Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Lapkričio mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, lapkričio 25 dieną, įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius bei patvirtinus posėdžio darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pritarta biudžeto pakeitimams

Pirmuoju sprendimu Taryba vienbalsiai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimams. Juose numatyta patikslinti biudžeto pajamų ir asignavimų planus. Sprendimas inicijuotas atsižvelgus į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus. T. y.  planuojama padaryti pakeitimus biudžeto programų sąmatose, kad įstaigų vadovai galėtų efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

Pritarta dalyvavimui atrankoje

Tarybos nariai pritarė, kad Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla dalyvautų specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais specialiojo ugdymo centrais, atrankoje.

Jei mokykla bus atrinkta, ji turės būti pertvarkyta į Regioninį specialiojo ugdymo centrą.

Šiuo metu mokykloje vykdomos individualizuotos pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių programos.

Jei mokykla taptų regioniniu centru, įgyvendindama Regioninio centro veiklos tikslą ir vykdydama uždavinius, atliktų šias bendras funkcijas: skleistų informaciją apie Regioninio centro vykdomą veiklą; sudarytų sąlygas tobulinti Regioninio centro darbuotojų kompetencijas; atliktų kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. Regioninis centras konsultuos priskirto regiono Mokyklas dėl ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo mokiniams, turintiems: įvairiapusių raidos sutrikimų; intelekto sutrikimą; mokymosi sutrikimų; kitą negalią ar sutrikimą (atsižvelgiant į Regioninio centro turimą patirtį).

Pritarta maitinimo organizavimo pakeitimams ugdymo įstaigose

Buvo pritarta „Maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui.

Šio projekto tikslas – padidinti įstaigų darbuotojams ir mokiniams kainą už parduotus patiekalus (pietus) su dalinėmis maisto gamybos išlaidomis, sudarančiomis 40 proc. maisto produktų kainos.

Gautas lėšas įstaiga galės naudoti įstaigos su maisto paruošimu susijusioms išlaidoms dengti.

Kaina  pakelta nuo 25 proc. iki 40 proc.

Pritarta nustatyti maksimalius socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžius

Maksimalūs socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžiai:

Eil. Nr. Socialinės paslaugos pavadinimas Maksimalus dydis
1. Pagalba į namus 11 Eur / val.
2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas 13 Eur / val.
3. Intensyvi krizių įveikimo pagalba   37 Eur / para
4. Pagalba globėjams (rūpintojams) budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti 20 Eur / val.
5. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose     550 Eur / mėn.
6. Vaikų dienos socialinė priežiūra    40 Eur / mėn.

Maksimalūs socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžiai:

Eil. Nr. Socialinės globos paslaugos pavadinimas Gyventojų grupės
Vaikui su negalia Vaikui su sunkia negalia Likusiam be tėvų globos ir socialinę riziką patiriančiam vaikui Senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia Senyvo amžiaus bei suaugusiam su sunkia negalia
1. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje 1 600 Eur / mėn. 1 600 Eur / mėn. 2 000 Eur / mėn. 1 200 Eur / mėn. 1 300 Eur / mėn.
2. Dienos socialinė globa institucijoje 900 Eur / mėn. 900 Eur / mėn.
3. Dienos socialinė globa asmens namuose 1 700 Eur / mėn. 1 700 Eur / mėn. 1 700 Eur / mėn. 1 700 Eur / mėn.

Patvirtintas „Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas“

Patvirtinti Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo bei tvarkymo tvarkos aprašas, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą.

Sprendimo projekte naujai išdėstyta kapaviečių (kapų) identifikavimo tvarka, naujai reglamentuotas žmogaus palaikų laidojimas kolumbariumo nišoje ir su tuo susiję klausimai.

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis

Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti Bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant Bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Tarybos posėdyje patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis iš 12 narių trejų metų kadencijos laikotarpiui:

 1.  Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
 2.  Arvydas Šlivinskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
 3.  Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės sveikatos biuro direktorė;
 4.  Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 5.  Gintas Bakūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos seniūnas;
 6.  Lina Grygelaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja;
 7.  Lina Kružinauskienė, Vilkaviškio rajono Kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;
 8.  Jolita Tekorienė, Vilkaviškio rajono Karklinių bendruomenės pirmininkė;
 9.  Virginija Svirupskienė, Vilkaviškio rajono Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė;
 10.  Ramūnas Žemaitis, Vilkaviškio rajono Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas;
 11.  Rita Brazaitienė, Vilkaviškio rajono Sūdavos bendruomenės pirmininkė;
 12.  Neringa Budrevičienė, Vilkaviškio rajono Ramoniškių kaimo bendruomenės pirmininkė.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top