Kybartų kultūros centrui (direktorė Asta Vencienė) – Už kultūrinį bendradarbiavimą be sienų, atviras duris, mintis ir širdis kultūrai Lenkijoje, už bendras veiklas, atsinaujinusias Kybartų kultūros centro erdves. Už istorines-menines kompozicijas – „Skausmingi atsiminimai atgimsta“ bei „LKB KRONIKAI 50“, kuriose istorinius įvykius atkūrė ir įamžino patys Centro ir padalinių darbuotojai.  Už tradicinius renginius – Suvalkietiškas kiemas, Kapelų vakaruškos, kuriuose dalyvauja kolektyvai iš visos Sūduvos. Už poezijos ir muzikos vakarus A. Kezio galerijoje. Už kartu su menų studija „Smiltys“ suorganizuotus plenerus ir darbų parodas skatinančias pažinti savo kraštą ir jo istoriją. Už prisidėjimą prie to, kad Kybartų pučiamųjų instrumentų orkestras ir šokėjų kolektyvas būtų geriausi šalyje, parsivežtų „Grand Prix“ apdovanojimą. Už Virbalio kultūros namų darbuotojų šiuolaikiškiausią idėją, pastatytą ir ne vienoje rajono vietovėje parodytą miuziklą „Eglė žalčių karalienė“. Už tradicijas padaliniuose: Vištytyje – Romansų vakarai, Girėnuose – Gitaristų muzikos vakarai.

Vilkaviškio kultūros centrui (direktorė Renata Medelienė) – Už kultūrinio gyvenimo pakėlimą į profesionalesnį lygmenį. Už vieną ilgiausiai užtrukusių iniciatyvų „Sūduvos juosta“, kurią visus metus audė įstaigų, organizacijų, klubų atstovai, svečiai. Už kultūrinį gyvenimą papildžiusius projektus: „Vasaros muzikos parkas“ Klausučių Atgimimo parke, „b‘ART“ – Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose, vaikų ir jaunimo festivalis „Mažinam atstumą“ Vilkaviškio kultūros centro prieigose bei Vilkaviškio miesto pliaže, šviesos-garso instaliacija „Nemigėlės“ Vilkaviškio kultūros centro prieigose,  „Naktigonės ir žolyniavimo tradicijos Alvito krašte“ – Alvito krašte, „Medkopis Bartninkuose“ – Bartninkų miestelyje. Už iniciatyvą suburiančią savanorius iš Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų į apdovanojimus „Gintarinė bitė“. Už Vilkaviškio jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestro palaikymą, kuris privertė užgroti Miesto sodą, pelnė nominaciją „Aukso paukštė“ bei suorganizavo daug  kitų įsimintinų koncertų.

Jono Basanavičiaus gimtinei (direktorė Rūta Vasiliauskienė) – Už tautos patriarcho Jono Basanavičiaus  gimtinės ir Lietuvos Tautinio atgimimo ąžuolyno puoselėjimą. Už gilių kavą, kuri suteikia jaunam stiprybės, o senam sveikatos. Už Sūduvos mėgėjų teatrų festivalio „Atžalynas“ tęstinumą, kaip festivalio metu galima ne tik stebėti mėgėjų teatro pasirodymus, bet ir apsilankyti nuolat atsinaujinamose muziejaus ekspozicijose, o rudens kermošiuje įsigyti vietinių amatininkų, tautodailininkų ir kulinarinio paveldo puoselėtojų gaminių.

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Danguolei Gudeliauskienei – Už išradingai paminėtą tarptautinę Savanorystės dieną bei labiausiai pasisekusią jaunimo iniciatyvą – savanorystę festivalyje „Mažinam atstumą“, kurio tikslas – mažinti atstumą tarp Vilkaviškio rajono jaunuolių ir sprendimų priėmėjų, sukuriant patrauklias dalyvavimo galimybes bei suteikiant jaunuoliams reikalingas kompetencijas formuoti Vilkaviškio rajono jaunimo politiką. Už diskusiją su politikos formuotojais  apie savanorystę ir pilietiškumą.

Padėkos vakarą vedė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Blauzdžiūnas.

Bendrumo, nuoširdumo pripildytas vakaras baigtas muzikine padėka susirinkusiesiems – vokalinio džiazo atlikėjų „The Ditties“ koncertu.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top